fbpx

Povabilo k oddaji ponudb za izvedbo aktivnosti v okviru projekta “TALENT LAB”

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA

»TALENT LAB  – Povečanje zaposlitvenih potencialov v Pomurski regiji« –

Organizacija izobraževalnih delavnic za mentorje

 

 1. Naročnik povabila

 Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 Predmet povabila

 Organizacija izobraževalnih delavnic za mentorje na podlagi identificiranih manjkajočih kompetenc pri delu z mladimi talenti, ki zajema:

 • izvedbo 1 izobraževalne delavnice v trajanju 2-3 pedagoških ur na temo »Trendi v digitalnem marketingu«,
 • izvedbo 1 izobraževalne delavnice v trajanju 2-3 pedagoških ur na temo »Triki in veščine javnega nastopanja«,
 • izvedbo 1 izobraževalne delavnice v trajanju 2-3 pedagoških ur na temo »Mentorstvo kot vloga, odnos in proces«,
 • pripravo izobraževalnega gradiva za mentorje.

Rok za izvedbo vseh aktivnosti: 30. 9. 2023

Podrobnejša specifikacija aktivnosti in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

 Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost del brez DDV
 • datum veljavnosti ponudbe

 

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti ne sme presegati 2.500,00 EUR brez DDV.

Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 

 1. Finančni okvir

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 

 1. Plačilni pogoji

 Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po izvedbi posameznih aktivnosti iz 2. točke tega povabila.

 

 1. Pogoji za oddajo ponudbe in merila za izbor

 Ponudnik mora k ponudbi priložiti naslednje zahtevane reference:

 • izvedba vsaj 3 tematskih dogodkov v zadnjih 5 letih.

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

Postopek bo vodila strokovna komisija imenovana s strani odgovorne osebe naročnika.

 

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki in elektronsko (tomaz.laposa@p-tech.si) najkasneje do 15. 5. 2023 (datum prispetja ponudbe k naročniku).

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Tomaž Lapoša, tel. 02 530 82 29, tomaz.laposa@p-tech.si

 

Murska Sobota, 5. 5. 2023

Ponudba_Obrazec – TALENT LAB

 

Aktualne finančne spodbude za podjetnike začetnike – 14. april 2023 ob 10.00

Brezplačni izobraževalno-mrežni dogodek na temo aktualnih finančnih spodbud za podjetnike začetnike

Brezplačna spletna akademija s poudarkom na digitalizaciji v turizmu

Pridružite se nam na prvi brezplačni delavnici ˝Mega in Web3-trendi v turizmu˝, ki bo potekala 16.marca 2023 ob 14.00 uri, virtualno preko platforme Zoom. Predavatelji vam bodo predstavili najnovejše tehnološke in netehnološke trende v turističnem sektorju, vam predstavili zakaj so inovacije pomembne, vas spodbudili k razmišljanju o novih idejah in rešitvah ter vam ponudili primere ˝out of the box˝.

PONUDBA PODPORNIH STORITEV PRI RAZVOJU POSLOVNIH IDEJ IN RASTI PODJETIJ V SKLOPU OPERACIJE »Podporno okolje 2023«

 

Vabimo vse zainteresirane potencialne podjetnike in MSP (mikro, mala in srednje velika podjetja), da izkoristite ponudbo podpornih storitev v okviru operacije »Podporno okolje 2023 – Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023«.

1. Namen podpornih storitev

Namen javnega razpisa je zagotavljanje podpornega okolja, ki na celotnem ozemlju RS zagotavlja brezplačne in na regijskem oz. nacionalnem nivoju dostopne podporne storitve za ciljne skupine uporabnikov.

Storitve podpornega okolja bodo prispevale:

 • h krepitvi podjetniškega potenciala,
 • k pospeševanju ustanavljanja novih podjetij,
 • k povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem,
 • k povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij,
 • k premagovanju ovir na podjetniški poti.

Podporne storitve Pomurski tehnološki park izvaja v obdobju od 01.01.2023 do 31.10.2023.

