fbpx

Coworking prostori na voljo!

Lastne pisarne so v začetnih fazah rasti podjetja velikokrat (pre)drage in običajno dolgočasne, delo od doma pa je lahko zelo neproduktivno in duhamorno – zato so delovna mesta v coworking-u prava rešitev. Poleg razpoložljivosti potrebne infrastrukture je primarni namen takšnega prostora sodelovanje med “so-stanovalci”, medsebojna pomoč z znanji ter spodbujanje in motiviranje s strani SIO. Podjetnik si lahko enostavno preko spletne strani lahko rezervira tudi termin za koriščenje sejne sobe za delo v večji skupini, predstavitve, usposabljanje.

Co-working prostor vključuje:

 • Klimatiziran in opremljen pisarniški prostor v velikosti 12 m2
 • Internetni dostop 200/50 Mbit/s
 • Souporaba kuhinje
 • Parkirni prostor
 • Zagotovljeno nemoteno delo v skladu s pravili uporabe

 

Koriščenje prostora 7:00 – 15:00

Strošek: 50 EUR + DDV / mesec

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije:

Marjetka Jakob, projektna vodja

Pomurski tehnološki park

Plese 9a, 9000 Murska Sobota

telefon: 02 530 82 32, e-pošta: marjetka@p-tech.si

Vodenje izvoznega poslovanja – International Trade Management (ITM) 2020 – mednarodni izobraževalni program

SPIRIT Slovenija, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije v letu 2020 nadaljuje s trinajsto generacijo izobraževanja Vodenje za izvozno poslovanje – International Trade Management, ki ga izvajamo v sodelovanju z ITM Worldwide Foundation. – https://www.izvoznookno.si/aktualno/vabilo-k-udelezbi-v-mednarodnem-izobrazevalnem-programu-vodenje-izvoznega-poslovanja-international-trade-management-itm-2020/

K udeležbi v programu vabimo zaposlene v izvoznih oddelkih malih in srednje velikih podjetijki želijo na področju mednarodnega poslovanja osebno in strokovno napredovati in aktivno prispevati k uspešni širitvi poslovanja podjetja na nove tuje trge.

Do danes se je programa ITM udeležilo že 157 podjetij, ki so v anketah po udeležbi izkazala izjemno zadovoljstvo. V treh do petih letih po udeležbi v programu ITM so podjetja svoj izvoz v povprečju povečala za 40%.

Udeleženci programa ITM pridobijo:

 • izvozni načrt in individualno svetovanje pri njegovi pripravi,
 • prodajno predstavitev,
 • praktično znanje iz ključnih področij mednarodnega poslovanja,
 • informacije o novostih in trendih pri oblikovanju izvoznih aktivnosti,
 • večjo samozavest na področju poslovnega komuniciranja v tujem jeziku,
 • možnosti za strokovno rast,
 • nova poslovna poznanstva,
 • mednarodno priznano diplomo IATTO (International Association of Trade Training Organisations).

Program ITM poteka v angleškem jeziku in je kombinacija akademskega in praktičnega izobraževanja. Izpeljan je v obliki štirih delavnic ‘Passport2Export’ ter petih mednarodnih seminarjev z mednarodno uveljavljenimi tujimi strokovnjaki in svetovalci.

V okviru delavnic Passport2Export udeleženci analizirajo trenutno strategijo in vizijo svojega podjetja ter motive za izvoz, opredelijo izvozne izdelke oziroma storitve, kupce, potencialne trge, oblike vstopa na izbrane tuje trge, potrebne aktivnosti in finančna sredstva in na tej podlagi pripravijo podroben izvozni načrt, ki mu dodajo še prodajno predstavitev podjetja, pripravljeno po trenutnih svetovnih smernicah. Kombinacija obeh je odlična podlaga za dobro premišljen in učinkovit nastop podjetja na tujih trgih. Individualen pristop, ki ga omogoča velikost skupine, dodatno okrepimo z individualnimi konzultacijami s svetovalcema, na katerih se udeleženci osredotočijo zgolj na primer svojega podjetja.

