fbpx

»Dve desetletji odličnosti in inovativnosti: Pomurski tehnološki park spodbuja rast in razvoj Pomurja«

Pomurski tehnološki park (PTP) s ponosom obeležuje dve desetletji spodbujanja razvoja in rasti dinamičnega podjetniškega ekosistema v Pomurju. V zadnjih dveh desetletjih je naša predana ekipa strokovnjakov dosledno zagotavljala strokovno podporo podjetjem, kar je privedlo do številnih uspešnih projektov. Ob tem pomembnem mejniku se oziramo nazaj na naše dosežke in edinstvene lastnosti, ki nas diferencirajo od drugih subjektov inovativnega okolja v Sloveniji.

Naša misija je spodbujanje prenosa znanja, izkušenj in tehnologij v gospodarstvo, kar neposredno prispeva k ustvarjanju novih delovnih mest in večji dodani vrednosti.

To prizadevanje krepi konkurenčnost inovativnega podjetništva v Pomurski regiji ter spodbuja ustanavljanje novih, rastno usmerjenih in znanjem temelječih podjetij. V zadnjih dveh desetletjih smo podprli več kot 200 podjetij pri zagonu njihovega podjetja, njihovem hitrem razvoju in komercializaciji inovativnih izdelkov in storitev, kar je pripomoglo k ustvarjanju več kot 1500 novih delovnih mest. Zgovoren dokaz naših dosežkov je izvedba 53 velikih projektov iz 14 različnih programov EU, vključno z Obzorjem 2020, COSME in Norveškim mehanizmom, v skupni vrednosti 59,15 milijona EUR, ki so še dodatno utrdili naš položaj v Pomurski regiji. Med pomembne dosežke za razvoj regije štejemo tudi:

 • Vključitev 290 študentov v projektne pobude, kar je privedlo do razvoja 82 inovativnih rešitev;
 • Zagotavljanje ključne podpore in poslovnih storitev več kot 50 tujim zagonskim podjetjem;
 • Pomoč 159 uveljavljenim podjetjem z nujnimi poslovnimi storitvami, ki zajemajo področja, kot so analize, razvoj poslovnih modelov, dostop do finančnih sredstev, optimizacija poslovnih procesov, in mnoga druga;
 • Sodelovanje s podjetji pri testiranju 61 tehnoloških rešitev, ki spodbujajo nadaljnji razvoj podjetja;
 • Optimiziranje poslovnih procesov pri 41 podjetjih, kar povečuje njihovo operativno učinkovitost;
 • Nudenje strokovne podpore pri postopku prijave 4 patentov;
 • Vzpostavljanje trdne partnerske mreže po vsej Evropi, kar še naprej potrjuje našo zavezanost regionalni rasti, spodbujanju inovacij, prenosu znanja in tehnologij, podpori tehnološkega podjetništva ter napredku trajnosti, v skladu z Digitalno in Zeleno agendo Evropske komisije.

 

20. obletnico obstoja smo obeležili s slavnostnim dogodkom, na katerem smo gostili številne strokovnjake in politične odločevalce, s katerimi smo razpravljali o kritičnih vprašanjih regionalnega razvoja Pomurja in Vzhodne Slovenije.

Med drugimi so svoje razmišljanje prispevali:

 • dr. Aleksander Jevšek, Minister za Kohezijo in Regionalni Razvoj
 • dr. Miroslav Kranjc, Državni Sekretar na Ministrstvu za Digitalno Preobrazbo
 • dr. Martina Rauter, Svetovalka v Kabinetu Ministra za Gospodarstvo, Turizem in Šport
 • mag. Marko Močnik, Direktor Pomurskega Tehnološkega Parka

Razprava se je osredotočala na naslednja ključna področja:

