fbpx

Podjetniški sklad objavil razpis P7- 2 2020 COVID Mikrokrediti za omilitev posledic epidemije

Namen razpisa P7 – 2 2020 COVID Mikrokrediti je je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo.

Višina financiranja
od 5.000 EUR do 25.000 EUR kredita
100% financiranje upravičenih stroškov

Doba financiranja
2-5 let

Pogoji kandidiranja
· Podjetje mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas.
· Na njegovo poslovanje je vplival izbruh nalezljive bolezni COVID-19.
· Podjetje ob oddaji vloge posluje z isto davčno številko najmanj 6 mesecev.
· Podjetje ne sme biti v težavah.
· Nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih obveznosti FURSa.
· Vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor.
· Vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo.

Prenesite si LETAK z vsemi ključnimi informacijami.

Vse podrobnosti o razpisu in razpisno dokumentacijo najdete na tej spletni strani SPS.

Comments are closed.