fbpx

DIGITALIZACIJA PODJETIJ – OBVEZA, PRILOŽNOST, KAJ TRETJEGA?

DIGITALIZACIJA PODJETIJ – OBVEZA, PRILOŽNOST, KAJ TRETJEGA?

Digitalizacija, posledica izjemnega napredka tehnologije, je povzročila pomembne družbene in družbene spremembe, zaradi katerih je postala nepogrešljiva v relativno kratkem času. Postala je obvezna, saj zamenjuje zastarele procese, jih poenostavlja ali izboljšuje. Njena stopnja razvoja se razlikuje med panogami, toda ena stvar je jasna: ne digitaliziranje hitro pripelje do nekonkurenčnosti na trgu.

Kaj so prednosti digitalizacije podjetij?

 1. Povečana konkurenčnost: Digitalizacija omogoča podjetjem zmanjšanje napak in izboljšanje učinkovitosti v različnih segmentih poslovanja, kar posledično poveča konkurenčnost.
 2. Avtomatizacija nalog: Velik del rutinskih nalog je mogoče avtomatizirati, kar omogoča človeškim zaposlenim, da se osredotočijo na bolj kompleksne in vrednostne naloge.
 3. Boljše upravljanje: Digitalizacija omogoča boljše upravljanje podjetja in hitrejše prilagajanje spremembam v okolju, kar izboljšuje njegovo konkurenčnost.
 4. Kvalitetno vodenje: Pomaga pri bolj kakovostnem izvajanju in vodenju delovnih procesov, izboljšuje skupinsko delo in dviguje kakovost na vseh področjih poslovanja.
 5. Trajnostnost: Digitalizacija je ključna za podjetja, ki želijo prispevati k trajnostnemu krožnemu gospodarstvu, saj omogoča boljše upravljanje z viri in manjšo porabo surovin.

Dashboard (tablica kot grafični prikazovalnik procesov)

 

Prednosti uvajanja digitalizacije v podjetja

Ali obstaja razlika med digitalizacijo proizvodnih in storitvenih podjetij?

Da, razlike obstajajo tudi med proizvodnimi in storitvenimi podjetji. Med njimi so:

 • Obseg proizvodnje: V proizvodnih podjetjih je obseg enakovredne proizvodnje velik, medtem ko je v storitvenih podjetjih manjši.
 • Načrtovanje: Proizvodna podjetja uporabljajo načrte za proizvodnjo, medtem ko se storitvena pogosto odločajo tudi na podlagi trenutnih potreb strank.
 • Materialno poslovanje: Proizvodna podjetja porabijo veliko materiala, ki postane del izdelka, kar zahteva nadzor nad porabo surovin.
 • Krožno gospodarstvo: Storitvena podjetja se lažje prilagajajo konceptu krožnega gospodarstva, saj ne proizvajajo fizičnih izdelkov, kar jim omogoča, da zmanjšajo odpadke.

Razlika med linearnim krožnim gospodarstvom po Kenniskaarten-u

Kako izvesti digitalizacijo procesov v podjetju?

Digitalizacija poslovnih procesov zahteva več korakov:

 1. Revizija obstoječih procesov: Začnite s temeljito revizijo obstoječih procesov in sistemov, da ugotovite, kje lahko uporabite tehnologijo za izboljšanje delovanja.
 2. Načrt za uvedbo digitalnih tehnologij: Razvijte jasen načrt za uvedbo novih digitalnih tehnologij in procesov, vključno s cilji in časovnim okvirom.
 3. Investicija v tehnologijo in usposabljanje: Investirajte v potrebno tehnologijo in zagotovite usposabljanje zaposlenih za uporabo novih orodij.
 4. Ustvarjanje kulture digitalizacije: Ustvarite kulturo v podjetju, ki spodbuja uporabo digitalnih orodij in procesov, ter nagrajuje inovacije.
 5. Spremljanje in ocenjevanje napredka: Redno spremljajte in ocenjujte napredek vaših prizadevanj za digitalno preobrazbo in prilagajajte strategijo po potrebi.
 6. Postopna implementacija: Digitalizacijo izvajajte postopoma, da se izognete motnjam v poslovanju.