Na mednarodnih seminarjih udeleženci pridobijo znanja in veščine s področja mednarodnega poslovanja s poudarkom na raziskovanju trgov, mednarodnih tržnih strategijah, kulturi v podjetju in medkulturnih razlikah, vpeljavi sprememb v podjetja ter prodajnih in pogajalskih veščinah.

Svoje znanje, izkušnje in nasvete z udeleženci bodo v programu ITM 2020 delili mednarodno priznani tuji strokovnjaki in svetovalci:

 • Jean Sutton, strokovnjakinja na področju raziskav trga in lastnica podjetja za tržne raziskave s sedežem v Londonu,
 • dr. Fons Trompenaars, svetovno priznani strokovnjak na področju medkulturnih razlik, leta 2017 uvrščen v ‘Thinkers50 Hall of Fame’ med 7 najvplivnejših oseb na področju razvoja svetovnega managementa,
 • dr. Albert. A. Anghern, večkrat nagrajeni avtor izobraževalnih aplikacij na področju uvajanja sprememb v podjetjih in digitalizacije poslovanja,
 • dr. Waldemar Pförtsch, nemški profesor, svetovalec in avtor številnih priročnikov s področja mednarodnih trženjskih strategij ter B2B marketinga,
 • Jos Velthuis, mednarodno priznani nizozemski trener prodajnih in pogajalskih veščin,
 • Markus Jonsson in Tomas Carlson, švedska strokovnjaka in svetovalca za internacionalizacijo podjetij.

Program ITM 2020 bo potekal od sredine marca do sredine oktobra 2020, v skupnem obsegu 17 dni, v Sloveniji in na Švedskem.

Predvidena časovnica*:
16. – 17. marec Ljubljana 1. delavnica priprave izvoznega načrta
06. – 07. april, Ljubljana Seminar International Market Research
06. – 08. maj, Ljubljana 2. delavnica priprave izvoznega načrta in individualni razgovori
01. – 05. junij, Lidköping, Švedska 5 dnevni sklop mednarodnih seminarjev na Švedskem – International Market Strategies, Change Management, Managing Across Culture
06. – 07. julij, Ljubljana Seminar International Sales Training
16. – 17. september, Ljubljana 3. delavnica priprave izvoznega načrta in individualni razgovori
16. oktober, Ljubljana Predstavitev izvoznih načrtov
4. november, Ljubljana Večerna prireditev s slavnostno podelitvijo diplom

* V primeru izrednih okoliščin lahko pride do morebitnih sprememb 

Tudi v letu 2020 je v mednarodnem programu ITM prostora za 15 slovenskih podjetij/udeležencev.

Pri oblikovanju skupine udeležencev bomo stremeli k zagotovitvi čim večje interdisciplinarnosti. Program ITM ni namenjen podjetjem, ki so registrirana za svetovalno dejavnost (poslovno svetovanje).

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati stari od 25 do 40 let, ki prihajajo iz malih in sredne velikih podjetij z najmanj 5 zaposlenimi in z 10 do 35 odstotki doseženega izvoza v lanskem letu, ter imajo končano visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo.

Pogoji za udeležbo:

 • zaposlitev za določen ali nedoločen čas v malem ali srednjem podjetju, ki začenja s prodajo lastnih proizvodov/storitev v tujini ali širi izvozno dejavnost,
 • znanje angleškega jezika,
 • plačilo depozita za resnost udeležbe* v višini 960,00 EUR.

Stroški udeležbe v programu:
Stroške programa (cca. 7.000 EUR na udeleženca) krije javna agencija SPIRIT Slovenija.

Podjetje krije stroške depozita* ter stroške udeležbe zaposlenega na pet dnevnem sklopu seminarjev v tujini (letalska vozovnica ter nočitve, v okvirni skupni vrednosti 1.000 EUR).

