fbpx

Javni poziv za sofinanciranje najemnine proizvodnih prostorov v Pomurskem tehnološkem parku

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota objavlja javni poziv za sofinanciranje najemnine proizvodnih prostorov v objektu na lokaciji Plese 9a, 9000 Murska Sobota.

Predmet sofinanciranja je najemnina proizvodnih prostorov, ki so navedeni v spodnji tabeli:

oznaka prostora in površina tržna cena
neto/mesec
v EUR
subvencionirana cena – 50%
1. leto neto/mesec
v EUR
subvencionirana cena – 25%
2. leto neto/mesec
v EUR
tržna cena
3. do 5. leto neto/mesec
v EUR
  P4 (80 m2) 349,00 174,50 261,75 349,00
P5 (113 m2) 489,00 244,50 366,75 489,00
P6 (104 m2) 449,00 224,50 336,75 449,00
P7 (104 m2) 449,00 224,50 336,75 449,00

Posamezne prostore je mogoče združiti v večjo enoto (več prostorov skupaj).

V ceno je vključeno:

 • Dostop do prostorov 365 dni v letu in 24 ur na dan.
 • Parkirni prostor.
 • Urejeno varovanje prostorov z varnostnim geslom.
 • Oprema v proizvodnem prostoru (skladiščni regal, delovna miza).
 • Koriščenje sejne sobe za sestanke.
 • Razpoložljiva infrastruktura z lastnimi števci porabe v proizvodnem prostoru (elektrika, plin, voda).
 • Garderoba za proizvodno osebje.
 • Poštni nabiralnik.
 • Souporaba kuhinje.
 • Informiranje, obveščanje, mentoriranje, ekspertno svetovanje osebja tehnološkega parka.

Tekoči operativni stroški se zaračunavajo posebej glede na porabo.

Pogoji za pridobitev subvencionirane najemnine prostora:

Vlogo lahko oddajo:

 • potencialni podjetniki, ki bodo v roku 1 meseca od oddaje vloge registriralo novo podjetje, katerega dejavnost bo izkazovala potencial v regiji in širše
 • inovativna start:up podjetja (ne glede na pravno obliko), ki so mlajša od 3 let od objave tega poziva

Z izbranimi kandidati se sklene pogodba o najemu in koriščenju podpornih storitev za obdobje 5 let.

Oddaja vloge:

Kandidati morajo oddati izpolnjeno vlogo za subvencionirano najemnino prostorov, s kratkim opisom podjetniške ideje, ključnih potencialnih kupcev in trgov ter ekipe oddati najkasneje do 31.07.2019 po e-pošti na naslov: info@p-tech.si, po navadni pošti / ali osebno na naslov Pomurski tehnološki park, d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota. Prijavljene kandidate bomo povabili na razgovor, na podlagi katerega bo sprejeta odločitev za subvencioniranje proizvodnih prostorov.

Vloga za sofinanciranje najemnine

Ogled prostorov in dodatne informacije

ga. Marjetka Jakob

Telefon: 02 530 82 32

e-pošta: marjetka@p-tech.si

osebno: Plese 9a, 9000 Murska Sobota, I. nadstropje

 

Murska Sobota, 17.06.2019                                                                                        mag. Marko Močnik, direktor

 

Aktivnosti Pomurskega tehnološkega parka v okviru operacije P-TECH SIO-2018-19 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.
Comments are closed.