fbpx

Orodja in spodbude za internacionalizacijo podjetij – 10. november 2022

Brezplačni dogodek o vstopu na tuje trge, s poudarkom na internacionalizaciji na trge držav Poljske.

Uspešno smo “zaštartali” s projektom TALENT LAB

Uspešno izveden KICK-OFF sestanek partnerjev projekta TALENT LAB – Povečanje zaposlitvenih potencialov v Pomurski regiji.

Si želite pogledati v prihodnost? Storite to na največji mednarodni metaverse in NFT konferenci v Sloveniji!

Si želite pogledati v prihodnost? To boste lahko skoraj dobesedno storili na mednarodni World Future Verse konferenci, ki jo v Festivalni dvorani na Bledu, od 29. 9. do 1. 10. 2022, organizira Tehnološki park Ljubljana z ostalimi partnerji. Konferenca bo obravnavala najbolj vroče teme ta hip: metaverse, NFT internet 3.0 in ter blockchain tehnologije, ki hkrati pomenijo tudi vstopnico v uspešno poslovanje v prihodnosti, razumevanje marketinga in novih poslovnih priložnosti.

Podobno kot se je zgodilo že pri kriptovalutah in blockchain tehnologijah, je Slovenija ena od vodilnih držav na svetu tudi na hitro vzpenjajočem se področju NFT in metaversa. Naj spomnimo, da smo bili prva država na svetu, ki je izdala t. i. nezamenljive žetone NFT ob otvoritvi EXPO Dubai 2020, s katerimi smo promovirali naše turistične destinacije.

Trende prihodnosti bodo naznanjala svetovna zveneča imena

Organizatorji WORLD FUTURE VERSE konference želijo mednarodni in svetovni javnosti predstaviti digitalne in poglobljene rešitve za nadgradnjo razvoja inovativnih marketinških in tehnoloških pristopov in novih poslovnih modelov. Gostili bodo vodilne svetovne strokovnjake in kreativne vizionarje, ki bodo predstavili primere dobrih praks iz področja najsodobnejših tehnologij in osvetlili trende, vprašanja in izzive v prihodnosti.

Konference bo razdeljena v tri programske sklope. Prvi bo obsegal področje blockchain tehnologij, v povezavi z zelenim prehodom in digitalno transformacijo. V drugem in tretjem dnevu pa bo poudarek na tehnologijah virtualne in obogatene resničnosti, NFT-jih, web3.0 in DAO rešitvah.

Spodbujanje krožnega in digitalnega razvoja

Namen konference bo med drugim tudi odkrivanje možnosti za razvoj kulturnega in kreativnega turizma z uporabo digitalizacije kulturne dediščine, možnosti uporabe virtualne in obogatene resničnosti, ter uporabe blockchain tehnologij.

 »Skozi paradigmo uporabe naprednih tehnologij bo rdeča nit konference usmerjena v digitalno, trajnostno in zeleno prihodnost, ki je kot eden od ključnih elementov predvidena tudi v novi perspektivi Evropske unije. Velik poudarek bo namenjen tudi ustvarjanju svetov v metaversu in razvoju kreativnega turizma z uporabo virtualne in obogatene resničnosti«, pravi Aleš Pevc, vodja tehnološke pisarne in razvojnih projektov v Tehnološkem parku Ljubljana.

V sklopu dogodka, bo v petek 29. septembra 2022, organizirana tudi Circular 4.0 konferenca, ki bo namenjena vzpostavitvi povezave med krožnim gospodarstvom, digitalno transformacijo in industrijo 4.0.

Metaverse Theather

Na prizorišču konference snovalci programa obljubljajo unikaten »Metaverse theater«, ki bo obiskovalcem pričaral fuzijo odprtega prostora za razvoj osebnih potencialov, digitalnih kompetenc ter spoznavanje najnaprednejših tehnologij. Povabili vas bodo v navidezni časovni stroj in vas poslali v bližnjo prihodnost. Skozi predstavitev novih tehnologij, kot sta obogatena in virtualna resničnost, boste spoznali pojme metaverse, NFT in blockchain in odkrivali najboljšo različico sebe skozi izbiro različnih avatarjev.

Vse dni konference bo v prostorih Festivalne dvorane Bled potekala tudi predstavitev primerov dobrih praks uporabe tehnologij prihodnosti v podjetništvu in industriji. Obiskovalci pa bodo imeli možnost testiranja in razvoja idej s področja metaversa ter tehnologij virtualne in obogatene resničnosti. Predstavljene bodo tudi priložnosti za pridobitev podpore in vavčerjev za podjetja in start-upe, ki delujejo na področju metaverse, XR in NFT.

