slika

Operacija "SIO 2016 - 2017"

                       

 

 

 

 

 

 

Problem s katerim se soočamo v Pomurju izhaja iz manjše inovacijske zmogljivosti, medtem ko se manj urbana okolja soočamo še s problemom izgube delovnih mest in znanja, kot posledice strukturnih sprememb, bega možganov, gospodarskega nazadovanja in tendenc depopulacije. Vse omenjeno dokazuje, da je v regiji treba sprejeti ukrepe za spodbujanje gospodarske dejavnosti z aktiviranjem potencialov, ki bodo generirali nova delovna mesta in večjo dodano vrednost. 

 

Namen operacije:

Priprava in izvedba podpornih storitev pri zagonu, razvoju in rasti inovativnih podjetij v Pomurju ter njihovo povezovanje z obstoječimi domačimi in tujimi podjetji z namenom doseganja verig vrednosti in ustvarjanja potenciala za kreiranje novih delovnih mest.

 

Cilji operacije: 

Spodbuditi zagon, rast in razvoj inovativnih podjetij s potencialom rasti, povečati inovacijsko aktivnost v Pomurju, omogočiti vračanje mladih izobražencev in delovno-aktivnih posameznikov nazaj v regijo z namenom podjetniške aktivacije in vpeljati nove pristope za doseganje sinergijskih učinkov, ki bodo kazali rezultate v novih zaposlitvah in višji dodani vrednosti.

 

Ciljne skupine:

Potencialni podjetniki:

Inovativne skupine ali posamezniki v regiji z namenom ustanovitve različnih tipov podjetij (od low-tech do high-tech). Gre za ambiciozne in proaktivne posameznike s specializiranimi poklicnimi kompetencami, ki so trenutno bodisi brez zaposlitve ali pa z zaposlitvijo ter se želijo poslovno osamosvojiti.

 

Obstoječa inovativna podjetja s potencialom rasti:

·       inovativna start-up podjetja (mlajša od 3,5 let) s potencialom rasti

·       inovativna mala in srednje velika podjetja iz Pomurja starejša od 3,5 let ter s potencialom rasti, katera imajo inovativne razvojne programe in možnosti kreiranja spin-out novih podjetij.

 

Planirani rezultati operacije:

·       Promocijsko inovacijski dogodek: izvedba 12 dogodkov

·       Nabor in presoja inovativnih idej: presoja 60 poslovnih idej

·       Izvedba podjetniške šole: izvedba 1 podjetniške šole z vsaj 11 udeleženci

·       Informiranje, svetovanje, usmerjanje: podpora min 40 posameznikom/podjetjem

·       Mentorski program za start-up podjetja: mentorstvo min 15 podjetjem

·       Nabor potencialnih podjetij s potencialom rasti: vrednotenje min 15 podjetij

·       Mentorski program za pripravo podjetij na rast: mentorstvo min 5 podjetjem

·       Povezovalni dogodek s prenosom znanj in mreženjem: izvedba min 3 dogodkov

 

Neposredni merljivi rezultati:

·       Prepoznati 60 inovativnih poslovnih idej

·       Zagon in inkubacija 15 novih podjetij

 

Drugi rezultati:

·       število organiziranih enodnevnih ali večdnevnih dogodkov: min 15

·       število uporabnikov storitev: min 75

·       število podjetij ki prejmejo nefinančno pomoč: min 30

·       število podjetij ki so prejela podporo: 30

 

Vrednost operacije:140.000,00 EUR

 

O izvedbi posameznih aktivnosti bodo sledile objave na spletni strani www.p-tech.si, FB in drugih lokalnih medijih! 

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na mail: info@p-tech.si, ali na tel.: 02 5308 200 Marjetka Jakob.

 

Povezava na: www.eu-skladi.si                                                      

 

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Zasedenost in rezervacija sejne sobe

Koledar dogodkov

Prijava na e-novice

Obveščajte me o novostih in akcijah na moj email ...

Vstop za člane

Pišite nam

Spoštovani

Napišite svoje vprašanje, sporočilo, pritožbo ali pohvalo. Veseli bomo vašega sporočila.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času!

Kontakt

Pomurski tehnološki park
Podjetje za pospeševanje podjetništva v Pomurju, d. o. o.
Plese 9a
9000 Murska Sobota
Slovenija

tel: ++386 (02) 530 82 00
mobile: ++386 (0) 51 383 979
fax: ++386 (02) 530 82 00

European Cities & Regions of the Future