Kje uporaba avtomatizacije in kje LEAN, kako v tradicionalni in kako v Industriji 4.0

Pomembno je, da prilagodite svojo strategijo glede na specifične potrebe in cilje vašega podjetja. Digitalizacija zahteva naložbe, vendar se lahko na dolgi rok izplača s povečano učinkovitostjo in konkurenčnostjo.

Viri za digitalno tranzicijo podjetij

Podjetjem so na voljo različni viri za digitalno tranzicijo in zelene tehnologije, lahko gre za nacionalne ukrepe ali ukrepe Evropske unije (največkrat gre za nove razvojne tehnologije, katerih testiranja se izvajajo v okviru pilotnih aktivnosti, financiranjih preko t.i. kaskadnih shem financiranja 3.oseb). Ker je sledenje takim javnim virom financiranja zahtevno, je najlažja pot, da se podjetja povežejo s t.i. pisarnami za prenos znanja in tehnologij, teh. parki, (E-)DIH-i, SRIP-i in drugimi dejavniki podpornega okolja kot so npr. razne zbornice (npr. SPOT točke).

Nekaj uporabnih povezav do razpisov in dejavnikov podpornega okolja za podjetja:

https://www.podjetniski-portal.si/razpisi

https://spot.gov.si/sl/poslovanje/financiranje-podjetja/

https://www.podjetniskisklad.si/javni-razpisi-in-pozivi/?wdt_column_filter%5B3%5D=odprto

https://dihslovenia.si/vavcerji

https://podjetniski-portal.com/podjetniski-inkubatorji-tehnoloski-parki/

 

Borut Zrim, podjetniški mentor

SPOT Pomurje (Pomurski tehnološki park)

_________________________________________________________________________________________________________

Projekt »JR Podporno okolje 2023«

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT, Javna agencija.

»Dve desetletji odličnosti in inovativnosti: Pomurski tehnološki park spodbuja rast in razvoj Pomurja«

Pomurski tehnološki park (PTP) s ponosom obeležuje dve desetletji spodbujanja razvoja in rasti dinamičnega podjetniškega ekosistema v Pomurju. V zadnjih dveh desetletjih je naša predana ekipa strokovnjakov dosledno zagotavljala strokovno podporo podjetjem, kar je privedlo do številnih uspešnih projektov. Ob tem pomembnem mejniku se oziramo nazaj na naše dosežke in edinstvene lastnosti, ki nas diferencirajo od drugih subjektov inovativnega okolja v Sloveniji.

Naša misija je spodbujanje prenosa znanja, izkušenj in tehnologij v gospodarstvo, kar neposredno prispeva k ustvarjanju novih delovnih mest in večji dodani vrednosti.

To prizadevanje krepi konkurenčnost inovativnega podjetništva v Pomurski regiji ter spodbuja ustanavljanje novih, rastno usmerjenih in znanjem temelječih podjetij. V zadnjih dveh desetletjih smo podprli več kot 200 podjetij pri zagonu njihovega podjetja, njihovem hitrem razvoju in komercializaciji inovativnih izdelkov in storitev, kar je pripomoglo k ustvarjanju več kot 1500 novih delovnih mest. Zgovoren dokaz naših dosežkov je izvedba 53 velikih projektov iz 14 različnih programov EU, vključno z Obzorjem 2020, COSME in Norveškim mehanizmom, v skupni vrednosti 59,15 milijona EUR, ki so še dodatno utrdili naš položaj v Pomurski regiji. Med pomembne dosežke za razvoj regije štejemo tudi:

