fbpx

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU operacije SPOT mentoriranje in svetovanje 2023

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU operacije SPOT mentoriranje in svetovanje (JR podporno okolje 2023)

 

Usposabljanje na temo: RAZVOJ ODLIČNIH PROCESOV V VITKI ORGANIZACIJI na praktičnem primeru

 

 1. Naročnik povabila:

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

 1. Predmet povabila

Predmet povabila je organizacija in izvedba usposabljanja na praktičnem primeru enega podjetja, z naslednjo vsebino:

 • Osvajanje principov in metod agilnega delovanja
 • Prepoznavanje in odpravljanje izgub v procesih
 • Praktični nasveti kako vpeljati metode vitke organizacije (5S, SFM, KAIZEN, SMED, TPM,…)
 • Analiza trenutnega stanja vitkih metod in predlogi za vpeljavo
 • Prikaz korakov potrebnih za uspešno vpeljavo vitke proizvodnje
 • Izvedba 5S ocenitev stanja za dvig urejenosti in organiziranosti
 • Uvajanje vitkosti v podjetju
 • Izvedba analize 7 izgub za določitev izboljšav v procesih
 • Izvedba lean audita (praktični del), kjer v 12. poglavjih točno določimo nivo vitkih metod in korake za izboljšanje trenutnega stanja
 • Povratna informacija s strani udeležencev in izmenjava izkušenj na področju vpeljave vitkih metod
 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost ponudbe brez DDV
 • veljavnost ponudbe
 • reference ponudnika

Gradivo se dostavi v .pdf obliki. Usposabljanje se izvede na lokaciji, ki jo določi naročnik. Točen termin izvedbe usposabljanja dogovorita in uskladita naročnik ter izvajalec. Najvišja vrednost ponudbe lahko znaša 2.500,00 eur NETO.

 1. Časovni in finančni okvir

Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti najkasneje do 06.10.2023.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, gradiva ipd.. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 1. Plačilni pogoji

Za izvedbo storitve naročnik pošlje izbranemu ponudniku naročilnico. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih.

 1. Merila za izbor

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbe se predložijo na predpisanem obrazcu v pisni obliki elektronsko na igor@p-tech.si najkasneje 18.09.2023 do 24.00 ure (datum prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Igor Börc, tel. 02 530 82 32, igor@p-tech.si .

 

Murska Sobota, 12.09.2023

 

Pomurski tehnološki park, d.o.o.

mag. Marko Močnik, direktor

 

 

Priloga:

 

Projekt (JR podporno okolje 2023) je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT, Javna agencija.

Comments are closed.