Prijava mora vsebovati:

 1. izpolnjeno prijavnico.
 2. izjavo odgovorne osebe podjetja,
 3. življenjepis z opisom delovnih izkušenj v angleškem jeziku,
 4. kopijo potrdila o pridobljeni izobrazbi.

Prijavo pošljite najkasneje do torka, 3. marca 2020, na naslov:

SPIRIT Slovenija, javna agencija
Verovškova ulica 60
1000 Ljubljana
»Prijava na izobraževalni program ITM«
Dodatne informacije:
Tjaša Fras, SPIRIT Slovenija, tel: 01 5891 872, e-mail: tjasa.fras@spiritslovenia.si

Zagonske spodbude za podjetja na problemskih območjih v letih 2020-2021 – Slovenski podjetniški sklad (ROK za oddajo vloge – 16. marec 2020)

Slovenski podjetniški sklad je pred dnevi objavil dva nova javna razpisa, in sicer:

P2R 2020 – Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020-2021 (odprt do 16. marca 2020)

P2 2020 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij (odprt do 20. aprila 2020)

Spodaj predstavljamo povzetek ključnih informacij za razpis P2R.

P2R 2020 (klikni na povezavo) – Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020-2021 (ROK ZA ODDAJO VLOGE – 16. MAREC 2020!)

Namen financiranja:

 • sofinanciranje zagona podjetja
 • priprava in lansiranje tržnih  produktov na trg
 • vpeljava (razvoj) storitve/produkta
 • izvedba vlaganj in zaposlitev
 • začetek rednega poslovanja z ustvarjanjem prihodkov

Razpisana sredstva: 2,9 mio EUR.

Število načrtovanih podprtih podjetij: 75.

Upravičenci:

-mikro, mala in srednje velika podjetja (d.o.o, s.p., zadruge in so.p., ki so se preoblikovala po zakonu o

socialnem podjetništvu)

– registrirana od 1.1.2019 do 16.3.2020.

Ostali pogoji kandidiranja:

vsaj 1 zaposleni za polni delovni čas ob podpisu pogodbe

– vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor

– vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo

– vlagatelj mora v vlogi opredeliti v katerem problemskem območju se bo izvajala aktivnost.

– po oddaji vloge sprememba problemskega območja ni dovoljena.

Vlagatelji (po odobritvi sofinanciranja: upravičenci) po tem javnem razpisu so podjetja, ki imajo sedež podjetja, kjer se bo izvajala tudi aktivnost operacije v celoti, na enem izmed naslednjih problemskih območij:
(Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale).

Višina financiranja: do 40.000 EUR subvencije/podjetje, intenzivnost pomoči znaša do 100 %

Doba financiranjaIzplačilo v dveh tranšah:

 1. tranša: 15.000 EUR do 30.10.2020
 2. tranša: 25.000 EUR do 30.10.2021

Zelo pomembno!!!

Z udeležbo v programu “Podjetniška šola 2020“, ki ga bomo v Pomurskem tehnološkem parku  pričeli izvajati 4. marca, lahko pridobite 5 točk za vlogo na razpisu P2R 2020. Udeležencem podjetniške šole bomo izdali potrdilo, s katerim bodo dokazovali vključenost v obstoječe oblike spodbujanja podjetništva in si tako v skladu z merili za ocenjevanje vlog zagotovili 5 točk na razpisu.

Ključne informacije (brošura):

Več informacij o razpisu P2R vam je na voljo na telefonskih številkah Slovenskega podjetniškega sklada:

 

 

Pomurski tehnološki park d.o.o. je Subjekt inovativnega okolja (SIO), ki v okviru operacije SIO-P-TECH-2020-2022 izvaja sledeče aktivnosti.

Aktivnosti Pomurskega tehnološkega parka, d.o.o. v okviru operacije SIO-P-TECH-2020-2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: »3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«; specifičnega cilja: »3.1.1 Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«.