 • Strategija financiranja: Udeleženci so raziskali načine za izboljšanje financiranja regionalnih projektov s poudarkom na ravnotežju med podporo obsežnim strateškim pobudam in ohranjanjem zmožnosti za izvajanje lokalnih projektov.
 • Intervencijska politika in subvencije: Pogovor je raziskal vlogo intervencijskih politik pri pomoči manj razvitim območjem in subvencij kot katalizatorjev inovacij in razvoja.
 • Digitalna transformacija: Strokovnjaki so poudarili nujnost digitalizacije poslovnih procesov za izboljšanje konkurenčnosti lokalnih podjetij in potrebne podporne mehanizme za nemoten prehod.
 • Podjetniški ekosistem: Delili so vpoglede v razvijajočo se krajino podpore podjetništvu in se vprašali, ali je danes lažje ali težje ustanoviti in razvijati podjetja.
 • Regionalne disparitete: Obravnavane so bile razlike v dodeljevanju sredstev EU med Vzhodnimi in Zahodnimi Kohezijskimi Regijami, njihov potencialni vpliv na selitve podjetij in strategije za spodbujanje rasti Vzhodne Slovenije.
 • Raziskave in razvoj: Strokovnjaki so razpravljali o ukrepih za povečanje investicij v raziskave in razvoj, spodbujanju inovacij in konkurenčnosti v Pomurju.
 • Vpliv umetne inteligence: Ocenili so vpliv umetne inteligence na različne poklice in izpostavili področja z največjim potencialom za spremembe.
 • Selitve podjetij v tujino: Udeleženci so raziskali rešitve za preprečevanje selitev slovenskih start-up podjetij v tujino in krepitve zadržanja ter privabljanja inovativnih podjetij.
 • Vpliv naravnih nesreč: Razpravljali so o vplivih naravnih nesreč, kot so poplave, na regionalno financiranje ter možnih sredstvih za financiranje ključnih projektov na Pomurskem.
 • 20 let uspeha Pomurskega Tehnološkega Parka: Izpostavljeni so bili izjemni dosežki Pomurskega Tehnološkega Parka v njegovih dvajsetih letih delovanja.

Okrogla miza je ponudila platformo za poglobljene razprave o ključnih vprašanjih regionalnega razvoja. Udeleženci so ponovno potrdili svojo zavezanost oblikovanju bogate in inovativne prihodnosti za Pomurje in Vzhodno Slovenijo.

»Ob tem pomembnem mejniku se zahvaljujemo našim partnerjem, deležnikom, inovatorjem in podjetjem, ki so skupaj z nami oblikovali zgodbo o uspehu. Nestrpno pričakujemo prihodnost, s predanostjo spodbujanju inovativnosti in podjetništva v Pomurski regiji« (Marko Močnik, direktor Pomurskega Tehnološkega Parka).

 

O Pomurskem Tehnološkem Parku

Ustanovljen leta 2003 je Pomurski Tehnološki Park prerasel v dinamičen ekosistem z več kot 200 članskimi podjetji, ki je trdno zakoreninjen v lokalnem in regionalnem poslovnem okolju. Naša raznolika mreža zajema različne panoge, ustvarjajoč bogato paleto idej in inovacij. Z več kot 300 vzpostavljenimi partnerstvi po vsej Evropi in globalno, PTP prinaša mednarodno perspektivo projektom in pobudam, obogatenim z bogatimi izkušnjami in vpogledi nišnih strokovnjakov. Zagotavljamo ključno podporo za začetnike in hitrorastoča podjetja, ponujamo infrastrukturo, mentorstvo in usposabljanje za razvoj inovacij v regiji. Naš širok nabor storitev vključuje delovne prostore za souporabo, popolnoma opremljene pisarne, proizvodne enote/laboratorije ter strokovno poslovno svetovanje in mentorstvo. Naše strokovne storitve zagotavljamo v skladu z vzpostavljenim sistemom kakovosti ISO 9001:2015.

Ponašamo se z dejstvom, da nismo zgolj potniki na vlaku javnih sredstev temveč sami krojimo svojo finančno pot. S trdnim poslovnim modelom spodbujamo rast regije z združevanjem lastnih virov s projekti EU in tržnimi projekti za pokrivanje operativnih stroškov, hkrati pa zagotavljamo nepretrgano podporo podjetjem. Predstavljamo se kot simbol finančne samozadostnosti.

Naša razvojna pot je imela več faz, ki jasno označujejo evolucijo vloge Pomurskega tehnološkega parka pri spodbujanju inovacij in napredka v regiji in širše, začenši z ustanovitvijo Mrežnega podjetniškega inkubatorja za spodbujanje podjetništva v Pomurju, ki se je osredotočal predvsem na zagotavljanje podpore pri ustanavljanju novih podjetij. V naslednjem koraku so se naše aktivnosti razširile tudi na že obstoječa podjetja, delujoča na področju celotne Vzhodne Slovenije. Z uveljavitvijo Strategije pametne specializacije Slovenije pa se je PTP usmeril na področje Industrije 4.0, kar je pomenilo večjo specializacijo storitev za proizvodni sektor, z osredotočenostjo na razvoj in implementacijo zelenih in digitalnih tehnoloških rešitev ter spodbujanja mednarodnega sodelovanja domačih in tujih podjetij.

Tekom našega delovanja smo se razvili v danes stabilno in mednarodno priznano stičišče za razvoj digitalnih in zelenih inovacij, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju družbe. Kot koordinator certificiranega Digitalnega inovacijskega stičišča za pametno proizvodnjo in poslovni partner 4PDIH v Sloveniji smo v ospredju evropskih digitalnih inovacijskih pobud. Drugi temeljni steber našega poslanstva je trajnost. Osredotočeni smo na zelene tehnologije, modele krožnega gospodarstva in obnovljive vire energije v proizvodnem sektorju. Naši programi in pobude spodbujajo okolju prijazne prakse, načela krožnega gospodarstva in trajnostne rešitve v dobavni verigi.

Ko se podajamo v naslednjo fazo našega razvoja in rasti, smo zavezani h krepitvi našega položaja znotraj mednarodnega ekosistema, razvoju specializiranih digitalnih orodji in mentorskih programov, s ciljem nadaljnje krepitve podjetniškega ekosistema v regiji in širše.

 

Zeleno podjetništvo – zakaj … in če, kdaj?

Sejem AGRA 2023, Gornja Radgona, 30. avgust 2023

Srečanje partnerjev SRIP HRANA kot priložnost sodelovanja proizvodnih podjetij pri identifikaciji ovir in dejavnikov, ki onemogočajo MSP-jem prehod na “zeleno” in iskanju orodij za hitrejši prehod

Na srečanju partnerjev SRIP HRANA so se  predstavile trenutne aktivnosti partnerjev in izmenjale dragocene izkušnje, hkrati pa se je povabilo zainteresirane k sodelovanju v projektih, ki se trenutno izvajajo.

V sklopu predstavitve aktivnosti projekta GREENE 4.0 je Borut Zrim pozval  prisotne, da povabijo svoja podjetja člane in partnerje k sodelovanju v anketi, kjer bomo skupaj poskusili razumeti odnos, ovire, izzive in pripravljenost malih in srednje velikih podjetij (MSP) na prehod na zeleno proizvodnjo.

Pobuda, nastala na podlagi zelenega dogovora Evropske unije (Green deal) in uredbe Fit for 55, ki bosta zahtevala, da MSP-ji v proizvodnji sprejmejo trajnostne proizvodne procese z zelenimi proizvodnimi praksami, je zelo aktualna, saj bodo morali biti bodoči proizvodni procesi zasnovani s poudarkom na zmanjšanju negativnih vplivov na okolje, ohranjanju energije in naravnih virov, varni za zaposlene, skupnosti in potrošnike ter ekonomsko učinkoviti.

Sodelujoči so bili seznanjeni s koristmi prehoda v zeleno podjetništvo, kot so vpogled v zelene trende, potrebna znanja, orodja, spoznavanje predpisov, “zeleno financiranje”, vključevanje v oskrbne verige itd.

GREENE 4.0 – Raziskava o zeleni proizvodnji

Ste mikro, malo ali srednje veliko proizvodno podjetje? 👉 Potem si želimo slišati vaše poglede na uvajanje zelenih principov v vaše storitve / izdelke / procese.

Ko krmarimo po trajnostnem razvoju proizvodnje, so vaši vpogledi kot tržni igralec v industriji neprecenljivi. Vabimo vas k sodelovanju v raziskavi projekta GREENE 4.0, ki je posebej prilagojena malim in srednje velikim podjetjem (MSP) v proizvodnem sektorju. Vaši odgovori bodo obravnavani zaupno in uporabljeni izključno za to raziskavo. Izpolnjevanje ankete vam bo vzelo približno 15 minut časa.

Povezava do ankete: https://www.1ka.si/GREENE40

 

Naš cilj?

Razumeti odnos, zaznane ovire, izzive in pripravljenost MSP, kot je vaše, na prehod na zeleno proizvodnjo. Ta pobuda je ključna glede na zeleni dogovor Evropske unije in uredbo »Fit for 55«, ki bosta zahtevali, da proizvodna MSP sprejmejo trajnostne proizvodne procese z zelenimi proizvodnimi praksami. To so proizvodni procesi, zasnovani s poudarkom na zmanjšanju negativnih vplivov na okolje, ohranjanju energije in naravnih virov, povečani varnosti za zaposlene, skupnost in potrošnike ter da so ekonomsko učinkoviti. To lahko vključuje prakse, kot so:

 • uporaba obnovljivih ali recikliranih materialov v proizvodnih procesih,
 • zmanjšanje odpadkov, ki nastanejo v proizvodnem procesu, s ponovno uporabo ali recikliranjem odpadnih materialov v procesu,
 • uvajanje energetsko učinkovitih tehnologij v proizvodne obrate,
 • oblikovanje izdelkov za daljšo življenjsko dobo ali za enostavno razstavljanje, recikliranje ali obnovo ob koncu življenjske dobe,
 • zagotavljanje poštenih plač in varnih delovnih pogojev delavcev.

Zakaj sodelovati?

