fbpx

Izvedba strokovnega usposabljanja zaposlenih PTP

          

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA

SIO 2018 – 2019

Izvedba strokovnega usposabljanja zaposlenih PTP, Aktivnost G: Dvig kompetenc SIO in sodelovanje. Tema: Ogled dobre prakse – Japonska

 

 

 1. Naročnik povabila:

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

 1. Predmet povabila

Predmet povabila je izvedba strokovnega usposabljanja, ki bo razdeljeno v dva dela:

 • del: Priprava strokovnega gradiva in izvedba 3 delavnic v okviru katerih se bo osebje pred odhodom na Japonsko usposobilo na naslednjih vsebinskih področjih:
  • Predstavitev Japonske, poslovnega protokola, kulture in običajev
  • Toyotina filozofija vitke proizvodnja (predstavitev konceptov vitkosti)
  • Toyotina filozofija vitke proizvodnja (praktična predstavitev v podjetju)
 • del: Organizacija in izvedba ogleda dobre prakse na Japonskem v terminu od 22.10.2018 – 28.10.2018. Storitev aranžmaja mora zajemati:
  • letalski prevoz iz bližnjega letališča v Tokio z povratno karto za 3 osebe
  • 4x nočitev z zajtrkom v enoposteljnih sobah za 3 osebe
  • lokalni transfer za 3 osebe
  • vse takse in pristojbine
  • organizacijo sestankov
  • vstopnice za sejem »9th Japan IT Week«, ki bo potekal med 24.-26. Oktobrom 2018, kjer se bodo predstavile najnovejše svetovne tehnološke rešitve iz IKT področja za podporo poslovnim procesom. (http://www.japan-it.jp/en/Home_Autumn/)
  • Ogled Toyota City in seznanitev z Toyotinim poslovnim konceptom

Izvajalec mora podrobnosti aranžmaja uskladiti z naročnikom.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • cena (ki naj vsebuje vse morebitne stroške, popuste in rabate)
 • veljavnost ponudbe
 1. Časovni in finančni okvir:

Izvajalec se obveže 1. del strokovnega usposabljanja izvesti najkasneje do 30.09.2018 in 2.del v predvidenem terminu meseca oktobra 2018. Število srečanj in terminski načrt usposabljanja naročnik in izvajalec predhodno uskladita. Plačilo za izvedene storitve se bo izvedlo sukcesivno in namreč za 1.del storitev v mesecu septembru 2018 in 2.del storitev najkasneje v mesecu novembru 2018.

 1. Plačilni pogoji:

Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo. Izbranemu izvajalcu naročnik pošlje naročilnico.

 1. Merila za izbor:

Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe:

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti, osebno oziroma elektronsko (info@p-tech.si) na naslov naročnika najkasneje do 10.07.2018.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 00, info@p-tech.si

 

Murska Sobota, 02.07.2018

 

 

Pomurski tehnološki park, d.o.o.

                                                                                                                             mag. Marko Močnik, direktor

                                                                  

 

Priloga:

2_Vzorec_PONUDBA

Comments are closed.