fbpx

Najava Javnega razpisa za dodelitev pomoči za razvoj podjetništva in malega gospodarstva v MOMS

Obveščamo vas, da bo dne 28. 6. 2024 v Uradnem listu RS objavljen

Javni razpis za dodelitev pomoči za razvoj podjetništva in malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota v letu 2024

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednji ukrep:

Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij.

Javni razpis, razpisna dokumentacija in vloga z vsemi navodili bodo objavljeni na spletni strani Mestne občine Murska Sobota: www.murska-sobota.si

Za sodelovanje na javnem razpisu prijavitelj odda spletno vlogo na spletni strani, www.murska-sobota.si, rubrika: Javni razpis Podjetništvo in malo gospodarstvo 2024.

Vloga mora biti oddana med 1. 7. 2024, od 9. ure naprej, in 12. 7. 2024, do 12.00 ure.

VABILO na brezplačno usposabljanje “RAZVOJ ODLIČNIH PROCESOV V VITKI ORGANIZACIJI”

VABILO

V okviru operacije SPOT mentoriranje in svetovanje (JR podporno okolje 2023 – 2025) vas

vabimo na brezplačno usposabljanje za MSP in potencialne podjetnike: 

»RAZVOJ ODLIČNIH PROCESOV V VITKI ORGANIZACIJI na praktičnem primeru«

ki bo potekalo v četrtek

 1. 27. junija 2024, s pričetkom ob 12.00 uri

 

Kraj dogodka: 

Podjetje DUKIN d.o.o., Babinska cesta 6a, 9240 Ljutomer

Trajanje dogodka:    3 ure

 

Vpeljava vitke organizacije je praktičen proces, ki se glede na podjetja prilagaja. Najbolj učinkovito je samostojno preskusiti vpeljavo v praksi. Zato bomo skupaj s proizvodnim podjetjem DUKIN d.o.o. izvedli praktično usposabljanje na njihovih procesih.  Pridobljeno in podkrepljeno znanje vam bo koristilo pri vašem delu, pri vpeljavi vitke organizacije in pri nadgradnji kariere.

Praktično usposabljanje vam bo na zanimiv in interaktiven način predstavilo poglede in izzive v proizvodnem podjetju. Na usposabljanju boste poleg teoretičnega znanja o vitki organizaciji, prejeli tudi praktično znanje iz prepoznavanja izgub in iskanja potencialov za izboljšanje poslovanja organizacije. Srečali se boste s temeljnimi metodami vzpostavitve vitke organizacije ter načinom kako teoretično znanje prenesti v realni svet vsakega podjetja.

Zakaj se splača udeležiti?

 • pridobili boste nasvete, kako teoretično znanje prenesti v prakso
 • spoznali boste metode,  kako praktično analizirati svoj proizvodni proces in v njem poiskati izgube in možne rešitve
 • izmenjali boste izkušnje

Teoretično in praktično boste usposobljeni na aktualnih temah s področij:

 • Osvajanje principov in metod agilnega delovanja
 • Prepoznavanje in odpravljanje izgub v procesih
 • Praktični nasveti kako vpeljati metode vitke organizacije (5S, SFM, KAIZEN, SMED, TPM,…)
 • Analiza trenutnega stanja vitkih metod in predlogi za vpeljavo
 • Prikaz korakov potrebnih za uspešno vpeljavo vitke proizvodnje
 • Izvedba 5S ocenitev stanja za dvig urejenosti in organiziranosti
 • Uvajanje vitkosti v podjetju
 • Izvedba analize 7 izgub za določitev izboljšav v procesih
 • Izvedba lean audita (praktični del), kjer v 12. poglavjih točno določimo nivo vitkih metod in korake za izboljšanje trenutnega stanja
 • Povratna informacija s strani udeležencev in izmenjava izkušenj na področju vpeljave vitkih metod

Komu je usposabljanje namenjeno?

 • tehničnim direktorjem, vodjem proizvodnje in razvoja, tehnologom,
 • članom tima razvoja procesov, lastnikom/skrbnikom procesov,
 • presojevalcem in svetovalcem s področja sistemov vodenja,
 • vsem, ki vas ta tematika zanima in si želite poglobiti znanje.

 

IZVAJALEC DOGODKA 

Priznano slovensko podjetje LEAN REŠITVE d.o.o. 

O predavatelju

Miha Vedenik je podjetnik, predavatelj, svetovalec in lean navdušenec. Njegove dosežke in storitve lahko vidite in občutite v različnih podjetjih tako v Sloveniji kot v tujini, na področju optimizacije proizvodnjah procesov, izboljšanje poslovnih rezultatov, reorganizacije, spreminjanja miselnosti v podjetjih, vpeljave vitkih metod in razvoj kadrov za vodenje vitkih metod.

Njegova strokovnost in sposobnost motiviranja mu omogočata povezovanje različnih nivojev organizacije v podjetjih, da skupaj začnejo spreminjati procese na bolje. Izjemna kreativnost in ustvarjalnost pri vpeljavi vitkih metod je bistven značaj predavatelja, ki mu pomaga pri doseganju ciljev njegovih strank. Podjetje Lean rešitve d.o.o. je svoje storitve izvajalo za številna renomirana podjetja kot so Knauf Insulation, Hella, Iskra, Sazas, Cartago, Žito, Cablex, Hidria, SIP, Livar itd.

PRIJAVA

Zaradi omejenega števila udeležencev je prehodna prijava na usposabljanje OBVEZNA. Prijavijo se lahko mikro, mala in srednje velika podjetja ter potencialni podjetniki.

Prijavite se lahko najpozneje do ponedeljka 24. junija 2024, na e-mail igor@p-tech.si ali na

telefonsko št. 02 530 82 36.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

S prijavnico dajete privolitev, da se vaši osebni podatki hranijo za namene dogodka. Z evidentiranjem na prezenčno listo udeleženih pa dovoljujete, da se podatki obdelujejo za namene izvajanja in spremljanja evropskega projekta/operacije SPOT mentoriranje in svetovanje (JR podporno okolje 2023 – 2025), ki se izvaja v času od 1.11.2023 do 31.12.2025. Za izkazovanje izvajanja operacije bo izvedba dogodka fotografirana, zato v kolikor želite, imate možnost, da predlagate anonimizacijo vaše prepoznavnosti. Podatki se ne bodo iznašali v tretje države. Upravljavec zbranih osebnih podatkov je Pomurski tehnološki park, Plese 9a, 9000 Murska Sobota.

Projekt (JR podporno okolje 2023 – 2025) je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT, Javna agencija.

Vabilo na informativni dogodek “MREŽENJE PODJETIJ IN PODPORNEGA OKOLJA”

 

Pomurski tehnološki park d.o.o., kot SPOT SVETOVANJE IN MENTORIRANJE POMURJE organizira

20. junija 2024 ob 12.00 uri

BREZPLAČEN INFORMATIVNI DOGODEK

 

MREŽENJE PODJETIJ IN PODPORNEGA OKOLJA

 

LOKACIJA

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, Murska Sobota

(sejna soba)

 

NAMEN DOGODKA

Na informativnem dogodku bomo podjetja (MSP) in potencialne podjetnike seznanili z aktualnimi informacijami s področja pridobivanja nepovratnih in povratnih sredstev ter možnostmi koriščenja podpornih storitev v okviru podpornega okolja »SPOT svetovanje in mentoriranje 2023-2025«.