 • Vpliv projekta: Ta raziskava je del naše širše pobude za vzpostavitev Transnational Open Knowledge Box, edinstvene platforme, ki bo podpirala ustvarjanje novih vrednostnih verig za trajnostni poslovni prehod MSP. Vaš prispevek bo oblikoval ta projekt in neposredno vplival na orodja za odprte inovacije, zemljevide odprtih inovacij, inovacijsko platformo GREENE 4.0, orodje za pripravljenost naložb zasebnega kapitala, programe usposabljanja (1) pametna proizvodnja in obvladovanje nabora orodij za odprte inovacije; 2) digitalna proizvodnja in ustvarjanje in delovanje odprtih poslovnih modelov; 3) inovacije zelene industrije in trajnostne proizvodne tehnologije; 4) Vrzeli v financiranju – Doseganje zasebnega kapitala z izvajanjem pripravljenosti za naložbe zasebnega kapitala – podporno orodje) in rešitve, ki jih sooblikujemo in izvajamo.
 • Vpogled v zeleni prehod: pridobite primerjalni pogled na napredek vašega podjetja v smeri zelenega prehoda v primerjavi z drugimi podjetji v vašem sektorju. Ta perspektiva vam lahko pomaga prepoznati področja za izboljšave ter potencialne priložnosti za rast in konkurenčnost.
 • Pridobivanje znanja: Spoznajte najnovejše trende in pobude v zeleni proizvodnji, zelenih inovacijah, ki bi lahko pomagale pri oblikovanju vaših strategij in zagotovile, da ostanete konkurenčni.
 • Skladnost s predpisi: z uredbo EU Green Deal in Fit for 55, ki zahtevata prehod na zeleno proizvodnjo, vam bo naša anketa pomagala pri učinkovitem krmarjenju s temi spremembami.
 • Priložnosti zelenega financiranja: Ko začne “zeleno financiranje” oblikovati finančno krajino/ekosistem, lahko vaša raven vzdržnosti vpliva na vašo sposobnost zavarovanja posojil. Sodelovanje v naši anketi vas lahko vodi do povečanja vaše finančne stabilnosti in možnosti za rast. Finančne institucije vse bolj dajejo prednost podjetjem, ki izkazujejo zavezanost trajnostnim praksam. S sodelovanjem v naši anketi boste bolje razumeli, kako pripravljeni ste na ta premik. Z odkrivanjem vrzeli v vaših trajnostnih strategijah in ponujanjem vpogledov v potrebne korake k zelenemu prehodu vam lahko ta anketa pomaga izboljšati vaš položaj pri zagotavljanju zelenih financ. To lahko poveča vašo finančno stabilnost in možnosti za rast, hkrati pa naredi vaše podjetje bolj odporno in pripravljeno na prihodnost. Vaš prispevek k tej anketi torej ne bo le zagotovil dragocenih informacij za večjo pobudo, temveč vam bo ponudil tudi diagnostično orodje za boljše razumevanje vašega trenutnega statusa zelene proizvodnje in korakov, ki so potrebni, da postanete bolj trajnostni. Ta večja ozaveščenost in pripravljenost na trajnostne prakse bi lahko povečala vašo poslovno privlačnost za zelene financerje in vlagatelje ter prispevala k vaši dolgoročni finančni stabilnosti in rasti.
 • Ekskluzivne priložnosti: S sodelovanjem v naši anketi bi bilo vaše proizvodno MSP lahko izbrano za edinstveno priložnost. Lahko se povežete s ponudniki inovativnih, zelenih proizvodnih rešitev. To bi vam dalo priložnost, da te rešitve prilagodite svojim poslovnim potrebam in celo postanete del ene od naših pionirskih trajnostnih vrednostnih verig na končni inovacijski platformi GREENE 4.0. To je ekskluzivna priložnost za tiste, ki sodelujejo v anketi. Imeli boste priložnost prilagoditi te rešitve glede na vaše potrebe, se aktivno vključiti v vsaj eno od dveh na novo ustvarjenih vrednostnih verig (1 pilotna vrednostna veriga med proizvodnimi sektorskimi grozdi in razvijalci rešitev iz iste države ter 1 pilotna vrednostna veriga med proizvodnjo sektorski grozdi in razvijalci rešitev iz celotne srednjeevropske regije) in biti del povpraševanja v končni inovacijski platformi GREENE 4.0. Na ta način boste imeli dostop do najnovejših zelenih inovacij, lahko sprostite povpraševanje po potrebnih rešitvah, se povežete s ponudniki rešitev, zmanjšate stroške poslovanja kot član notranje vrednostne verige EU trga.

SEEMEET SLOVENIA 2023

Vabljeni na največji mednarodni B2B dogodek za mreženje v Sloveniji – SEE MEET Slovenia 2023!

