fbpx

Novosti davčnega obračuna 2018 za »normirance«

 

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 19. 2. 2019, www.findinfo.si, Avtor: Mojca Müller, preizkušena davčnica pri SIR

Za davčne zavezance, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (v nadaljevanju »normiranci«), veljajo številne »bonitete« (48. in 59. člen ZDoh-2).

Novosti, ki veljajo za davčno leto 2018

S 1.1.2018 so bile določbe ZDoh-2, ki veljajo za normirance spremenjene. Osnovni namen sprememb je bil zajezitev agresivnega izkoriščanja ugodnejše davčne obravnave, ki velja za sistem ugotavljanja davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov.

Tri ključne spremembe, ki veljajo z davčnim letom 2018

  • Nov pogoj za obvezni izstop iz sistema – zavezanec obvezno izstopi iz sistema, če v dveh zaporednih letih doseže povprečno 150.000 EUR prihodkov.
  • Višina normiranih odhodkov omejena tudi z absolutnim zneskom – višina davčno priznanih normiranih odhodkov sicer ostaja v višini 80% realiziranih prihodkov, vendar znesek ne sme preseči 40.000 EUR oz. 80.000 EUR, če je bila pri zavezancu obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas, neprekinjeno najmanj 5 mesecev.
  • Prihodki povezanih oseb se seštevajo– zavezanci, ki FURS-u ne bodo uspeli pojasniti, da določeno poslovno strukturo uporabljajo zaradi tehtnih poslovnih razlogov, bodo morali izstopiti iz sistema ugotavljanja davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov.

 

Davčni obračun 2018

Z davčnim letom 2018 je ukinjena uporaba posebnega programa (Silvester Fineus) za oddajo obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Zavezanci davčni obračun pripravijo z direktnim vnosom postavk v obrazec DDD-DDD, ki je dostopen preko eDavkov.

Viri:

 

 

Več informacij najdete na strani: https://bit.ly/2Vxbn3L

 

Comments are closed.