Dogodek je namenjen vsem MSP – mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter potencialnim podjetnikom, ki potrebujete pomoč pri svojem zagonu, poslovanju in pridobivanju finančnih virov za izvedbo investicij, financiranje obratnih sredstev ali sofinanciranje zunanjih strokovnih storitev.

 

VSEBINA – PROGRAM

   Četrtek, 20. junij 2024

12:00 – 12:30 Uvodni pozdrav organizatorja dogodka in predstavitev podpornega okolja »SPOT svetovanje in mentoriranje 2023-2025«
12:30 – 13.30 Aktualni in napovedani javni razpisi/pozivi – najnovejše informacije
13.30 Pogostitev in mreženje med udeleženci

 

👉  PRIJAVA 👈

Prijave sprejemamo do 17.06.2024 oz. do zapolnitve mest.

Prijavite se pri: Igor Börc, T: 02 8308 236, e-pošta: igor@p-tech.si

Možna je udeležba največ dveh oseb iz istega podjetja.

 

Dogodek je za vse udeležence brezplačen.

Trajanje dogodka

20.06.2024, 2 šolski uri

 

PRIVOLITEV

Z oddano prijavo dajete privolitev, da se vaši osebni podatki hranijo za namene vabljenja za dogodek dne 20.6.2024. Z evidentiranjem na prezenčno listo udeleženih na dogodku pa dovoljujete, da se podatki obdelujejo za namene izvajanja in spremljanja evropskega projekta/operacije »JR podporno okolje 2023-2025«, ki se izvaja v času od 1.11.2023 do 31.12.2025. Za izkazovanje izvajanja operacije bo izvedba dogodka fotografirana.

 V kolikor želite, da iz samega slikovnega materiala ne boste prepoznani, imate možnost, da predlagate anonimizacijo vaše prepoznavnosti. Podatki se ne bodo iznašali v tretje države.

 Upravljavec zbranih osebnih podatkov je Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9A, 9000 Murska Sobota.

VITKO POSLOVANJE JE KLJUČ DO USPEHA ZA MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA

VITKO POSLOVANJE JE KLJUČ DO USPEHA ZA MSP-JE V SODOBNEM POSLOVNEM OKOLJU

V današnjem dinamičnem in konkurenčnem poslovnem okolju se mala in srednje velika podjetja (MSP) srečujejo z izzivi, ki zahtevajo hitre in učinkovite rešitve za ohranjanje konkurenčnosti in doseganje trajnostne rasti. Vitko poslovanje je filozofija in metodologija, ki ponuja rešitve za te izzive, saj omogoča odpravljanje nepotrebnih stroškov, optimizacijo procesov ter ustvarjanje večje vrednosti za stranke.

MSP predstavljajo hrbtenico gospodarstva in so ključni motorji inovacij, zaposlovanja ter gospodarske rasti. Kljub temu so pogosto omejeni s finančnimi in človeškimi viri ter se soočajo z izzivi, kot so omejen dostop do trgov, nestabilno povpraševanje in hitre spremembe tehnologije.

Vitko poslovanje omogoča:

Povečanje konkurenčnosti z odpravo nepotrebnih dejavnosti in povečanjem učinkovitosti procesov MSP lahko hitreje in bolj prilagodljivo reagirajo na spremembe na trgu, kar jim daje konkurenčno prednost.

Optimizacijo virov z osredotočanjem na ustvarjanje vrednosti za stranke in odpravljanjem nepotrebnih stroškov MSP lahko bolje izkoristijo svoje omejene vire, kot so čas, denar in človeški kapital.

Povečanje zadovoljstva strank z izboljšanjem kakovosti, hitrosti in prilagodljivosti storitev ali izdelkov MSP lahko povečajo zadovoljstvo strank ter s tem ustvarijo lojalnost in dolgoročne poslovne odnose.

Implementacija vitkega poslovanja v mala in srednje velika podjetja (MSP-ji) zahteva premišljen pristop in sistematično izvedbo. Spodaj so navedeni koraki, ki MSP-jem lahko pomagajo pri uspešni implementaciji vitkega poslovanja:

 1. Razumevanje koncepta vitkega poslovanja: preden se lotite implementacije, se prepričajte, da vodstvo in zaposleni razumejo koncept vitkega poslovanja. To vključuje izobraževanje o temeljnih načelih vitkega poslovanja, kot so odpravljanje odpadkov, nenehno izboljševanje in osredotočenost na ustvarjanje vrednosti za stranke.
 2. Analiza obstoječih procesov: temeljito preučite obstoječe poslovne procese in identificirajte morebitne nepotrebne dejavnosti, zamude ali druge odpadke. To lahko vključuje uporabo metod, kot so vrednostna veriga, zemljevid toka vrednosti in analiza Pareto.
 3. Identifikacija ključnih problemov: poudarek naj bo na identifikaciji ključnih izzivov in priložnosti za izboljšanje. Osredotočite se na tiste procese, ki imajo največji potencial za optimizacijo in ki imajo največji vpliv na poslovne procese.
 4. Načrtovanje in izvajanje izboljšav: na podlagi analize identificirajte konkretne ukrepe za izboljšanje postopkov. Postavite cilje, določite odgovorne osebe in določite roke za izvedbo izboljšav.
 5. Standardizacija postopkov: ena ključnih sestavin vitkega poslovanja je standardizacija postopkov. Določite jasne in enostavne postopke za izvajanje vsakega procesa ter zagotovite, da so ti postopki jasno dokumentirani in razumljivi za vse zaposlene.
 6. Usposabljanje zaposlenih: usposobite zaposlene za nove postopke in metode dela. Zagotovite, da so vsi zaposleni seznanjeni z novimi pristopi in imajo ustrezno znanje ter veščine za njihovo izvajanje.
 7. Neprekinjeno izboljševanje: vitko poslovanje zahteva nenehno izboljševanje. Redno spremljajte in ocenjujte učinkovitost poslovnih procesov ter identificirajte nove priložnosti za izboljšave. Vzpostavite mehanizme za zbiranje povratnih informacij zaposlenih in strank ter uporabite te informacije za stalno optimizacijo poslovanja.
 8. Vključevanje vseh deležnikov: vključite vse zaposlene v proces implementacije vitkega poslovanja. Spodbujajte sodelovanje, povratne informacije in ideje za izboljšave ter ustvarite kulturo, ki spodbuja in nagradi inovativnost ter kontinuirano izboljševanje.

V zadnjih letih je bilo razvitih veliko digitalnih orodij, ki lahko podjetjem pomagajo pri uvedbi vitkega poslovanja. Digitalne platforme in orodja lahko pomagajo MSP-jem pri uvedbi vitkega poslovanja tako, da omogočajo boljšo organizacijo, sledenje procesom, analizo podatkov ter avtomatizacijo nalog. Pomembno pa je, da podjetja izberejo orodja, ki najbolje ustrezajo njihovim potrebam in ciljem, ter da zagotovijo ustrezno usposabljanje zaposlenih za njihovo učinkovito uporabo. Tukaj je nekaj najnovejših in najbolj uporabnih orodij:

Lean management platforme – obstajajo platforme kot so LeanKit, Trello in Kanbanize, ki omogočajo organizacijam, da vizualizirajo svoje delovne procese s pomočjo kanbanskih plošč. Te platforme omogočajo enostavno upravljanje nalog, spremljanje napredka in identifikacijo potencialnih izboljšav.

Projektni management sistemi – sistemi, kot so Asana ali Monday.com, omogočajo ekipam, da sledijo projektom, določajo naloge in roke, ter sodelujejo na projektih. S pravilno konfiguracijo lahko te platforme podjetjem pomagajo pri standardizaciji in optimizaciji procesov.

Process mining orodja – process mining orodja, kot je Celonis, omogočajo avtomatizirano analizo poslovnih procesov na podlagi dejanskih podatkov o delovanju sistema. Ta orodja identificirajo potencialne izboljšave, ki temeljijo na dejanskih procesih v podjetju, kar omogoča bolj usmerjeno in učinkovito izvajanje vitkega poslovanja.

Razvoj in upravljanje izdelkov – za podjetja, ki se osredotočajo na razvoj izdelkov, so orodja, kot je Jira Software (Atlassian) ali Productboard ključnega pomena. Ta orodja omogočajo agilno upravljanje projektov, sledenje zahtevam strank ter hitro iteracijo in izdajo izdelkov.

Podatkovna analitika in poslovna inteligenca – orodja za podatkovno analitiko, kot so Power BI (Microsoft), Tableau in Google Data Studio, lahko podjetjem pomagajo pri analizi poslovnih podatkov in identifikaciji priložnosti za izboljšave. S temi orodji lahko podjetja spremljajo ključne kazalnike uspešnosti (KPI-ji) in sprejemajo informirane odločitve za optimizacijo procesov.

Avtomatizacija delovnih procesov – orodja za avtomatizacijo delovnih procesov, kot je Zapier, omogočajo podjetjem, da avtomatizirajo rutinske in ponavljajoče se naloge ter povežejo različne aplikacije in platforme. To lahko pomaga pri povečanju učinkovitosti, zmanjšanju napak in skrajšanju časov izvedbe procesov.

Spletni portali za sodelovanje – orodja kot so Microsoft Teams, Slack in Google Workspace (prej G Suite), omogočajo ekipam, da komunicirajo, sodelujejo in delijo dokumente na enem mestu. To lahko olajša komunikacijo med zaposlenimi, zmanjša zamude in poveča preglednost procesov.

V Sloveniji obstaja več uspešnih MSP-jev, ki so uspešno implementirali vitko poslovanje in dosegli opazne izboljšave v svojih procesih. Nekaj primerov dobrih praks je:

 • Podjetje Roto s področja proizvodnje izdelkov iz plastičnih mas, je uspešno implementiralo vitko poslovanje v svoje proizvodne procese. S pomočjo konceptov vitkega poslovanja so optimizirali proizvodne linije, zmanjšali čas nastavitve strojev in povečali produktivnost delovne sile. To jim je omogočilo boljšo konkurenčnost  na trgu in večjo zadovoljstvo strank.
 • Podjetje Kolektor Group, ki deluje na področju avtomobilske industrije, je prav tako implementiral vitko poslovanje v svoje poslovne procese. Z uporabo načel vitkega poslovanja so zmanjšali zaloge, izboljšali pretok dela in povečali učinkovitost proizvodnje. To jim je omogočilo boljšo prilagodljivost na trgu in hitrejše odzivanje na spremembe.
 • Podjetje Biosistemika s področja razvoja in proizvodnje medicinskih pripomočkov, je uspešno implementiralo vitko poslovanje v svoje procese razvoja in proizvodnje. Z uporabo načel vitkega poslovanja so optimizirali časovne in stroškovne parametre pri razvoju novih izdelkov ter povečali kakovost izdelkov. To jim je omogočilo hitrejši razvoj novih izdelkov in boljše zadovoljstvo strank.
 • Podjetje Iskrameco, ki je specializirano za razvoj in proizvodnjo merilnikov električne energije je prav tako uvedlo vitko poslovanje v svoje proizvodne procese. S pomočjo vitkega poslovanja so zmanjšali odpadke, optimizirali proizvodne linije in izboljšali kakovost izdelkov. To jim je omogočilo boljšo konkurenčnost na trgu in večjo zadovoljstvo strank.

Ti primeri dobrih praks so lahko podjetjem navdih in vzorec, kako vitko poslovanje lahko prispeva k uspehu MSP-jev v Sloveniji. Pomembno je razumeti, da se vitko poslovanje lahko prilagodi različnim panogam in organizacijskim kulturam ter prinaša oprijemljive koristi v smislu učinkovitosti, prilagodljivost in konkurenčnosti.

Uvedba vitkega poslovanja v mala in srednje velika podjetja (MSP-je) je ključna za njihovo dolgoročno uspešnost in konkurenčnost v današnjem poslovnem okolju. Vitko poslovanje lahko podjetju prinese številne koristi, vključno z zmanjšanjem stroškov, povečanjem učinkovitosti, izboljšanjem kakovosti in povečanje zadovoljstva strank.

Kljub temu pa uvedba vitkega poslovanja zahteva predanost, vztrajnost in sistematične pristop. Podjetja morajo biti pripravljena na spremembe in se zavedati, da bo proces implementacije lahko zahteven in dolgotrajen. Pomembno je tudi, da se vključijo vsi deležniki v podjetju, od vodstva do zaposlenih na vseh ravneh, ter da se ustvari kultura stalnega izboljševanja in inovativnosti.

Vendar pa je kljub izzivom uvedba vitkega poslovanja v MSP-jih lahko ključnega pomena za njihov dolgoročni uspeh in trajnostni razvoj. Z ustrezno podporo, zavzetostjo in pravilno implementacijo lahko MSP-ji dosežejo oprijemljive rezultate in se učinkovito prilagodijo spreminjajočim se poslovnim okoljem ter dosežejo konkurenčno prednost na trgu.

Viri:

https://lean-resitve.si/lean4-0-povezava-proizvodnje-z-industrijo-4-0/

https://www.podjetniski-portal.si/novice/vitko-poslovanje-podjetij-s-pomocjo-umetne-inteligence-2024-01-08

https://lean-resitve.si/osnova-za-digitalizacijo/

https://businessmap.io/blog/best-lean-tools

https://blog.kainexus.com/lean-technology

https://resources.duralabel.com/articles/lean-tools

https://www.velaction.com/13-ways-to-apply-lean-principles-to-a-small-business/

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214716018301659

https://www.entrepreneur.com/starting-a-business/5-steps-for-consistent-lean-operations/459729

https://www.canadianmetalworking.com/canadianmetalworking/article/management/use-lean-thinking-everywhere

 

 1. april, 2024

Pripravila: Tjaša Ružič, podjetniški mentor

Projekt »JR Podporno okolje 2023 – 2025«

SPOT Pomurje – partner Pomurski tehnološki park

 

Vabilo na usposabljanje »KAKO GRADITI POSEL NA FACEBOOKU IN INSTAGRAMU?«

VABILO

V okviru operacije SPOT mentoriranje in svetovanje (JR podporno okolje 2023 – 2025) vas vabimo na brezplačno usposabljanje za MSP in potencialne podjetnike:

»KAKO GRADITI POSEL NA FACEBOOKU IN INSTAGRAMU?«

ki bo potekalo 10. aprila 2024, s pričetkom ob 12.00 uri, v Pomurskem tehnološkem parku

Digitalni svet vztrajno izpodriva analognega, saj za manj denarja dosega širše množice, izdelki in storitve pa se lahko bolje ter lažje oglašujejo. Toda spremembe na področju digitalnega marketinga se odvijajo s svetlobno hitrostjo, tako, da je včasih težko slediti vsem trendom. In prav zato smo za vas pripravili privlačno, s praktičnimi primeri obogateno usposabljanje, ki ga ne smete zamuditi!

Usposabljanje je namenjeno malim in srednje velikim podjetjem, ki želite:

 • izboljšati strategijo nastopa na digitalnih kanalih
 • dobiti navdih za kreativne in učinkovite digitalne kampanje
 • spoznati trike s katerimi boste premagali konkurenco
 • povečati prodajo na spletu

Konkretneje vam bomo predstavili:

 • Kako optimizirati Facebook in Instagram za grajenje posla (urejanje vsebinsko, tehnično in vizualno).
 • Delovanja algoritma in organskega marketinga.
 • Priprava objav v marketinške namene za Facebook in Instagram in uporaba orodja Canva
 • Kako povečamo doseg naše vsebine na Facebooku in Instagramu?
 • Plačljivi marketing – dodatne možnosti za grajenje posla.

Delavnica bo temeljila na praktičnem usposabljanju, zato je zaželeno, da s seboj prinesete prenosni računalnik.

Organizator in kraj dogodka:  

Pomurski tehnološki park, Plese 9a, 9000 Murska Sobota, sejna soba

Trajanje dogodka:

 • 4 ure

 

IZVAJALEC DOGODKA

Predavateljica Katja Breznik Stjepčević, mojstrica digitalnega marketinga, ki obožuje družbena omrežja za grajenje posla. Svoje znanje marketinga in prodaje, že več kot 15 let, na družbenih omrežjih deli skozi planer, svetovanja, (spletne) delavnice in tečaje ter skozi celoletno šolo marketinga, Marketinško družino. Za predavateljico je marketing čudovit način grajenja prepoznavnosti in grajenje komunikacije ter odnosa s potencialnimi strankami. Več o predavateljici pa najdete na njeni platformi: https://katjabreznik.com/ .

 

PRIJAVE

Usposabljanja se lahko udeležijo potencialni podjetniki ter mala in srednje velika podjetja. Zaradi praktične izvedbe in omejenega števila udeležencev vas vljudno prosimo, da do srede 03. 04. 2024, potrdite svojo prisotnost na e-mail igor@p-tech.si ali na telefonsko št. 02 530 82 36

_______________________________

S prijavnico dajete privolitev, da se vaši osebni podatki hranijo za namene dogodka. Z evidentiranjem na prezenčno listo udeleženih pa dovoljujete, da se podatki obdelujejo za namene izvajanja in spremljanja evropskega projekta/operacije SPOT mentoriranje in svetovanje (JR podporno okolje 2023 – 2025), ki se izvaja v času od 1.11.2023 do 31.12.2025. Za izkazovanje izvajanja operacije bo izvedba dogodka fotografirana, zato v kolikor želite, imate možnost, da predlagate anonimizacijo vaše prepoznavnosti. Podatki se ne bodo iznašali v tretje države. Upravljavec zbranih osebnih podatkov je Pomurski tehnološki park, Plese 9a, 9000 Murska Sobota.

Projekt (JR podporno okolje 2023 – 2025) je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT, Javna agencija.

Povabilo k oddaji ponudb za izvedbo aktivnosti v okviru projekta “TALENT LAB”

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA

»TALENT LAB  – Povečanje zaposlitvenih potencialov v Pomurski regiji« –

Organizacija dveh tematskih dogodkov

 

 1. Naročnik povabila

 Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 Predmet povabila

 Oorganizacija dveh tematskih dogodkov v okviru projekta TALENT LAB, ki zajema:

 • organizacijo 4-dnevnega študijskega obiska (izmenjava dobrih praks) za norveškega projektnega partnerja NTNU od 2. do 5. aprila 2024 z ogledom dobrih praks v Sloveniji vključno z vsemi povezanimi aktivnostmi in stroški gostitelja z izvedbo večdnevnega dogodka (delovni sklop T2),
 • organizacijo PitchDay predstavitvenega informativnega dogodka 4. aprila 2024 v prostorih Ekonomske šole Murska Sobota vključno z vsemi povezanimi aktivnostmi in stroški z izvedbo tega dogodka (delovni sklop T3).

Rok za izvedbo vseh aktivnosti: 5. 4. 2024

Podrobnejša specifikacija aktivnosti in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

 Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost del brez DDV
 • datum veljavnosti ponudbe

 

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti ne sme presegati 2.700,00 EUR brez DDV.

Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 

 1. Finančni okvir

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 

 1. Plačilni pogoji

 Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po izvedbi posameznih aktivnosti iz 2. točke tega povabila.

 

 1. Pogoji za oddajo ponudbe in merila za izbor

 Ponudnik mora k ponudbi priložiti naslednje zahtevane reference:

 • izvedba vsaj 3 tematskih dogodkov v zadnjih 5 letih.

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

Postopek bo vodila strokovna komisija imenovana s strani odgovorne osebe naročnika.

 

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti na naslov naročnka, osebno ali elektronsko (tomaz.laposa@p-tech.si) najkasneje do 6. 3. 2024 (datum prispetja ponudbe k naročniku).

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Tomaž Lapoša, tel. 02 530 82 29, tomaz.laposa@p-tech.si

 

Murska Sobota, 28. 2. 2024

Ponudba_Obrazec – TALENT LAB

 

Digitalna orodja za optimizacijo poslovnih procesov

DIGITALNA ORODJA ZA OPTIMIZACIJO POSLOVNIH PROCESOV

Vstop v digitalno transformacijo ni več le možnost, temveč nujnost za podjetja, ki želijo ostati konkurenčna in se prilagoditi nenehno spreminjajočemu se poslovnemu okolju. Digitalna transformacija zajema širok spekter sprememb, ki se dotikajo vseh vidikov poslovanja, od upravljanja s kadri in marketinga do proizvodnje in upravljanja zalog. Ključno vprašanje, ki si ga morajo postaviti podjetja, ni več ˝Ali naj se lotimo digitalne transformacije?˝ temveč ˝Kako naj se lotimo digitalne transformacije?˝.

Digitalna transformacija ni le preprosto prehajanje iz uporabe tradicionalnih metod in procesov v digitalne. Gre za celovito preobrazbo poslovnih praks in kulture, ki temelji na izkoriščanju digitalnih tehnologij za izboljšanje učinkovitosti, inovacij ter ustvarjanje novih poslovnih priložnosti. To pomeni vpeljavo naprednih tehnologij, kot so umetna inteligenca, internet stvari (IoT), analitika podatkov, oblak, avtomatizacija procesov in še mnogo več.

Koristi digitalne transformacije za podjetja so velike in sicer podjetje poveča učinkovitost in optimizacijo svojih poslovnih procesov, izboljša prilagodljivost na trgu, boljše razume potrebe in želje strank ter spodbuja razvoj novih produktov, storitev in poslovnih modelov, ki podjetju omogoča izstopanje iz množice konkurentov.

