fbpx

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA CARE4TECH

 POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA

CARE4TECH – Cross-sectoral Alliances for Smart Living – Izvedba dogodka Smart Living Innovation Fora ter priprava video materialov za potrebe projekta

 

 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 1. Predmet povabila

 Predmet povabila je izvedba dveh aktivnosti in namreč:

 • Dosežek D.T3.2.4 – Smart Living Innovation Fora / Future Search Events

V okviru dosežka se izvede organizacija festivala znanstvene ustvarjalnosti v centru mesta Murska Sobota, ki predstavlja zadnji zaključni dogodek aktivnosti v sklopu slovenskega LiLaba – Living and Innovationa laba. Dogodek ima med drugim tudi promocijski značaj, saj se bo promoviralo projekt in LiLab Slovenija med deležniki (končnimi uporabniki) projekta. Organizacija dogodka naj pri tem vključuje:

 • Izdelavo koncepta dogodka
 • Dogovor in usklajevanje z izvajalci in šolami za organiziran obisk mladih
 • Pokrivanje stroškov izvajalcev
 • Pripravo vsebinskega programa dogodka
 • Pripravo vabila
 • Usklajevanje programa z izvajalci
 • Najem prostora, šotora, odra, ozvočenja in ostale potrebne opreme
 • Pogostitev na dogodku
 • Priprava sporočila za medije
 • Tehnična podpora pri izvedbi dogodka

Prav tako pa naj se v okviru dosežka izvede organizacija delavnice z deležniki, ki so vključeni v LiLab ter Think-Tank projekta. V okviru dogodka se bo predstavilo dogajanje v sklopu projekta ter predstavilo dobre prakse ter rezultate iz posameznih dogodkov, ki so bili izvedeni v delovnem sklopu T3. Hkrati bo dogodek predstavljal možnost za pripravo potencialnih novih aplikacij skupaj z ostalimi deležniki vključenimi v Think-Tank. Organizacija dogodka naj vključuje:

 • Izdelavo koncepta dogodka
 • Dogovor in usklajevanje s potencialnimi udeleženci
 • Pripravo vsebinskega programa dogodka
 • Pripravo vabila za dogodek
 • Pošiljanje vabila udeležencem
 • Najem dvorane in opreme
 • Pogostitev na delavnici
 • Tehnična podpora pri izvedbi dogodka

 

 • Dosežek C.3 – digital activities / Video stories

V okviru dosežka se bo pripravilo 4 video materiale, ki bodo uporabljeni za končno promocijo dogajanja v okviru izbranih tematskih področij partnerja, ter na splošno dogajanja v okviru LiLaba v Sloveniji. Pripraviti je potrebno 4 sledeča video gradiva:

 • 2 x intervju z izbranim podjetnikom, inovatorjem, oblikovalcem politik ali raziskovalcem na tematiko dogajanja okrog izbranega tematskega področja projekta
 • 2 x video vsebina primerna kot učni material, da se naloži na učno platformo projekta

Izvedba video materialov naj vključuje:

 • Pripravo ideje in scenarija
 • Izbira primernega govorca / govornice v sodelovanju z naročnikom
 • Kontakt in dogovor z govorcem / govornico glede izvedbe videa
 • Snemanje celotnega videa in priprava scene
 • Končno urejanje video posnetka ter post produkcija
 • Pripravo končne datoteke primerne za nalaganje na youtube oziroma učno platformo projekta

Podrobnejša specifikacija vsebine in terminski plan za oba sklopa se sproti dogovori z naročnikom. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

 Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost del brez DDV
 • datum veljavnosti ponudbe

Priporočamo oddajo ponudbe na pripravljanjem obrazcu, ki je priloga tega povabila. Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz druge točke ne sme presegati 18.000,00 EUR brez DDV. In sicer vrednost po sklopih ne sme presegati naslednje vrednosti:

 • Sklop 1: 12.000,00 EUR brez DDV
 • Sklop 2: 6.000,00 EUR brez DDV

Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 1. Časovni in finančni okvir

 Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti po dogovoru in sicer najkasneje do:

 • Sklop 1 do 31.10.2019
 • Sklop 2 do 30.6.2019

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd.. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 1. Plačilni pogoji

 Pogodba za izvedbo storitve se bo sklenila z najugodnejšim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po opravljenih aktivnostih posameznega sklopa.

 1. Merila za izbor

 Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

 Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, osebno oziroma elektronsko (grega@p-tech.si) najkasneje do 28.5.2019 (datum prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Grega Konkolič, tel. 02 530 82 00, grega@p-tech.si

Murska Sobota, 21.05.2019

 

CARE4TECH Ponudba_Obrazec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.