2. Pogoji za koriščenje

Ciljne skupine uporabnikov, katerim so namenjene podporne storitve so:

 • Vsi potencialni podjetniki (inovativni posamezniki, dijaki, študenti, pedagoški delavci, raziskovalci), ki so uspešno zaključili usposabljanje ABC podjetništva (vsaj 3 module),
 • Vsi registrirani podjetniki.

Prejete podporne storitve so za udeležence brezplačne in nimajo narave »de minimis« pomoči.

3. Predmet podpornih storitev

 • Informiranje in promocija

Informiranje ciljnih javnosti v regiji o aktivnosti na področju spodbujanja podjetništva. Promocija podjetništva s pomočjo strokovnih člankov o podjetniških temah za namene izobraževanja zainteresiranih ciljnih skupin.

 • Izvajanje celovitih podpornih storitev

Osnovni namen je povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa, povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti in prispevati k večjemu nastajanju, izboljšanju, rasti in razvoju podjetij.

Izvedena bodo:

 • Usposabljanja za zainteresirana MSP,
 • Podjetniško mentoriranje za MSP,
 • Podjetniško mentoriranje za potencialne podjetnike,
 • Usmerjanje in pomoč pri prototipiranju.

Osnovni namen je sistematično prepoznavanje in vrednotenje inovativnih podjetniških idej v regionalnem okolju, spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij.

 • MENTORIRANJE

Program mentorstva se izvaja v kombinaciji dela v obliki svetovalnih aktivnosti, ki so prilagojena potrebam posameznega podjetja. Mentoriranje vključuje presojo poslovne ideje, vodenje potencialnega podjetnika oz. MSP skozi poslovne in druge potrebne procese za razvoj podjetniške ideje ali razvoj podjetja in identifikacijo potencialnih podjetnikov oz. MSP z visoko inovativnimi idejami s potencialom globalne rasti.

Potencialne podjetnike in MSP se lahko vključi v ustrezne vsebine usposabljanja ABC plus, se jim nudi pomoč pri prototipiranju  in izvaja podporne aktivnosti, ki jih za potencialne podjetnike in MSP predvidi ministrstvo skupaj z agencijo v okviru vavčerskega sistema.

4. Ostale informacije glede koriščenja podpornih storitev

Zainteresirani potencialni podjetniki in podjetja (MSP – mala in srednje velika podjetja) nas lahko kontaktirate preko elektronske pošte na info@p-tech.si ali telefona na št. 02 530 82 36 ali 051 383 979.

Da boste pravočasno informirani o tekočih aktivnostih Pomurskega tehnološkega parka vas vabimo, da se prijavite na naše e-novice

O izvedbi aktivnosti s sklopu operacije »Podporno okolje 2023« pa vas vabimo, da nam sledite tudi na:

http://p-tech.si/

https://www.facebook.com/ptech.si/

https://www.linkedin.com/company/pomurje-technology-park-d.o.o./

https://twitter.com/PomurjeTP

https://www.youtube.com/channel/UCCcmGWIciJIiP6rGeaPeyEw/featured

 

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »3. Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »3.1.1. Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«.

Javni poziv za turistična mala in srednje velika podjetja v Pomurju

Turistična mala in srednje velika podjetja v Pomurju, ne zamudite edinstvene priložnosti in se prijavite na javni poziv na temo digitalne transformacije!

Danes je bil na podstrani spletne strani turistične destinacije Amazon of Europe (www.visitaoe.com/call) objavljen javni poziv in bo odprt do 03.03.2023. Podjetja lahko pridobite do največ 3.000,00 EUR finančne spodbude. Če razmišljate o dodatnem izobraževanju in/ali izboljšavah na področju digitalnega marketinga, o posodobitvah, ki izboljšujejo komunikacijo znotraj podjetja ali s končnimi uporabniki, o vzpostavitvi nove spletne strani, vzpostavitvi rezervacijskega sistema ali zgolj o posodobitvi le-teh, ne zamudite edinstvene priložnosti in se prijavite!