Program konference in več informacij

Več o programu in govorcih na WORLD FUTURE VERSE konferenci si lahko ogledate na spletni strani: https://wfvconf.com/.

Možnosti internacionalizacije na Poljsko s pomočjo projekta COMMON ACCESS 2

Povabilo k oddaji ponudb za izvedbo aktivnosti v okviru projekta “SMARTER AOE”

 POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA

»SMARTER AOE  – Transformation of the Amazon of Europe into smarter and greener tourism destination« –

Strokovna podpora pri pripravi metodologije in izvedbi postopka za dodelitev finančne podpore za digitalno preobrazbo MSP-jev v turizmu

 

 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 

 1. Predmet povabila

Strokovna podpora pri pripravi metodologije in izvedbi postopka za dodelitev finančne podpore za digitalno preobrazbo MSP-jev v turizmu (delovni sklop WP5; skladno s prijavnico na str. 97 ).

Aktivnosti zajemajo 2 vsebinska sklopa:

 1. SKLOP: Strokovna podpora pri pripravi metodologije za dodeljevanje finančne podpore za digitalno preobrazbo MSP-jev v turizmu,

Metodologija mora zajemati podrobnejše informacije o:

 • izbirnem postopku in komisiji (ocenjevalci)
 • razpisni dokumentaciji
 • plačilnem postopku
 • okvirni časovnici celotnega postopka dodelitve finančne podpore (časovni načrt izvedbe)

Rok za izvedbo aktivnosti: 20. 9. 2022

 

 1. SKLOP: Strokovna podpora pri izvedbi postopka dodeljevanja finančne podpore za digitalno preobrazbo MSP-jev v turizmu

Nudenje strokovne podpore pri izvedbi postopka dodeljevanja finančne podpore za digitalno preobrazbo MSP-jev v turizmu, ki mora zajemati sledeče aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Navedba podrobnosti o razpisu za izbor MSP-jev v turizmu, ki jim bo dodeljena finančna podpora.
 • Aktivnost 2: Priprava ocenjevalnega in izbirnega postopka v okviru razpisa za dodelitev finančne podpore MSP-jem v turizmu
 • Aktivnost 3: Priprava končne metodologije za poročanje o izboljšanju uvajanja digitalizacije, inovativnih rešitev in novih tehnologij s strani MSP-jev v turizmu.
 • Aktivnost 4: Priprava skupnega poročila o izboljšavah pri finančno podprtih MSP-jih v turizmu na področju uvajanja digitalizacije, inovativnih rešitev in novih tehnologij. Skupno poročilo se pripravi na podlagi posameznih poročil MSP-jev, ki bodo prejela finančno podporo. Skupno poročilo bo prav tako vsebovalo ugotovitve o splošnem prispevku projekta k rasti in razvoju MSP-jev v turizmu na področju uvajanja novih produktov, digitalne transformacije in inovacij.

Rok za izvedbo aktivnosti:

 • Aktivnost 1 do 10. 10. 2022
 • Aktivnost 2 do 10. 10. 2022
 • Aktivnost 3 do 10. 10. 2022
 • Aktivnost 4 do 20. 6. 2024

Podrobnejša specifikacija aktivnosti in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

 Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost del brez DDV
 • datum veljavnosti ponudbe

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz druge točke ne sme presegati 19.500,00 EUR brez DDV.

Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 

 1. Finančni okvir

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 

 1. Plačilni pogoji

 Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po izvedbi posameznih aktivnosti iz 2. točke tega povabila.

 

Pogoji za oddajo ponudbe in merila za izbor

Ponudnik mora k ponudbi priložiti reference o izvedbi strokovne podpore malim in srednje velikim (start-up) podjetjem doma in v tujini, med drugim na področju pridobivanja finančnih sredstev zasebnih vlagateljev.

Ponudnik je kazensko odgovoren, če ne poda resničnih informacij. Naročnik ima pravico preveriti resničnost podanih referenc.

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

Postopek bo vodila strokovna komisija imenovana s strani odgovorne osebe naročnika.

 

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki in elektronsko (tjasa@p-tech.si) najkasneje do 26. 8. 2022 (datum prispetja ponudbe k naročniku).

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Tjaša Ružič, tel. 02 530 82 00, tjasa@p-tech.si

Ponudba_obrazec SAOE-WP5

Murska Sobota, 19.08.2022

 

Mednarodni hekaton Evropskega inštituta za inovacije – Challenge Lab CEE

Postanite inovator!

