fbpx

Javni razpis za SI-SK 2019 – Semenski kapital – So-investiranje z zasebnimi investitorji

Objavljeno: Ur.l.RS, št. 48/2019 z dne 02.08.2019

Namen razpisa: Namen produkta je zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja.

Cilj razpisa: 

 • lastniško financiranje inovativnih zagonskih podjetij s potencialom globalne rasti
 • spodbujanje vlaganja zasebnih investitorjev

Razpisana sredstva: 1.250.000 EUR

Število načrtovanih podprtih podjetij: od 2 do 5

Upravičenci:

 • mikro in mala podjetja (organizirana kot d.o.o.)
 • so starejša od šest (6) mesecev in mlajša od 5 let
  (od datuma registracije do oddaje vloge)

Pogoji kandidiranja:

 • kandidirajo lahko podjetja, ki so pridobila investicijo neodvisnega zasebnega investitorja
 • neodvisni zasebni investitorji so lahko: poslovni angeli/skladi
  zasebnega/tveganega kapitala/korporacije
 • družbeniki vlagatelja se morajo strinjati s SPSom kot solastnikom podjetja
 • lasten razvoj ali inovativen poslovni model
 • potencial rast in razvoja podjetja
 • ustvarjajo prihodke iz dejavnosti
 • vsaj (1) zaposlen družbenik za polni delovni čas
 •  sedež v Republiki Sloveniji
 •  podjetje ne sme biti v težavah
 •  vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor
 • vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo

Vsebinska podpora:
Podjetje prejme po podpisu družbene pogodbe vsebinsko podporo v obliki:

 •  usposabljanja
 •  mreženja
 •  mentorstva
 •  povezovan

Upravičeni stroški:

 •  vsi stroški, ki so namenjeni poslovanju in razvoju podjetja
 •  prepovedano je poplačilo že obstoječih kreditov podjetja
 •  upravičenec za izplačane upravičene stroške ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev

BREZ STROŠKOV ODOBRITVE!

Priprava vloge:

Roki za oddajo vlog:
31.08.2019, 30.09.2019, 31.12.2019, 31.3.2020, 30.6.2020, 30.09.2020, 31.12.2020

Več informacij:

Podrobnejše informacije dobite na spodnji povezavi:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=93

 

Comments are closed.