Za več informacij o samem razpisu kliknite na naslednjo povezavo: Call – Amazon of Europe (visitaoe.com)

Več o projektu SMARTER AOE najdete tukaj.

Kontaktna oseba za več informacij:

Tjaša Ružič (00 386 2 530 82 00, tjasa@p-tech.si)

Kako si zgradite blagovno znamko LER?

Online dogodek, 16. december 2022

V okviru projekta DIH² smo za člane istoimene mreže smo preko spleta organizirali 8. dogodek mreženja. Osrednji motiv dogodka je bil »Kako filozofija DIH² pomaga graditi blagovno znamko LER na regionalni ravni«, ki so najpomembnejši člen za zagotavljanje učinkovite mreže DIH članov.

Ideja te filozofije je, da  mora biti DIH osrednji subjekt v regiji, prepoznan tako med podjetji kot oblikovalci politik. Cilje je namreč, da morajo podjetja vedeti, da LER kot predstavnik DIH, predstavlja pravo osebo za njihove potrebe. Mreža partnerjev projekta DIH² je namreč razvila več orodij in praks, ki jih DIH lahko uporabi za ustvarjanje dinamične in živahne evropske skupnosti. Konkretno je naš sodelavec, Borut Zrim predstavil  svojo pot v vlogi t.i. LER (Lokalni evangelist za robotiko) omrežja DIH² v Sloveniji, kaj je to pomenilo zanj osebno kot tudi za inštitucijo Pomurski tehnološki park /DIH Pametna proizvodnja.

Na dogodku je bilo čez 40 predstavnikov digitalnih vozlišč iz cele Evrope, vključno s Turčijo in Ukrajino.

 

 

 

Druženje konzorcija partnerjev SIO-2020-2022

Druženje konzorcija partnerjev operacije SIO-2020-2022 je včeraj potekalo v pristnem podjetniškem vzdušju. Udeleženci smo si v podjetju Dukin ogledali rezultate nedavno uvedene vitke montažne linije smetarnikov, njihovega najbolj prodajanega produkta. Sprehodili smo se po proizvodnih prostorih in spoznavali korake uvedbe vitkih pristopov s pomočjo sodelavcev podjetja Lean rešitve. Kot zunanji opazovalci smo si bili enotni, da so ključne odlike podjetja motivacija vodstva, sodelovanje in vztrajnost ekipe in to nam je lahko vsem za vzor!

V podjetju Paradajz, ki je bilo naša naslednja postaja, nas je vodja pridelave ga. Korošec seznanila z najnovejšimi tehnologijami, katere testno uvajajo v svoje procese s ciljem zagotoviti  zbiranje in obdelavo najrazličnejših podatkov v podporo tako tehnologom v pridelavi kot tudi v podporo prodajni službi. Z uvedbo robotske platforme pa si prizadevajo olajšati najzahtevnejša dela pri sami vzgoji paradižnika ter tako vzpostaviti prijetno delovno okolje.

Srečanje smo zaključili z degustacijo paradižnika in mreženjem v Iži prekmurskoga gestija pri Urošu.

 

 

Aktivnosti Pomurskega tehnološkega parka, d.o.o. v okviru operacije SIO-P-TECH-2020-2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: »3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«.

Konferenca FORWARD 2022

Banja Luka, 2. december 2022

V okviru sodelovanja partnerjev mreže DIH² (ETF, ICENT) ter na povabilo glavnega organizatorja, zdaj že tradicionalnega in prepoznavnega dogodka FORWARD 2022, Inovacijski center Banja Luka, smo v Pomurskem tehnološkem parku sprejeli izziv in se odzvali vabilu. Na splošno je dogodek namenjen seznanjanju in prenosu dobrih praks iz različnih podpornih ekosistemov z namenom, hitrejšega razvoja gospodarstva in kakovost življenja državljanov; tudi letos so prišle na dnevni red aktualne teme iz sveta gospodarstva in IKT vsebin.

