fbpx

Povabilo k oddaji ponudb za izvedbo aktivnosti v okviru projekta “TALENT LAB”

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA

»TALENT LAB  – Povečanje zaposlitvenih potencialov v Pomurski regiji« –

Organizacija dveh tematskih dogodkov

 

 1. Naročnik povabila

 Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 Predmet povabila

 Oorganizacija dveh tematskih dogodkov v okviru projekta TALENT LAB, ki zajema:

 • organizacijo 4-dnevnega študijskega obiska (izmenjava dobrih praks) za norveškega projektnega partnerja NTNU od 2. do 5. aprila 2024 z ogledom dobrih praks v Sloveniji vključno z vsemi povezanimi aktivnostmi in stroški gostitelja z izvedbo večdnevnega dogodka (delovni sklop T2),
 • organizacijo PitchDay predstavitvenega informativnega dogodka 4. aprila 2024 v prostorih Ekonomske šole Murska Sobota vključno z vsemi povezanimi aktivnostmi in stroški z izvedbo tega dogodka (delovni sklop T3).

Rok za izvedbo vseh aktivnosti: 5. 4. 2024

Podrobnejša specifikacija aktivnosti in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

 Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost del brez DDV
 • datum veljavnosti ponudbe

 

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti ne sme presegati 2.700,00 EUR brez DDV.

Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 

 1. Finančni okvir

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 

 1. Plačilni pogoji

 Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po izvedbi posameznih aktivnosti iz 2. točke tega povabila.

 

 1. Pogoji za oddajo ponudbe in merila za izbor

 Ponudnik mora k ponudbi priložiti naslednje zahtevane reference:

 • izvedba vsaj 3 tematskih dogodkov v zadnjih 5 letih.

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

Postopek bo vodila strokovna komisija imenovana s strani odgovorne osebe naročnika.

 

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti na naslov naročnka, osebno ali elektronsko (tomaz.laposa@p-tech.si) najkasneje do 6. 3. 2024 (datum prispetja ponudbe k naročniku).

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Tomaž Lapoša, tel. 02 530 82 29, tomaz.laposa@p-tech.si

 

Murska Sobota, 28. 2. 2024

Ponudba_Obrazec – TALENT LAB

 

Digitalna orodja za optimizacijo poslovnih procesov

DIGITALNA ORODJA ZA OPTIMIZACIJO POSLOVNIH PROCESOV

Vstop v digitalno transformacijo ni več le možnost, temveč nujnost za podjetja, ki želijo ostati konkurenčna in se prilagoditi nenehno spreminjajočemu se poslovnemu okolju. Digitalna transformacija zajema širok spekter sprememb, ki se dotikajo vseh vidikov poslovanja, od upravljanja s kadri in marketinga do proizvodnje in upravljanja zalog. Ključno vprašanje, ki si ga morajo postaviti podjetja, ni več ˝Ali naj se lotimo digitalne transformacije?˝ temveč ˝Kako naj se lotimo digitalne transformacije?˝.

Digitalna transformacija ni le preprosto prehajanje iz uporabe tradicionalnih metod in procesov v digitalne. Gre za celovito preobrazbo poslovnih praks in kulture, ki temelji na izkoriščanju digitalnih tehnologij za izboljšanje učinkovitosti, inovacij ter ustvarjanje novih poslovnih priložnosti. To pomeni vpeljavo naprednih tehnologij, kot so umetna inteligenca, internet stvari (IoT), analitika podatkov, oblak, avtomatizacija procesov in še mnogo več.

Koristi digitalne transformacije za podjetja so velike in sicer podjetje poveča učinkovitost in optimizacijo svojih poslovnih procesov, izboljša prilagodljivost na trgu, boljše razume potrebe in želje strank ter spodbuja razvoj novih produktov, storitev in poslovnih modelov, ki podjetju omogoča izstopanje iz množice konkurentov.