Zagonske spodbude za inovativna podjetja – Slovenski podjetniški sklad (ROK za oddajo vloge – 20. april 2020)

Slovenski podjetniški sklad je pred dnevi objavil dva nova javna razpisa, in sicer:

P2R 2020 – Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020-2021 (odprt do 16. marca 2020)

P2 2020 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij (odprt do 20. aprila 2020)

Spodaj predstavljamo povzetek ključnih informacij za razpis P2.

P2 2020 (klikni na povezavo) – Spodbude za zagon inovativnih podjetij (ROK ZA ODDAJO VLOGE – 20. APRIL 2020!)

Namen financiranja:

 • zagon inovativnega podjetja
 • razvoj MVP (minimalno sprejemljiv proizvod)
 • lansiranje tržnih produktov na trg

Razpisana sredstva: 2,16 mio EUR.

Število načrtovanih podprtih podjetij: 40.

Upravičenci: Mikro in mala podjetja organizirana  kot d.o.o., s.p., zadruge (registrirana med 1.1.2019 in 15.3.2020).

Pogoji kandidiranja:

 • Rezultat razvoja proizvoda/storitve mora biti tržno naravnan.
 • Razvoj mora potekati v podjetju, izjemoma je mogoče za področje, ki ga v podjetju ne zmorejo/znajo razvijati, dovoljeno uporabiti tudi znanje zunanjih strokovnjakov, institucij.
 • Vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor.
 • Vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo.
 • Podjetje mora poslovati z dobičkom najkasneje v letu 2022.

Vključena vsebinska podpora za mlada inovativna podjetja:

a) PREDSELEKCIJSKI POSTOPEK

 • tekmovanje START UP SLOVENIJA  (priporočljivo sodelovanje)
 • pomoč pri razvoju ideje
 • predstavitev poslovnega modela na DEMO dnevu (06.04. in 07.04.2020) pred strokovno komisijo
 • možnost pridobitve do 35 točk za potrebe javnega razpisa

 Rok za prijavo: 19.03.2020 (www.startup.si)

b) SODELOVANJE Z MENTORJEM

 • izbira mentorja po odobreni subvenciji iz objavljene liste start up mentorjev (spletna stran SPS)

 Rok: 18.08.2020

Višina financiranja: do 54.000 EUR subvencije/podjetje, intenzivnost pomoči znaša do 100 %

Doba financiranjaIzplačilo v treh tranšah:

 1. tranša: 10.000 EUR v letu 2020
 2. tranša: 12.000 EUR v letu 2021
 3. tranša: 32.000 EUR v letu 2022

 

Ključne informacije (brošura):

Več informacij o razpisu P2 vam je na voljo na telefonskih številkah Slovenskega podjetniškega sklada:

 

 

Pomurski tehnološki park d.o.o. je Subjekt inovativnega okolja (SIO), ki v okviru operacije SIO-P-TECH-2020-2022 izvaja sledeče aktivnosti.

Aktivnosti Pomurskega tehnološkega parka, d.o.o. v okviru operacije SIO-P-TECH-2020-2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: »3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«; specifičnega cilja: »3.1.1 Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«.

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI T2.3 NA PROJEKTU Go2 Benelux & Scandinavia

  

 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi zainteresirane, da podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 1. Predmet povabila

Izvedba aktivnosti T2.3 – Izobraževalno vozlišče skupnih znanj v okviru projekta GO2 BENELUX & SCANDINAVIA in sicer izvedba dosežka:

 • Dosežek T2.3.1 Priprava modela in prenosa znanj

Opis: Priprava navodil za uporabo baze podatkov za podporo internacionalizaciji na podlagi pripravljenega orodja kreiranega na odprtokodnem sistemu spletne učilnice, preko katere se bo omogočal dostop do relevantnih znanj za podjetnike in preko katerega bo vzpostavljen model prenosa znanj vključenih partnerjev celotne kooperacijske mreže. Navodila morajo biti pripravljena v word dokumentu, v slovenskem jeziku, morajo biti enostavna in tekstovni opisi morajo biti povezani z slikovno vizualnim delom pripravljenega orodja za lažjo razumevanje ponujene vsebine in možnega dostopa.

