fbpx

IJZ

Objava informacij javnega značaja

Na tem mestu Pomurski tehnološki park, d.o.o., objavlja informacije skladno z Zakonom o spremembah in
dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-C (Uradni list RS, št. 23/14 z dne
2. 4. 2014), ki je začel veljati 17. 4. 2014.

Informacije o sestavi organov upravljanja (vključno s prokuristi) in organov nadzora
Družbo zastopa direktor Marko Močnik / Družba nima prokurista.

Informacije o pooblaščencu za skladnost poslovanja in integriteto
Družba nima pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto.

Pooblaščena oseba za posredovanje informacij javnega značaja je Marjetka Jakob.
Pisne zahteve za dostop do informacij javnega značaja sprejemamo na marjetka@p-tech.si.
Upoštevali bomo le popolne zahteve, ki bodo skladne z določili Zakona o dostopu do informacij javnega
značaja.