SEE MEET bo letos ponovno zaživel  v živo! Potekal bo 25. in 26. oktobra 2023 v Mariboru (Minoriti) in bo povezoval tematiko GREEN & DIGITAL. Ta pomembna tematika prežema praktično vse panoge, zato so dobrodošla podjetja iz vseh sektorjev.


Kaj ponuja SEEMEET 2023?
SEEMEET je dogodek, ki premika meje mreženja in sodelovanja ter ponuja vrsto izjemnih priložnosti za rast vašega posla. Med dvodnevnim dogodkom se boste lahko udeležili do 22 vnaprej dogovorjenih individualnih sestankov, se poglobili v razsvetljujoča tematska predavanja, uživali v debatah zanimivih okroglih miz ter doživeli navdušujoče SEEMEET Business Gladiator pitche, ki bodo še dodatno ogreli ozračje. V dinamičnem vzdušju boste imeli priložnost uživati v osvežujočih odmorih, očarljivem ogledu starega mestnega jedra ter kosilu in večerji, ki bodo ustvarili idealno ozračje za neformalno mreženje in druženje.

Prijavite se lahko do 30. septembra 2023📅.
Cena znaša 259 💶 + DDV.
Povezava za registracijo in več informacij👉💻: https://seemeet-2023.b2match.io/home

Letak dogodka

Ne čakajte, zagotovite si svoje mesto na tem prestižnem dogodku in postanite del največje zgodbe mednarodnega poslovnega mreženja v Sloveniji, še danes!

DIH Slovenija – brezplačna uporaba orodja za samooceno digitalnih kompetenc in znanj

Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije omogoča podjetjem in zaposlenim brezplačno uporabo orodja za samooceno digitalnih kompetenc in znanj.

Orodje zaposlenim omogoča, da si izmerijo stopnjo svojih digitalnih kompetenc in pridobitev učnega načrta za naslednjih 5 let, ki vključuje oceno, časovni razpored in opise kompetenc. Podjetjem pa omogoča pridobitev ocen stanja kompetenc in veščin za do 7 poslovnih vlog ter načrten in sistematičen razvoj digitalnih kompetenc zaposlenih.

Povezava:

Splošna spletna stran: Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije – Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (dihslovenia.si)

Samoocena digitalnih kompetenc DIH kompetence in znanja (dihslovenia.si)

Objava je sofinancirana v okviru projekta JR podporno okolje 2023. Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

 

ESG pripomoček – orodje za samooceno trajnostne usmerjenosti

Slovenski podjetniški sklad je za start-up in scale-up podjetja ter druga inovativna mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) razvil t.i. »ESG pripomoček« – napredno spletno orodje za samooceno trajnostne usmerjenosti. ESG pripomoček podjetjem omogoča, da ocenijo svojo trajnostno naravnanost in prepoznajo morebitna okoljska, družbena in upravljavska tveganja svojega poslovanja.

“ESG pripomoček” najdete tukaj

 • Podjetja se lahko v orodje na enostaven način registrirajo, izpolnijo vprašalnik s 30 kratkimi vprašanji in na svoj e-mail naslov prejmejo avtomatsko generirano poročilo, ki vsebuje oceno njihove trajnostne usmerjenosti in priporočila za izboljšave.
 • ESG pripomoček se osredotoča na različne vidike trajnosti, in sicer okoljske vidike (npr. poraba virov, ravnanje z odpadki), družbene vidike (npr. raznolikost in enake možnosti, zdravje in varnost pri delu in v odnosu do strank ipd.) in upravljavske vidike (npr. zasebnost in varovanje podatkov, upravljanje z davki ipd.).
 • Orodje je zasnovano na Global Reporting Initiative (GRI) standardih, ki zagotavljajo kredibilnost in primerljivost rezultatov.

Podjetja se bodo z uporabo pripomočka v prvi vrsti podrobneje seznanila s koncepti trajnostnega poročanja, poleg tega pa bodo dobila prvi vpogled v njihovo trenutno stanje in možnosti za izboljšave na področju obvladovanja okoljskih, družbenih in upravljavskih tveganj.

“Več o ESG pripomočku najdete tukaj “

Objava je sofinancirana v okviru projekta JR podporno okolje 2023. Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

 

EU PODPIRA PREHOD NA KROŽNO GOSPODARSTVO

KROŽNO GOSPODARSTVO

Krožno gospodarstvo je sistem ekonomskih modelov, ki poudarjajo poslovne priložnosti, kjer prevladujejo cikli in ne linearni procesi. Po zasnovi je obnovitveno in regenerativno, cilj pa je, da izdelki, sestavni deli in materiali ves čas ostanejo pri njihovi najvišji uporabnosti in vrednosti.

