fbpx

DIH² – odprt prvi poziv / Open Call

V okviru projekta DIH² je odprt poziv za Pospeševanje uvajanja robotskih tehnologij v proizvodna podjetja.

DIH² je EU-projekt v okviru programa Obzorje 2020, kjer bo izbranim konzorcijem, sestavljenim iz tehnoloških ponudnikov na eni in malim in srednje velikih podjetij (tudi t.i. Mid-Caps – srednje velika podjetja) na drugi strani, na voljo 248.000 € za potrebe uvajanja robotskih tehnologij v njihove proizvodne procese. DIH² je vseevropska mreža 26-ih digitalnih vozlišč (DIH) za področje robotike in agilne proizvodnje. S 1. julijem 2019 pa se je odprl prvi razpis. V naslednjih 8 mesecih bodo za investicije na voljo kar 3-je milijoni evrov.

V okviru javnega razpisa za zbiranje predlogov bo 13 izbranim konzorcijem razdeljenih do 248.000 EUR. Vsak konzorcij je sestavljen iz največ treh članov in mora vsebovati ponudnika tehnologije (npr. Zagonsko podjetje, MSP, raziskovalno organizacijo, kompetenčni center ali drugega tehnološkega ponudnika) in MSP / srednje veliko proizvodno podjetje.

Številni veliki proizvajalci so razvili lastne tehnologije za optimizacijo proizvodnje, drugače pa je s proizvodnimi  MSP-ji, ki se še naprej soočajo z velikimi izzivi pri avtomatizaciji svojih procesov in se ne zmorejo tako hitro odzivati in prilagajati spremembam na trgu in potrebam kupcev. Glavne ovire pri uvedbi agilnega proizvodnega procesa so pomanjkanje znanja in pa različne ekonomske omejitve.

DIH² je zato objavil prvi javni poziv katerega namen je odpraviti ovire pri dostopu do znanja in finančnih virov za proizvodna MSP ter srednje velika podjetja (MidCaps – so srednje velika podjetja z manj kot 500 zaposlenimi in prodajo manj kot 100 milijonov evrov*) in sicer tako, da jim omogoča sodelovanje s proizvajalci tehnologij. Proizvajalci tehnologij bodo sodelovali s podjetji pri integraciji robotskih rešitev in jim tako olajšali uvedbo agilnega proizvodnega procesa.

 

Pomurski tehnološki park je kot edini slovenski partner v tem projektu tudi kontaktna točka za domače MSP-je in ponudnike tehnologij. Čeprav je objavljena vsa potrebna dokumentacija na spletni strani projekta (https://dih-squared.fundingbox.com/ ), spletni strani in socialnih medijih Pomurskega tehnološkega parka (http://p-tech.si/ ) je za dodatna vprašanja in pri prijavah na voljo tudi osebje Pomurskega tehnološkega parka.

 

Kdo se lahko prijavi?
Ponudniki tehnologij, to so vse vrste podjetij, ki so specializirana za prenos tehnologij ali sistemsko integracijo pri končnih uporabnikih. Vključujejo lahko sistemske integratorje, raziskovalne in tehnološke organizacije, digitalna inovacijska vozlišča, zagonska podjetja in mala in srednja podjetja.

Končni uporabniki so proizvodna mala in srednja podjetja ali MidCaps podjetja (*).

Prva faza odprtega razpisa
V prvi fazi odprtega razpisa se bodo lahko mala in srednja podjetja, srednje velika podjetja in ponudniki tehnologij individualno prijavili s preprostim prijavnim obrazcem med 1. julijem 2019 in 31. oktobrom 2019 (prijava je možna na tej povezavi: https://dih-squared.fundingbox.com/ , kjer se prijavite v eno od obeh opcij).

10 podjetij iz vsake kategorije (ponudniki tehnologije in mala in srednja podjetja / srednje velika podjetja) bo izbranih za sodelovanje na enem od 26 lokalnih borzno-posredniških dogodkov, ki se bodo odvijali na nacionalni ravni po vsej Evropi. Na borzno posredovanje bo povabljenih skupno 520 podjetij.

Udeleženci bodo prejeli 1.000 EUR za udeležbo na borzno-posredniškem dogodku in se povezali v konzorcij z vsaj eno drugo družbo. Konzorcijem bo pomagal eden od 26 DIH iz mreže DIH² pri pripravi prijave na drugo fazo odprtega razpisa. Podjetja, ki niso sodelovala v prvi fazi, se lahko prijavijo na drugo stopnjo, vendar niso upravičena do pomoči pri pripravi vloge.

 

 

Druga faza odprtega razpisa
Konzorciji sestavljeni iz 2 do 3 članov morajo oddati vloge za drugo fazo javnega razpisa med 3. decembrom 2019 in 27. februarjem 2020. Izmed prijavljenih bo izbranih šestindvajset prijav, ki bodo prejela nepovratna sredstva v višini 1.000 EUR za udeležbo na t.i. »ocenjavalnem dnevu«. Tam bo strokovni svet (»žirija«) ocenjeval ustreznost in izvedljivost projektov konzorcijskih partnerjev.

Na tem dogodku bo žirija izbrala 13 konzorcijev, ki bodo končni upravičenci programa DIH² in bodo lahko prejeli do 248.000 EUR/konzorcij sredstev in dodatne storitve v obliki prenosa najnovejših tehnologij.

Dodatne informacije:
www.dih-squared.eu
The DIH2 Open Call Website

The Guide for Applicants
Borut Zrim
borut@p-tech.si
02 530 8220
Pomurski tehnološki park
Plese 9a
9000 Murska Sobota

Comments are closed.