fbpx

NEXT FLOOR TECHNOLOGY FOR TOURISM ACCELERATOR – Pospeševalni program za START-UP podjetja!

NEXT FLOOR TECHNOLOGY FOR TOURISM ACCELERATOR vabi vse motivirane in predane podjetnike v pospeševalni program za zagonska podjetja. Več informacij o  programu, ki se osredotoča na tehnološke inovacije v turizmu, najdete spodaj in na tej POVEZAVI.

Pohitite, poziv je odprt do 14. julija.

NEXTFloor_TACC_POZIV

TACC_One_Pager

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019

Spremembe naziva in vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo

P7R 2018-Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

 

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 35, Datum 31.5.2019, Stran: 1141

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembe naziva in vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, ki se sedaj glasi P7R 2018 – Mikrokredite na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.84 z dne 28.12.2018, Ob-3491/18. Spremembe se nanašajo na naslednje točke javnega razpisa:

 • 3. Viri financiranja
 • 4.1. Splošni pogoji kandidiranja
 • 13. Pravna podlaga za izvedbo produkta, de minimis pomoč.

 

Podrobnosti na spodnji povezavi:

https://www.podjetniski-portal.si/e-publikacije/117121-Spremembe-naziva-in-vsebine-javnega-razpisa-Javnega-sklada-Republike-Slovenije-za-podjetnistvo-ki-se-sedaj-glasi-P7R-2018—Mikrokredite-na-pro/

Javni poziv za sofinanciranje najemnine proizvodnih prostorov v Pomurskem tehnološkem parku

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota objavlja javni poziv za sofinanciranje najemnine proizvodnih prostorov v objektu na lokaciji Plese 9a, 9000 Murska Sobota.

Predmet sofinanciranja je najemnina proizvodnih prostorov, ki so navedeni v spodnji tabeli:

oznaka prostora in površina tržna cena
neto/mesec
v EUR
subvencionirana cena – 50%
1. leto neto/mesec
v EUR
subvencionirana cena – 25%
2. leto neto/mesec
v EUR
tržna cena
3. do 5. leto neto/mesec
v EUR
  P4 (80 m2) 349,00 174,50 261,75 349,00
P5 (113 m2) 489,00 244,50 366,75 489,00
P6 (104 m2) 449,00 224,50 336,75 449,00
P7 (104 m2) 449,00 224,50 336,75 449,00

Posamezne prostore je mogoče združiti v večjo enoto (več prostorov skupaj).

V ceno je vključeno:

 • Dostop do prostorov 365 dni v letu in 24 ur na dan.
 • Parkirni prostor.
 • Urejeno varovanje prostorov z varnostnim geslom.
 • Oprema v proizvodnem prostoru (skladiščni regal, delovna miza).
 • Koriščenje sejne sobe za sestanke.
 • Razpoložljiva infrastruktura z lastnimi števci porabe v proizvodnem prostoru (elektrika, plin, voda).
 • Garderoba za proizvodno osebje.
 • Poštni nabiralnik.
 • Souporaba kuhinje.
 • Informiranje, obveščanje, mentoriranje, ekspertno svetovanje osebja tehnološkega parka.

Tekoči operativni stroški se zaračunavajo posebej glede na porabo.

Pogoji za pridobitev subvencionirane najemnine prostora:

Vlogo lahko oddajo:

 • potencialni podjetniki, ki bodo v roku 1 meseca od oddaje vloge registriralo novo podjetje, katerega dejavnost bo izkazovala potencial v regiji in širše
 • inovativna start:up podjetja (ne glede na pravno obliko), ki so mlajša od 3 let od objave tega poziva

Z izbranimi kandidati se sklene pogodba o najemu in koriščenju podpornih storitev za obdobje 5 let.

Oddaja vloge:

Kandidati morajo oddati izpolnjeno vlogo za subvencionirano najemnino prostorov, s kratkim opisom podjetniške ideje, ključnih potencialnih kupcev in trgov ter ekipe oddati najkasneje do 31.07.2019 po e-pošti na naslov: info@p-tech.si, po navadni pošti / ali osebno na naslov Pomurski tehnološki park, d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota. Prijavljene kandidate bomo povabili na razgovor, na podlagi katerega bo sprejeta odločitev za subvencioniranje proizvodnih prostorov.

Vloga za sofinanciranje najemnine

Ogled prostorov in dodatne informacije

ga. Marjetka Jakob

Telefon: 02 530 82 32

e-pošta: marjetka@p-tech.si

osebno: Plese 9a, 9000 Murska Sobota, I. nadstropje

 

Murska Sobota, 17.06.2019                                                                                        mag. Marko Močnik, direktor

 

Aktivnosti Pomurskega tehnološkega parka v okviru operacije P-TECH SIO-2018-19 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

POVABILO K SODELOVANJU NA START.UP! GERMANY 2019 ROAD SHOW

 

Pravila sodelovanja  na natečaju za slovenska zagonska podjetja za udeležbo na  START.UP! GERMANY 2019 ROAD SHOW

 

Javna agencija SPIRIT Slovenija v sodelovanju s Slovensko-nemško gospodarsko zbornico, vabi k natečaju za sodelovanju na START.UP GERMANY 2019 ROAD SHOW, slovenska zagonska podjetja, ki želijo predstaviti svoje podjetje na nemškem trgu in so aktivna na področjih:

 • mobilnosti
 • pametnih mest
 • novih rešitev za zavarovalniški sektor.