Digitalizacija poslovnih procesov je ključna za uspeh podjetij v današnjem hitro spreminjajočem se poslovnem okolju. Podjetjem je na voljo široka paleta digitalnih orodij in platform, ki podjetjem omogočajo avtomatizacijo, optimizacijo in boljše upravljanje njihovih poslovnih procesov. Raziskali bomo trenutno najboljša digitalna orodja za digitalizacijo poslovnih procesov in kako lahko podjetja izkoristijo njihov potencial za izboljšanje svojega poslovanja.

 • Salesforce je vodilna platforma za upravljanje odnosov s strankami (CRM), ki podjetjem omogoča sledenje prodajnim priložnostim, upravljanje stikov s strankami, izvajanje marketinških kampanj in analizo prodajnih podatkov. S svojimi naprednimi funkcijami in prilagodljivostjo je Salesforce odlična izbira za podjetja vseh velikosti in panog.
 • Microsoft 365 je celovita platforma, ki vključuje široko paleto orodij, kot so Outlook, Word, Excel, Powerpoint in Teams. Omogoča podjetjem enostavno komuniciranje, sodelovanje, upravljanje dokumentov in organizacijo opravil na enem mestu.
 • Google workspace je še ena odlična možnost za podjetja, ki iščejo celovito rešitev za komunikacijo in sodelovanje. Vključuje orodja, kot so Gmail, Google Drive, Google Docs, Google Sheets in Google Meet, ki omogočajo sodelovalno delo v realnem času in enostavno upravljanje dokumentov v oblaku.
 • Slack je priljubljeno orodje za komunikacijo in sodelovanje v podjetjih, ki omogoča enostavno pošiljanje sporočil, ustvarjanje kanalov za projektne skupine, deljenje datotek in integracijo s številnimi drugimi aplikacijami.
 • Trello je enostavno orodje za upravljanje projektov, ki uporablja sistem vizualnih plošč, kartic in seznamov. Omogoča organizacijo nalog, slednje napredku projektov in sodelovanje med člani ekipe na pregleden način.
 • Zoom je priljubljeno orodje za virtualne sestanke, videokonference in spletno sodelovanje. Omogoča enostavno organizacijo virtualnih sestankov, deljenje zaslona in sodelovanje na daljavo.
 • HubSpot je celovita platforma za marketing, prodajo in storitve za stranke, ki podjetjem omogoča upravljanje marketinških kampanj, sledenje prodajnim priložnostim, avtomatizacijo komunikacije s strankami in analizo rezultatov.
 • Asana je orodje za upravljanje projektov, ki omogoča organizacijo nalog, določanje rokov, sledenje napredku in sodelovanje med člani ekipe na pregleden način.
 • QuickBooks je priljubljeno orodje za računovodstvo in finančno upravljanje, ki omogoča enostavno sledenje prihodkov, izdatkov, obračunavanje računov in upravljanje s financami podjetja.
 • Zendesk je orodje za upravljanje storitve za stranke, ki omogoča sledenje in upravljanje vprašanj, pritožb, zahtevkov in odzivov strank prek več kanalov komunikacije.

Navedena digitalna orodja so le nekaj primerov, ki jih podjetja lahko uporabijo za izboljšanje svojih procesov, povečanje učinkovitosti in boljše zadovoljstvo strank. Pomembno je izbrati orodja, ki najbolje ustrezajo potrebam in ciljem posameznega podjetja ter omogočajo integracijo z obstoječimi sistemi in tehnologijami.

Integracija digitalnih orodij za rast in financiranje digitalne transformacije

Seveda pa digitalizacija zahteva tudi vire financiranja. Z namenom olajšanja tega prehoda, je Evropska komisija pripravila program politike za digitalno desetletje do leta 2030, ki določa cikel sodelovanja za doseganje skupnih splošnih in posamičnih ciljev. Okvir upravljanja temelji na letnem mehanizmu sodelovanja med Komisijo in državami članicami. Program usmerja digitalno preobrazbo Evrope na področja znanja in spretnosti, digitalno preobrazbo podjetij, varno in trajnostno digitalno infrastrukturo in na digitalizacijo javnih storitev. Komisija je začela izvajati sveženj ukrepov za podporo evropskih zagonskih podjetij ter malih in srednjih podjetij pri razvoju zaupanja vredne umetne inteligence, ki spoštuje vrednote in pravila EU.

Kot ključna pobuda Evropske unije za spodbujanje inovacij v digitalnem sektorju ter podporo digitalni transformaciji je bilo oblikovano evropsko digitalno inovacijsko stičišče (DIGI.SI). DIGI.SI predstavlja pomembno iniciativo v okviru Evropske unije, ki si prizadeva za spodbujanje inovacij v digitalnem sektorju ter podporo digitalni transformaciji evropskega gospodarstva. Glavni cilj je ustvariti odprto, vključujoče in povezano okolje za inovacije v digitalnih tehnologijah ter spodbujati sodelovanje med različnimi deležniki, vključno z gospodarstvom, akademskim sektorjem, raziskovalnimi institucijami in javnimi organi. Tehnologije, ki jih ponuja DIGI.SI so umetna inteligenca, visokozmogljivo računalništvo, kibernetska varnost, tehnologija veriženja blokov, masovni podatki, internet stvari, virtualna in obogatena resničnost in robotika.

Cilji DIGI.SI so predvsem:

 • spodbujanje inovativnih digitalnih rešitev,
 • podpora start up podjetjem in MSP-jem,
 • sodelovanje in partnerstva in
 • podpora digitalni transformaciji.

Aktivnosti in programi, ki izvaja DIGI.SI in so koristna za podjetja so:

 1. Finančna podpora inovativnim projektom – ponuja različne programe financiranja in subvencij za inovativne digitalne projekte ter podjetja, ki razvijajo in uvajajo nove digitalne rešitve na trg.
 2. Mreženje in dogodki – organizira različne dogodke, konference in delavnice za izmenjavo znanja, izkušenj ter za ustvarjanje partnerstev in mreženje med deležniki digitalnih inovacij.
 3. Mentorstvo in podpora – zagotavlja mentorstvo, svetovanje in podporo za startup podjetja ter MSP-je, ki potrebujejo pomoč pri razvoju in uveljavitvi svojih digitalnih inovacij.
 4. Dostop do raziskovalnih dosežkov – omogoča dostop do najnovejših raziskovalnih dosežkov in tehnoloških inovacij, ki jih lahko podjetje implementira v svoje poslovanje ter tako poveča konkurenčno inovativnost podjetja.

V kolikor bi se želeli pridružiti DIGI.SI se je potrebno najprej registrirati  ter na ta način vstopiti v DIGI ekosistem, kjer lahko podjetje sodeluje kot ponudnik IKT tehnologij ali kot uporabnik njihovih storitev.

Na DIGI.SI so navedeni tudi aktualni in prihajajoči razpisi za podjetja na področju digitalne transformacije.

GreenPulse 5.0: Primeri dobrih praks ponudnikov inovativnih digitalnih rešitev v proizvodnji

Eno od inovativnih podpornih orodij pa se razvija tudi v Pomurskem tehnološkem parku. V okviru projekta GREENE 4.0, ki se izvaja v okviru programa Interreg Srednja Evropa, se namreč razvija platforma GreenPulse 5.0, katere misija je spodbujati trajnostno gospodarsko rast, inovacije ter promovirati družbeno blaginjo s podporo razvoju digitalnim, zelenim in družbenim inovacijam v dinamičnem ekosistemu mladih inovatorjev, star-up podjetij, raziskovalnih institucij ter MSP in večjih podjetij.

