fbpx

PONUDBA PODPORNIH STORITEV PRI RAZVOJU POSLOVNIH IDEJ IN RASTI PODJETIJ V SKLOPU OPERACIJE »Podporno okolje 2023«

 

Vabimo vse zainteresirane potencialne podjetnike in MSP (mikro, mala in srednje velika podjetja), da izkoristite ponudbo podpornih storitev v okviru operacije »Podporno okolje 2023 – Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023«.

1. Namen podpornih storitev

Namen javnega razpisa je zagotavljanje podpornega okolja, ki na celotnem ozemlju RS zagotavlja brezplačne in na regijskem oz. nacionalnem nivoju dostopne podporne storitve za ciljne skupine uporabnikov.

Storitve podpornega okolja bodo prispevale:

 • h krepitvi podjetniškega potenciala,
 • k pospeševanju ustanavljanja novih podjetij,
 • k povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem,
 • k povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij,
 • k premagovanju ovir na podjetniški poti.

Podporne storitve Pomurski tehnološki park izvaja v obdobju od 01.01.2023 do 31.10.2023.

2. Pogoji za koriščenje

Ciljne skupine uporabnikov, katerim so namenjene podporne storitve so:

 • Vsi potencialni podjetniki (inovativni posamezniki, dijaki, študenti, pedagoški delavci, raziskovalci), ki so uspešno zaključili usposabljanje ABC podjetništva (vsaj 3 module),
 • Vsi registrirani podjetniki.

Prejete podporne storitve so za udeležence brezplačne in nimajo narave »de minimis« pomoči.

3. Predmet podpornih storitev

 • Informiranje in promocija

Informiranje ciljnih javnosti v regiji o aktivnosti na področju spodbujanja podjetništva. Promocija podjetništva s pomočjo strokovnih člankov o podjetniških temah za namene izobraževanja zainteresiranih ciljnih skupin.

 • Izvajanje celovitih podpornih storitev

Osnovni namen je povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa, povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti in prispevati k večjemu nastajanju, izboljšanju, rasti in razvoju podjetij.

Izvedena bodo:

 • Usposabljanja za zainteresirana MSP,
 • Podjetniško mentoriranje za MSP,
 • Podjetniško mentoriranje za potencialne podjetnike,
 • Usmerjanje in pomoč pri prototipiranju.

Osnovni namen je sistematično prepoznavanje in vrednotenje inovativnih podjetniških idej v regionalnem okolju, spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij.

 • MENTORIRANJE

Program mentorstva se izvaja v kombinaciji dela v obliki svetovalnih aktivnosti, ki so prilagojena potrebam posameznega podjetja. Mentoriranje vključuje presojo poslovne ideje, vodenje potencialnega podjetnika oz. MSP skozi poslovne in druge potrebne procese za razvoj podjetniške ideje ali razvoj podjetja in identifikacijo potencialnih podjetnikov oz. MSP z visoko inovativnimi idejami s potencialom globalne rasti.

Potencialne podjetnike in MSP se lahko vključi v ustrezne vsebine usposabljanja ABC plus, se jim nudi pomoč pri prototipiranju  in izvaja podporne aktivnosti, ki jih za potencialne podjetnike in MSP predvidi ministrstvo skupaj z agencijo v okviru vavčerskega sistema.

4. Ostale informacije glede koriščenja podpornih storitev

Zainteresirani potencialni podjetniki in podjetja (MSP – mala in srednje velika podjetja) nas lahko kontaktirate preko elektronske pošte na info@p-tech.si ali telefona na št. 02 530 82 36 ali 051 383 979.

Da boste pravočasno informirani o tekočih aktivnostih Pomurskega tehnološkega parka vas vabimo, da se prijavite na naše e-novice

O izvedbi aktivnosti s sklopu operacije »Podporno okolje 2023« pa vas vabimo, da nam sledite tudi na:

http://p-tech.si/

https://www.facebook.com/ptech.si/

https://www.linkedin.com/company/pomurje-technology-park-d.o.o./

https://twitter.com/PomurjeTP

https://www.youtube.com/channel/UCCcmGWIciJIiP6rGeaPeyEw/featured

 

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »3. Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »3.1.1. Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«.

Javni poziv za turistična mala in srednje velika podjetja v Pomurju

Turistična mala in srednje velika podjetja v Pomurju, ne zamudite edinstvene priložnosti in se prijavite na javni poziv na temo digitalne transformacije!

Danes je bil na podstrani spletne strani turistične destinacije Amazon of Europe (www.visitaoe.com/call) objavljen javni poziv in bo odprt do 03.03.2023. Podjetja lahko pridobite do največ 3.000,00 EUR finančne spodbude. Če razmišljate o dodatnem izobraževanju in/ali izboljšavah na področju digitalnega marketinga, o posodobitvah, ki izboljšujejo komunikacijo znotraj podjetja ali s končnimi uporabniki, o vzpostavitvi nove spletne strani, vzpostavitvi rezervacijskega sistema ali zgolj o posodobitvi le-teh, ne zamudite edinstvene priložnosti in se prijavite!

Za več informacij o samem razpisu kliknite na naslednjo povezavo: Call – Amazon of Europe (visitaoe.com)

Več o projektu SMARTER AOE najdete tukaj.

Kontaktna oseba za več informacij:

Tjaša Ružič (00 386 2 530 82 00, tjasa@p-tech.si)