fbpx

Javni razpis za SK75 2019 -Semenski kapital – Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR

Objavljeno: Objava javnega razpisa v Ur.l.RS, št. 48/2019 z dne 02.08.2019

Namen razpisa: Namen produkta je zagotavljanje kvazi – lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja.

Cilj razpisa:  finančna podpora inovativnih zagonskih podjetij s potencialom globalne rasti.

Razpisana sredstva: najmanj 750.000 EUR.

Število načrtovanih podprtih podjetij: 10

Upravičenci:

 • mikro in mala podjetja (organizirana kot d.o.o.)
 •  so starejša od dvanajst mesecev in mlajša od 5 let (od datuma registracije do oddaje vloge)

Pogoji kandidiranja:

 • dokončan razvoj produkta/storitve, ki so ga že preizkusili pri prvih strankah
 •  lasten razvoj ali inovativen poslovni model
 •  prvi prihodki od prodaje produkta/storitve
 •  vsaj (1) zaposlen družbenik za polni delovni čas
 •  sedež v Republiki Sloveniji
 •  podjetje ne sme biti v težavah
 •  vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor
 •  vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo

Vsebinska podpora: 

Po podpisu pogodbe o konvertibilnem posojilu:

 •  izobraževanje in usposabljanje z aktualnih področij povezanih s podjetništvom
 •  start up mentoriranje
 •  povezovanje z drugimi prejemniki finančne in vsebinske podpore
 •  povezovanje z investitorji doma in v tujini
 •  podpora pri internacionalizaciji
 •  mreženje na mednarodnih dogodkih

Predselekcijski postopek: 

Pred oddajo vloge:

 • srečanje podjetnikov z drugimi podjetniškimi ekipami
 •  pomoč podjetniku pri pripravi kakovostne vloge
 •  svetovanje podjetniku pri dodatnemu razvoju poslovne ideje in poslovnega modela ter podrobna obrazložitev možnosti podkrepitve poslovnega modela z dokazili
 •  pridobitev potencialnega zasebnega investitorja
 •  pomoč pri smiselni obrazložitvi in zaprtju finančne konstrukcije
 •  priprava podjetnika na predstavitev
 •  predstavitev na Demo dnevu (možnost pridobitve do 40 točk za potrebe javnega razpisa)

Upravičeni stroški:

 • vsi stroški, ki so namenjeni poslovanju in razvoju podjetja
 • p.s. prepovedano je poplačilo že obstoječih kreditov podjetja

BREZ STROŠKOV ODOBRITVE IN VODENJA POSOJILA!

Priprava vloge:

Roki za oddajo vlog: do vključno 27.9.2019

Več informacij vam je na voljo na telefonskih številkah:

Podrobnejše informacije dobite na spodnji povezavi:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=92

 

Comments are closed.