GreenPulse 5.0 je namenjen proizvodnim podjetjem v Sloveniji in širše, s ciljem olajšati njihov zeleni prehod s pomočjo digitalnih tehnologij in specializirane strokovne podpore. Osredotoča se na rešitve Industrije 5.0 s tem podjetja pripravlja na prihajajočo industrijsko ter digitalno revolucijo. Platforma je zasnovana na treh osrednjih stebrih: digitalizacija, trajnost in človeško usmerjen pristop.

V sklopu platforme GreenPulse 5.0 predstavljamo sedem ponudnikov inovativnih rešitev/orodij kot primere dobrih praks, ki pomagajo soustvarjati boljšo prihodnost ter vam lahko pomagajo pri digitalni transformaciji poslovnih procesov vašega podjetja.

Podjetje Arctur d.o.o. je razvilo orodje AAT za avtomatiziran postopek ocenjevanja, ki je primeren ne glede na zahtevnost teme in uporaben v vsakem sektorju. Pomuja možnost prilagojenih priporočil za posameznega ocenjevalca, omogoča modeliranje odločanja na podlagi več indikatorjev ter napredno, a zelo enostavno analizo rezultatov ocenjevanja.

Podjetje SNEP d.o.o. je razvilo 3D digitalni dvojček v realnem času, ki omogoča upravljanje objektov in sredstev, energije, spremljanje ogljičnega odtisa in OEE, ESG.

Podjetje DSI Expert d.o.o. je razvilo napredno platformo za pametne tovarne i4Cube, ki vključuje sistem za upravljanje proizvodnje Smart MES, ki omogoča planiranje in terminiranje proizvodnje ter vzdrževanja in podroben vpogled v stanje operacij v proizvodnem procesu. S sistemom Smart MES podjetje digitalizira in poveže vse nivoje oz. delovna mesta v proizvodnji. Omogoča enostavno sledenje posameznemu naročilu od ustvarjenih delovnih nalogov in načrtovanih operacij do izvedbe del na posameznem stroju.

Podjetje Dat Darko Toplak s.p. ponujajo serijo specialnih rešitev s področja industrije 4.0, posebej primernih za mala in srednja (proizvodna) podjetja. Info-digital prevzema celovit projektni management, ki podjetjem pomaga najti, izbrati in uvsti ustrezna digitalna orodja in rešitve, preko katerih se lahko sproži proces digitalne transformacije, vključujoč trajnostni in ekološki vidik preobrazbe.

Podjetje PRIOT d.o.o. je razvilo platformo PRIOT Connected Canvas, ki omogoča integracijo in sinhronizacijo različnih podatkovnih virov v proizvodnih podjetjih v realnem času. To omogoči, da nudijo številne funkcionalnosti, med katerimi so trenuten pregled v obratovanje proizvodnje, prediktivno vzdrževanje (TPM), izračunavanje KPI kazalnikov za posamezne stroje, avtomatizirano kontrolo kakovosti in generiranje poročil po industrijskih standardih ter opozorila o morebitnih okvarah in nepravilnostih.

Podjetje ResEvo d.o.o. je razvilo platformo na področju poslovne analitike ASK.BI, ki obdela, združi in vizualizira vse želene podatke podjetja na enem mestu.

Podjetje Preciz d.o.o. je razvilo inovativno spletno tehtalno aplikacijo Scale MonitorTM , ki digitalizira proces tehtanja na izjemno enostaven način. Rezultate tehtanja shranjuje neposredno v oblak, kar odpravlja človeške napake. Zajema ključne podatke (čas, datum, delovni nalog, uporabnik, izdelek), ki jih lahko nato enostavno izvozimo v druge programe ali sisteme.

Digitalna transformacija ni več le trend, temveč nujnost za preživetje in rast podjetij v sodobnem poslovnem okolju. Podjetja, ki se odločijo za digitalno transformacijo in sprejmejo digitalna orodja ter tehnologije, bodo imela veliko konkurenčno prednost in bodo bolje opremljena za uspeh v prihodnosti. Ključ do uspeha je razumevanje potreb strank, izkoriščanje digitalnih tehnologij za optimizacijo poslovnih procesov in spodbujanje inovativnosti v vseh vidikih poslovanja.

Viri:

 

19. februar, 2024

Pripravila: Tjaša Ružič, podjetniški mentor

Projekt »JR Podporno okolje 2023 – 2025«

SPOT Pomurje – partner Pomurski tehnološki park

 

 

PODPORNO OKOLJE ZA PREHOD V KROŽNO GOSPODARSTVO

Prehod v krožno gospodarstvo predstavlja razvojno priložnost, podjetjem in gospodarstvu nudi koristi, spodbuja inovacije in znižuje negativen okoljski vpliv. S tem izboljšuje tudi energetsko in snovno produktivnost ter zmanjšuje odvisnost od tujih trgov.

Za prehod v krožno gospodarstvo potrebuje Slovenija usklajen pristop, s katerim lahko poveže vse politike (izobraževalno, znanstveno, kmetijsko, industrijsko, podjetniško, fiskalno, javna naročila, trg dela itd.). Krožno gospodarstvo terja od vseh akterjev boljše ravnanje z viri, zato se bo najprej treba osredotočiti na preprečevanje nastajanja odpadkov že pri sami zasnovi proizvodov in proizvodnega procesa. Posebno pozornost  moramo posvetiti preprečevanju nastajanja odpadkov v vseh sektorjih. S povečano predelavo in porabo lesa bo zagotovljena hramba ogljika v lesnih izdelkih ter s tem znižanje emisij in povečanje dodane vrednosti lesa. Z uporabo metodologije, ki jo je razvila EU z namenom sledenja vpliva porabe EU sredstev na okolje, bo omogočeno spremljanje ter ocenjevanje vpliva fiskalne politike na okolje in podnebje.

Dvojni prehod: krožno gospodarstvo nudi priložnost za pospeševanje zelenega in digitalnega prehoda, saj znižuje negativen okoljski vpliv v dobaviteljski verigi, pri tem je ključna optimizacija z digitalizacijo in umetno inteligenco in uporaba digitalizacije pri uvajanju novih poslovnih modelov, ki podpirajo prehod v krožno gospodarstvo.

Zaposlitve in rast: naložbe, povezane s to komponento, bodo imele pozitiven učinek na rast zaposlenosti  in bodo prispevale k rasti gospodarstva na lokalni in nacionalni ravni. Spremembe poslovnih modelov v trajnostne, krožne poslovne modele bodo prinesle vrsto trajnostnih storitev, modelov »izdelek kot storitev« in digitalnih rešitev, kar vpliva na boljšo kakovost življenja, ustvarja inovativna/zelena delovna mesta ter prispeva k nadgradnji znanja in spretnosti. Prav tako bo lahko vključenost ranljivih skupin v storitve v zvezi s ponovno uporabo izdelkov (npr. popravila, preoblikovanje itd.) večja, kar bo posledično lahko prispevalo k izboljšani socialni varnosti in povezanosti prebivalcev.

