fbpx

Delavnica GreenPulse 5.0 – Odkrivamo digitalne rešitve za zeleno prihodnost

V četrtek, 14. decembra 2023, smo v sklopu projekta Greene 4.0 organizirali delavnico GreenPulse 5.0 – Odkrivamo digitalne rešitve za zeleno prihodnost, kjer so se ponudniki inovativnih rešitev predstavili večjim slovenskim podjetjem ter razkrili, kako njihove inovacije pripomorejo k digitalnemu in zelenemu prehodu.

S svojimi rešitvami so se predstavila inovativna podjetja:

Arctur d.o.o. z rešitvijo AAT (Automated Assessment Tool).

AAT  je orodje za avtomatiziran postopek ocenjevanja primeren ne glede na zahtevnost teme in uporaben v vsakem sektorju. Ponuja možnost prilagojenih priporočil za posameznega ocenjevanca, omogoča modeliranje odločanja na podlagi več indikatorjev ter napredno, a zelo enostavno, analizo rezultatov ocenjevanja. 

SNEP d.o.o. z rešitvijo GreenTwin – digitalni dvojček za nadzor in upravljanje od stroja do celotnega podjetja. Naslednji korak do pametnega in trajnostnega upravljanja.

3D digitalni dvojček v realnem času omogoča upravljanje objektov in sredstev, energije, spremljanje ogljičnega odtisa in OEE, ESG. Spremeni zgradbo in podjetje v pametno, zmanjša človeški faktor in deluje kot kopilot za vodstvo, energetike, vzdrževalce in vodje proizvodenj.

DSI Expert d.o.o. z rešitvijo i4cube – platforma za pametno tovarno.

Napredna platforma za pametne tovarne i4Cube vključuje sistem za upravljanje proizvodnje Smart MES, ki omogoča planiranje in terminiranje proizvodnje ter vzdrževanja in podroben vpogled v stanje operacij v proizvodnem procesu. S sistemom Smart MES digitaliziramo in povežemo vse nivoje oz. delovna mesta v proizvodnji. Omogoča enostavno sledenje posameznemu naročilu od ustvarjenih delovnih nalogov in načrtovanih operacij do izvedbe del na posameznem stroju – z vsemi vključenimi dogodki, ki se pripetijo, in potrebnimi surovinami oz. energenti. I4cube je trajnostna rešitev, saj proizvodnim podjetjem pomaga zmanjšati ogljični odtis (CIF certifikat).

Dat Darko Toplak s.p. z rešitvijo Info-digital.

Info-digital prevzema celovit projektni managment, kateri podjetjem pomaga najti, izbrati in uvesti ustrezna digitalna orodja in rešitve, preko katerih se lahko sproži proces digitane transformacije, vključujoč trajnostni in ekološki vidik preobrazbe. Ponujamo serijo specialnih rešitev iz področja industrije 4.0, posebej primernih za mala in srednja (proizvodna) podjetja.

PRIOT d.o.o.: PRIOT Connected Canvas

PRIOT Connected Canvas omogoča integracijo in sinhronizacijo različnih podatkovnih virov v proizvodnih podjetjih v realnem času. To omogoči, da nudijo številne funkcionalnosti, med katerimi so:

 • trenuten pregled v obratovanje proizvodnje,
 • prediktivno vzdrževanje (TPM),
 • izračunavanje KPI kazalnikov za posameznee stroje,
 • avtomatizirano kontrolo kakovosti in generiranje poročil po industrijskih standardih,
 • opozorila o morebitnih okvarah in nepravilnostih.

ResEvo d.o.o. z rešitvijo ASK.BI.

V podjetju ResEvo smo specialisti na področju poslovne analitike. Naše stranke imajo platformo ASK.BI, ki obdela, združi in vizualizira vse želene podatke vašega podjetja na enem mestu!

Prave odločitve so temelj uspeha. Tu smo, da pomagamo.

Podjetjem omogočamo popoln nadzor nad poslovanjem in sprejemanjem odločitev, ki vodijo do zastavljenih ciljev.

Preciz d.o.o. z rešitvijo Scale Monitor™.

Scale Monitor™ je inovativna spletno tehtalna aplikacija, znana tudi kot virtualni indikator teže, ki digitalizira proces tehtanja na izjemno enostaven način. Rezultate tehtanja shranjuje neposredno v oblak, kar odpravlja človeške napake. Zajema ključne podatke(čas, datum, delovni nalog, uporabnik, izdelek, itd.), ki jih lahko nato enostavno izvozite v druge programe ali sisteme. Scale Monitor™ ponuja napredne tehtalne funkcije tudi preprostim tehtnicam, kot so štetje, tehtanje po receptu itd., s čimer razširite funkcionalnost vaše merilne opreme.