 • Vključitev 290 študentov v projektne pobude, kar je privedlo do razvoja 82 inovativnih rešitev;
 • Zagotavljanje ključne podpore in poslovnih storitev več kot 50 tujim zagonskim podjetjem;
 • Pomoč 159 uveljavljenim podjetjem z nujnimi poslovnimi storitvami, ki zajemajo področja, kot so analize, razvoj poslovnih modelov, dostop do finančnih sredstev, optimizacija poslovnih procesov, in mnoga druga;
 • Sodelovanje s podjetji pri testiranju 61 tehnoloških rešitev, ki spodbujajo nadaljnji razvoj podjetja;
 • Optimiziranje poslovnih procesov pri 41 podjetjih, kar povečuje njihovo operativno učinkovitost;
 • Nudenje strokovne podpore pri postopku prijave 4 patentov;
 • Vzpostavljanje trdne partnerske mreže po vsej Evropi, kar še naprej potrjuje našo zavezanost regionalni rasti, spodbujanju inovacij, prenosu znanja in tehnologij, podpori tehnološkega podjetništva ter napredku trajnosti, v skladu z Digitalno in Zeleno agendo Evropske komisije.

 

20. obletnico obstoja smo obeležili s slavnostnim dogodkom, na katerem smo gostili številne strokovnjake in politične odločevalce, s katerimi smo razpravljali o kritičnih vprašanjih regionalnega razvoja Pomurja in Vzhodne Slovenije.

Med drugimi so svoje razmišljanje prispevali:

 • dr. Aleksander Jevšek, Minister za Kohezijo in Regionalni Razvoj
 • dr. Miroslav Kranjc, Državni Sekretar na Ministrstvu za Digitalno Preobrazbo
 • dr. Martina Rauter, Svetovalka v Kabinetu Ministra za Gospodarstvo, Turizem in Šport
 • mag. Marko Močnik, Direktor Pomurskega Tehnološkega Parka

Razprava se je osredotočala na naslednja ključna področja:

 • Strategija financiranja: Udeleženci so raziskali načine za izboljšanje financiranja regionalnih projektov s poudarkom na ravnotežju med podporo obsežnim strateškim pobudam in ohranjanjem zmožnosti za izvajanje lokalnih projektov.
 • Intervencijska politika in subvencije: Pogovor je raziskal vlogo intervencijskih politik pri pomoči manj razvitim območjem in subvencij kot katalizatorjev inovacij in razvoja.
 • Digitalna transformacija: Strokovnjaki so poudarili nujnost digitalizacije poslovnih procesov za izboljšanje konkurenčnosti lokalnih podjetij in potrebne podporne mehanizme za nemoten prehod.
 • Podjetniški ekosistem: Delili so vpoglede v razvijajočo se krajino podpore podjetništvu in se vprašali, ali je danes lažje ali težje ustanoviti in razvijati podjetja.
 • Regionalne disparitete: Obravnavane so bile razlike v dodeljevanju sredstev EU med Vzhodnimi in Zahodnimi Kohezijskimi Regijami, njihov potencialni vpliv na selitve podjetij in strategije za spodbujanje rasti Vzhodne Slovenije.
 • Raziskave in razvoj: Strokovnjaki so razpravljali o ukrepih za povečanje investicij v raziskave in razvoj, spodbujanju inovacij in konkurenčnosti v Pomurju.
 • Vpliv umetne inteligence: Ocenili so vpliv umetne inteligence na različne poklice in izpostavili področja z največjim potencialom za spremembe.
 • Selitve podjetij v tujino: Udeleženci so raziskali rešitve za preprečevanje selitev slovenskih start-up podjetij v tujino in krepitve zadržanja ter privabljanja inovativnih podjetij.
 • Vpliv naravnih nesreč: Razpravljali so o vplivih naravnih nesreč, kot so poplave, na regionalno financiranje ter možnih sredstvih za financiranje ključnih projektov na Pomurskem.
 • 20 let uspeha Pomurskega Tehnološkega Parka: Izpostavljeni so bili izjemni dosežki Pomurskega Tehnološkega Parka v njegovih dvajsetih letih delovanja.

Okrogla miza je ponudila platformo za poglobljene razprave o ključnih vprašanjih regionalnega razvoja. Udeleženci so ponovno potrdili svojo zavezanost oblikovanju bogate in inovativne prihodnosti za Pomurje in Vzhodno Slovenijo.