V današnjih uveljavljenih ekonomskih sistemih se blago proizvaja, uporablja in zavrže, kar je linearna ekonomija, kjer ima tok jasen začetek in jasen konec. Krožno gospodarstvo deluje povsem drugače. Izdelki in storitve v krožnem gospodarstvu so zasnovani na način, ki omogoča njihovo ponovno uporabo, bodisi v bioloških ali tehničnih ciklih.

Vsi izdelki so izdelani tako, da jih je mogoče razstaviti, materiale pa razgradi narava ali vrnejo v proizvodnjo. Biološki material je torej sestavljen iz nestrupene, čiste surovine in tehničnih materialov, ki so zasnovani tako, da služijo kot vir, ki ga je treba znova uporabiti v industriji. Cilj je, da se nič ne zavrže in da se zmanjša potreba po nakupu novih dobrin, proizvodnjo in transport pa najučinkoviteje izvedemo z obnovljivimi viri energije.

Ta osnovna načela zagotavljajo okvir, ki združuje metode in pristope, pridobljene iz različnih virov, kot so od zibelke do zibelke, mimikrija, industrijska simbioza, ekosistemske storitve, skupna potrošnja in seveda tako uveljavljene kot nove metode predelave in recikliranja odpadkov.

Slika: Proces krožnega gospodarstva

Krožno gospodarstvo je drugačen način poslovanja, ki podjetja sili v premislek o vsem, od tega, kako načrtovati in izdelovati izdelke, do svojih odnosov s strankami. Ena največjih razlik je vloga stranke. Poudarek ni več na porabi, temveč na uporabi funkcije. To postavlja različne zahteve poslovni skupnosti, da v svojih poslovnih modelih zgradi dolgoročne odnose. Prednost je, da imajo podjetja koristi od uspeha drug drugega v tej kaskadi različnih ciklov.

Premik v Krožno gospodarstvo je izziv, prinaša pa tudi nove priložnosti v infrastrukturi, energiji in proizvodnji pri njihovem prilagajanju modelu krožnega gospodarstva. Nekateri poslovni modeli so na začetku lažji od drugih, na primer najem izdelkov namesto nakupa (vse od vijaka do avtomobila), podjetja, ki zbirajo in prenavljajo lastne izdelke in jih nato prodajajo v trgovini v ločenem oddelku ali enakovrednih trgovinah. Podjetja lahko najdejo nove načine za podaljšanje življenjske dobe izdelkov ali komponent, iskanje vrednosti v odpadkih ali načrtovanje krožne uporabe.

Gre predvsem za spodbujanje naslednjih generacij k razmišljanju in oblikovanju na trajnosten način ter k uporabi krožnih poslovnih sistemov za gradnjo boljše prihodnosti.

PODPORA EVROPSKE UNIJE PRI PREHODU NA KROŽNO GOSPODARSTVO

V začetku leta 2020, je Evropska komisija predstavila nov akcijski načrt krožnega gospodarstva, ki vključuje predloge o trajnostnem načrtovanju izdelkov, zmanjševanju količine odpadkov in pravicah državljanov (npr.: pravico do popravila). Poseben poudarek so dobili sektorji, ki porabljajo veliko surovin. To so elektronika in informacijska tehnologija, plastika, tekstil in gradnja.

V letu 2021 so bili predlaganimi dodatni strožji ukrepi in predpisi glede recikliranja in zavezujoči cilji glede uporabe in porabe materialov do leta 2030.

Marca 2022 pa je Evropska Komisija predstavila prvi sveženj ukrepov, ki je namenjen pospeševanju prehoda na krožno gospodarstvo in je del akcijskega načrta za krožno gospodarstvo. Med predlogi so spodbujanje trajnostnih izdelkov, aktivna vloga potrošnikov za zeleni prehod, pregled uredbe o gradbenih materialih in strategija o trajnostnem tekstilu.

Konec leta 2022 je Komisija predlagala nove evropske predpise o embalaži. Predlogi se nanašajo na izboljšave oblikovanja embalaže, npr.  jasno označevanje, da se spodbudi ponovno uporabo in reciklažo. Zaželen je tudi prehod na biološko, biorazgradljivo plastiko, ki jo je mogoče kompostirati.

Spodbuja se uporaba koncepta pozitivnega snovnega kroga, ki se usmerja v ponovno uporabo, popravilo in recikliranje obstoječih materialov in izdelkov. Z delujočim konceptom »Closing the loop« lahko odpadke ene industrije spremenimo v snovni vir druge in s tem zmanjšamo količino odloženih ali sežganih odpadkov. Koncept in razmišljanje skladno s krožnim gospodarstvom se začne že na samem začetku življenjskega cikla izdelka; pametno oblikovanje izdelkov in izbira proizvodnih procesov, kar lahko pripomore k varčevanju  z viri, omogoča učinkovito upravljanje z odpadki, obenem pa ustvarja nove poslovne priložnosti. Prehod v krožno gospodarstvo pa je kompleksen, saj zahteva preoblikovanje sistemov in nujno potrebo po novih znanjih. Vključuje tudi področje načrtovanja (Eco Design), oglaševanja in IKT.

