fbpx

OBJAVLJEN: Javni razpis za spodbujanje socialnega podjetništva v pomurski regiji v obdobju 2018-2019

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je spodbuditi in podpreti razvoj socialnih podjetij v Pomurski regiji – v območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2019 (Uradni list RS, št. 87/09, 82/15 in 27/17), zagotoviti nova oziroma ohraniti obstoječa delovna mesta ter izboljšati življenjski standard prebivalstva na tem območju.

Cilji razpisa: Cilji javnega razpisa, ki so hkrati tudi cilji socialnega podjetništva v skladu z ZSocP, so podpreti projekte, ki bodo:

  • krepili družbeno solidarnost in povezanost,
  • spodbujali sodelovanje ljudi,
  • krepili sposobnost družbe za razreševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov,
  • spodbujali socialne inovacije,
  • zagotavljali dodatno ponudbo proizvodov in storitev, ki so v javnem interesu,
  • razvijali nove možnosti zaposlovanja,
  • zagotavljali dodatna delovna mesta ter socialno vključenosti in poklicno (re)integracijo ranljivih skupin na trgu dela.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo izkazovali doseganje ciljev tega javnega razpisa v okviru zagona novih socialnih podjetij oziroma izboljšanja poslovanja obstoječih socialnih podjetij preko oblikovanja novih ali nadgradnje obstoječih produktov in storitev, ki bodo povečale zmožnost socialnih podjetij za trajnejši obstoj na trgu.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Rok: Rok za oddajo vlog je 3. 8. 2018, do 12. ure.

VEČ o razpisu najdete tukaj:

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1154

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.