Digitalizacija poslovnih procesov je ključna za uspeh podjetij v današnjem hitro spreminjajočem se poslovnem okolju. Podjetjem je na voljo široka paleta digitalnih orodij in platform, ki podjetjem omogočajo avtomatizacijo, optimizacijo in boljše upravljanje njihovih poslovnih procesov. Raziskali bomo trenutno najboljša digitalna orodja za digitalizacijo poslovnih procesov in kako lahko podjetja izkoristijo njihov potencial za izboljšanje svojega poslovanja.

 • Salesforce je vodilna platforma za upravljanje odnosov s strankami (CRM), ki podjetjem omogoča sledenje prodajnim priložnostim, upravljanje stikov s strankami, izvajanje marketinških kampanj in analizo prodajnih podatkov. S svojimi naprednimi funkcijami in prilagodljivostjo je Salesforce odlična izbira za podjetja vseh velikosti in panog.
 • Microsoft 365 je celovita platforma, ki vključuje široko paleto orodij, kot so Outlook, Word, Excel, Powerpoint in Teams. Omogoča podjetjem enostavno komuniciranje, sodelovanje, upravljanje dokumentov in organizacijo opravil na enem mestu.
 • Google workspace je še ena odlična možnost za podjetja, ki iščejo celovito rešitev za komunikacijo in sodelovanje. Vključuje orodja, kot so Gmail, Google Drive, Google Docs, Google Sheets in Google Meet, ki omogočajo sodelovalno delo v realnem času in enostavno upravljanje dokumentov v oblaku.
 • Slack je priljubljeno orodje za komunikacijo in sodelovanje v podjetjih, ki omogoča enostavno pošiljanje sporočil, ustvarjanje kanalov za projektne skupine, deljenje datotek in integracijo s številnimi drugimi aplikacijami.
 • Trello je enostavno orodje za upravljanje projektov, ki uporablja sistem vizualnih plošč, kartic in seznamov. Omogoča organizacijo nalog, slednje napredku projektov in sodelovanje med člani ekipe na pregleden način.
 • Zoom je priljubljeno orodje za virtualne sestanke, videokonference in spletno sodelovanje. Omogoča enostavno organizacijo virtualnih sestankov, deljenje zaslona in sodelovanje na daljavo.
 • HubSpot je celovita platforma za marketing, prodajo in storitve za stranke, ki podjetjem omogoča upravljanje marketinških kampanj, sledenje prodajnim priložnostim, avtomatizacijo komunikacije s strankami in analizo rezultatov.
 • Asana je orodje za upravljanje projektov, ki omogoča organizacijo nalog, določanje rokov, sledenje napredku in sodelovanje med člani ekipe na pregleden način.
 • QuickBooks je priljubljeno orodje za računovodstvo in finančno upravljanje, ki omogoča enostavno sledenje prihodkov, izdatkov, obračunavanje računov in upravljanje s financami podjetja.
 • Zendesk je orodje za upravljanje storitve za stranke, ki omogoča sledenje in upravljanje vprašanj, pritožb, zahtevkov in odzivov strank prek več kanalov komunikacije.

Navedena digitalna orodja so le nekaj primerov, ki jih podjetja lahko uporabijo za izboljšanje svojih procesov, povečanje učinkovitosti in boljše zadovoljstvo strank. Pomembno je izbrati orodja, ki najbolje ustrezajo potrebam in ciljem posameznega podjetja ter omogočajo integracijo z obstoječimi sistemi in tehnologijami.

Integracija digitalnih orodij za rast in financiranje digitalne transformacije

Seveda pa digitalizacija zahteva tudi vire financiranja. Z namenom olajšanja tega prehoda, je Evropska komisija pripravila program politike za digitalno desetletje do leta 2030, ki določa cikel sodelovanja za doseganje skupnih splošnih in posamičnih ciljev. Okvir upravljanja temelji na letnem mehanizmu sodelovanja med Komisijo in državami članicami. Program usmerja digitalno preobrazbo Evrope na področja znanja in spretnosti, digitalno preobrazbo podjetij, varno in trajnostno digitalno infrastrukturo in na digitalizacijo javnih storitev. Komisija je začela izvajati sveženj ukrepov za podporo evropskih zagonskih podjetij ter malih in srednjih podjetij pri razvoju zaupanja vredne umetne inteligence, ki spoštuje vrednote in pravila EU.

Kot ključna pobuda Evropske unije za spodbujanje inovacij v digitalnem sektorju ter podporo digitalni transformaciji je bilo oblikovano evropsko digitalno inovacijsko stičišče (DIGI.SI). DIGI.SI predstavlja pomembno iniciativo v okviru Evropske unije, ki si prizadeva za spodbujanje inovacij v digitalnem sektorju ter podporo digitalni transformaciji evropskega gospodarstva. Glavni cilj je ustvariti odprto, vključujoče in povezano okolje za inovacije v digitalnih tehnologijah ter spodbujati sodelovanje med različnimi deležniki, vključno z gospodarstvom, akademskim sektorjem, raziskovalnimi institucijami in javnimi organi. Tehnologije, ki jih ponuja DIGI.SI so umetna inteligenca, visokozmogljivo računalništvo, kibernetska varnost, tehnologija veriženja blokov, masovni podatki, internet stvari, virtualna in obogatena resničnost in robotika.

Cilji DIGI.SI so predvsem:

 • spodbujanje inovativnih digitalnih rešitev,
 • podpora start up podjetjem in MSP-jem,
 • sodelovanje in partnerstva in
 • podpora digitalni transformaciji.

Aktivnosti in programi, ki izvaja DIGI.SI in so koristna za podjetja so:

 1. Finančna podpora inovativnim projektom – ponuja različne programe financiranja in subvencij za inovativne digitalne projekte ter podjetja, ki razvijajo in uvajajo nove digitalne rešitve na trg.
 2. Mreženje in dogodki – organizira različne dogodke, konference in delavnice za izmenjavo znanja, izkušenj ter za ustvarjanje partnerstev in mreženje med deležniki digitalnih inovacij.
 3. Mentorstvo in podpora – zagotavlja mentorstvo, svetovanje in podporo za startup podjetja ter MSP-je, ki potrebujejo pomoč pri razvoju in uveljavitvi svojih digitalnih inovacij.
 4. Dostop do raziskovalnih dosežkov – omogoča dostop do najnovejših raziskovalnih dosežkov in tehnoloških inovacij, ki jih lahko podjetje implementira v svoje poslovanje ter tako poveča konkurenčno inovativnost podjetja.

V kolikor bi se želeli pridružiti DIGI.SI se je potrebno najprej registrirati  ter na ta način vstopiti v DIGI ekosistem, kjer lahko podjetje sodeluje kot ponudnik IKT tehnologij ali kot uporabnik njihovih storitev.

Na DIGI.SI so navedeni tudi aktualni in prihajajoči razpisi za podjetja na področju digitalne transformacije.

GreenPulse 5.0: Primeri dobrih praks ponudnikov inovativnih digitalnih rešitev v proizvodnji

Eno od inovativnih podpornih orodij pa se razvija tudi v Pomurskem tehnološkem parku. V okviru projekta GREENE 4.0, ki se izvaja v okviru programa Interreg Srednja Evropa, se namreč razvija platforma GreenPulse 5.0, katere misija je spodbujati trajnostno gospodarsko rast, inovacije ter promovirati družbeno blaginjo s podporo razvoju digitalnim, zelenim in družbenim inovacijam v dinamičnem ekosistemu mladih inovatorjev, star-up podjetij, raziskovalnih institucij ter MSP in večjih podjetij.

GreenPulse 5.0 je namenjen proizvodnim podjetjem v Sloveniji in širše, s ciljem olajšati njihov zeleni prehod s pomočjo digitalnih tehnologij in specializirane strokovne podpore. Osredotoča se na rešitve Industrije 5.0 s tem podjetja pripravlja na prihajajočo industrijsko ter digitalno revolucijo. Platforma je zasnovana na treh osrednjih stebrih: digitalizacija, trajnost in človeško usmerjen pristop.