Pred začetkom izvajanja se aktivnosti uskladijo z potrebami naročnika!

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • cena (ki naj vsebuje vse morebitne stroške, popuste in rabate)
 • veljavnost ponudbe

Vrednost ponudbe ne sme preseči 6.000 EUR + DDV.

 1. Časovni in finančni okvir:

Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti in dokumentacijo posredovati naročniku najkasneje do 25.04.2020.

Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljeno aktivnosti, ki so predmet naročila.

 1. Plačilni pogoji:

Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo, praviloma ob koncu upravičenega obdobja poročanja ob pogoju realizacije vseh predvidenih aktivnosti. Pogodba za izvedbo storitve se bo sklenila z ekonomsko najugodnejšim ponudnikom in sicer za čas opravljanja storitve.

 1. Merila za izbor:

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb zaprosi za dodatna pojasnila ali dokazila oz. da ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe:

Ponudbe se predložijo v pisni obliki (lahko na priloženem obrazcu) po pošti, osebno ali elektronsko (igor@p-tech.si) na naslov naročnika. Kot pravočasne se štejejo vse ponudbe prispele do vključno 05.03.2020. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Igor Börc, tel. 02 530 82 36, igor@p-tech.si

Ponudba_obrazec_GO2 B&S

Murska Sobota, 24.02.2020

Vas zanimajo metode za sproščanje, samopomoč, rast in več energije? Delavnice in tečaji PETRASANA

Brezplačna delavnica “Kako sestaviti finančno vzdržen načrt podjetja?” – 12. marec 2020

Sestaviti finančni načrt sicer ni težko, toda vprašanje je, kako priti do čim bolj realnih številk? Vabljeni na brezplačno delavnico, ki bo nadgradila vaše podjetniško finančno znanje in veščine za uspešno vodenje podjetja in preprečevanje situacij insolventnosti.

PODJETNIŠKA ŠOLA 2020

Prvo sredo v marcu pričnemo z BREZPLAČNO podjetniško šolo za vse ambiciozne posameznike ali skupine, ki želite ustanoviti podjetje v Pomurju, ali pa podjetje že imate. V okviru programa podjetniško-mentorskega usposabljanja, vas bomo pripravili na zagon podjetja in kandidaturo za sredstva Slovenskega podjetniškega sklada.

Povabilo k oddaji ponudb za izvedbo aktivnosti v okviru projekta DanubeChance2.0

 

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA

»DanubeChance2.0 – Embracing failure to facilitate second-chance entrepreneurship in the Danube region« –

Izobraževanje in mentorstvo re-start podjetnikom 

 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 1. Predmet povabila

Iščemo zunanjega strokovnjaka (eksperta) oz. mentorja za izvedbo naslednjih aktivnosti:

SKLOP 1

Izvedba 1-dnevne tematske delavnice s področja insolvenčne zakonodaje in finančnega vodenja podjetja (izobraževalni modul 6: zakonodaja) v okviru transnacionalne akademije za re-start podjetnike (delovni sklop T3), ki zajema:

 • Priprava koncepta, oblikovanje izobraževalnega programa ter priprava izobraževalnih vsebin s poudarkom na finančnem poslovanju in veljavni insolvenčni zakonodaji.
 • Organizacija in izvedba 1-dnevne tematske delavnice v okviru transnacionalne akademije za re-start podjetnike na temo veljavne insolvenčne zakonodaje, finančnega poslovanja, odgovornosti poslovodstva in primeri sanacije finančnega stanja (izobraževalni modul 6: Zakonodaja)

SKLOP 2

Poslovno finančno svetovanje 3-5 re-start podjetnikom za ponovno ustanovitev ali sanacijo podjetja v okviru pilotnih »business re-structuring« iniciativ (delovni sklop T4), ki zajema:

