fbpx

Si želite pogledati v prihodnost? Storite to na največji mednarodni metaverse in NFT konferenci v Sloveniji!

Si želite pogledati v prihodnost? To boste lahko skoraj dobesedno storili na mednarodni World Future Verse konferenci, ki jo v Festivalni dvorani na Bledu, od 29. 9. do 1. 10. 2022, organizira Tehnološki park Ljubljana z ostalimi partnerji. Konferenca bo obravnavala najbolj vroče teme ta hip: metaverse, NFT internet 3.0 in ter blockchain tehnologije, ki hkrati pomenijo tudi vstopnico v uspešno poslovanje v prihodnosti, razumevanje marketinga in novih poslovnih priložnosti.

Podobno kot se je zgodilo že pri kriptovalutah in blockchain tehnologijah, je Slovenija ena od vodilnih držav na svetu tudi na hitro vzpenjajočem se področju NFT in metaversa. Naj spomnimo, da smo bili prva država na svetu, ki je izdala t. i. nezamenljive žetone NFT ob otvoritvi EXPO Dubai 2020, s katerimi smo promovirali naše turistične destinacije.

Trende prihodnosti bodo naznanjala svetovna zveneča imena

Organizatorji WORLD FUTURE VERSE konference želijo mednarodni in svetovni javnosti predstaviti digitalne in poglobljene rešitve za nadgradnjo razvoja inovativnih marketinških in tehnoloških pristopov in novih poslovnih modelov. Gostili bodo vodilne svetovne strokovnjake in kreativne vizionarje, ki bodo predstavili primere dobrih praks iz področja najsodobnejših tehnologij in osvetlili trende, vprašanja in izzive v prihodnosti.

Konference bo razdeljena v tri programske sklope. Prvi bo obsegal področje blockchain tehnologij, v povezavi z zelenim prehodom in digitalno transformacijo. V drugem in tretjem dnevu pa bo poudarek na tehnologijah virtualne in obogatene resničnosti, NFT-jih, web3.0 in DAO rešitvah.

Spodbujanje krožnega in digitalnega razvoja

Namen konference bo med drugim tudi odkrivanje možnosti za razvoj kulturnega in kreativnega turizma z uporabo digitalizacije kulturne dediščine, možnosti uporabe virtualne in obogatene resničnosti, ter uporabe blockchain tehnologij.

 »Skozi paradigmo uporabe naprednih tehnologij bo rdeča nit konference usmerjena v digitalno, trajnostno in zeleno prihodnost, ki je kot eden od ključnih elementov predvidena tudi v novi perspektivi Evropske unije. Velik poudarek bo namenjen tudi ustvarjanju svetov v metaversu in razvoju kreativnega turizma z uporabo virtualne in obogatene resničnosti«, pravi Aleš Pevc, vodja tehnološke pisarne in razvojnih projektov v Tehnološkem parku Ljubljana.

V sklopu dogodka, bo v petek 29. septembra 2022, organizirana tudi Circular 4.0 konferenca, ki bo namenjena vzpostavitvi povezave med krožnim gospodarstvom, digitalno transformacijo in industrijo 4.0.

Metaverse Theather

Na prizorišču konference snovalci programa obljubljajo unikaten »Metaverse theater«, ki bo obiskovalcem pričaral fuzijo odprtega prostora za razvoj osebnih potencialov, digitalnih kompetenc ter spoznavanje najnaprednejših tehnologij. Povabili vas bodo v navidezni časovni stroj in vas poslali v bližnjo prihodnost. Skozi predstavitev novih tehnologij, kot sta obogatena in virtualna resničnost, boste spoznali pojme metaverse, NFT in blockchain in odkrivali najboljšo različico sebe skozi izbiro različnih avatarjev.

Vse dni konference bo v prostorih Festivalne dvorane Bled potekala tudi predstavitev primerov dobrih praks uporabe tehnologij prihodnosti v podjetništvu in industriji. Obiskovalci pa bodo imeli možnost testiranja in razvoja idej s področja metaversa ter tehnologij virtualne in obogatene resničnosti. Predstavljene bodo tudi priložnosti za pridobitev podpore in vavčerjev za podjetja in start-upe, ki delujejo na področju metaverse, XR in NFT.