Družbena odpornost: naložbe v krožno gospodarstvo prispevajo k oblikovanju bolj odpornega in vključujočega podnebno nevtralnega modela gospodarstva za zaščito biotske raznovrstnosti in izboljšanje kakovosti življenja za vse. S krepitvijo samozadostnosti in lokalnih verig vrednosti se krepi tudi strateška avtonomija gospodarstva in družbe.

Prehod v krožno gospodarstvo prispeva k naslednjim pobudam EU:

 • »Power up« – spodbujanje uporabe čistih tehnologij, pospeševanje razvoja obnovljivih virov ob upoštevanju celotnega življenjskega cikla snovi, materialov, storitev in proizvodov.
 • »Renovate« – prispevek na področju energetske in snovne učinkovitosti stavb.
 • »Recharge and refuel« – prispevek na področju trajnostne mobilnosti.
 • »Scale-up« – digitalizacija in masovni podatki pomembno prispevajo k omogočitvi krožnega gospodarstva.
 • »Reskill and upskill« – prispevek k dvigu kompetenc in znanja na področju krožnega gospodarstva.

Koncept krožnosti lahko uveljavljamo na več načinov. V iskanju odgovora na to, kako spremeniti obstoječo ekonomsko paradigmo, rešitve vedno vrednotimo celostno – skozi optiko ekonomske, okoljske in družbene perspektive. V tem kontekstu se krepi potreba po novem načinu sodelovanja, vključevanja, raziskovanja, učenja in inoviranja.

Za nazornejšo predstavitev treh ključnih vidikov krožnega prehoda je bil razvit model »krožnega trikotnika«. Model vsebuje tri vidike, tri pomembna oglišča, ki v medsebojnem sodelovanju in prepletanju omogočajo sistemsko krožno tranzicijo. Vsako od oglišč ima jedrni del, ki je osrednji spodbujevalec sprememb.

Trikotnik zaokrožujejo:

 • Krožno gospodarstvo (Circular Economy) – od linearnih do krožnih modelov poslovanja / gospodarske družbe
 • Krožna sprememba (Circular Change) – celovitost politik za podporo prehoda / javni sektor
 • Krožna kultura (Circular Culture) – premislek vrednot

Zaradi obvladljive velikosti Slovenije in policentričnosti sta tudi sodelovanje in povezovanje različnih deležnikov v okviru skupnosti pomembni razsežnosti. Hitro se lahko vzpostavijo projektni timi, uskladijo aktivnosti.

VIR: https://www.podjetniski-portal.si/programi/krepitev-inovacijskega-ekosistema

Največjo vlogo pri vpeljavi krožnega gospodarstva v Slovenijo ima SPIRIT Slovenija, ki s svojimi podpornimi programi, slovenskim podjetjem, regijam in lokalnim skupnostim ponuja podporo pri spoznavanju in uvedbi krožnega gospodarstva.

V okviru PODJETNIŠKEGA PORTALA tako ponujajo »Enotno točko za trajnostno in krožno transformacijo slovenskega gospodarstva«, ki je namenjena vsem zainteresiranim akterjem in deležnikom v Sloveniji.

Ključni programi podpore za slovenska podjetja, regije in lokalne skupnosti (2022-2026)

 • »Krožno odkrivanje«– programske aktivnosti so namenjene vzpostavitvi strateških, trajnostnih in krožnih temeljev poslovanja zagonskih, mikro in malih podjetij.
 • »Podpora krožnim inovacijam v MSP« – programske aktivnosti so namenjene strateški, trajnostni in krožni transformaciji malih in srednjih podjetij in vzpostavljanju krožnega gospodarstva v celotnem procesu kreiranja vrednosti produktov in storitev.
 • »Krožne sinergije« – program bo namenjen krepitvi kapacitet regij in lokalnih skupnosti za transformativni trajnostni in krožni prehod. Podpora bo namenjena spodbujanju »disruptivnih inovacij« preko spodbujanja strateškega načrtovanja in priprave relevantnih celovitih projektov na regionalni ravni.
 • Verige vrednosti za vse industrije V okviru programa se načrtuje vzpostavitev on line platforme za dobaviteljske verige in verige vrednosti, katere namen je diseminacija informacij, ki se bodo navezovale na inovativne rešitve in pristope, informacije glede snovnih tokov dobavnih verig in verig vrednosti, razvoj partnerstev za učinkovitejše tokove dobavnih verig itd. Platforma bo tako zajemala vhodni del – dobaviteljske tokove, razvojni in proizvodni del ter tok vrednostnih verig.
 • Verige vrednosti za lesno predelovalno industrijo
 • Verige vrednosti za proizvodnjo industrijo

VIR: Povzeto po SPIRIT Slovenija

Cilj aktivnosti je povezati prizadevanja in pobude, ki se v Sloveniji na področju prehoda v krožno gospodarstvo že izvajajo, in okrepiti kapacitete ter znanje na tem področju. Hkrati želijo v Slovenijo vpeljati nove inovativne pristope in rešitve, s katerimi bodo izzivi tega prehoda lažje spremenjeni v priložnosti in bodo vzpostavili uspešen razvojni model za Slovenijo.

Pri prehodu v krožno gospodarstvo gre za izrazito sistemski izziv. Zato je Slovenija že v letu 2018 pristopila k sodelovanju z Evropskim inštitutom za tehnologije (EIT, Climate KIC in EIT Raw Materials) in Skupnim raziskovalnim središčem EK (JRC) ter v partnerstvu oblikovala predlog Celovitega strateškega projekta prehoda Slovenije v krožno gospodarstvo (CSP KG), ki povezuje različna področja in z izvajanjem ukrepov prispeva k doseganju konkretnih rezultatov.

EIT Climate KIC je v evropskih državah prisoten preko nacionalnih HUB-ov, ki podpirajo izvajanje strategije Climate KIC na terenu, podpirajo izvajanje njegovih programov in vzpostavljajo partnerstva za preobrazbo v brezogljično družbo.

Z januarjem 2021 je koordinacijo slovenskega Huba prevzel eZavod, poleg njega pa so člani Huba še Kemijski inštitut, Center odličnosti nizkoogljične tehnologije CO NOT in Center energetsko učinkovitih rešitev CER.

Vizija HUBa je postati živi laboratorij za aktivnosti preprečevanja in blaženja podnebnih sprememb z vključevanjem celotnega štiri-nivojskega partnerstva (javna uprava, podjetja, raziskovalci, prebivalci) v verigo vrednosti, ki se je sposobna soočati z največjimi izzivi s področja podnebnih sprememb.

Climate KIC je lahko partner za sistemsko inoviranje raznovrstnim organizacijam in sistemom. Nudijo podporo pri načrtovanju želenih sprememb na področjih:

 • Mobilizacija skupnosti in vključevanje prebivalcev
 • Problemska inovacijska partnerstva
 • Razvoj portfeljev
 • Razvoj in vodenje projektov
 • Podpora zagonu in razvoju pobud
 • Vodenje globokih strukturnih procesov preobrazbe sistemov

Drug pomemben član podpornega okolja za krožno gospodarstvo je Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo  – SRIP – Krožno gospodarstvo.

SRIP – Krožno gospodarstvo je povezava slovenskega gospodarstva, izobraževalno-raziskovalnih in razvojnih institucij, nevladnih organizacij in drugih zainteresiranih, v sodelovanju z državo, v nove verige vrednosti po načelih ekonomije zaključenih snovnih tokov.