EIT Food Slovenija vabi zainteresirane k udeležbi in potegovanju za bogate nagrade, vabi pa tudi zainteresirane mentorje, da se pridružijo ekipi izkušenih strokovnjakov, ki bo spremljala delo ekip. Challenge Lab je dvotedenski maraton oblikovanja inovacij, ki ga organizira Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT Food). V času dogodka udeleženci v multidisciplinarnih skupinah razvijejo koncept za produkt ali storitev, ki predstavlja rešitev za predhodno določen, aktualen izziv agroživilskega sektorja. Pod vodstvom mentorjev in različnih uspešnih gostujočih strokovnjakov bodo skupine podrobneje spoznale metodo Design Thinking, ki jo sicer uporabljajo uspešna svetovna podjetja pri oblikovanju novih produktov.

Udeleženci bodo skozi srečanja v multidisciplinarnih skupinah s pomočjo metode Design Thinking sprva raziskali aktualne izzive agroživilstva. Na podlagi pridobljenih podatkov pa bodo nato skupaj iskali koncept ter ga preoblikovali v prototip. Na zaključnem srečanju bodo skupine končno rešitev predstavile pred strokovno komisijo in se potegovale za bogate denarne nagrade v vrednosti 9.000 evrov.

Komu je namenjen: ambicioznim mladim osebam vpete v agroživilski sektor z nič ali nekaj let izkušenj – študentje podiplomskega, magistrskega ali doktorskega študija, raziskovalci, mladi zaposleni v podjetjih agroživilskega sektorja ali v podjetjih, ki se kakorkoli z njim povezuje (npr. marketing, grafično oblikovanje, izdelava embalaže…).

Prijave: do 15. julija, 2022

Več informacij najdete TUKAJ.

 

Postanite mentor skupini ambicioznih mladih, delite znanje in razširite svojo mrežo!

Osebe zaposlene v agroživilskem sektorju z večletnimi izkušnjami vabimo, da se k dogodku pridružijo kot del strokovne ekipe, ki bo delovnim multidisciplinarnim skupinam ambicioznih mladih pomagala in usmerjala pri njihovem delu. Udeležba je odlična priložnost mreženja.

Za koga: Zaposleni v agroživilskem sektorju z več kot 10 let delovnih izkušenj.

Prijave: do 15. julija 2022

Več informacij: na najdete TUKAJ.

Mednarodno poslovno srečanje »Connect2Slovenia 2022« na 54. MOSu – 15. september 2022

Obrtno podjetniška zbornica Slovenije v okviru Enterprise Europe Network tudi letos organizira in vas vabi na  tradicionalno Mednarodno poslovno srečanje »Connect2Slovenia«, ki bo potekalo v času MOSa, in sicer 15. septembra 2022 na Celjskem razstavišču v Modri dvorani.

KDAJ : 15. 9. 2022

KJE : Celjsko razstavišče, Modra dvorana(1 nadstropje), Dečkova cesta 1, Celje, Slovenia

PRIJAVA :  https://connect2slovenia2022.b2match.io/signup

VSE INFORMACIJE O DOGODKU https://connect2slovenia2022.b2match.io/

Udeležba na dogodku je BREZPLAČNA.

Celodnevni dogodek bo v dopoldanskem delu (10:00 – 11:30)  z eminentnimi gosti iz gospodarstva in javne uprave osvetlil izzive zelenega prehoda, s katerimi se soočajo mala in srednja podjetja v Sloveniji in Avstriji.

Po predstavitvi ( od 12:30  do 16:00) bodo po vnaprej določenem urniku sledila  20 minutna  individualna srečanja  prijavljenih  podjetjih iz JV Evrope in Alpe Adria regije.

Uradni jezik med udeleženci sestanka je angleščina.

Individualni kratki sestanki so prvenstveno namenjeni malim in srednjim podjetjem, start-upom in hitro rastočim podjetjem na področju zelene energije, zelenih tehnologij, krožnega gospodarstva in trajnostnega razvoja iz različnih panog od trajnostnega gradbeništva, lesarstva, kovinske industrije….Torej podjetjem, ki ponujajo izdelke, storitve in procese, ki uporabljajo obnovljive vire energije in zmanjšujejo rabo naravnih virov ali odpravljajo emisije in odpadke, delujejo v skladu z načeli krožnega gospodarstva.

