fbpx

Prve meritve v okviru projekta NOGAME so znane

Projekt je v polnem teku in kljub covid-19 razmeram , ki pa ne bodo bistveno vplivale na potek izvajanja projekta kakor tudi ne na same rezultate. Z namestitvijo senzorjev se izvajajo planirane meritev in istočasno zajem podatkov preko senzorjev, ki bodo služili kot osnova za izdelavo algoritmov orodja za spremljanje porabe energentov, učinkovitosti peči in predvsem za spremljanje stroškov energije, ki zaradi globalnih energetskih potreb naraščajo in posledično povzročajo težave proizvajalcem (nezaželeni a potrebni dvigi cen prehranskih izdelkov). Rezultate meritev bomo objavili predvidoma konec meseca marca 2022.

 

Člani konzorcija SIO 2020-2022 smo se podali na ogled dobrih praks

Člani konzorcija subjektov inovativnega okolja Pomurski tehnološki park, Mrežni podjetniški inkubator Vrelec, Mrežni podjetniški inkubator Perspektiva, Štajerski Tehnološki Park, RIC Bela krajina smo se 8. 12. 2021 zbrali v Štajerskem tehnološkem parku od koder smo se podali na ogled dobrih praks podjetij, ki so bila podprta v sklopu operacije SIO 2020-2022. Ponosni smo na podjetnike, ki predstavljajo zanimive premike v miselnosti in načinu dela. Obiskali smo Kooperativo 103 in Posestvo SONČNI RAJ.

 

 

Aktivnosti Pomurskega tehnološkega parka, d.o.o. v okviru operacije SIO-P-TECH-2020-2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: »3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«.

Obisk ministra za digitalno preobrazbo Marka Borisa Andrijaniča

Pretekli torek se je vlada Republike Slovenije mudila na obisku v Pomurski regiji. V sklopu regijskega obiska smo tako v Pomurskem tehnološkem parku gostili ministra za digitalno preobrazbo g. Marka Borisa Andrijaniča.

Ministru smo predstavili svoje poslanstvo, vizijo in cilje, ki so usmerjeni v pomoč podjetjem v zagonski in razvojni fazi, zagotavljanje potrebne infrastrukture, usposabljanja in mentoriranje.

“Z znanjem, ki ga predajate tako zagonskim podjetjem kot rastočim podjetjem prispevate k večji konkurenčnosti podjetništva v regiji, spodbujate nastajanje novih podjetij in višji dodani vrednosti. Ravno to je ključ za uspeh, je ob obisku poudaril minister Mark Boris Andrijanič.

Z ministrom smo razpravljali o ključnih razvojnih izzivih na področju digitalizacije v Pomurju. V tem sklopu sta se predstavili tudi podjetji AviRings in Castoola.

 

NOGAME – Kick off in začetek aktivnosti projekta

Skladno z načrtom in potrebno dinamiko smo kljub covid-19 razmeram, sicer z rahlo zamudo v oktobru izvedli tako imenovani Kick-off sestanek na lokaciji pekarne v Nagy Kanizs-i in opravili ogled proizvodnje. Pripravljalne aktivnosti pa so stekle že prej in sicer izmenjava podatkov in opreme, kjer se bodo opravljale meritve. Pri tem se je naredil nabor pečic za izvajanje meritev ter definiralo potrebno opremo (Rubin). Za več novic nas spremljajte preko novičnika ali na socialnih medijih.

NOGAME – uspešna prijava na razpis DIH – WORLD

Pomurski tehnološki park, s svojim DIH Pametna proizvodnja, je v sodelovanju z madžarskimi partnerji Kanizsa Pekseg (pekarna)  in Rubin Kft (ponudnik tehnoloških rešitev) je uspešno kandidiral na odprtem pozivu za sofinanciranje tehnoloških eksperimentov digitalizacije proizvodnih procesov. V projektu imenovanem NOGAME (akronim za NON-DESTRUCTIVE GAS MEASURING SYSTEM FOR BAKERY APPLICATION) bomo z namestitvijo senzorjev, partnerji izvedli meritve porabe energentov (plin) v pečicah za peko kruha in s tem omogočili nabor podatkov za kvalitetnejše odločitve glede proizvodnih procesov, ob istočasnem zagotavljanju visoke kvalitete izdelkov ob manjši porabi energentov (predvideno znižanje stroškov). Projekt bo trajal 6 mesecev. Več novic sedi.

Vabimo vas na POMURSKI FORUM – Kadrovski in prostorski izzivi v industriji

Vabljeni na Pomurski forum – Kadrovski in prostorski izzivi v industriji,  ki bo potekal 29. septembra med 17.00 in 19.15 v Murski Soboti. V ospredju foruma bodo priložnosti in potenciali za kadrovski in prostorski razvoj industrije v regiji. 

Osrednja tema forumov je poslovna prihodnost regije, strokovnjaki za posamezno regijo in lokalni uspešni podjetniki pa odkrivajo, kje se skrivajo priložnosti za razvoj regije, kakšne so pri tem ovire ter kakšno vlogo igrajo pri tem lokalni akterji in kakšno država. Srečanja pripomorejo k povezovanju ljudi v regiji s političnimi in gospodarskimi osebnostmi, ki delujejo drugje, predvsem v središču države.

 

Udeležba je brezplačna, prijava pa zaradi zagotovitve prostih mest obvezna.

Prijavite se lahko TUKAJ.