Program konference in več informacij

Več o programu in govorcih na WORLD FUTURE VERSE konferenci si lahko ogledate na spletni strani: https://wfvconf.com/.

Možnosti internacionalizacije na Poljsko s pomočjo projekta COMMON ACCESS 2

Povabilo k oddaji ponudb za izvedbo aktivnosti v okviru projekta “SMARTER AOE”

 POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA

»SMARTER AOE  – Transformation of the Amazon of Europe into smarter and greener tourism destination« –

Strokovna podpora pri pripravi metodologije in izvedbi postopka za dodelitev finančne podpore za digitalno preobrazbo MSP-jev v turizmu

 

 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 

 1. Predmet povabila

Strokovna podpora pri pripravi metodologije in izvedbi postopka za dodelitev finančne podpore za digitalno preobrazbo MSP-jev v turizmu (delovni sklop WP5; skladno s prijavnico na str. 97 ).

Aktivnosti zajemajo 2 vsebinska sklopa:

 1. SKLOP: Strokovna podpora pri pripravi metodologije za dodeljevanje finančne podpore za digitalno preobrazbo MSP-jev v turizmu,

Metodologija mora zajemati podrobnejše informacije o:

 • izbirnem postopku in komisiji (ocenjevalci)
 • razpisni dokumentaciji
 • plačilnem postopku
 • okvirni časovnici celotnega postopka dodelitve finančne podpore (časovni načrt izvedbe)

Rok za izvedbo aktivnosti: 20. 9. 2022

 

 1. SKLOP: Strokovna podpora pri izvedbi postopka dodeljevanja finančne podpore za digitalno preobrazbo MSP-jev v turizmu

Nudenje strokovne podpore pri izvedbi postopka dodeljevanja finančne podpore za digitalno preobrazbo MSP-jev v turizmu, ki mora zajemati sledeče aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Navedba podrobnosti o razpisu za izbor MSP-jev v turizmu, ki jim bo dodeljena finančna podpora.
 • Aktivnost 2: Priprava ocenjevalnega in izbirnega postopka v okviru razpisa za dodelitev finančne podpore MSP-jem v turizmu
 • Aktivnost 3: Priprava končne metodologije za poročanje o izboljšanju uvajanja digitalizacije, inovativnih rešitev in novih tehnologij s strani MSP-jev v turizmu.
 • Aktivnost 4: Priprava skupnega poročila o izboljšavah pri finančno podprtih MSP-jih v turizmu na področju uvajanja digitalizacije, inovativnih rešitev in novih tehnologij. Skupno poročilo se pripravi na podlagi posameznih poročil MSP-jev, ki bodo prejela finančno podporo. Skupno poročilo bo prav tako vsebovalo ugotovitve o splošnem prispevku projekta k rasti in razvoju MSP-jev v turizmu na področju uvajanja novih produktov, digitalne transformacije in inovacij.

Rok za izvedbo aktivnosti:

 • Aktivnost 1 do 10. 10. 2022
 • Aktivnost 2 do 10. 10. 2022
 • Aktivnost 3 do 10. 10. 2022
 • Aktivnost 4 do 20. 6. 2024

Podrobnejša specifikacija aktivnosti in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

 Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost del brez DDV
 • datum veljavnosti ponudbe

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz druge točke ne sme presegati 19.500,00 EUR brez DDV.

Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 

 1. Finančni okvir

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 

 1. Plačilni pogoji

 Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po izvedbi posameznih aktivnosti iz 2. točke tega povabila.

 

Pogoji za oddajo ponudbe in merila za izbor

Ponudnik mora k ponudbi priložiti reference o izvedbi strokovne podpore malim in srednje velikim (start-up) podjetjem doma in v tujini, med drugim na področju pridobivanja finančnih sredstev zasebnih vlagateljev.

Ponudnik je kazensko odgovoren, če ne poda resničnih informacij. Naročnik ima pravico preveriti resničnost podanih referenc.

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

Postopek bo vodila strokovna komisija imenovana s strani odgovorne osebe naročnika.

 

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki in elektronsko (tjasa@p-tech.si) najkasneje do 26. 8. 2022 (datum prispetja ponudbe k naročniku).

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Tjaša Ružič, tel. 02 530 82 00, tjasa@p-tech.si

Ponudba_obrazec SAOE-WP5

Murska Sobota, 19.08.2022