Podrobne informacije o celodnevnem dogodku in kontaktne podatke najdete tudi na spletni strani zbornice:

https://www.ozs.si/tuji-trgi/novice/mednarodno-poslovno-srecanje-connect2slovenia-2022-na-54-mosu-62b1ab6d2114e06196e9443e

Program najdete TUKAJ.

BASF podpira rešitve za ključne okoljevarstvene izzive današnjega časa – INNOVATION HUB 2022

Z veseljem vas obveščamo, da vodilno svetovno kemijsko podjetje BASF ponovno podpira ideje zagonskih podjetij, ne glede na njihovo stopnjo razvoja, ter inovatorjev, vključno z najuglednejšimi raziskovalci iz Slovenije.

BASF Innovation Hub 2022 je edinstvena priložnost za udeležence, da predstavijo svoje zagonske ali inovativne ideje ter si morda zagotovijo naložbe za njihov nadaljnji razvoj. Sestavljen je iz dveh glavnih delov: (1) BASF Innovation Hub 2022 dogodki na lokalni ravni in (2) veliki finale BASF Innovation Hub 2022 na regionalni ravni.

Najboljša inovacija ali zagonska ideja na lokalni ravni bo prejela začetno spodbudo v višini 2.500 EUR bruto, skupaj z možnostjo nadaljnje podpore v višini 5.000 EUR bruto v vsakem primeru – ne glede na to, ali bo idejo kot zmagovalko velikega finala BASF še naprej podpiral.

Letošnja tema natečaja je Obnovljivi viri energije – čiste tehnologije in inovacije, katerih cilj je olajšati prehod na zeleno energijo in razogljičenje energetskih sistemov.

Teme, ki jih pokriva BASF Innovation Hub 2022, vključujejo:

 • Čista energija (primeri: digitalne rešitve, ki se osredotočajo na povečanje učinkovitosti pri procesih in energetske učinkovitosti, rešitve za povečanje deleža obnovljivih virov energije pri oskrbi z električno energijo (toplotna, sončna, vetrna energija), rešitve za toplotno energijo in izolacijo, optimizacija ogrevanja in hlajenja ter prezračevanja, dekarbonizacija energetskih sistemov in spodbujanje tehnologij brez emisij).
 • Pametni prevoz (primeri: materiali za litij-ionske baterije, biogoriva/dodatki, materiali za gorivne celice, elektromagnetno neprepustni materiali, okolju prijazni, vendar odporni materiali za stanovanja EQ).
 • Od kmetije do vilic (primeri: tehnologije za natančno uporabo, digitalne kmetijske svetovalne storitve, digitalne kmetijske rešitve, rešitve, ki prispevajo k bolj trajnostnim prehranskim sistemom, selektivna sredstva za zaščito rastlin, biološka zaščita rastlin).

 Prijave bodo odprte do 16. septembra 2022. Zaključni dogodki bodo potekali novembra in bodo sestavljeni iz dveh delov:

 BASF Innovation Hub 2022 – dogodki na lokalni ravni (prvi del serije dogodkov): po zaključku prijav bo najboljših pet lokalnih ekip dobilo priložnost predstaviti svoje ideje pred lokalno žirijo, ki bo določila zmagovalca na lokalni ravni. Zmagovalci lokalnih dogodkov se samodejno uvrstijo v veliki finale BASF Innovation Hub 2022 in v njem sodelujejo.

 • BASF Innovation Hub 2022 veliki finale (drugi del): je edinstvena priložnost za zmagovalce, da svoje inovacije in zagonske ideje predstavijo še širšemu občinstvu in si morda zagotovijo dodatne naložbe za nadaljnji razvoj.

 Sodelujoče države: Avstrija in Madžarska (skupni lokalni dogodek), Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Srbija in Slovenija (skupni lokalni dogodek), Bolgarija, Grčija, Češka in Slovaška (skupni lokalni dogodek) ter Romunija.

 Več informacij o projektu in časovnico najdete na njihovi spletni strani: join-innovationhub.com.

Lanskoletni dogodek si lahko pogledate na uradnem kanalu dogodka (YouTube).

Javni razpis najdete TUKAJ.

Povabilo k oddaji ponudb za izvedbo aktivnosti v okviru projekta “SMARTER AOE”

 POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA

»SMARTER AOE  – Transformation of the Amazon of Europe into smarter and greener tourism destination« –

Razvoj metodologije in izvedba izobraževalne akademije za krepitev veščin MSP-jev v turizmu na področju digitalne transformacije

 

 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 

 1. Predmet povabila

Razvoj metodologije in izvedba izobraževalne akademije za krepitev veščin MSP-jev v turizmu na področju digitalne transformacije (delovni sklop WP4).

Aktivnosti zajemajo 2 vsebinska sklopa:

SKLOP 1: Razvoj metodologije za krepitev veščin malih in srednje velikih podjetij (MSP) v turizmu (AOE in druge biosferne regije) za celoten konzorcij na področju digitalne transformacije. Metodologija mora zajemati:

 • Opredelitev ciljev izobraževalne akademije
 • Opredelitev aktivnosti (usposabljanje, delavnice, mentoriranje itd.)
 • Nabor tem delavnic
 • Predvideni izvajalci izobraževalnih aktivnosti
 • Časovni načrt izvedbe

Rok za izvedbo aktivnosti: 30. 6. 2022

SKLOP 2: Izvedba »Amazon of Europe Academy« – programa za MSP-je v turizmu z namenom izboljšanja njihovih digitalnih veščin in kompetenc.

Program mora prispevati k uspešnemu in odgovornemu razvoju turizma v Evropski Amazonki (Amazon of Europe – biosferni rezervat Mura-Drava-Donava) in drugih biosfernih rezervatih (Črna Gora, Romunija, Bolgarija) ter mora spodbujati digitalno transformacijo podjetij in vpeljevanje inovacij v turizmu.

Program za krepitev veščin se mora izvajati predvidoma 17 mesecev (predvideno obdobje: oktober 2022 – marec 2024) in zajemati sledeče aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Izvedba 10 spletnih izobraževalnih delavnic za MSP-je v turizmu v angleškem jeziku. Vsebine se morajo skladati s konkretnimi potrebami podjetij, učne metode pa morajo spodbujati izmenjavo znanja, medsebojno učenje in povezovanje.
 • Aktivnost 2: Sodelovanje z naročnikom pri organizaciji 2 regionalnih mrežnih dogodkov s turističnimi MSP-ji in relevantnimi deležniki s tega področja (podporne organizacije, ponudniki digitalnih rešitev, MSP-ji iz drugih sektorjev itd.)
 • Aktivnost 3: Razvoj koncepta in metodologije ter izvedba 10-urnega mentorskega programa za vključene turistične MSP-je (max. 10 ur mentoriranja na posamezno podjetje), prejemnike finančne podpore, z namenom identifikacije potreb in ustreznega koriščenja prejetih sredstev.
 • Aktivnost 4: Priprava (e-)učnih gradiv za turistične MSP-je
 • Aktivnost 5: Sodelovanje pri pripravi končnega poročila o rezultatih izobraževalnih aktivnosti

Rok za izvedbo aktivnosti:

 • Aktivnost 1 do 30. 4. 2024
 • Aktivnost 2 do 30. 4. 2024
 • Aktivnost 3 do 31. 5. 2024
 • Aktivnost 4 do 30. 6. 2024
 • Aktivnost 5 do 30. 6. 2024

Podrobnejša specifikacija aktivnosti in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost del brez DDV
 • datum veljavnosti ponudbe

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz druge točke ne sme presegati 20.000,00 EUR brez DDV.

Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 

 1. Finančni okvir

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 

 1. Plačilni pogoji

Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po izvedbi posameznih aktivnosti iz 2. točke tega povabila.

 

 1. Pogoji za oddajo ponudbe in merila za izbor

Ponudnik mora k ponudbi priložiti naslednje zahtevane reference:

 • oblikovanje vsaj 3 metodologij in programov pospeševanja za start up in MSP podjetja v Sloveniji v slovenskem in angleškem jeziku v zadnjih 2 letih,
 • koordinacija izvedbe programov pospeševanja za start up in MSP podjetja,
 • izvedba vsaj 1 kapitalske investicije v zadnjih 2 letih.

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

Postopek bo vodila strokovna komisija imenovana s strani odgovorne osebe naročnika.

 

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki in elektronsko (tomaz.laposa@p-tech.si) najkasneje do 26. 5. 2022 (datum prispetja ponudbe k naročniku).

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Tomaž Lapoša, tel. 02 530 82 00, tomaz.laposa@p-tech.si

SMARTER AOE_Ponudba_Obrazec

 

Murska Sobota, 16. 5. 2022

 

 

“Kriptovalute v praksi” – brezplačni webinar – 18. maj 2022 ob 12.00

Če vas zanima naslednji korak v svet kriptovalut se nam pridužite na zanimivem brezplačnem webinarju v sredo, 18. maja 2022 med 12:00 in 15:00.