V eni okroglih miz je kot sogovornik sodeloval naš sodelavec, Borut Zrim (DIH² LER za Slovenijo) in podrobneje prestavil kako pospešiti digitalizacijo in inovativnost podjetij s pomočjo mednarodnih podpornih inštrumentov s poudarkom na t.i. »kaskadnih modelih financiranja«. Dogodek je znova ponudil priložnost povezovanja z mnogimi akterji podpornega okolja kakor s konkretnimi podjetji. Odzivnost medijev in prisotnost na dogodku pritrjujejo kvaliteti organizatorja in pomenu dogodka za lokalne politike, ki so se prav tako predstavili na dogodku. Upamo na snidenje ob letu.

 

 

Finančna spodbuda za pomurska podjetja v turizmu

V okviru projekta Smarter AOE bo v začetku meseca januarja objavljen javni poziv za pridobitev nepovratnih sredstev na področju digitalne preobrazbe turističnih malih in srednje velikih podjetij v Pomurju. Podjetja lahko pridobijo do maksimalno 3.000,00 EUR finančne spodbude. V kolikor premišljujete o dodatnem usposabljanju in/ali izboljšavah na področju digitalnega marketinga, o posodobitvah, ki izboljšajo komunikacijo znotraj podjetja ali s končnimi uporabniki, o vzpostavitvi spletne strani, vzpostavitvi rezervacijskega sistema ali samo o posodobitvah le teh, ne zamudite enkratne priložnosti in se prijavite na poziv.

V sklopu projekta bo prav tako potekala Amazon of Europe akademija, ki bo vključevala skupna spletna usposabljanja za MSP-je v turizmu. Planiranih je 10 virtualnih delavnic z zelo zanimivimi in koristnimi tematikami na področju digitalizacije, ki jih bodo vodili strokovnjaki iz različnih področij digitalizacije. Podjetja, ki bodo prejela finančno spodbudo bodo upravičena tudi do mentorstva, katerega namen je predvsem podpora pri prepoznavanju posebnih vprašanj/težav in potreb ter usmerjanje pri ustrezni porabi finančne podpore.

V kolikor boste rabili pomoč pri prijavi na javni poziv ali boste imeli kakršnakoli dodatna vprašanja nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo pomagali.

Več o Smarter AOE projektu najdete na sledeči povezavi: https://www.p-tech.si/projekt/smarter-amazon-of-europe/

Kontaktna oseba:

Tjaša Ružič,

E-mail: tjasa@p-tech.si;

Tel.: 02/5308 – 200

 

Projekt je sofinanciran v okviru Programa za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (COSME).

Grant Agreement number: 101038042

DIH² srečanje z novimi člani

Bratislava, 19.-20. oktober 2022

Slovenská technická univerzita iz Bratislave, član mreže DIH² je v mestu Bratislava organizirala 8. srečanje konzorcija digitalnih vozlišč partnerjev DIH². Največ pozornosti je bilo namenjeno ogledu Nacionalnega centra za robotiko, kjer smo imeli to čast, da smo v kleti stavbe nekaj časa »preživeli« z njihovimi #roboti in strokovnjaki podjetij in laboratorijev.

Poleg rednega srečanja partnerjev, pa je nekaj časa bilo namenjenega tudi predstavitvam novih DIH-ov, članov mreže ter sklepanju poslov in izmenjavi izkušenj in dobrih praks. Tudi Borut Zrim (KER iz Slovenije) je spoznal in se povezal z novimi partnerji, nekaj iz balkanske regije, kakor tudi preostale Evrope. Cilj je bil projektno sodelovanje na tematikah industrijske robotike, avtomatizacije, vse bolj tudi umetne inteligence za potrebe agilne proizvodnje. Velika zasluge in zahvala za dobro organizacijo dogodka pa gre domačinu, Františk Duchoň-u in njegovim kolegom iz Tehnične Univerze v Bratislavi.