 • Uvodna analiza finančnega stanja in evalvacija poslovnih procesov podjetja
 • 1x svetovalni sestanek s podjetniki (v fizični prisotnosti ali na daljavo)
 • Izdelava osnovnih smernic, priporočil za poslovanje

SKLOP 3

Aktivno sodelovanje na mednarodnih strateških sestankih in delavnicah v okviru delovnega sklopa T2 za razvijanje strategije podjetništva druge priložnosti za Podonavske regijo, ki zajema:

 • Vključitev v Podonavsko transnacionalno skupnost strokovnjakov za področje podjetništva druge priložnosti »Pool of Experts«.
 • Udeležba in aktivno sodelovanje na »Policy Learning Dialogue« in »Transnational Community Pool of Experts«  dogodkih v sklopu projekta DanubeChance 2.0 v Cluj-Napoca (Romunija) v poročevalskem obdobju 4, v Beogradu (Srbija) v poročevalskem obdobju 5 in Karlsruhe-ju (Nemčija) v poročevalskem obdobju 6.

Podrobnejša specifikacija aktivnosti in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost del brez DDV
 • datum veljavnosti ponudbe
 • izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev in izkazovanju strokovnih referenc

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti (vseh 3 sklopov skupaj) iz druge točke ne sme presegati 4.000,00 EUR brez DDV:

 • SKLOP 1 – Izvedba tematske delavnice
 • SKLOP 2 – Poslovno finančno poslovanje
 • SKLOP 3 – Sodelovanje na “Policy Learning Dialogue” dogodkih

Ponudnik odda ceno za vsak sklop posebej. Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno. Ponudnik se obvezuje izvesti vse 3 sklope.

 1. Časovni in finančni okvir

Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti in dokumentacijo posredovati naročniku po dogovoru, in sicer:

 • SKLOP 1 – Izvedba tematske delavnice: najkasneje do 30. 4. 2020
 • SKLOP 2 – Poslovno finančno poslovanje: najkasneje do 30. 4. 2021
 • SKLOP 3 – Sodelovanje na “Policy Learning Dialogue” dogodkih: najkasneje do 30. 6. 2021

Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljene aktivnosti, ki so predmet naročila.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 1. Plačilni pogoji

Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih in po predaji dokumentacije.

 1. Pogoji za oddajo ponudbe

V postopek izbora vlog se bodo uvrstile le pravočasno oddane vloge, ki izpolnjujejo vse naslednje minimalne pogoje:

 • Ponudnik ima izkušnje z vodenjem in upravljanjem podjetja (vloga lastnika, direktorja itd.).
 • Ponudnik ima izkušnje s finančnim svetovanjem in sanacijo podjetij.

Za dokazovanje izpolnjevanja zgoraj navedenih pogojev ponudnik izpolni priložen obrazec Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev. Zaradi udeležbe na mednarodnih dogodkih je zaželeno dobro znanje angleškega jezika.

Postopek bo vodila strokovna komisija imenovana s strani odgovorne osebe naročnika.

 1. Merila za izbor

V postopek izbora vlog se bodo uvrstile le pravočasno oddane vloge.

Izvajalec storitve, ki izpolnjuje vse pogoje navedene v 6. točki tega povabila, bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo vseh 3 sklopov skupaj. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

 Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, osebno oziroma elektronsko (tomaz.laposa@p-tech.si) najkasneje do 24. 2. 2020 (datum prispetja ponudbe k naročniku).

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Tomaž Lapoša, tel. 02 530 82 29, tomaz.laposa@p-tech.si

 

DanubeChance2.0 – Ponudba_obrazec

DanubeChance2.0_Izjava pogoji

Murska Sobota, 17. 2. 2020

“Kako do podpore za zagon in rast podjetja?” – brezplačni dogodek – 18. februar 2020

Vabljeni na brezplačni dogodek, na katerem boste dobili pregled nad finančno in vsebinsko podporo za zagon in rast dejavnosti ter se seznanili s podrobnostmi pogojev/meril, da boste lahko pripravili kvalitetno vlogo.