V interaktivnem delu delavnice smo skupaj razmišljali o potrebah slovenskega gospodarstva za zeleni prehod in s tem napravili enega od prvih korakov k uresničitvi platforme GreenPulse 5.0 za zelene in digitalne inovacije.

Udeleženci so prav tako pridobili vpogled v prihajajoče ukrepe in spodbude za digitalni in zeleni prehod malih, srednjih in velikih podjetij, program dogodka pa je dodatno obogatila zgodba uspeha iz regije o učinkoviti uporabi odprtih inovacij za digitalno in zeleno znanje.

Vabljeni k ogledu kratkega pregleda vseh predstavljenih rešitev v obliki spletne brošure.

Nekaj utrinkov z dogodka si lahko ogledate v spodnji galeriji.


Ali imate tudi vi revolucionarno digitalno ali zeleno rešitev, ki bi jo želeli deliti s svetom? Ali pa iščete inovacijo za izboljšanje učinkovitosti vašega poslovanja in hkrati želite prispevati k trajnostnemu razvoju?

Kontaktirajte nas na info@p-tech.si in delite svojo vizijo! Skupaj povezujemo iskalce in ponudnike rešitev za ustvarjanje zelene prihodnosti.


PODPORNO OKOLJE ZA PREHOD V KROŽNO GOSPODARSTVO

Prehod v krožno gospodarstvo predstavlja razvojno priložnost, podjetjem in gospodarstvu nudi koristi, spodbuja inovacije in znižuje negativen okoljski vpliv. S tem izboljšuje tudi energetsko in snovno produktivnost ter zmanjšuje odvisnost od tujih trgov.

Za prehod v krožno gospodarstvo potrebuje Slovenija usklajen pristop, s katerim lahko poveže vse politike (izobraževalno, znanstveno, kmetijsko, industrijsko, podjetniško, fiskalno, javna naročila, trg dela itd.). Krožno gospodarstvo terja od vseh akterjev boljše ravnanje z viri, zato se bo najprej treba osredotočiti na preprečevanje nastajanja odpadkov že pri sami zasnovi proizvodov in proizvodnega procesa. Posebno pozornost  moramo posvetiti preprečevanju nastajanja odpadkov v vseh sektorjih. S povečano predelavo in porabo lesa bo zagotovljena hramba ogljika v lesnih izdelkih ter s tem znižanje emisij in povečanje dodane vrednosti lesa. Z uporabo metodologije, ki jo je razvila EU z namenom sledenja vpliva porabe EU sredstev na okolje, bo omogočeno spremljanje ter ocenjevanje vpliva fiskalne politike na okolje in podnebje.

Dvojni prehod: krožno gospodarstvo nudi priložnost za pospeševanje zelenega in digitalnega prehoda, saj znižuje negativen okoljski vpliv v dobaviteljski verigi, pri tem je ključna optimizacija z digitalizacijo in umetno inteligenco in uporaba digitalizacije pri uvajanju novih poslovnih modelov, ki podpirajo prehod v krožno gospodarstvo.

Zaposlitve in rast: naložbe, povezane s to komponento, bodo imele pozitiven učinek na rast zaposlenosti  in bodo prispevale k rasti gospodarstva na lokalni in nacionalni ravni. Spremembe poslovnih modelov v trajnostne, krožne poslovne modele bodo prinesle vrsto trajnostnih storitev, modelov »izdelek kot storitev« in digitalnih rešitev, kar vpliva na boljšo kakovost življenja, ustvarja inovativna/zelena delovna mesta ter prispeva k nadgradnji znanja in spretnosti. Prav tako bo lahko vključenost ranljivih skupin v storitve v zvezi s ponovno uporabo izdelkov (npr. popravila, preoblikovanje itd.) večja, kar bo posledično lahko prispevalo k izboljšani socialni varnosti in povezanosti prebivalcev.

Družbena odpornost: naložbe v krožno gospodarstvo prispevajo k oblikovanju bolj odpornega in vključujočega podnebno nevtralnega modela gospodarstva za zaščito biotske raznovrstnosti in izboljšanje kakovosti življenja za vse. S krepitvijo samozadostnosti in lokalnih verig vrednosti se krepi tudi strateška avtonomija gospodarstva in družbe.

Prehod v krožno gospodarstvo prispeva k naslednjim pobudam EU:

 • »Power up« – spodbujanje uporabe čistih tehnologij, pospeševanje razvoja obnovljivih virov ob upoštevanju celotnega življenjskega cikla snovi, materialov, storitev in proizvodov.
 • »Renovate« – prispevek na področju energetske in snovne učinkovitosti stavb.
 • »Recharge and refuel« – prispevek na področju trajnostne mobilnosti.
 • »Scale-up« – digitalizacija in masovni podatki pomembno prispevajo k omogočitvi krožnega gospodarstva.
 • »Reskill and upskill« – prispevek k dvigu kompetenc in znanja na področju krožnega gospodarstva.

Koncept krožnosti lahko uveljavljamo na več načinov. V iskanju odgovora na to, kako spremeniti obstoječo ekonomsko paradigmo, rešitve vedno vrednotimo celostno – skozi optiko ekonomske, okoljske in družbene perspektive. V tem kontekstu se krepi potreba po novem načinu sodelovanja, vključevanja, raziskovanja, učenja in inoviranja.

Za nazornejšo predstavitev treh ključnih vidikov krožnega prehoda je bil razvit model »krožnega trikotnika«. Model vsebuje tri vidike, tri pomembna oglišča, ki v medsebojnem sodelovanju in prepletanju omogočajo sistemsko krožno tranzicijo. Vsako od oglišč ima jedrni del, ki je osrednji spodbujevalec sprememb.

Trikotnik zaokrožujejo:

 • Krožno gospodarstvo (Circular Economy) – od linearnih do krožnih modelov poslovanja / gospodarske družbe
 • Krožna sprememba (Circular Change) – celovitost politik za podporo prehoda / javni sektor
 • Krožna kultura (Circular Culture) – premislek vrednot

Zaradi obvladljive velikosti Slovenije in policentričnosti sta tudi sodelovanje in povezovanje različnih deležnikov v okviru skupnosti pomembni razsežnosti. Hitro se lahko vzpostavijo projektni timi, uskladijo aktivnosti.

VIR: https://www.podjetniski-portal.si/programi/krepitev-inovacijskega-ekosistema

Največjo vlogo pri vpeljavi krožnega gospodarstva v Slovenijo ima SPIRIT Slovenija, ki s svojimi podpornimi programi, slovenskim podjetjem, regijam in lokalnim skupnostim ponuja podporo pri spoznavanju in uvedbi krožnega gospodarstva.

V okviru PODJETNIŠKEGA PORTALA tako ponujajo »Enotno točko za trajnostno in krožno transformacijo slovenskega gospodarstva«, ki je namenjena vsem zainteresiranim akterjem in deležnikom v Sloveniji.

Ključni programi podpore za slovenska podjetja, regije in lokalne skupnosti (2022-2026)

 • »Krožno odkrivanje«– programske aktivnosti so namenjene vzpostavitvi strateških, trajnostnih in krožnih temeljev poslovanja zagonskih, mikro in malih podjetij.
 • »Podpora krožnim inovacijam v MSP« – programske aktivnosti so namenjene strateški, trajnostni in krožni transformaciji malih in srednjih podjetij in vzpostavljanju krožnega gospodarstva v celotnem procesu kreiranja vrednosti produktov in storitev.
 • »Krožne sinergije« – program bo namenjen krepitvi kapacitet regij in lokalnih skupnosti za transformativni trajnostni in krožni prehod. Podpora bo namenjena spodbujanju »disruptivnih inovacij« preko spodbujanja strateškega načrtovanja in priprave relevantnih celovitih projektov na regionalni ravni.
 • Verige vrednosti za vse industrije V okviru programa se načrtuje vzpostavitev on line platforme za dobaviteljske verige in verige vrednosti, katere namen je diseminacija informacij, ki se bodo navezovale na inovativne rešitve in pristope, informacije glede snovnih tokov dobavnih verig in verig vrednosti, razvoj partnerstev za učinkovitejše tokove dobavnih verig itd. Platforma bo tako zajemala vhodni del – dobaviteljske tokove, razvojni in proizvodni del ter tok vrednostnih verig.
 • Verige vrednosti za lesno predelovalno industrijo
 • Verige vrednosti za proizvodnjo industrijo

VIR: Povzeto po SPIRIT Slovenija

Cilj aktivnosti je povezati prizadevanja in pobude, ki se v Sloveniji na področju prehoda v krožno gospodarstvo že izvajajo, in okrepiti kapacitete ter znanje na tem področju. Hkrati želijo v Slovenijo vpeljati nove inovativne pristope in rešitve, s katerimi bodo izzivi tega prehoda lažje spremenjeni v priložnosti in bodo vzpostavili uspešen razvojni model za Slovenijo.

Pri prehodu v krožno gospodarstvo gre za izrazito sistemski izziv. Zato je Slovenija že v letu 2018 pristopila k sodelovanju z Evropskim inštitutom za tehnologije (EIT, Climate KIC in EIT Raw Materials) in Skupnim raziskovalnim središčem EK (JRC) ter v partnerstvu oblikovala predlog Celovitega strateškega projekta prehoda Slovenije v krožno gospodarstvo (CSP KG), ki povezuje različna področja in z izvajanjem ukrepov prispeva k doseganju konkretnih rezultatov.

EIT Climate KIC je v evropskih državah prisoten preko nacionalnih HUB-ov, ki podpirajo izvajanje strategije Climate KIC na terenu, podpirajo izvajanje njegovih programov in vzpostavljajo partnerstva za preobrazbo v brezogljično družbo.

Z januarjem 2021 je koordinacijo slovenskega Huba prevzel eZavod, poleg njega pa so člani Huba še Kemijski inštitut, Center odličnosti nizkoogljične tehnologije CO NOT in Center energetsko učinkovitih rešitev CER.

Vizija HUBa je postati živi laboratorij za aktivnosti preprečevanja in blaženja podnebnih sprememb z vključevanjem celotnega štiri-nivojskega partnerstva (javna uprava, podjetja, raziskovalci, prebivalci) v verigo vrednosti, ki se je sposobna soočati z največjimi izzivi s področja podnebnih sprememb.

Climate KIC je lahko partner za sistemsko inoviranje raznovrstnim organizacijam in sistemom. Nudijo podporo pri načrtovanju želenih sprememb na področjih:

 • Mobilizacija skupnosti in vključevanje prebivalcev
 • Problemska inovacijska partnerstva
 • Razvoj portfeljev
 • Razvoj in vodenje projektov
 • Podpora zagonu in razvoju pobud
 • Vodenje globokih strukturnih procesov preobrazbe sistemov

Drug pomemben član podpornega okolja za krožno gospodarstvo je Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo  – SRIP – Krožno gospodarstvo.

SRIP – Krožno gospodarstvo je povezava slovenskega gospodarstva, izobraževalno-raziskovalnih in razvojnih institucij, nevladnih organizacij in drugih zainteresiranih, v sodelovanju z državo, v nove verige vrednosti po načelih ekonomije zaključenih snovnih tokov.

SRIP-Krožno gospodarstvo je inovacijski grozd, ekosistem, sestavljen iz:

 • a) šestih fokusnih področij, kot so Trajnostna energija, Biomasa in alternativne surovine, Sekundarne surovine, Funkcionalni materiali, Procesi in tehnologije ter Krožni poslovni modeli,
 • b) horizontalne IKT mreže, ki deluje v okviru SRIP Pametna mesta in skupnosti.

Poslovni model vključuje skupni razvoj JRO in gospodarstva, članov SRIP, kakor tudi aktivnosti internacionalizacije, razvoja človeških virov ter skupne storitve, ki vključujejo vsebine podjetništva, prenosa znanja in tehnologij in okoljskih storitev.

Namen SRIP – Krožno gospodarstvo je trajnostno povečati učinkovitost in konkurenčnost domačega gospodarstva, kar vključuje razvoj in uporabo naprednih (predelovalnih/proizvodnih) tehnologij in optimalnih industrijskih procesov za proizvodnjo visokokvalitetnih produktov ob zniževanju porabe virov, predvsem neobnovljivega fosilnega izvora ter prehajanju na obnovljive energijske/surovinske vire in zmanjševanju neizkoriščenih odpadkov.

Sistematični razvoj področja za povečanje učinkovitosti in konkurenčnosti gospodarstva je odločilnega strateškega pomena za slovensko in evropsko prebojno industrijo pri povečanju deleža proizvodnje na globalnem konkurenčnem trgu.