Viri  in materiali se reciklirajo, vrnejo v proizvodni cikel in ponovno uporabijo. Za koriščenje potenciala teh ti. sekundarnih surovin, je nujna vzpostavitev učinkovitega sistema upravljanja z odpadki, sprostitev ovir pri njihovem trgovanju ter zagotavljanje visokih standardov kakovosti. Recikliranje v konceptu krožnega gospodarstva je pridobivanje materialov skozi zbiranje, razstavljanje in recikliranje odsluženih izdelkov. Ponovna integracija teh materialov na začetek proizvodnega življenjskega cikla se kaže v zmanjšanju vplivov na okolje in stroškov proizvodnje.

Evropska komisija je že v letu 2015 potrdila načrt krožnega gospodarstva. Predlogi obravnavajo učinkovito ravnanje z odpadki, ki povečujejo konkurenčnost EU na svetovnem trgu ter spodbujajo gospodarsko rast in nastanek novih delovnih mest.

Ključni elementi načrta za uvedbo Krožnega gospodarstva so:

 • doseči 65 % recikliranje komunalnih odpadkov do leta 2030;
 • doseči 75 % recikliranje odpadne embalaže do leta 2030;
 • zmanjšanje odlaganja komunalnih odpadkov na zunanja odlagališča za 10 % do leta 2030;
 • prepoved odlaganja ločeno zbranih odpadkov;
 • spodbujanje ekonomskih instrumentov za odvračanje odlaganja odpadkov;
 • poenostavljena in izboljšana opredelitev in usklajene metode za izračun stopnje recikliranja po vsej EU;
 • konkretni ukrepi za spodbujanje ponovne uporabe in spodbujanje industrijske simbioze – uporaba stranskega produkta ene industrije v surovino druge industrije;
 • ekonomske spodbude za podjetja, ki se bodo stimulirala podjetja za pridelavo zelenih izdelkov in podpirala recikliranje.

Prehod na krožno gospodarstvo že poteka, saj so vodilna podjetja, potrošniki in javni organi v Evropi že sprejeli predlagani trajnostni model. Komisija zagotavlja, da bo prehod na krožno gospodarstvo ponudil priložnosti za vse. V akcijskem načrtu za krožno gospodarstvo, ki je del industrijske strategije EU, so naslednji ukrepi:

 • trajnostni izdelki: zakonodajni predlogi na področju politike trajnostnih izdelkov, da se zagotovi, da bodo izdelki dani na trg EU, zasnovani tako, da bodo trajali dlje, jih bo lažje ponovno uporabiti, popraviti in reciklirati ter da bodo v največji možni meri vključevali reciklirane surovine namesto primarnih. Uporaba za enkratno uporabo bo omejena, obravnavana bo prezgodnja zastarelost in prepovedano bo uničenje neprodanega nepokvarljivega blaga;
 • krepitev vloge potrošnikov: potrošniki bodo imeli dostop do zanesljivih informacij o vprašanjih, kot sta popravljivost in trajnost izdelkov, da bi lahko na tej osnovi lažje sprejemali okoljsko-trajnostne odločitve. Uzakonjena bo „pravico do popravila“;
 • spremljanje kritičnih sektorjev, ki uporabljajo največ virov in kjer so možnosti za krožnost velike:
  • elektronika in IKT: pobuda za krožno elektroniko za daljšo življenjsko dobo izdelkov ter izboljšanje zbiranja in obdelave odpadkov;
  • baterije in vozila: nova pravila za baterije za večjo trajnost in več možnosti za krožnost na področju baterij;
  • embalaža: nove zahteve glede dovoljenj na trgu EU, vključno z zmanjšanjem (prekomerne) embalaže;
  • plastika: nove zahteve glede vsebnosti recikliranih materialov in poseben poudarek na mikro-plastiki ter plastiki, narejeni na biološki osnovi in biološko razgradljivi plastiki;
  • tekstilni izdelki: nova strategija EU za tekstilne izdelke, konkurenčnost in inovativnost v sektorju ter spodbuditev trga EU za ponovno uporabo tekstila;
  • gradbeništvo in stavbe: celovita strategija za trajnostno grajeno okolje, ki spodbuja načela kroženja;
  • hrana: nova zakonodaja o ponovni uporabi embalaže, posode in pribora za enkratno uporabo z izdelki za večkratno uporabo v živilskih storitvah;
 • manj odpadkov: preprečevanje nastajanja odpadkov in njihova preobrazba v visokokakovostne sekundarne vire, ki uspešno vstopajo na trgu za sekundarnih surovin. Komisija bo preučila možnost vzpostavitve vseevropskega trajnostnega modela za ločeno zbiranje odpadkov in njihovo označevanje.

ORODJE ZA SPREMLJANJE UČINOV

Za spremljanje napredka v smeri krožnega gospodarstva je v okviru akcijskega načrta Evropske komisije na voljo več orodij in instrumentov. Eno od pomembnih orodij je pripravil tudi Eurostat. Vloga Eurostata je zagotoviti dostop do ustreznih podatkov, ki pomagajo spremljati napredek. V ta namen Eurostat zainteresiranim deležnikom ponuja orodje »Okvir za spremljanje krožnega gospodarstva«.

Orodje je namenjeno za spremljanje aktivnosti in njihovih učinkov na področju Krožnega gospodarstva v EU. Evropski komisiji in drugim oblikovalcem politik omogoča, da spremljajo doseženi napredek in ocenijo učinkovitost svojih ukrepov. Na ta način se vzpostavljeni ukrepi izboljšujejo ter višajo svojo dodano vrednost.

Omenjeno orodje »Okvir za spremljanje krožnega gospodarstva« vsebuje tudi podrobne podatke o Krožnem gospodarstvu v Sloveniji. Najdete ga na naslednji povezavi: https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/monitoring-framework

Avtor: Igor Börc, podjetniški mentor

VIRI:

EUROSTAT: https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/monitoring-framework

EVROPSKA KOMISIJA: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_20_420

EVROPSKI PARLAMENT: https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/society/20220331STO26410/zakaj-je-zakonodaja-eu-o-pravici-do-popravila-pomembna

 

 

SPOT Pomurje

Projekt »JR Podporno okolje 2023«

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT, Javna agencija.

 

Povabilo k oddaji ponudb za izvedbo aktivnosti v okviru projekta “TALENT LAB”

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA

»TALENT LAB  – Povečanje zaposlitvenih potencialov v Pomurski regiji« –

Organizacija izobraževalnih delavnic za mentorje

 

 1. Naročnik povabila

 Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 Predmet povabila

 Organizacija izobraževalnih delavnic za mentorje na podlagi identificiranih manjkajočih kompetenc pri delu z mladimi talenti, ki zajema:

 • izvedbo 1 izobraževalne delavnice v trajanju 2-3 pedagoških ur na temo »Trendi v digitalnem marketingu«,
 • izvedbo 1 izobraževalne delavnice v trajanju 2-3 pedagoških ur na temo »Triki in veščine javnega nastopanja«,
 • izvedbo 1 izobraževalne delavnice v trajanju 2-3 pedagoških ur na temo »Mentorstvo kot vloga, odnos in proces«,
 • pripravo izobraževalnega gradiva za mentorje.

Rok za izvedbo vseh aktivnosti: 30. 9. 2023

Podrobnejša specifikacija aktivnosti in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

 Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost del brez DDV
 • datum veljavnosti ponudbe

 

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti ne sme presegati 2.500,00 EUR brez DDV.

Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 

 1. Finančni okvir

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 

 1. Plačilni pogoji

 Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po izvedbi posameznih aktivnosti iz 2. točke tega povabila.

 

 1. Pogoji za oddajo ponudbe in merila za izbor

 Ponudnik mora k ponudbi priložiti naslednje zahtevane reference:

 • izvedba vsaj 3 tematskih dogodkov v zadnjih 5 letih.

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

Postopek bo vodila strokovna komisija imenovana s strani odgovorne osebe naročnika.

 

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki in elektronsko (tomaz.laposa@p-tech.si) najkasneje do 15. 5. 2023 (datum prispetja ponudbe k naročniku).

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Tomaž Lapoša, tel. 02 530 82 29, tomaz.laposa@p-tech.si

 

Murska Sobota, 5. 5. 2023

Ponudba_Obrazec – TALENT LAB

 

Aktualne finančne spodbude za podjetnike začetnike – 14. april 2023 ob 10.00

Brezplačni izobraževalno-mrežni dogodek na temo aktualnih finančnih spodbud za podjetnike začetnike

Brezplačna spletna akademija s poudarkom na digitalizaciji v turizmu

Pridružite se nam na prvi brezplačni delavnici ˝Mega in Web3-trendi v turizmu˝, ki bo potekala 16.marca 2023 ob 14.00 uri, virtualno preko platforme Zoom. Predavatelji vam bodo predstavili najnovejše tehnološke in netehnološke trende v turističnem sektorju, vam predstavili zakaj so inovacije pomembne, vas spodbudili k razmišljanju o novih idejah in rešitvah ter vam ponudili primere ˝out of the box˝.