»Ob tem pomembnem mejniku se zahvaljujemo našim partnerjem, deležnikom, inovatorjem in podjetjem, ki so skupaj z nami oblikovali zgodbo o uspehu. Nestrpno pričakujemo prihodnost, s predanostjo spodbujanju inovativnosti in podjetništva v Pomurski regiji« (Marko Močnik, direktor Pomurskega Tehnološkega Parka).

 

O Pomurskem Tehnološkem Parku

Ustanovljen leta 2003 je Pomurski Tehnološki Park prerasel v dinamičen ekosistem z več kot 200 članskimi podjetji, ki je trdno zakoreninjen v lokalnem in regionalnem poslovnem okolju. Naša raznolika mreža zajema različne panoge, ustvarjajoč bogato paleto idej in inovacij. Z več kot 300 vzpostavljenimi partnerstvi po vsej Evropi in globalno, PTP prinaša mednarodno perspektivo projektom in pobudam, obogatenim z bogatimi izkušnjami in vpogledi nišnih strokovnjakov. Zagotavljamo ključno podporo za začetnike in hitrorastoča podjetja, ponujamo infrastrukturo, mentorstvo in usposabljanje za razvoj inovacij v regiji. Naš širok nabor storitev vključuje delovne prostore za souporabo, popolnoma opremljene pisarne, proizvodne enote/laboratorije ter strokovno poslovno svetovanje in mentorstvo. Naše strokovne storitve zagotavljamo v skladu z vzpostavljenim sistemom kakovosti ISO 9001:2015.

Ponašamo se z dejstvom, da nismo zgolj potniki na vlaku javnih sredstev temveč sami krojimo svojo finančno pot. S trdnim poslovnim modelom spodbujamo rast regije z združevanjem lastnih virov s projekti EU in tržnimi projekti za pokrivanje operativnih stroškov, hkrati pa zagotavljamo nepretrgano podporo podjetjem. Predstavljamo se kot simbol finančne samozadostnosti.

Naša razvojna pot je imela več faz, ki jasno označujejo evolucijo vloge Pomurskega tehnološkega parka pri spodbujanju inovacij in napredka v regiji in širše, začenši z ustanovitvijo Mrežnega podjetniškega inkubatorja za spodbujanje podjetništva v Pomurju, ki se je osredotočal predvsem na zagotavljanje podpore pri ustanavljanju novih podjetij. V naslednjem koraku so se naše aktivnosti razširile tudi na že obstoječa podjetja, delujoča na področju celotne Vzhodne Slovenije. Z uveljavitvijo Strategije pametne specializacije Slovenije pa se je PTP usmeril na področje Industrije 4.0, kar je pomenilo večjo specializacijo storitev za proizvodni sektor, z osredotočenostjo na razvoj in implementacijo zelenih in digitalnih tehnoloških rešitev ter spodbujanja mednarodnega sodelovanja domačih in tujih podjetij.

Tekom našega delovanja smo se razvili v danes stabilno in mednarodno priznano stičišče za razvoj digitalnih in zelenih inovacij, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju družbe. Kot koordinator certificiranega Digitalnega inovacijskega stičišča za pametno proizvodnjo in poslovni partner 4PDIH v Sloveniji smo v ospredju evropskih digitalnih inovacijskih pobud. Drugi temeljni steber našega poslanstva je trajnost. Osredotočeni smo na zelene tehnologije, modele krožnega gospodarstva in obnovljive vire energije v proizvodnem sektorju. Naši programi in pobude spodbujajo okolju prijazne prakse, načela krožnega gospodarstva in trajnostne rešitve v dobavni verigi.

Ko se podajamo v naslednjo fazo našega razvoja in rasti, smo zavezani h krepitvi našega položaja znotraj mednarodnega ekosistema, razvoju specializiranih digitalnih orodji in mentorskih programov, s ciljem nadaljnje krepitve podjetniškega ekosistema v regiji in širše.