fbpx

Povabilo k oddaji ponudb v okviru projekta Smart Factory HUB

 

 

 

 

POVABILO

K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI 6.3.

(Impact Assessment and policy appraisal)

 

 1. Naročnik povabila: Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:
 2. Predmet povabila: Izvedba aktivnosti v okviru projekta SMART FACTORY HUB in sicer:
 • Delovni sklop WP6: Pilot-instrument & model, Aktivnost A6.3: Impact assessment and policy appraisal

Aktivnosti morajo obsegati pripravo dokumenta z naslednjimi pogoji:

Naslov: Strateško poročilo o projektu in smernice za nadaljnji razvoj

Osnovni namen je na osnovi izvedenega dela partnerjev in analize pripravljenih vsebinskih poročil projekta, pripraviti strateški dokument, ki bo služil za pripravo končnih poročil projekta:

 • Transnacionalno poročilo o rezultatih projekta
 • Zaveza za nadaljevanje izvajanja aktivnosti projektnega partnerstva

Vsebinski pogoji:

Izvajalec se v sklopu naročila zavezuje izvesti naslednje aktivnosti:

 • Analiza vseh vsebinskih dokumentov ki so bili pripravljeni v sklopu projekta
 • Priprava poročila o rezultatih projekta
 • Priprava strateškega okvirja za nadaljevanje aktivnosti (v sklopu Digitalnih inovacijskih stičišč oz. Digital Inovation Hubs)
 • Razvoj okvirja za nadaljevanje aktivnosti projektnega partnerstva v smislu priprave zaveze za nadaljevanje aktivnosti

Izvajalec mora pripraviti vsebinski dokument z naslednjimi sklopi:

 • SFH project achievements
 • SFH strategic sustainability model
 • Commitment to follow up actions

Administrativni pogoji: Dokument mora biti pripravljen v angleškem jeziku.

Časovni okvir:

Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti in dokumentacijo posredovati naročniku najkasneje do 15.06.2019.

 

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe: Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:
 • Kontakt ponudnika (naziv, naslov, telefonska št., e-mail…),
 • Predmet ponudbe,
 • Cena (z vključenimi vsemi popusti in rabati),
 • Veljavnost ponudbe.

Vrednost ponudbe ne sme preseči 6.000,00 EUR (neto).

 

 1. Časovni in finančni okvir: Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti in dokumentacijo posredovati naročniku najkasneje do 15.06.2019.

Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljeno aktivnosti (za vsak posamezni sklop posebej), ki je predmet naročila.

 

 1. Plačilni pogoji: Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo. Pogodba za izvedbo storitve se bo sklenila z najugodnejšim ponudnikom vseh treh sklopov skupaj in sicer za čas opravljanja storitve.

 

 1. Merila za izbor: Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno vseh sklopov skupaj. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe: Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti (v primeru poštne dostave velja poštni žig), osebno oziroma elektronsko (zadravec@p-tech.si) na naslov naročnika najkasneje do 20.05.2019 do 13h.

 

Pritožbe v zvezi z izbirnim postopkom niso možne.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Tomaž Zadravec, tel. 02 530 82 00, tomaz.zadravec@p-tech.si

Priloga: Ponudba_obrazec

Murska Sobota, 14.05.2019

Comments are closed.