slika

Gospodarstvo regije

KPG 2012.pdf

Interaktivni katalog za listanje:

KPG 2012.swf

Kazalniki gospodarjenja:

Kazalniki Pomurje 2011.pdf

OBJAVLJEN razpis: P1 plus 2018 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis P1 plus 2018 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.

 

Namen razpisa:

Produkt P1 plus 2018 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom.

 

Splošni pogoji kandidiranja:

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavoda, ki so se preoblikovale po Zakonu o socialnem podjetništvu. 

 

Višina garancijskega in subvencijskega potenciala:

Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 72.000.000 EUR.

Od tega je predvidoma: - 54.000.000 EUR namenjeno izdajanju garancij za MSP 5+ (podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge); - 18.000.000 EUR namenjeno izdajanju garancij za MLADE MSP (podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge).

 

Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 7.200.000 EUR.

Od tega je predvidoma: - 5.400.000 EUR sredstev za subvencionirane obrestne mere namenjeno za MSP 5+ (podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge), - 1.800.000 EUR sredstev za subvencionirane obrestne mere pa je namenjeno za MLADE MSP (podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge). Tako za izdajanje garancij kot za subvencioniranje obrestne mere velja, da se razmerje med višinama sredstev za posamezno starostno skupino podjetij (MLADI MSP in MSP 5+) lahko spremeni glede na povpraševanje in potrebe MSP.

 

Roki za predložitev vlog so:

15.3., 1. 4., 15. 4., 1. 5., 15. 5., 1. 6., 15. 6., 1. 7., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2018.

Javni razpis bo odprt do 15.10.2018 oz. do porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 15.10.2018, bo Sklad objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

Več o razpisu si lahko prebere na spodnji povezavi:

http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=64&utm_source=getresponse&utm_medium=email&utm_campaign=sps_novice&utm_content=SLOVENSKI+PODJETNI%C5%A0KI+SKLAD+RAZPISUJE+79%2C2+MIO+EUR+GARANCIJ+ZA+BAN%C4%8CNE+KREDITE+S+SUBVENCIJO+OBRESTNE+MERE

Zasedenost in rezervacija sejne sobe

Koledar dogodkov

Prijava na e-novice

Obveščajte me o novostih in akcijah na moj email ...

Vstop za člane

Pišite nam

Spoštovani

Napišite svoje vprašanje, sporočilo, pritožbo ali pohvalo. Veseli bomo vašega sporočila.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času!

Kontakt

Pomurski tehnološki park
Podjetje za pospeševanje podjetništva v Pomurju, d. o. o.
Plese 9a
9000 Murska Sobota
Slovenija

tel: ++386 (02) 530 82 00
mobile: ++386 (0) 51 383 979
fax: ++386 (02) 530 82 00

European Cities & Regions of the Future