fbpx

Si želite pogledati v prihodnost? Storite to na največji mednarodni metaverse in NFT konferenci v Sloveniji!

Si želite pogledati v prihodnost? To boste lahko skoraj dobesedno storili na mednarodni World Future Verse konferenci, ki jo v Festivalni dvorani na Bledu, od 29. 9. do 1. 10. 2022, organizira Tehnološki park Ljubljana z ostalimi partnerji. Konferenca bo obravnavala najbolj vroče teme ta hip: metaverse, NFT internet 3.0 in ter blockchain tehnologije, ki hkrati pomenijo tudi vstopnico v uspešno poslovanje v prihodnosti, razumevanje marketinga in novih poslovnih priložnosti.

Podobno kot se je zgodilo že pri kriptovalutah in blockchain tehnologijah, je Slovenija ena od vodilnih držav na svetu tudi na hitro vzpenjajočem se področju NFT in metaversa. Naj spomnimo, da smo bili prva država na svetu, ki je izdala t. i. nezamenljive žetone NFT ob otvoritvi EXPO Dubai 2020, s katerimi smo promovirali naše turistične destinacije.

Trende prihodnosti bodo naznanjala svetovna zveneča imena

Organizatorji WORLD FUTURE VERSE konference želijo mednarodni in svetovni javnosti predstaviti digitalne in poglobljene rešitve za nadgradnjo razvoja inovativnih marketinških in tehnoloških pristopov in novih poslovnih modelov. Gostili bodo vodilne svetovne strokovnjake in kreativne vizionarje, ki bodo predstavili primere dobrih praks iz področja najsodobnejših tehnologij in osvetlili trende, vprašanja in izzive v prihodnosti.

Konference bo razdeljena v tri programske sklope. Prvi bo obsegal področje blockchain tehnologij, v povezavi z zelenim prehodom in digitalno transformacijo. V drugem in tretjem dnevu pa bo poudarek na tehnologijah virtualne in obogatene resničnosti, NFT-jih, web3.0 in DAO rešitvah.

Spodbujanje krožnega in digitalnega razvoja

Namen konference bo med drugim tudi odkrivanje možnosti za razvoj kulturnega in kreativnega turizma z uporabo digitalizacije kulturne dediščine, možnosti uporabe virtualne in obogatene resničnosti, ter uporabe blockchain tehnologij.

 »Skozi paradigmo uporabe naprednih tehnologij bo rdeča nit konference usmerjena v digitalno, trajnostno in zeleno prihodnost, ki je kot eden od ključnih elementov predvidena tudi v novi perspektivi Evropske unije. Velik poudarek bo namenjen tudi ustvarjanju svetov v metaversu in razvoju kreativnega turizma z uporabo virtualne in obogatene resničnosti«, pravi Aleš Pevc, vodja tehnološke pisarne in razvojnih projektov v Tehnološkem parku Ljubljana.

V sklopu dogodka, bo v petek 29. septembra 2022, organizirana tudi Circular 4.0 konferenca, ki bo namenjena vzpostavitvi povezave med krožnim gospodarstvom, digitalno transformacijo in industrijo 4.0.

Metaverse Theather

Na prizorišču konference snovalci programa obljubljajo unikaten »Metaverse theater«, ki bo obiskovalcem pričaral fuzijo odprtega prostora za razvoj osebnih potencialov, digitalnih kompetenc ter spoznavanje najnaprednejših tehnologij. Povabili vas bodo v navidezni časovni stroj in vas poslali v bližnjo prihodnost. Skozi predstavitev novih tehnologij, kot sta obogatena in virtualna resničnost, boste spoznali pojme metaverse, NFT in blockchain in odkrivali najboljšo različico sebe skozi izbiro različnih avatarjev.

Vse dni konference bo v prostorih Festivalne dvorane Bled potekala tudi predstavitev primerov dobrih praks uporabe tehnologij prihodnosti v podjetništvu in industriji. Obiskovalci pa bodo imeli možnost testiranja in razvoja idej s področja metaversa ter tehnologij virtualne in obogatene resničnosti. Predstavljene bodo tudi priložnosti za pridobitev podpore in vavčerjev za podjetja in start-upe, ki delujejo na področju metaverse, XR in NFT.

Program konference in več informacij

Več o programu in govorcih na WORLD FUTURE VERSE konferenci si lahko ogledate na spletni strani: https://wfvconf.com/.

Povabilo k oddaji ponudb za izvedbo aktivnosti v okviru projekta “SMARTER AOE”

 POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA

»SMARTER AOE  – Transformation of the Amazon of Europe into smarter and greener tourism destination« –

Strokovna podpora pri pripravi metodologije in izvedbi postopka za dodelitev finančne podpore za digitalno preobrazbo MSP-jev v turizmu

 

 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 

 1. Predmet povabila

Strokovna podpora pri pripravi metodologije in izvedbi postopka za dodelitev finančne podpore za digitalno preobrazbo MSP-jev v turizmu (delovni sklop WP5; skladno s prijavnico na str. 97 ).

Aktivnosti zajemajo 2 vsebinska sklopa:

 1. SKLOP: Strokovna podpora pri pripravi metodologije za dodeljevanje finančne podpore za digitalno preobrazbo MSP-jev v turizmu,

Metodologija mora zajemati podrobnejše informacije o:

 • izbirnem postopku in komisiji (ocenjevalci)
 • razpisni dokumentaciji
 • plačilnem postopku
 • okvirni časovnici celotnega postopka dodelitve finančne podpore (časovni načrt izvedbe)

Rok za izvedbo aktivnosti: 20. 9. 2022

 

 1. SKLOP: Strokovna podpora pri izvedbi postopka dodeljevanja finančne podpore za digitalno preobrazbo MSP-jev v turizmu

Nudenje strokovne podpore pri izvedbi postopka dodeljevanja finančne podpore za digitalno preobrazbo MSP-jev v turizmu, ki mora zajemati sledeče aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Navedba podrobnosti o razpisu za izbor MSP-jev v turizmu, ki jim bo dodeljena finančna podpora.
 • Aktivnost 2: Priprava ocenjevalnega in izbirnega postopka v okviru razpisa za dodelitev finančne podpore MSP-jem v turizmu
 • Aktivnost 3: Priprava končne metodologije za poročanje o izboljšanju uvajanja digitalizacije, inovativnih rešitev in novih tehnologij s strani MSP-jev v turizmu.
 • Aktivnost 4: Priprava skupnega poročila o izboljšavah pri finančno podprtih MSP-jih v turizmu na področju uvajanja digitalizacije, inovativnih rešitev in novih tehnologij. Skupno poročilo se pripravi na podlagi posameznih poročil MSP-jev, ki bodo prejela finančno podporo. Skupno poročilo bo prav tako vsebovalo ugotovitve o splošnem prispevku projekta k rasti in razvoju MSP-jev v turizmu na področju uvajanja novih produktov, digitalne transformacije in inovacij.

Rok za izvedbo aktivnosti:

 • Aktivnost 1 do 10. 10. 2022
 • Aktivnost 2 do 10. 10. 2022
 • Aktivnost 3 do 10. 10. 2022
 • Aktivnost 4 do 20. 6. 2024

Podrobnejša specifikacija aktivnosti in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

 Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost del brez DDV
 • datum veljavnosti ponudbe

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz druge točke ne sme presegati 19.500,00 EUR brez DDV.

Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 

 1. Finančni okvir

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 

 1. Plačilni pogoji

 Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po izvedbi posameznih aktivnosti iz 2. točke tega povabila.

 

Pogoji za oddajo ponudbe in merila za izbor

Ponudnik mora k ponudbi priložiti reference o izvedbi strokovne podpore malim in srednje velikim (start-up) podjetjem doma in v tujini, med drugim na področju pridobivanja finančnih sredstev zasebnih vlagateljev.

Ponudnik je kazensko odgovoren, če ne poda resničnih informacij. Naročnik ima pravico preveriti resničnost podanih referenc.

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

Postopek bo vodila strokovna komisija imenovana s strani odgovorne osebe naročnika.

 

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki in elektronsko (tjasa@p-tech.si) najkasneje do 26. 8. 2022 (datum prispetja ponudbe k naročniku).

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Tjaša Ružič, tel. 02 530 82 00, tjasa@p-tech.si

Ponudba_obrazec SAOE-WP5

Murska Sobota, 19.08.2022

 

Mednarodni hekaton Evropskega inštituta za inovacije – Challenge Lab CEE

Postanite inovator!

EIT Food Slovenija vabi zainteresirane k udeležbi in potegovanju za bogate nagrade, vabi pa tudi zainteresirane mentorje, da se pridružijo ekipi izkušenih strokovnjakov, ki bo spremljala delo ekip. Challenge Lab je dvotedenski maraton oblikovanja inovacij, ki ga organizira Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT Food). V času dogodka udeleženci v multidisciplinarnih skupinah razvijejo koncept za produkt ali storitev, ki predstavlja rešitev za predhodno določen, aktualen izziv agroživilskega sektorja. Pod vodstvom mentorjev in različnih uspešnih gostujočih strokovnjakov bodo skupine podrobneje spoznale metodo Design Thinking, ki jo sicer uporabljajo uspešna svetovna podjetja pri oblikovanju novih produktov.

Udeleženci bodo skozi srečanja v multidisciplinarnih skupinah s pomočjo metode Design Thinking sprva raziskali aktualne izzive agroživilstva. Na podlagi pridobljenih podatkov pa bodo nato skupaj iskali koncept ter ga preoblikovali v prototip. Na zaključnem srečanju bodo skupine končno rešitev predstavile pred strokovno komisijo in se potegovale za bogate denarne nagrade v vrednosti 9.000 evrov.

Komu je namenjen: ambicioznim mladim osebam vpete v agroživilski sektor z nič ali nekaj let izkušenj – študentje podiplomskega, magistrskega ali doktorskega študija, raziskovalci, mladi zaposleni v podjetjih agroživilskega sektorja ali v podjetjih, ki se kakorkoli z njim povezuje (npr. marketing, grafično oblikovanje, izdelava embalaže…).

Prijave: do 15. julija, 2022

Več informacij najdete TUKAJ.

 

Postanite mentor skupini ambicioznih mladih, delite znanje in razširite svojo mrežo!

Osebe zaposlene v agroživilskem sektorju z večletnimi izkušnjami vabimo, da se k dogodku pridružijo kot del strokovne ekipe, ki bo delovnim multidisciplinarnim skupinam ambicioznih mladih pomagala in usmerjala pri njihovem delu. Udeležba je odlična priložnost mreženja.

Za koga: Zaposleni v agroživilskem sektorju z več kot 10 let delovnih izkušenj.

Prijave: do 15. julija 2022

Več informacij: na najdete TUKAJ.

Mednarodno poslovno srečanje »Connect2Slovenia 2022« na 54. MOSu – 15. september 2022

Obrtno podjetniška zbornica Slovenije v okviru Enterprise Europe Network tudi letos organizira in vas vabi na  tradicionalno Mednarodno poslovno srečanje »Connect2Slovenia«, ki bo potekalo v času MOSa, in sicer 15. septembra 2022 na Celjskem razstavišču v Modri dvorani.

KDAJ : 15. 9. 2022

KJE : Celjsko razstavišče, Modra dvorana(1 nadstropje), Dečkova cesta 1, Celje, Slovenia

PRIJAVA :  https://connect2slovenia2022.b2match.io/signup

VSE INFORMACIJE O DOGODKU https://connect2slovenia2022.b2match.io/

Udeležba na dogodku je BREZPLAČNA.

Celodnevni dogodek bo v dopoldanskem delu (10:00 – 11:30)  z eminentnimi gosti iz gospodarstva in javne uprave osvetlil izzive zelenega prehoda, s katerimi se soočajo mala in srednja podjetja v Sloveniji in Avstriji.

Po predstavitvi ( od 12:30  do 16:00) bodo po vnaprej določenem urniku sledila  20 minutna  individualna srečanja  prijavljenih  podjetjih iz JV Evrope in Alpe Adria regije.

Uradni jezik med udeleženci sestanka je angleščina.

Individualni kratki sestanki so prvenstveno namenjeni malim in srednjim podjetjem, start-upom in hitro rastočim podjetjem na področju zelene energije, zelenih tehnologij, krožnega gospodarstva in trajnostnega razvoja iz različnih panog od trajnostnega gradbeništva, lesarstva, kovinske industrije….Torej podjetjem, ki ponujajo izdelke, storitve in procese, ki uporabljajo obnovljive vire energije in zmanjšujejo rabo naravnih virov ali odpravljajo emisije in odpadke, delujejo v skladu z načeli krožnega gospodarstva.

Podrobne informacije o celodnevnem dogodku in kontaktne podatke najdete tudi na spletni strani zbornice:

https://www.ozs.si/tuji-trgi/novice/mednarodno-poslovno-srecanje-connect2slovenia-2022-na-54-mosu-62b1ab6d2114e06196e9443e

Program najdete TUKAJ.

BASF podpira rešitve za ključne okoljevarstvene izzive današnjega časa – INNOVATION HUB 2022

Z veseljem vas obveščamo, da vodilno svetovno kemijsko podjetje BASF ponovno podpira ideje zagonskih podjetij, ne glede na njihovo stopnjo razvoja, ter inovatorjev, vključno z najuglednejšimi raziskovalci iz Slovenije.

BASF Innovation Hub 2022 je edinstvena priložnost za udeležence, da predstavijo svoje zagonske ali inovativne ideje ter si morda zagotovijo naložbe za njihov nadaljnji razvoj. Sestavljen je iz dveh glavnih delov: (1) BASF Innovation Hub 2022 dogodki na lokalni ravni in (2) veliki finale BASF Innovation Hub 2022 na regionalni ravni.

Najboljša inovacija ali zagonska ideja na lokalni ravni bo prejela začetno spodbudo v višini 2.500 EUR bruto, skupaj z možnostjo nadaljnje podpore v višini 5.000 EUR bruto v vsakem primeru – ne glede na to, ali bo idejo kot zmagovalko velikega finala BASF še naprej podpiral.

Letošnja tema natečaja je Obnovljivi viri energije – čiste tehnologije in inovacije, katerih cilj je olajšati prehod na zeleno energijo in razogljičenje energetskih sistemov.

Teme, ki jih pokriva BASF Innovation Hub 2022, vključujejo:

 • Čista energija (primeri: digitalne rešitve, ki se osredotočajo na povečanje učinkovitosti pri procesih in energetske učinkovitosti, rešitve za povečanje deleža obnovljivih virov energije pri oskrbi z električno energijo (toplotna, sončna, vetrna energija), rešitve za toplotno energijo in izolacijo, optimizacija ogrevanja in hlajenja ter prezračevanja, dekarbonizacija energetskih sistemov in spodbujanje tehnologij brez emisij).
 • Pametni prevoz (primeri: materiali za litij-ionske baterije, biogoriva/dodatki, materiali za gorivne celice, elektromagnetno neprepustni materiali, okolju prijazni, vendar odporni materiali za stanovanja EQ).
 • Od kmetije do vilic (primeri: tehnologije za natančno uporabo, digitalne kmetijske svetovalne storitve, digitalne kmetijske rešitve, rešitve, ki prispevajo k bolj trajnostnim prehranskim sistemom, selektivna sredstva za zaščito rastlin, biološka zaščita rastlin).

 Prijave bodo odprte do 16. septembra 2022. Zaključni dogodki bodo potekali novembra in bodo sestavljeni iz dveh delov:

 BASF Innovation Hub 2022 – dogodki na lokalni ravni (prvi del serije dogodkov): po zaključku prijav bo najboljših pet lokalnih ekip dobilo priložnost predstaviti svoje ideje pred lokalno žirijo, ki bo določila zmagovalca na lokalni ravni. Zmagovalci lokalnih dogodkov se samodejno uvrstijo v veliki finale BASF Innovation Hub 2022 in v njem sodelujejo.

 • BASF Innovation Hub 2022 veliki finale (drugi del): je edinstvena priložnost za zmagovalce, da svoje inovacije in zagonske ideje predstavijo še širšemu občinstvu in si morda zagotovijo dodatne naložbe za nadaljnji razvoj.

 Sodelujoče države: Avstrija in Madžarska (skupni lokalni dogodek), Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Srbija in Slovenija (skupni lokalni dogodek), Bolgarija, Grčija, Češka in Slovaška (skupni lokalni dogodek) ter Romunija.

 Več informacij o projektu in časovnico najdete na njihovi spletni strani: join-innovationhub.com.

Lanskoletni dogodek si lahko pogledate na uradnem kanalu dogodka (YouTube).

Javni razpis najdete TUKAJ.

Povabilo k oddaji ponudb za izvedbo aktivnosti v okviru projekta “SMARTER AOE”

 POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA

»SMARTER AOE  – Transformation of the Amazon of Europe into smarter and greener tourism destination« –

Razvoj metodologije in izvedba izobraževalne akademije za krepitev veščin MSP-jev v turizmu na področju digitalne transformacije

 

 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 

 1. Predmet povabila

Razvoj metodologije in izvedba izobraževalne akademije za krepitev veščin MSP-jev v turizmu na področju digitalne transformacije (delovni sklop WP4).

Aktivnosti zajemajo 2 vsebinska sklopa:

SKLOP 1: Razvoj metodologije za krepitev veščin malih in srednje velikih podjetij (MSP) v turizmu (AOE in druge biosferne regije) za celoten konzorcij na področju digitalne transformacije. Metodologija mora zajemati:

 • Opredelitev ciljev izobraževalne akademije
 • Opredelitev aktivnosti (usposabljanje, delavnice, mentoriranje itd.)
 • Nabor tem delavnic
 • Predvideni izvajalci izobraževalnih aktivnosti
 • Časovni načrt izvedbe

Rok za izvedbo aktivnosti: 30. 6. 2022

SKLOP 2: Izvedba »Amazon of Europe Academy« – programa za MSP-je v turizmu z namenom izboljšanja njihovih digitalnih veščin in kompetenc.

Program mora prispevati k uspešnemu in odgovornemu razvoju turizma v Evropski Amazonki (Amazon of Europe – biosferni rezervat Mura-Drava-Donava) in drugih biosfernih rezervatih (Črna Gora, Romunija, Bolgarija) ter mora spodbujati digitalno transformacijo podjetij in vpeljevanje inovacij v turizmu.

Program za krepitev veščin se mora izvajati predvidoma 17 mesecev (predvideno obdobje: oktober 2022 – marec 2024) in zajemati sledeče aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Izvedba 10 spletnih izobraževalnih delavnic za MSP-je v turizmu v angleškem jeziku. Vsebine se morajo skladati s konkretnimi potrebami podjetij, učne metode pa morajo spodbujati izmenjavo znanja, medsebojno učenje in povezovanje.
 • Aktivnost 2: Sodelovanje z naročnikom pri organizaciji 2 regionalnih mrežnih dogodkov s turističnimi MSP-ji in relevantnimi deležniki s tega področja (podporne organizacije, ponudniki digitalnih rešitev, MSP-ji iz drugih sektorjev itd.)
 • Aktivnost 3: Razvoj koncepta in metodologije ter izvedba 10-urnega mentorskega programa za vključene turistične MSP-je (max. 10 ur mentoriranja na posamezno podjetje), prejemnike finančne podpore, z namenom identifikacije potreb in ustreznega koriščenja prejetih sredstev.
 • Aktivnost 4: Priprava (e-)učnih gradiv za turistične MSP-je
 • Aktivnost 5: Sodelovanje pri pripravi končnega poročila o rezultatih izobraževalnih aktivnosti

Rok za izvedbo aktivnosti:

 • Aktivnost 1 do 30. 4. 2024
 • Aktivnost 2 do 30. 4. 2024
 • Aktivnost 3 do 31. 5. 2024
 • Aktivnost 4 do 30. 6. 2024
 • Aktivnost 5 do 30. 6. 2024

Podrobnejša specifikacija aktivnosti in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost del brez DDV
 • datum veljavnosti ponudbe

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz druge točke ne sme presegati 20.000,00 EUR brez DDV.

Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 

 1. Finančni okvir

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 

 1. Plačilni pogoji

Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po izvedbi posameznih aktivnosti iz 2. točke tega povabila.

 

 1. Pogoji za oddajo ponudbe in merila za izbor

Ponudnik mora k ponudbi priložiti naslednje zahtevane reference:

 • oblikovanje vsaj 3 metodologij in programov pospeševanja za start up in MSP podjetja v Sloveniji v slovenskem in angleškem jeziku v zadnjih 2 letih,
 • koordinacija izvedbe programov pospeševanja za start up in MSP podjetja,
 • izvedba vsaj 1 kapitalske investicije v zadnjih 2 letih.

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

Postopek bo vodila strokovna komisija imenovana s strani odgovorne osebe naročnika.

 

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki in elektronsko (tomaz.laposa@p-tech.si) najkasneje do 26. 5. 2022 (datum prispetja ponudbe k naročniku).