Izmed prijavljenih bodo izbrana 3 zagonska podjetja, ki bodo dobila priložnost za sodelovanje na Start.up! Germany 2019 Road Show.

Izpolnjen prijavni obrazec in prezentacijo ali video na elektronskem mediju pošljite na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova 60, 1000 Ljubljana, s pripisom “StartUp Germany” ali na e-naslov startup@spiritslovenia.si, do vključno 15.7.2019.

 

Podrobnejše informacije najdete na spodnji povezavi:

https://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Pravila_sodelovanja_Startup_Germany_Roadshow_2019.pdf

 

 

 

AKTIVACIJA MLADIH TALENTOV V POMURJU – razvoj poslovnih idej in njihov preizkus v praksi

 

V torek 11.6.2019 je v poslovnem središču Expano, potekal zaključni dogodek sodelovanja med študenti in profesorji Ekonomsko-poslovne fakultete Maribor ter Pomurskega tehnološkega parka v sklopu projekta Aktivacija mladih talentov v Pomurju. Sodelovalo je 26 študentov, ki so po skupinah pripravili projektne naloge in prezentacije konkretnih podjetniških izzivov. Skozi celotni proces priprave nalog so jih spremljali vodja projekta ga. Marjetka Jakob, predstavniki podjetji (Pomurski Tehnnološki park d.o.o., Usol d.o.o., Gorički raj d.o.o. in Kreativne ideje d.o.o.) in mentorja – dr. Damijan Mumel, dr. Simona Šarotar Žižek.

(SO)OBLIKUJTE PRIHODNOST ROBOTIKE!

Ali je robotika vaša strast? Ali razmišljate o projektu na področju robotike? Ste strokovnjak v sektorju, ki je zainteresiran za širjenje znanja po vsem svetu?

Če vas opisuje katero od zgornjih vprašanj, imamo priložnost za vas!

Sodelujemo z nekaterimi najbolj priznanimi strokovnjaki za robotiko, ki razvijajo model, ki predstavlja potrebe evropskih srednje velikih podjetij in malih in srednjih podjetij pri njihovem uvajanju robotskih tehnologij. Za potrditev ustreznosti tega modela potrebujemo vaše pomoč, vaše odgovore.

Vzpon robotike spreminja svet. Ta model bi lahko postal največja študija robotike MSP na evropski celini. Želite sodelovati pri preoblikovanju sveta?

 

KAJ JE DIH²? 

 

DIH² je mreža 26 DIH-ov, s ciljem razširitve na več kot 170 DIH. Edini cilj omrežja je spodbuditi postopne (50% zmanjšanje stroškov naprednih rešitev za robotiko, podvojiti rast trga robotike) in revolucionarne inovacije (doseganje najvišje produktivnosti in optimalne odzivnosti) v več kot 300.000 malih in srednje velikih podjetjih.

DIH² bo podprl MSP-je pri njihovih izzivih glede uvajanja agilne proizvodnje (50-odstotno povečanje produktivnosti) in sprostil njihove potenciale za digitalizacijo z omogočanjem stroškovno učinkovitejših robotskih rešitev tudi pri manjših velikostih serij.

 

 

THE FUTURE OF MANUFACTURING

28. maja 2019 je v hotelu Habakuk v Maribor potekala mednarodna konferenca z naslovom “The Future of Manufacturing”, ki je osvetlila pomen digitalnih inovacijskih vozlišč (DIH) za digitalno transformacijo v industriji.  

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019

               

 

Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij

1. Naročnik povabila
Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih
pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in
sicer:

2. Predmet povabila
Predmet povabila je izvedba svetovanja ekspertov za odpravo ovir na področju razvoja inovativnega
kartezičnega masažnega robota s povratnozančno regulacijo sile in sicer:
• optimizacija izbranih mehanskih komponent (preračun prenosov, zamenjava zobnikov in
jermena, …)
• programiranje krmilnika in servomotorjev ter razširitev programskega okolja za nastanitev
parametrov delovanja robota
• testiranje optimizacije in povezljivosti programskega okolja z robotom
Svetovanec: HANT, Helena Maurič, s.p.
Podrobnejša specifikacija aktivnosti in terminski plan se sproti dogovori med izbranim izvajalcem in
svetovancem. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

3. Izhodišča za pripravo ponudbe
Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:
• kontakt ponudnika
• predmet ponudbe
• vrednost ponudbe brez DDV
• rok izvedbe storitev
• veljavnost ponudbe
Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz 2. točke ne sme presegati 3.500 EUR brez DDV. Vsi
popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

4. Časovni in finančni okvir
Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti najkasneje do 30.06.2019.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd.. Naročnik ne
sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

5. Plačilni pogoji
Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve
bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih in po predaji
dokumentacije (dnevnik opravljenih ekspertnih svetovanj, obdobna ter zaključno poročilo
svetovalca).

6. Merila za izbor
Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Naročnik si pridržuje pravico, da na
podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

7. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe
Ponudbe se predložijo na predpisanem obrazcu v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, ali
osebno oziroma elektronsko na marjetka@p-tech.si najkasneje 11.06.2019 do 12.00 ure (datum in
ura prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel.
02 530 82 32, marjetka@p-tech.si.

 

Murska Sobota, 04.06.2019

Pomurski tehnološki park d.o.o.
mag. Marko Močnik, direktor

 

PRILOGA: