fbpx

DIGITALNA PREOBRAZBA ZA MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA

VABILO

V okviru operacije SPOT mentoriranje in svetovanje (JR podporno okolje 2023) vas

vabimo na brezplačno usposabljanje: 

 

»DIGITALNA PREOBRAZBA ZA MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA«

ki bo potekalo v petek

8. septembra 2023, s pričetkom ob 10.00 uri, v Pomurskem tehnološkem parku

 

Digitalna preobrazba je proces uporabe tehnologije za temeljito spremembo načina delovanja podjetja in zagotavljanja vrednosti svojim strankam. Digitalne tehnologije, v današnjem svetu, slej kot prej preoblikujejo prav vsako industrijo. Podjetja, ki se ne prilagodijo, tvegajo, da bodo zaostala.

Eden od ključnih razlogov, zakaj je digitalna preobrazba tako pomembna, je ta, da lahko pomaga podjetju postati bolj učinkovito in produktivno. In ravno iz teh razlogov smo za vas pripravili privlačno, s praktičnimi primeri obogateno usposabljanje, ki ga ne smete zamuditi!

Usposabljanje je namenjeno podjetjem, ki vstopate na pot vaše digitalne preobrazbe. Teoretično in praktično boste usposobljeni na aktualnih temah s področij:

 • strategija digitalne preobrazbe v MSP,
 • analiza poslovnih procesov in potreb v organizaciji,
 • orodja za uporabo v proizvodnji,
 • orodja za inoviranja in razvijanja poslovnih modelov s pomočjo digitalnih tehnologij,
 • orodja za podatkovno analitiko,
 • orodja za delo s kupci in dobavitelji, ter vpliv na celoten proces verige vrednosti,
 • ocena digitalne zrelosti MSP.

Na dogodku vam bomo predstavili tudi storitve podpornega okolja SPOT mentoriranje in svetovanje Pomurje, ki so na voljo podjetnikom in potencialnim podjetnikom.

Delavnica bo temeljila na konkretnih primerih, zato je zaželeno, da pripravite vaše izzive s področja digitalne preobrazbe podjetij, na katerih boste skupaj z izvajalci potem lahko tudi konkretno iskali rešitve.

Organizator in kraj dogodka:  

Pomurski tehnološki park, Plese 9a, 9000 Murska Sobota, sejna soba

Trajanje dogodka:

 • 6 ur (vključno z možnostjo brezplačnega mentoriranja po končanem skupnem
  dogodku)

IZVAJALEC DOGODKA

ITC – Inovacijsko tehnološki grozd si prizadeva za vzpostavitev temeljev, ki akterjem znanja in akterjem industrije (zlasti MSP) omogočajo odkrivanje, ustvarjanje in izmenjavo novih tehnologij in najboljših praks, za ustvarjanje novih storitev in izdelkov ter posledično novih vrednostnih verig. Poleg tega skuša vzpostaviti in izvajati strategije in akcijske načrte za doseganje stabilne rasti medsektorskih inovacij na nacionalni in mednarodni ravni.

Grozd ITC je soustanovitelj in administrator enega izmed prvih slovenskih Digitalnih inovacijskih stičišč za kmetijstvo in proizvodnjo hrane – DIH AGRIFOOD in si prizadeva vzpostaviti mednarodni “ekosistem” podjetij in institucij, ki se bodo lahko spopadli s svetovno konkurenčnostjo na področju trajnostnega razvoja.

Njihova znanja in izkušnje jih uvrščajo v sam vrh slovenskih ponudnikov znanja s področja digitalne preobrazbe MSP. Izkušnje in znanja, ki jih pridobivajo na mednarodnih projektih Horizon 2020, Interreg EU ter ostalih programih, z veseljem, preko usposabljanj, prenašajo na MSP ter tako skrbijo za digitalizacijo zainteresiranih podjetij po celotni EU.

PRIJAVA

Zaradi omejenega števila udeležencev vas vljudno prosimo, da do torka 5. septembra 2023, potrdite svojo prisotnost na e-mail igor@p-tech.si ali na telefonsko št. 02 530 82 36

S prijavnico dajete privolitev, da se vaši osebni podatki hranijo za namene dogodka. Z evidentiranjem na prezenčno listo udeleženih pa dovoljujete, da se podatki obdelujejo za namene izvajanja in spremljanja evropskega projekta/operacije SPOT mentoriranje in svetovanje (JR podporno okolje 2023), ki se izvaja v času od 1.1.2023 do 31.10.2023. Za izkazovanje izvajanja operacije bo izvedba dogodka fotografirana, zato v kolikor želite, imate možnost, da predlagate anonimizacijo vaše prepoznavnosti. Podatki se ne bodo iznašali v tretje države. Upravljavec zbranih osebnih podatkov je Pomurski tehnološki park, Plese 9a, 9000 Murska Sobota.

Projekt (JR podporno okolje 2023) je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT, Javna agencija.

 

 

Vabljeni na usposabljanje »DIGITALNI MARKETING ZA MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA«

VABILO

V okviru operacije SPOT mentoriranje in svetovanje (JR podporno okolje 2023) vas vabimo na brezplačno usposabljanje:

»DIGITALNI MARKETING ZA MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA«

ki bo potekalo 13. aprila 2023, s pričetkom ob 9.00 uri, v Pomurskem tehnološkem parku

Digitalni svet vztrajno izpodriva analognega, saj za manj denarja dosega širše množice, izdelki in storitve pa se lahko bolje ter lažje oglašujejo. Toda spremembe na področju digitalnega marketinga se odvijajo s svetlobno hitrostjo, tako, da je včasih težko slediti vsem trendom. In prav zato smo za vas pripravili privlačno, s praktičnimi primeri obogateno usposabljanje, ki ga ne smete zamuditi!

Usposabljanje je namenjeno podjetjem, ki želite:

 • izboljšati strategijo nastopa na digitalnih kanalih
 • dobiti navdih za kreativne in učinkovite digitalne kampanje
 • spoznati trike s katerimi boste premagali konkurenco
 • povečati prodajo na spletu

Na dogodku vam bomo predstavili tudi storitve podpornega okolja SPOT mentoriranje in svetovanje Pomurje, ki so na voljo podjetnikom in potencialnim podjetnikom.

Delavnica bo temeljila na praktičnem usposabljanju, zato je zaželeno, da s seboj prinesete prenosni računalnik.

Organizator in kraj dogodka:  

Pomurski tehnološki park, Plese 9a, 9000 Murska Sobota, sejna soba

Trajanje dogodka:

 • 6 ur (vključno z možnostjo brezplačnega mentoriranja po končanem skupnem dogodku)

IZVAJALEC DOGODKA

Predavateljica Monika Horvat, mojstrica digitalnega marketinga, še posebej Facebook oglaševanja, že od leta 2015 z lastno agencijo za digitalni marketing sodeluje s številnimi slovenskimi podjetji in posamezniki na področju digitalnega marketinga, vodenja socialnih omrežij, Facebook & Instagram oglaševanja, e-mail marketinga in brandinga.

PRIJAVE

Zaradi omejenega števila udeležencev vas vljudno prosimo, da do torka 11. 4. 2023, potrdite svojo prisotnost na e-mail igor@p-tech.si ali na telefonsko št. 02 530 82 36

——————————————————————————————————————————————————————————————-

S prijavnico dajete privolitev, da se vaši osebni podatki hranijo za namene dogodka. Z evidentiranjem na prezenčno listo udeleženih pa dovoljujete, da se podatki obdelujejo za namene izvajanja in spremljanja evropskega projekta/operacije SPOT mentoriranje in svetovanje (JR podporno okolje 2023), ki se izvaja v času od 1.1.2023 do 31.10.2023. Za izkazovanje izvajanja operacije bo izvedba dogodka fotografirana, zato v kolikor želite, imate možnost, da predlagate anonimizacijo vaše prepoznavnosti. Podatki se ne bodo iznašali v tretje države. Upravljavec zbranih osebnih podatkov je Pomurski tehnološki park, Plese 9a, 9000 Murska Sobota.

Projekt (JR podporno okolje 2023) je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT, Javna agencija.

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI NA PROJEKTU Common Access 2 – Trajnostni načrt sodelovanja

Možnosti internacionalizacije na Poljsko s pomočjo projekta COMMON ACCESS 2

Pametna digitalna orodja za podporo internacionalizacije MSP

Internacionalizacija MSP na trg Poljske s podporo digitalnih orodij

Možnosti internacionalizacije podjetij na trg Poljske

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI C4.3 Zaključni dogodek, NA PROJEKTU Go2 Benelux & Scandinavia 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi zainteresirane, da podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 

 1. Predmet povabila

Izvedba aktivnosti C4.3. – Zaključni dogodek, v okviru projekta GO2 BENELUX & SCANDINAVIA, ki bo 8. junija 2021 in sicer izvedba dosežka:

 • 3 – Organizacija in izvedba dvojezičnega dogodka na ZOOM platformi s simultanim prevajanjem – nemščina / slovenščina

Opis:

 • Priprava in tehnična organizacija dvojezičnega virtualnega dogodka na ZOOM platformi,
 • Organizacija in izvedba simultanega tolmačenja v spletni platformi za slovensko/nemški jezik in obratno.
 • Tehnična podpora za spletno platformo in tolmačenje.

Pred začetkom izvajanja se aktivnosti uskladijo z potrebami naročnika!

 

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • cena (ki naj vsebuje vse morebitne stroške, popuste in rabate)
 • veljavnost ponudbe

Vrednost ponudbe ne sme preseči 3.500 EUR + DDV.

 

 1. Časovni in finančni okvir:

Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti najkasneje do 09.06.2021.

Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljeno aktivnosti, ki so predmet naročila.

 

 1. Plačilni pogoji:

Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo, praviloma ob koncu upravičenega obdobja poročanja ob pogoju realizacije vseh predvidenih aktivnosti. Pogodba za izvedbo storitve se bo sklenila z ekonomsko najugodnejšim ponudnikom in sicer za čas opravljanja storitve.

 

 1. Merila za izbor:

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb zaprosi za dodatna pojasnila ali dokazila oz. da ne izbere nobenega izvajalca.

 

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe:

Ponudbe se predložijo v pisni obliki po pošti, osebno ali elektronsko (igor@p-tech.si ali tomaz.laposa@p-tech.si) na naslov naročnika. Kot pravočasne se štejejo vse ponudbe prispele do vključno 06.05.2021.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Igor Börc, tel. 02 530 82 36, igor@p-tech.si

 

Murska Sobota, 26.04.2021

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI C4.3 Zaključni dogodek – Promocija, NA PROJEKTU Go2 Benelux & Scandinavia

 

 

 

 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi zainteresirane, da podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 1. Predmet povabila

Izvedba aktivnosti C4.3. – Zaključni dogodek, v okviru projekta GO2 BENELUX & SCANDINAVIA, ki bo 8. junija 2021 in sicer izvedba dosežka:

 • Priprava in izvedba digitalne promocije ter zbiranje prijav udeležencev za Zaključni dogodek, ki bo 8.6.2021.

Opis:

 • Načrtovanje, vodenje in izvedba digitalne promocije zaključnega dogodka.
 • Zasnova, oblikovanje in priprava digitalne promocijske grafike za zaključni dogodek.
 • Načrtovanje in izvedba spletnega zbiranja prijav udeležencev na dogodek v slovenskem in nemškem jeziku (prijavna stran – landing page)

Pred začetkom izvajanja se aktivnosti uskladijo z potrebami naročnika!

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • cena (ki naj vsebuje vse morebitne stroške, popuste in rabate)
 • veljavnost ponudbe
 • reference ponudnika

Vrednost ponudbe ne sme preseči 1.200 EUR + DDV.

 1. Časovni in finančni okvir:

Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti najkasneje do 07.06.2021.

Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljeno aktivnosti, ki so predmet naročila.

 1. Plačilni pogoji:

Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo, praviloma ob koncu upravičenega obdobja poročanja ob pogoju realizacije vseh predvidenih aktivnosti. Pogodba za izvedbo storitve se bo sklenila z ekonomsko najugodnejšim ponudnikom in sicer za čas opravljanja storitve.

 1. Merila za izbor:

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb zaprosi za dodatna pojasnila ali dokazila oz. da ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe:

Ponudbe se predložijo v pisni obliki, lahko na priloženem obrazcu, po pošti, osebno ali elektronsko (igor@p-tech.si) na naslov naročnika. Kot pravočasne se štejejo vse ponudbe prispele do vključno 26.04.2021.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Igor Börc, tel. 02 530 82 36, igor@p-tech.si

 

Murska Sobota, 19.04.2021

 

OBRAZEC ZA ODDAJO PONUDBE

Povabilo k oddaji ponudb za izvedbo aktivnosti T2.1 in T2.2 v okviru projekta Common access 2