V sklopu platforme GreenPulse 5.0 predstavljamo sedem ponudnikov inovativnih rešitev/orodij kot primere dobrih praks, ki pomagajo soustvarjati boljšo prihodnost ter vam lahko pomagajo pri digitalni transformaciji poslovnih procesov vašega podjetja.

Podjetje Arctur d.o.o. je razvilo orodje AAT za avtomatiziran postopek ocenjevanja, ki je primeren ne glede na zahtevnost teme in uporaben v vsakem sektorju. Pomuja možnost prilagojenih priporočil za posameznega ocenjevalca, omogoča modeliranje odločanja na podlagi več indikatorjev ter napredno, a zelo enostavno analizo rezultatov ocenjevanja.

Podjetje SNEP d.o.o. je razvilo 3D digitalni dvojček v realnem času, ki omogoča upravljanje objektov in sredstev, energije, spremljanje ogljičnega odtisa in OEE, ESG.

Podjetje DSI Expert d.o.o. je razvilo napredno platformo za pametne tovarne i4Cube, ki vključuje sistem za upravljanje proizvodnje Smart MES, ki omogoča planiranje in terminiranje proizvodnje ter vzdrževanja in podroben vpogled v stanje operacij v proizvodnem procesu. S sistemom Smart MES podjetje digitalizira in poveže vse nivoje oz. delovna mesta v proizvodnji. Omogoča enostavno sledenje posameznemu naročilu od ustvarjenih delovnih nalogov in načrtovanih operacij do izvedbe del na posameznem stroju.

Podjetje Dat Darko Toplak s.p. ponujajo serijo specialnih rešitev s področja industrije 4.0, posebej primernih za mala in srednja (proizvodna) podjetja. Info-digital prevzema celovit projektni management, ki podjetjem pomaga najti, izbrati in uvsti ustrezna digitalna orodja in rešitve, preko katerih se lahko sproži proces digitalne transformacije, vključujoč trajnostni in ekološki vidik preobrazbe.

Podjetje PRIOT d.o.o. je razvilo platformo PRIOT Connected Canvas, ki omogoča integracijo in sinhronizacijo različnih podatkovnih virov v proizvodnih podjetjih v realnem času. To omogoči, da nudijo številne funkcionalnosti, med katerimi so trenuten pregled v obratovanje proizvodnje, prediktivno vzdrževanje (TPM), izračunavanje KPI kazalnikov za posamezne stroje, avtomatizirano kontrolo kakovosti in generiranje poročil po industrijskih standardih ter opozorila o morebitnih okvarah in nepravilnostih.

Podjetje ResEvo d.o.o. je razvilo platformo na področju poslovne analitike ASK.BI, ki obdela, združi in vizualizira vse želene podatke podjetja na enem mestu.

Podjetje Preciz d.o.o. je razvilo inovativno spletno tehtalno aplikacijo Scale MonitorTM , ki digitalizira proces tehtanja na izjemno enostaven način. Rezultate tehtanja shranjuje neposredno v oblak, kar odpravlja človeške napake. Zajema ključne podatke (čas, datum, delovni nalog, uporabnik, izdelek), ki jih lahko nato enostavno izvozimo v druge programe ali sisteme.

Digitalna transformacija ni več le trend, temveč nujnost za preživetje in rast podjetij v sodobnem poslovnem okolju. Podjetja, ki se odločijo za digitalno transformacijo in sprejmejo digitalna orodja ter tehnologije, bodo imela veliko konkurenčno prednost in bodo bolje opremljena za uspeh v prihodnosti. Ključ do uspeha je razumevanje potreb strank, izkoriščanje digitalnih tehnologij za optimizacijo poslovnih procesov in spodbujanje inovativnosti v vseh vidikih poslovanja.

Viri:

 

19. februar, 2024

Pripravila: Tjaša Ružič, podjetniški mentor

Projekt »JR Podporno okolje 2023 – 2025«

SPOT Pomurje – partner Pomurski tehnološki park