fbpx

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI C4.3 Zaključni dogodek, NA PROJEKTU Go2 Benelux & Scandinavia 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi zainteresirane, da podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 

 1. Predmet povabila

Izvedba aktivnosti C4.3. – Zaključni dogodek, v okviru projekta GO2 BENELUX & SCANDINAVIA, ki bo 8. junija 2021 in sicer izvedba dosežka:

 • 3 – Organizacija in izvedba dvojezičnega dogodka na ZOOM platformi s simultanim prevajanjem – nemščina / slovenščina

Opis:

 • Priprava in tehnična organizacija dvojezičnega virtualnega dogodka na ZOOM platformi,
 • Organizacija in izvedba simultanega tolmačenja v spletni platformi za slovensko/nemški jezik in obratno.
 • Tehnična podpora za spletno platformo in tolmačenje.

Pred začetkom izvajanja se aktivnosti uskladijo z potrebami naročnika!

 

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • cena (ki naj vsebuje vse morebitne stroške, popuste in rabate)
 • veljavnost ponudbe

Vrednost ponudbe ne sme preseči 3.500 EUR + DDV.

 

 1. Časovni in finančni okvir:

Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti najkasneje do 09.06.2021.

Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljeno aktivnosti, ki so predmet naročila.

 

 1. Plačilni pogoji:

Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo, praviloma ob koncu upravičenega obdobja poročanja ob pogoju realizacije vseh predvidenih aktivnosti. Pogodba za izvedbo storitve se bo sklenila z ekonomsko najugodnejšim ponudnikom in sicer za čas opravljanja storitve.

 

 1. Merila za izbor:

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb zaprosi za dodatna pojasnila ali dokazila oz. da ne izbere nobenega izvajalca.

 

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe:

Ponudbe se predložijo v pisni obliki po pošti, osebno ali elektronsko (igor@p-tech.si ali tomaz.laposa@p-tech.si) na naslov naročnika. Kot pravočasne se štejejo vse ponudbe prispele do vključno 06.05.2021.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Igor Börc, tel. 02 530 82 36, igor@p-tech.si

 

Murska Sobota, 26.04.2021

Comments are closed.