Dogodek organizira Poslovna akademija Časnika Finance.

Obenem vas toplo vabimo k branju zanimivega članka časnika Finance.si z  naslovom “Kaj šolajočo mladino iz Pomurja mami v Avstrijo?”, v katerem je naša zaposlena ga. Marjetka Jakob spregovorila o trendih izobraževanja in zaposlovanja v pomurski regiji ter predstavila inovativna podjetja, s katerimi v Pomurskem tehnološkem parku sodelujemo.

Prispevek najdete TUKAJ.

 

Najava razpisa Mestne občine Murska Sobota

Obveščamo vas, da bo dne 17. 9. 2021 v Uradnem listu RS objavljen

 

Javni razpis za dodelitev pomoči za razvoj podjetništva in malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota v letu 2021

 

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe:

 

Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,

Ukrep 2: sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov,

Ukrep 3: sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest.

 

 

Javni razpis, razpisna dokumentacija in obrazci, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, bodo od 20. 9. 2021 objavljeni na spletni strani Mestne občine Murska Sobota, www.murska-sobota.si, rubrika Javni razpisi.

Predstavitev podpornih storitev PTP in mreženje ob Bukovniškem jezeru

Je čas za trdo delo in je čas za druženje. Tako smo v četrtek, 9. septembra 2021, organizirali dogodek, na katerega smo povabili “naše” podjetnike (ki imajo sedež v prostorih PTP v Ljutomeru ter Murski Soboti) in podjetnike s katerimi poslovno sodelujemo. Po uvodni predstavitvi vseh podpornih storitev, ki jih brezplačno ponujamo podjetjem in s katerimi jih podpiramo na njihovi podjetniški poti, smo se odpravili v Filovce. Vodeni ogled Muzeja lončarstva na prostem v čudovitem okolju in lepem vremenu nas ni pustil ravnodušne. Izvedeli smo marsikaj novega in zanimivega o kulturni in naravni dediščini Prekmurja.
Naše druženje smo nadaljevali ob Bukovniškem jezeru, kjer nas je Simona Kolarič iz podjetja Pilates Studio Laurus najprej podučila o pravilnem korektivnem položaju telesa za sedeči delovnik, nato pa smo naredili še nekaj zelo koristnih krepitvenih vaj, ki so prijetno razbremenile naše mišice. Ob tem smo se tudi spomnili, da žal pogosto ne posvečamo dovolj pozornosti zdravju na delovnem mestu, kamor spada tudi poravnana hrbtenica.
Podjetniško druženje v prelepem naravnem okolju in vremenu smo nadaljevali ob dobri domači prekmurski hrani ter tako stkali nove poslovne vezi in še bolj poglobili obstoječe.
Se že veselimo naslednjih dogodkov “v živo”!

Povabilo k oddaji ponudb za izvedbo aktivnosti na projektu Scaleup4Europe

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA

IZVEDBO AKTIVNOSTI NA PROJEKTU

Scaleup4Europe

 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi zainteresirane izvajalce, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

 1. Predmet povabila

Izvedba naslednjih dosežkov skladno z prijavnico projekta:

 • DP 300 – Izvajanje scaleup programa
  1. Naloga 320: Pomoč pri izvajanju scaleup lab programa in priprava »batch 2« programa z podpornimi aktivnostmi opredeljenimi iz prijavnice »Task 320« in »Operativnega koncepta Agile Manufacturing Lab-a«, pripravljenega v okviru DEL200.2 (glej prilogo)
 • DP 400 – Razvoj samovzdržnosti ekosistema
  1. Naloga 410: Pomoč pri pripravi poslovnega modela mentorske sheme.
  2. Naloga 430: Pomoč pri pripravi predloga sponsorship programa z predhodno analizo stanja

Pred začetkom izvajanja se aktivnosti uskladijo z potrebami naročnika!

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • cena (ki naj vsebuje vse morebitne stroške, popuste in rabate)
 • veljavnost ponudbe
 • reference

Vrednost ponudbe ne sme preseči 12.000,00 EUR (neto).

 1. Časovni in finančni okvir:

Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti najkasneje do 31.12.2021 in dokumentacijo posredovati naročniku skladno z dogovorjenimi roki za vsako opredeljeno aktivnost.

 1. Plačilni pogoji:

Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljeno aktivnosti, ki so predmet naročila. Pogodba za izvedbo storitve se bo sklenila z ekonomsko najugodnejšim ponudnikom.

 1. Merila za izbor:

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo, pri čemer se bo upoštevalo ponujeno ceno, s tem ko najugodnejši ponudnik mora razpolagati z ustreznimi referencami. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb zaprosi za dodatna pojasnila ali dokazila oz. da ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe:

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki, po pošti, osebno oziroma elektronsko (grega@p-tech.si) na naslov naročnika. Kot pravočasne se štejejo vse ponudbe prispele do vključno 26.08.2021 do 24.00 ure.Kontaktna oseba za dodatne informacije: Grega Konkolič, tel. 02 530 82 00, grega@p-tech.si

Ponudba_obrazec SUP4EU

Murska Sobota, 16.08.2021

 

Brezplačne storitve za izboljšanje poslovanja in ponovni zagon majhnih podjetij in samostojnih podjetnikov

SVETOVANJE ZA IZBOLJŠANJE POSLOVANJA IN PONOVNI ZAGON MAJHNIH PODJETIJ IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV