fbpx

Povabilo k oddaji ponudb za izvedbo aktivnosti v okviru projekta SIO 2018-2019 – Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področji

Povabilo k oddaji ponudb za izvedbo aktivnosti v okviru projekta SIO 2018-2019 – Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018-2019 – Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij

Vabljeni na dobrodelno multimedijsko gledališko plesno predstavo Project X v Gledališče Park Murska Sobota

Vabimo vas na brezplačni dogodek – Predstavitev podpornih storitev Pomurskega tehnološkega parka

Vabimo vas na brezplačni dogodek – Predstavitev podpornih storitev in ponudbe Pomurskega tehnološkega parka

Povabilo k oddaji ponudb za izvedbo aktivnosti v okviru projekta SIO 2018-2019

                                                                                    

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018-2019

Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih stroškovnih področij

 

Faza 2: Podpora rasti in razvoju »start-up«, Aktivnost E – Svetovanje ekspertov   

 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer: 

 1. Predmet povabila

Predmet povabila je izvedba svetovanja ekspertov za odpravo ovir na področju oblikovanja embalaže živilskega produkta, in namreč:

 • Konceptualna zasnova treh produktnih embalaž in prodajnega stojala
 • Idejno grafično oblikovanje embalaže za štiri različne okuse
 • Izvedbeno grafično oblikovanje 12 različnih prodajnih embalaž za štiri različne okuse
 • Izvedbeno grafično oblikovanje prodajnega stojala
 • 3D vizualizacija dizajnov embalaž in prodajnega stojala (skupaj 25 vizualizacij)

Svetovanec: Poslovno svetovanje in storitve, Daniel Šabjan s.p.

Podrobnejša specifikacija aktivnosti in terminski plan se sproti dogovori med izbranim izvajalcem in svetovancem. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

 Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakt ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost ponudbe brez DDV
 • rok izvedbe storitev
 • veljavnost ponudbe

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz 2. točke ne sme presegati 6.500 EUR brez DDV. Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 1. Časovni in finančni okvir

 Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti najkasneje do 26.12.2018.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd.. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 1. Plačilni pogoji

Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih in po predaji dokumentacije (dnevnik opravljenih ekspertnih svetovanj, obdobna ter zaključno poročilo svetovalca).

 1. Merila za izbor

Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbe se predložijo na predpisanem obrazcu v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, ali osebno oziroma elektronsko na marjetka@p-tech.si najkasneje 11.12.2018 do 12.00 ure (datum in ura prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 32, marjetka@p-tech.si.

 

 

Murska Sobota, 05.12.2018

                                                                               Pomurski tehnološki park d.o.o.

                                                                           mag. Marko Močnik, direktor

 

 

                                                                               

Priloga:

2a_Vzorec_PONUDBA

Povabilo k oddaji ponudb za izvedbo aktivnosti v okviru projekta SIO 2018-2019

                                                                             

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019

Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij

 

Faza 2: Podpora rasti in razvoju »start-up«, Aktivnost E – Svetovanje ekspertov

 1. Naročnik povabila

 Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer: 

 1. Predmet povabila

 Predmet povabila je izvedba svetovanja ekspertov za odpravo ovir pri pripravi poslovne dokumentacije za  prodajo projektne rešitve robotizacijske linije R.C.23700-3 kupcu v Španijo, in namreč:

 • pregled relevantne zakonodaje v Španiji
 • preverba bonitete kupca
 • pomoč pri pripravi kupoprodajne pogodbe
 • tveganja pri izvedbi posla in možne oblike zavarovanja posla
 • vzpostavitev sistema skladno z uredbo GDPR
 • akt o sistematizaciji delovnih mest

 Svetovanec: Adrijana Sitar, s.p.

Podrobnejša specifikacija zahtev in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom in svetovancem. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

 Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakt ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost ponudbe brez DDV
 • rok izvedbe storitev
 • veljavnost ponudbe

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz 2. točke ne sme presegati 6.500 EUR brez DDV. Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 1. Časovni in finančni okvir

 Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti najkasneje do 21.12.2018.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd.. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 1. Plačilni pogoji

 Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih in po predaji dokumentacije (dnevnik opravljenih ekspertnih svetovanj, zaključno poročilo svetovalca).

 1. Merila za izbor

Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

 Ponudbe se predložijo na predpisanem obrazcu v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, ali osebno oziroma elektronsko na marjetka@p-tech.si najkasneje 07.12.2018 do 12.00 ure (datum prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 32, marjetka@p-tech.si.

 

Murska Sobota, 03.12.2018

                                                                                           Pomurski tehnološki park d.o.o.

                                                                                       mag. Marko Močnik, direktor

 

                                                                            

Priloga:

2a_Vzorec_PONUDBA

Razvoj inovativnega kartezičnega masažnega robota

                                                         

Priloga: Vzorec_PONUDBA

                                                

 

Anketa za INOVATIVNA ZELENA mala in srednja podjetja

                                                        

Spoštovani!

Če vaše podjetje uporablja ali proizvaja okolju prijazno tehnologijo in se  torej ukvarja z eko-inovacijami, energetsko učinkovitostjo, upravlja z odpadki, čistimi tehnologijami, obnovljivimi viri energije in sorodno vas vabimo k sodelovanju v spletni anketi, katere namen je oceniti potrebe po financiranju inovacij pri malih in srednjih podjetij (MSP), razpoložljivost in vrste financiranja ter zbirati informacije o nedavnih poskusih pridobitve novega financiranja.

Raziskava je del širšega projekta financiranja inovacij v zelenih sektorjih, imenovanega finMED, ki ga podpira program Interreg MED, in se izvaja v 9 državah (Bosna in Hercegovina, Ciper, Francija, Grčija, Italija, Malta, Portugalska, Slovenija, Španija).

Vaš prispevek je izredno pomemben, ker boste pomagali ugotoviti možne rešitve za izzive financiranja inovacij za podjetja zelenih sektorjev in oblikovati posebno podporno orodje, ki bo prilagojeno potrebam in značilnostim MSP, kar bo pomagalo pri dostop do sredstev in izboljšanje uspeha vlog za financiranje.

Predlagamo, da anketo izpolni oseba, ki ima v podjetju vodstveno funkcijo in ima celovit finančni in razvojni ter kadrovski pregled delovanja podjetja.

Izpolnjevanje ankete vam bo vzelo 10 minut časa.

Do ankete dostopate tukaj. Anketa bo aktivna do 21. decembra 2018.

Za vaše sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo!

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

T: 01 58 30 500 I een@ozs.si