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Tomaž Lapoša, tel. 02 530 82 00, tomaz.laposa@p-tech.si

SMARTER AOE_Ponudba_Obrazec

 

Murska Sobota, 16. 5. 2022

 

 

Povabilo k oddaji ponudb za izvedbo aktivnosti na projektu Scaleup4Europe

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA

IZVEDBO AKTIVNOSTI NA PROJEKTU

Scaleup4Europe

 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi zainteresirane izvajalce, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

 1. Predmet povabila

Izvedba naslednjih podpornih storitev pri izvajanju scaleup lab in sponzorship programa:

 • Pomoč pri navezovanju stikov in organizaciji vsaj 2 B2B dogodkov z domačimi INVESTITORJI (investicijski skladi, poslovnimi angeli, ipd), kjer se investitorji srečajo s startup ali scaleup podjetji.
 • Pomoč pri organizaciji 1 brokerage dogodka v tujini na katerem bo prisotnih vsaj 5 tujih INVESTITORJEV in vsaj 20 podjetij iz Slovenije, Avstrije in Srbije, z namenom izvedbe B2B sestankov.
 • Pomoč pri navezovanju stikov in organizaciji vsaj 2 B2B dogodkov z domačimi ali tujimi KORPORACIJAMI/VEČJIMI PODJETJI, kjer se investitorji srečajo s startup ali scaleup podjetji. En dogodek se izvede v Sloveniji in en v tujini.
 • Organizacija 1 obiska TUJEGA ACCELERATORSKEGA PROGRAMA kateri ponuja finančno pomoč podjetjem (organizacija, prevoz in nočitev vsaj za 2 podjetji)
 • “Vključitev Pomurskega tehnološkega parka v mednarodno partnersko mrežo pri organizaciji 1 večjega MEDNARODNEGA DOGODKA NA TEMO DISRUPTIVNIH TEHNOLOGIJ (blockchain, WEB 3.0. ipd) z izvedbo B2B srečanja z ponudniki tehnoloških rešitev.
 • Pomoč pri organizaciji vsaj 1 »Ecosystem building« dogodka, na katerem bodo prisotni vsaj 4 tuji partnerji.
 • Pomoč pri iskanju in dogovoru z vsaj 10 tujimi EU partnerji, ki prihajajo iz različnih regij glede širitve Scaleup Lab podpornega programa v nove EU regije s ciljem zagotovitve finančnih sredstev za samovzdržnost izvajanja podpore.

Pred začetkom izvajanja se aktivnosti podrobneje uskladijo z potrebami naročnika!

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • cena (ki naj vsebuje vse morebitne stroške, popuste in rabate)
 • veljavnost ponudbe
 • reference

Vrednost ponudbe ne sme preseči 19.900,00 EUR (neto).

 1. Časovni in finančni okvir:

Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti najkasneje do 31.12.2022 in dokumentacijo posredovati naročniku skladno z dogovorjenimi roki za vsako opredeljeno aktivnost.

 1. Plačilni pogoji:

Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljene aktivnosti, ki so predmet naročila. Pogodba za izvedbo storitve se bo sklenila z ekonomsko najugodnejšim ponudnikom.

 1. Merila za izbor:

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo, pri čemer se bo upoštevalo ponujeno ceno, s tem ko najugodnejši ponudnik mora razpolagati z ustreznimi referencami. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb zaprosi za dodatna pojasnila ali dokazila oz. da ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe:

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki, po pošti oz. osebno na naslov naročnika. Kot pravočasne se štejejo vse ponudbe prispele do vključno 06.05.2022 do 24.00 ure.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Grega Konkolič, tel. 02 530 82 00, grega@p-tech.si

Ponudba_obrazec SUP4EU

Murska Sobota, 15.04.2022

 

Povabilo k oddaji ponudb za izvedbo aktivnosti v sklopu projekta SIO-P-TECH-2020-2022

POVABILO

k oddaji ponudb za izvedbo usposabljanja zaposlenih v Pomurskem tehnološkem parku v sklopu projekta SIO 2020-2022, Aktivnost G: Dvig kompetenc SIO in sodelovanje

 

 1. Naročnik povabila:

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane z primernimi kompetencami, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo izobraževalnih storitev.

 

 1. Predmet povabila

Predmet povabila je organizacija in izvedba usposabljanja z naslednjim programom in pogoji izvedbe:

 

Sklop 1:  Usposabljanje zaposlenih na področju digitalne transformacije

NAMEN: Usposobiti zaposlene tehnološkega parka za izvajanje mentorskih in svetovalnih aktivnostih v podjetjih na področju digitalne transformacije.

POGOJI ZA IZVEDBO:

 • Usposabljnaje mora zajemati predstavitev vseh 12 ključnih novih tehnologij, s katerimi lahko podjetja s pomočjo digitalne transformacije rastejo na donosen način: (1) veliki podatki, (2) umetna inteligenca, (3) računalništvo v oblaku, (4) kibernetska varnost, (5) veriženje blokov, (6) internet stvari, (7) digitalni marketing, (8) 3-D tiskanje, (9) droni, (10) roboti, (11) virtualna resničnost, (12) navidezna realnost.
 • Ponudnik mora vključiti v proces usposabljanja tudi zbirko vseh potrebnih orodij, ki se potrebujejo za izvedbo digitalne transformacije, in namreč:
 • Metodologijo izvedbe digitalne transformacije
 • Orodja za izračune in grafične analize (npr: excel, ipd)
 • Predloge za oblikovanje poročila (npr: word, excel, powerpoint, ipd)
 • Pojasnila oz navodila za izpolnjevanje predlog
 • Realni primeri podjetij in predstavitev primerov dobre prakse
 • Usposabljanje mora biti usmerjeno v način kako se zbirka orodij uporablja pri reševanju tematskih problemov.
 • Gradivo z zbirko vseh potrebnih orodij je lahko v slovenskem ALI angleškem jeziku, medtem ko »predloge za oblikovanje poročila« morajo biti v obeh, v slovenskem IN angleškem jeziku.
 • Usposabljanja se izvede na lokaciji naročnika.
 • Točen datum izvedbe usposabljanja dogovorita in uskladita naročnik ter izvajalec v predvidenem roku.

 

Sklop 2:  Usposabljanje zaposlenih na področju strateškega managementa

NAMEN: Usposobiti zaposlene tehnološkega parka za izvajanje mentorskih in svetovalnih aktivnostih v podjetjih na področju strateškega managementa.

POGOJI ZA IZVEDBO:

 • Usposabljanje mora zajemati reševanje naslednjih tematskih sklopov: (1) Oblikovanje poslovnega modela Canvas (Business model Canvas), (2) Uravnoteženi sistem kazalnikov (Balanced scorecard), (3) Reševanje problema profitabilnosti (Profitability problem), (4) Oblikovanje cenovne strategije (Pricing strategies), (5) Porterjev 5 konkurenčnih sil (Porters 5 forces), (6) Analiza vrednostne verige (Value Chain Analysis), (7) Neto sedanja vrednost (Net present value), (8) Drevo gonilnikov vrednosti (Value driver tree), (9) Diagram ribje kosti (Fishbone diagram), (10) Vstop na tuji trg (Entering a new market).
 • Ponudnik mora vključiti v proces usposabljanja tudi zbirko vseh potrebnih orodij, ki se potrebujejo za reševanje vseh 10 tematskih sklopov iz prve alineje, in namreč:
 • Metodologijo izvedbe
 • Orodja za izračune in grafične analize (npr: excel, ipd)
 • Predloge za oblikovanje poročila (npr: word, excel, powerpoint, ipd)
 • Pojasnila oz navodila za izpolnjevanje predlog
 • Realni primeri podjetij in predstavitev primerov dobre prakse
 • Usposabljanje mora biti usmerjeno v način kako se zbirka orodij uporablja pri reševanju tematskih problemov.
 • Gradivo z zbirko vseh potrebnih orodij je lahko v slovenskem ALI angleškem jeziku, medtem ko »predloge za oblikovanje poročila« morajo biti v obeh, v slovenskem IN angleškem jeziku.
 • Usposabljanja se izvede na lokaciji naročnika.
 • Točen datum izvedbe usposabljanja dogovorita in uskladita naročnik ter izvajalec v predvidenem roku.

 

 1. Način izvedbe:

 Izvajalec pošlje zbirko orodij (gradiva) obeh sklopov naročniku, da se zaposleni predhodno seznanijo in pripravijo na srečanja

 • Izvede se vsaj 10 srečanj po 4h na lokaciji naročnika kjer je poudarek na metodologiji in uporabi orodij

 

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

 Ponudba mora zajemati naslednje podatke:

 • kontakt ponudnika
 • vrednost ponudbe brez DDV
 • rok izvedbe storitev
 • veljavnost ponudbe
 • reference

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti, ki so predmet povabila, ne sme presegati vrednosti 15.000 EUR brez DDV. Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 

 1. Časovni in finančni okvir

 Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti najkasneje do 30.06.2022.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, gradiva ipd.. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 

 1. Plačilni pogoji

 Za izvedbo storitve naročnik pošlje izbranemu ponudniku naročilnico. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po opravljenih aktivnostih.

 

 1. Merila za izbor

 Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Izvajalec mora razpolagati z primernimi referencami. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

 Ponudbe se predložijo na predpisanem obrazcu v pisni obliki po pošti oz osebno na naslov naročnika najkasneje 15.04.2022 do 12.00 ure (datum prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 32, marjetka@p-tech.si.

 

Murska Sobota, 04.04.2022

Pomurski tehnološki park, d.o.o.

                                                                                                                                mag. Marko Močnik, direktor

 

 

Priloga:

 

 

Novi razpisi Slovenskega podjetniškega sklada ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Slovenski podjetniški sklad je nedavno objavil 2 javna razpisa:

P4I 2022 (Spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih),

P2 2022 (Spodbude za zagon inovativnih podjetij) 

 

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pa je objavilo:

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih

 

P4I 2022 – Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih

Slovenski podjetniški sklad želi z JR spodbuditi investicije mikro, malih in srednje velikih podjetij, delujočih na manj razvitih območjih, v novo tehnološko opremo, digitalizacijo proizvodnje ter za prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo.

Višina sofinanciranja: od 100.000 – 200.000 EUR, 100% financiranje upravičenih stroškov (shema de minimis!)

Upravičenci:

 • mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 zaposlenim na dan 28.02.2022
 • so na dan oddaje vloge registrirana vsaj 18 mesecev

Upravičeni stroški:

 • nakup novih opredmetenih osnovnih sredstev
 • nakup neopredmetenih osnovnih sredstev
 • stroški transporta, montaže in zagona opreme

Obdobje nastanka upravičenih stroškov: od oddaje vloge do 30.09.2023

🟩ROK za oddajo vlog: 29.03.2022 in 12.04.2022 do 14.00🟩

Letak razpisa

Podrobnejše informacije na sledeči povezavi: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=149

P2 2022 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij

Javni razpis spodbuje zagon tehnološko inovativnih podjetij s potencialom rasti, ki so na začetku svoje poti in za širši trg razvijajo inovativne produkte, procese in storitve z visoko dodano vrednostjo. Inovativno podjetje je podjetje, ki razvija nove proizvode, procese, storitve ter se na inovativen način odziva na zahteve trga in se osredotoča na reševanje problemov kupcev.

Upravičenci:

Mikro in mala podjetja organizirana kot d.o.o., s.p., zadruge (registrirana med 01.01.2021 – 15.03.2022)

Pogoji kandidiranja:

 • rezultat razvoja proizvoda/storitve mora biti tržno naravnan
 • razvoj mora potekati v podjetju
 • vlagatelj mora izkazati zaprto finančno konstrukcijo
 • podjetje mora poslovati z dobičkom najkasneje v letu 2024

Višina financiranja: do 54.000 EUR, intenzivnost pomoči znaša do 100%

Izplačilo v treh tranšah:

 1. tranša: 10.000 EUR v letu 2022
 2. tranša: 12.000 EUR v letu 2023
 3. tranša: 32.000 EUR v letu 2023

Namen financiranja:

 • zagon inovativnega podjetja
 • razvoj minimalno sprejemljivega produkta
 • lansiranje produktov na trg

ROK ZA PRIJAVO V PREDSELEKCIJSKI POSTOPEK: predvidoma 13.04.2022

🟩ROK ZA ODDAJO VLOG: 10.05.2022, do 14:00🟩

Letak razpisa 

Podrobnejše informacije na sledeči povezavi: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=148

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih

NAMEN javnega razpisa je spodbujanje povečanja investicij z višjo dodano vrednostjo v deležu bruto domačega proizvoda, povečanje deleža trajnostno naravnanih investicij, ki imajo v strukturi stroškov zelene in digitalne rešitve in izboljšujejo konkurenčni položaj podjetij ter zmanjševanje razvojnih razlik obmejnih problemskih območij v primerjavi s preostalimi območji v Sloveniji.

PREDMET javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov začetnih investicij podjetij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva.

UPRAVIČENCI so mala in srednja podjetja z obmejnih problemskih območij.

Razpisana vrednost javnega razpisa je 30 milijonov evrov. Višina sofinanciranja sledi novi karti regionalne državne pomoči za obdobje 2022–2027, skladno s katero se delež sofinanciranja lahko giblje med 15% do 50% upravičenih stroškov, v odvisnosti od velikosti podjetja in od lokacije investicije, pri čemer se bodo predvidoma naslavljale investicije v vrednosti od 0,3 mio evrov navzgor.

UPRAVIČENI STROŠKI:

 • nakup strojev in opreme,
 • nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa,
 • gradbena-obrtniška-inštalacijska dela

🟩ROK ZA PRIJAVO: 11.04.2022 do 23:59🟩

Podrobnejše informacije na sledeči povezavi: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-zacetnih-investicij-v-podporo-investicijam-za-vecjo-produktivnost-konkurencnost-odpornost-in-dekarbonizacijo-gospodarstva-na-obmejnih-problemskih-obmocjih/

DO CELOVITIH PODPORNIH STORITEV PRI RAZVOJU POSLOVNIH IDEJ IN RASTI PODJETIJ V SKLOPU OPERACIJE SIO-P-TECH-2020-2022

 1. Namen podpornih storitev

Pomurski tehnološki park želi spodbuditi zagon, razvoj in rast inovativnih podjetij ter njihovo povezovanje z obstoječimi domačimi in tujimi podjetji z namenom doseganja verig vrednosti in ustvarjanja potenciala za kreiranje novih delovnih mest. Pri izvedbi aktivnosti se bodo zasledovali naslednji cilji:

 • povečevanje števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem;
 • povečevanje stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij;
 • premagovanje ovir hitro rastočih podjetij.

Podporne storitve Pomurski tehnološki park izvaja v obdobju od 01.01.2020 do 31.12.2022.

 

 1. Pogoji za koriščenje

Ciljne skupine uporabnikov, katerim so namenjene podporne storitve so:

 • inovativni potencialni podjetniki (inovativni posamezniki, dijaki, študenti, pedagoški delavci, raziskovalci)
 • nova in obstoječa podjetja s potencialom hitre rasti – start-up podjetja
 • hitro rastoča podjetja s potencialom globalne rasti – scale up podjetja

 

 1. Predmet podpornih storitev
 • PROMOCIJSKO – MOTIVACIJSKI DOGODKI

Udeležba na promocijsko-motivacijskih dogodkih organiziranih v okviru Pomurskega tehnološkega parka. Namen teh srečanj je motivirati, povezovati in usposabljati skupnost talentiranih posameznikov. Dogodki se bodo izvedli v obliki:

 • promocije podjetništva
 • predstavitev storitev ter programov SIO
 • predstavitev dobrih praks in poslovnega mreženja
 • NABOR IN PRESOJA PODJETNIŠKIH IDEJ

Osnovni namen je sistematično prepoznavanje in vrednotenje inovativnih podjetniških idej v regionalnem okolju. Nabor idej se izvaja s pomočjo individualnih sestankov z nosilci idej. Nosilce idej se glede na njihove individualne potrebe usmerja v ustrezne podporne vsebine oz. programe.

 • INFORMIRANJE IN SVETOVANJE

Področja informiranja in svetovanja zajemajo:

 • svetovanje pri preverbi poslovne ideje
 • svetovanje podjetjem za kvalitetnejše poslovno odločanje

Predvidena vsebina svetovalnih storitev:

 • ocena izvedljivosti novih predlogov (oblikovanje poslovne ideje, vrednotenje in preverjanje, pomoč pri pripravi poslovnega načrta, poslovnega modela, analiza trga, vpeljava inovacij ali novih tehnologij, ocena investicijskega načrta, ipd.)
 • postopek za zagon podjetja (potrebni koraki, izbira pravno-organizacijske oblike, izbira banke, priprava internih pravilnikov, ipd.)
 • vodenje in upravljanje podjetja (organizacija vodenja podjetja, strateško planiranje, priprava poslovnih modelov, poslovnih načrtov, pogajanja, administrativne storitve, ipd.)
 • knjigovodsko računovodsko svetovanje (priprava kalkulacij, vodenje poslovnih knjih, finančni izkazi, periodični obračuni, poročanja, biniteta partnerjev, upravljanje z dolgovi in terjatvami, kompenzacije, ipd.)
 • finančno poslovanje (finančna analiza poslovanja, davčno svetovanje, priprava finančne dokumentacije pri razpisih, investicijski načrti, pridobivanje virov financiranja – garancije, krediti, leasing, povezovanje s skladi tveganega kapitala ali strateškimi partnerji, ipd.)
 • nove tehnologije (prenos znanja in tehnologij, uvajanje informacijske tehnologije, avtomatizacije v proizvodni ali storitveni proces poslovanja, izvedba RR projektov, predstavitev novih tehnologij, povezovanje z industrijskim ali raziskovalnim okoljem, tehnično-tehnološka svetovanja, ipd.)
 • poslovni procesi (uvedba vitkega poslovnega procesa, postavljanje ciljev, projektni management , vodenje sestanka, upravljanje s časom, ocenitev dela, racionalizacija poslovnih procesov, standardizacija, pomoč pri certifikaciji, sistem nabave, proizvodnje, prodaje, ipd.)
 • marketing in internacionalizacija (analiza trga, priprava strategija vstopa na trg, strategija prodaje, načrt marketinga, trženja, učinkovite predstavitve, ipd.)
 • varstvo okolja (skladnost s predpisi, uvedba sistema, standardizacija, ravnanje z odpadki, ipd.)
 • zaščita intelektualne lastnine (vrednotenje ideje, inovacije, pomoč pri pripravi dokumentacije, raziskave, pomoč pri prijavi patenta in razvoju prototipa, svetovanje pri uveljavitvi na trgu – licenca, prodaja, proizvodnja, marketing, ipd.)
 • pravno svetovanje (gospodarsko, davčno, stvarno, avtorsko, delovno in izvršilno pravo – svetovanja in pomoč pri pripravi pogodb)
 • informiranje (interno obveščanje podjetij, priprava poročil, dostop do podatkov, ipd.)
 • TEMATSKI DOGODKI

Namen teh srečanj je motivirati, povezovati in usposabljati skupnost talentiranih posameznikov. Dogodki se izvajajo v obliki posredovanja znanj in kompetenc za začetek podjetniške poti oz. na ostalih strokovnih področjih, ki bodo identificirana glede na potrebe ciljne skupine.

 • MENTORIRANJE

Mentorski program zajema poglobljeno dolgoročno individualno delo z nosilcem podjetniške ideje ali skupine ter izvedbo prilagojenih usposabljanj. Mentorstvo je usmerjeno v pripravo poslovnih načrtov, poslovnih modelov, tržnih analiz, strategij promocije, raziskovalno razvojnih aktivnosti, pripravo tehnoloških postopkov, razvoj produkta, proizvodnega procesa, pripravo študij, pomoč pri navezovanju stikov, organizacijo B2B sestankov, pripravo in tolmačenje pogodb in zakonodaje, k iskanju virov financiranja, ipd.. Program mentorstva se izvaja v kombinaciji dela v obliki svetovalnih aktivnosti, ki so prilagojena potrebam posameznega podjetja.

 • SVETOVANJE EKSPERTOV

Aktivnost zajema izvedbo različni strokovnih področij s ciljem odprave specifičnih ovir podjetja.  Aktivnost združuje kompetence in znanja, ki jih ima osebje tehnološkega parka in zunanji izvajalci, kateri so strokovnjaki na različnih področjih in bodo s strani tehnološkega parka angažirani za pomoč inovativnim podjetjem. Program svetovanja se izvaja v kombinaciji dela v obliki svetovalnih aktivnosti, ki so prilagojena potrebam podjetja.

 

 1. Ostale informacije glede koriščenja podpornih storitev

Nosilci inovativnih podjetniških idej nas lahko za informacije, svetovanje in presojo poslovne ideje kontaktirate preko e-pošte na info@p-tech.si ali telefona na št. 02 5308 232.

Da boste pravočasno informirani o tekočih aktivnostih Pomurskega tehnološkega parka vas vabimo, da se prijavite na naše e-novice

O izvedbi aktivnosti s sklopu operacije SIO-P-TECH-SIO-2020-2022 pa vas vabimo, da nam sledite tudi na:

http://p-tech.si/

https://www.facebook.com/ptech.si/

https://www.linkedin.com/company/pomurje-technology-park-d.o.o./

https://twitter.com/PomurjeTP

https://www.youtube.com/channel/UCCcmGWIciJIiP6rGeaPeyEw/featured

 

Aktivnosti Pomurskega tehnološkega parka d.o.o. v okviru operacije SIO-P-TECH-2020-2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.