SRIP-Krožno gospodarstvo je inovacijski grozd, ekosistem, sestavljen iz:

 • a) šestih fokusnih področij, kot so Trajnostna energija, Biomasa in alternativne surovine, Sekundarne surovine, Funkcionalni materiali, Procesi in tehnologije ter Krožni poslovni modeli,
 • b) horizontalne IKT mreže, ki deluje v okviru SRIP Pametna mesta in skupnosti.

Poslovni model vključuje skupni razvoj JRO in gospodarstva, članov SRIP, kakor tudi aktivnosti internacionalizacije, razvoja človeških virov ter skupne storitve, ki vključujejo vsebine podjetništva, prenosa znanja in tehnologij in okoljskih storitev.

Namen SRIP – Krožno gospodarstvo je trajnostno povečati učinkovitost in konkurenčnost domačega gospodarstva, kar vključuje razvoj in uporabo naprednih (predelovalnih/proizvodnih) tehnologij in optimalnih industrijskih procesov za proizvodnjo visokokvalitetnih produktov ob zniževanju porabe virov, predvsem neobnovljivega fosilnega izvora ter prehajanju na obnovljive energijske/surovinske vire in zmanjševanju neizkoriščenih odpadkov.

Sistematični razvoj področja za povečanje učinkovitosti in konkurenčnosti gospodarstva je odločilnega strateškega pomena za slovensko in evropsko prebojno industrijo pri povečanju deleža proizvodnje na globalnem konkurenčnem trgu.

Eden od akterjev podpornega okolja na področju Krožnega gospodarstva pa smo tudi mi v Pomurskem tehnološkem parku. V okviru več mednarodnih projektov, s številnimi aktivnostmi konkretno pomagamo podjetjem in drugim akterjem pri prehodu v Krožno gospodarstvo.

Takšen podporni projekt je tudi projekt GREENE 4.0, ki se izvaja v okviru programa Interreg Srednja Evropa.

GREENE 4.0 nagovarja nizko inovacijsko zmogljivost za spodbujanje razvoja pametne in zelene proizvodnje v 7 srednjeevropskih regijah. Cilj projekta je olajšati prehod iz industrije 2.0 v industrijo 4.0 z izkoriščanjem obstoječega znanja in dobrih praks.

Ključne komponente vključujejo:

 • Razvoj modela sprejemanja uporabnikov za spodbujanje sprejemanja digitalnih tehnologij in zelenih poslovnih modelov v MSP za pametne tovarne in nove vrednostne verige.
 • Integracija regionalne infrastrukture, kot so laboratoriji in testne zmogljivosti, za ustvarjanje transnacionalnih mest za digitalno preobrazbo za soustvarjanje in izdelavo prototipov.
 • Ustvarjanje platforme PRO.net za čezmejne interakcije med start-upi, investitorji in proizvodnimi podjetji.
 • Povezovanje velikih in malih proizvodnih podjetij z malimi in srednje velikimi podjetji ponudniki IT in zelenih tehnologij za razvoj novih modelov vrednostne verige.

Projekt vključuje različne ciljne skupine in zato je ena od prednosti te tudi vzpostavitev centra za učenje politik za podporo širjenja inovacijske platforme GREENE 4.0 v regijah, ki bo usklajen s politikami in strategijami EU.

Načrtovani rezultati projekta so razvite strategije razvoja z akcijskimi načrti, čezmejno sodelovanje pri razvoju orodij in testiranju modela sprejemanja uporabnikov (user acceptance model) in vzpostavitev vsaj ene nove pametne/zelene proizvodne verige vrednosti.

Vsa podjetja in ostali deležniki, ki bi vas sodelovanje na tem projektu zanimalo, ste lepo vabljeni, da nas kontaktirate.

VIRI:

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Podjetniški portal – SPIRIT Slovenija

SRIP – KROŽNO GOSPODARSTVO

CLIMATE KIC – SLOVENIJA

Program za okrevanje in odpornost SLO

Projekt GREENE 4.0

 

6. december, 2023

Pripravil: Igor Börc, podjetniški mentor

Projekt »JR Podporno okolje 2023 – 2025«

SPOT Pomurje – partner Pomurski tehnološki park

 

Brezplačni mrežni dogodek “Srečanje talentov”

Dogodek je namenjen mreženju mladih (potencialnih) podjetnikov začetnikov in starejših, izkušenih podjetnikov, izmenjavi izkušenj ter navezovanju novih poslovnih stikov.
Srečanje poteka v okviru projekta TALENT LAB, ki ga sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma.

SPOT SVETOVANJE IN PODJETNIŠKO MENTORIRANJE POMURJE

Vabimo vse zainteresirane potencialne podjetnike in MSP (mikro, mala in srednje velika podjetja), da izkoristite ponudbo podpornih storitev v okviru operacije »Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za obdobje od 2023 do 2025«.

Projekt JR podporno okolje 2023 – 2025:

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Partnerji projekta: Razvojni center Murska Sobota, Pomurska gospodarska zbornica, Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota in Pomurski tehnološki park.

SPOT ali Slovenska poslovna točka je mesto, kjer so potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem na voljo brezplačne storitve svetovanja, informiranja, usposabljanja, registracije in podjetniškega mentoriranja.

Namen storitev, ki jih za celotno pomursko regijo na enem mestu izvaja partnerska mreža podpornih institucij, sta krepitev podjetniškega potenciala v regiji in hitrejše ter poenostavljeno ustanavljanje novih mikro, malih in srednje velikih podjetij. Poleg omenjenega se s svojimi aktivnostmi in načinom komunikacije ter združevanjem trudimo izboljšati podjetniško kulturo v regiji prek animiranja in povezovanja različnih akterjev iz regionalnega okolja.

Potrebujete nasvet o tem, kaj je potrebno za ustanovitev podjetja? Vas zanima, ali vaša podjetniška ideja pije vodo?

Povežimo se!

PONUJAMO VAM:

Brezplačno informiranje, dogodki in usposabljanja v smislu rednega in ažurnega obveščanja strank o aktivnostih, razpisih in dogodkih na področju spodbujanja podjetništva.

Brezplačno osnovno svetovanje in podjetniško mentoriranje strankam na področjih, ki segajo vse od priprave poslovnih načrtov, marketinga in vodenja podjetij do internacionalizacije podjetij ter državnih spodbud.

Brezplačna registracija s. p. ali enostavnih d. o. o. ter ostali postopki v okviru SPOT Registracije.

 

Ostale informacije glede koriščenja podpornih storitev

Zainteresirani potencialni podjetniki in podjetja (MSP – mala in srednje velika podjetja) nas lahko kontaktirate preko elektronske pošte na info@p-tech.si ali telefona na št. 02 530 82 36 ali 051 383 979.

Da boste pravočasno informirani o tekočih aktivnostih Pomurskega tehnološkega parka vas vabimo, da se prijavite na naše e-novice

O izvedbi aktivnosti s sklopu operacije »Podporno okolje 2023 – 2025« pa vas vabimo, da nam sledite tudi na:

http://p-tech.si/

https://www.facebook.com/ptech.si/

https://www.linkedin.com/company/pomurje-technology-park-d.o.o./

https://twitter.com/PomurjeTP

https://www.youtube.com/channel/UCCcmGWIciJIiP6rGeaPeyEw/featured