fbpx

Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2019« (JR CzK 2019)

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 13, Datum: 1. 3. 2019, Stran: 347

Namen razpisa:

  1. Podpora in razvoj inovativnih idej, podjetij oziroma projektov s področja KKS.
  2. Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij s področja KKS.
  3. Spodbujanje sodelovanja med KKS in gospodarstvom ter prenos novih idej v gospodarstvo.
  4. Spodbujanje podjetništva in podjetniških znanj v KKS sektorju skozi sodelovanje z mentorji in vključitvami v mentorske programe.
  5. Dvig števila zaposlenih v podprtih projektih.

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je z vidika Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 prispevati k specifičnemu cilju »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«. Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev znaša 880.000,00 €.

Razpisnik: Ministrstvo za kulturo

Rok: Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 15. 4. 2019.

Dodatne informacije:

Za dodatne informacije lahko pišete na e-naslov: biserka.mocnik@gov.si. Več informacij v zvezi z mentorstvom in izobraževanjem ali samim razpisom je na spletni strani: www.czk.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva: www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dvignejo tudi osebno na Ministrstvu za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, v sprejemni pisarni vsak delovni dan med uradnimi urami.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Comments are closed.