Eden od akterjev podpornega okolja na področju Krožnega gospodarstva pa smo tudi mi v Pomurskem tehnološkem parku. V okviru več mednarodnih projektov, s številnimi aktivnostmi konkretno pomagamo podjetjem in drugim akterjem pri prehodu v Krožno gospodarstvo.

Takšen podporni projekt je tudi projekt GREENE 4.0, ki se izvaja v okviru programa Interreg Srednja Evropa.

GREENE 4.0 nagovarja nizko inovacijsko zmogljivost za spodbujanje razvoja pametne in zelene proizvodnje v 7 srednjeevropskih regijah. Cilj projekta je olajšati prehod iz industrije 2.0 v industrijo 4.0 z izkoriščanjem obstoječega znanja in dobrih praks.

Ključne komponente vključujejo:

 • Razvoj modela sprejemanja uporabnikov za spodbujanje sprejemanja digitalnih tehnologij in zelenih poslovnih modelov v MSP za pametne tovarne in nove vrednostne verige.
 • Integracija regionalne infrastrukture, kot so laboratoriji in testne zmogljivosti, za ustvarjanje transnacionalnih mest za digitalno preobrazbo za soustvarjanje in izdelavo prototipov.
 • Ustvarjanje platforme PRO.net za čezmejne interakcije med start-upi, investitorji in proizvodnimi podjetji.
 • Povezovanje velikih in malih proizvodnih podjetij z malimi in srednje velikimi podjetji ponudniki IT in zelenih tehnologij za razvoj novih modelov vrednostne verige.

Projekt vključuje različne ciljne skupine in zato je ena od prednosti te tudi vzpostavitev centra za učenje politik za podporo širjenja inovacijske platforme GREENE 4.0 v regijah, ki bo usklajen s politikami in strategijami EU.

Načrtovani rezultati projekta so razvite strategije razvoja z akcijskimi načrti, čezmejno sodelovanje pri razvoju orodij in testiranju modela sprejemanja uporabnikov (user acceptance model) in vzpostavitev vsaj ene nove pametne/zelene proizvodne verige vrednosti.

Vsa podjetja in ostali deležniki, ki bi vas sodelovanje na tem projektu zanimalo, ste lepo vabljeni, da nas kontaktirate.

VIRI:

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Podjetniški portal – SPIRIT Slovenija

SRIP – KROŽNO GOSPODARSTVO

CLIMATE KIC – SLOVENIJA

Program za okrevanje in odpornost SLO

Projekt GREENE 4.0

 

6. december, 2023

Pripravil: Igor Börc, podjetniški mentor

Projekt »JR Podporno okolje 2023 – 2025«

SPOT Pomurje – partner Pomurski tehnološki park

 

Brezplačni mrežni dogodek “Srečanje talentov”

Dogodek je namenjen mreženju mladih (potencialnih) podjetnikov začetnikov in starejših, izkušenih podjetnikov, izmenjavi izkušenj ter navezovanju novih poslovnih stikov.
Srečanje poteka v okviru projekta TALENT LAB, ki ga sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma.

GreenPulse 5.0 – Odkrivamo digitalne rešitve za zeleno prihodnost

Božično drevesce

Pridružite se nam na praznično obarvani interaktivni delavnici dne 14. 12. 2023 ob 12.00 uri v dvorcu Rakičan, Murska Sobota (dvorana Živa). Dogodek je zasnovan za spodbujanje povezovanja, deljenje uspešnih zgodb ter raziskovanje priložnosti za trajnostne digitalne inovacije v Sloveniji.

Kaj lahko pričakujete?

 • Poslušajte navdihujoče uspešne zgodbe regionalnih pionirjev zelenih inovacij.
 • Raziskujte vizijo platforme GreenPulse 5.0 Pomurskega tehnološkega parka.
 • Seznanite se z najnovejšimi spodbudami in ukrepi Republike Slovenije za naslednja leta.
 • Sodelujte v interaktivni delavnici in nam zaupajte svoje potrebe pri digitalnem in zelenem prehodu.
 • Informirajte se o ponudbi podjetij in raziskovalcev na področju digitalnih in trajnostnih tehnologij.
 • Dovolite, da vas obdarimo s trajnostnim darilom in pogostimo z značilnimi prekmurskimi jedmi v enem najlepših dvorcev v Pomurju.

Izpolnite registracijski obrazec in si zagotovite svoje mesto na tem interaktivnem in pestrem dogodku. Veselimo se srečanja z vami v prazničnem duhu trajnostnih inovacij!

PRIJAVA