fbpx

P2 2019 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij

Izvajalec javnega razpisa, v vlogi izvajalskega organa ministrstva, je JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO, Ulica kneza Koclja 22, 2000 MARIBOR.

Namen:

razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Cilj:

javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020  je prispevati k specifičnemu cilju prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.

Predmet:

razpisa je sofinanciranje (subvencije) zagona inovativnih podjetij, razvoja MVP (minimum viable product) in lansiranja tržnih produktov na trg.

Ciljne skupine:

mikro in mala podjetja  s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Rok za predložitev vlog je 19. 4. 2019.

 

 

Več informacij o razpisu P2 najdete na povezavi: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=82.

Comments are closed.