fbpx

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA “DanubeChance2.0”

                                 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA

»DanubeChance2.0 – Embracing failure to facilitate second-chance entrepreneurship in the Danube region« – IZVEDBA AKTIVNOSTI MAPIRANJA »SECOND CHANCE« PODJETNIŠKE PODPORE IN IZVEDBA TEMATSKIH DOGODKOV V OKVIRU PROJEKTA

 

 

 1. Naročnik povabila

 Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 

 1. Predmet povabila

 Predmet povabila je:

 1. SKLOP 1 – ANALIZA: Mapiranje podjetniške podpore pri ponovnem zagonu podjetij oziroma podjetništva:
  • Pregled politik na nivoju države
  • Okvir prestrukturiranja, stečaja in plačilne politike
  • Pravni okvir podjetniških politik
  • Spodbudni ukrepi
  • Reševalni ukrepi in možnosti revitalizacije
  • Stigmatizacija poslovnega neuspeha in odnosa do neuspešnih podjetnikov
  • Obstoječe mreže in sodelovanje
  • Kvantitativni podatki na trgu ponovnega podjetništva
  • SWOT analiza
  • Identificirani primer dobre prakse
 2. SKLOP 2 – IZVEDBA DOGODKOV: izvedba tematskih dogodkov v okviru projekta
  • 1 dnevna »Meet the survivors« B2B delavnica s primeri dobrih praks ponovnega podjetništva
  • 1 dnevna »Pitching Repair« (trening) delavnica s tematiko dviga kompetenc podjetnikom, ki ponovno vstopajo v podjetništvo
 3. SKLOP 3 – IZVEDBA POSLOVNIH ZAJTRKOV:
  • Izvedba 3 poslovnih zajtrkov za povezovanje podjetnikov in diskutiranje o možnostih ponovnega vstopa v podjetništvo ter iskanja priložnosti.
 4. SKLOP 4  – IZVEDBA LOKALNIH FOKUSNIH SKUPIN
  • Izvedba 3 Lokalnih fokusnih skupin, za povezovanje podjetnikov in podpornih organizacij pri vzpostavitvi modela sodelovanja in dajanja strateških priporočil pri bodočem planiranju strategij.

 

Podrobnejša specifikacija aktivnosti in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

 Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost del brez DDV
 • datum veljavnosti ponudbe

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz druge točke ne sme presegati 17.000 EUR brez DDV oz:

 • SKLOP1 – ANALIZA: 5.000,00 EUR
 • SKLOP2 – IZVEDBA DOGODKOV: 8.000,00 EUR
 • SKLOP3 – IZVEDBA POSLOVNIH ZAJTRKOV: 2.000,00 EUR
 • SKLOP4 – IZVEDBA LOKALNIH FOKUSNIH SKUPIN: 2.000,00 EUR

Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 

 1. Časovni in finančni okvir

 Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti po dogovoru in sicer:

 • SKLOP1 – ANALIZA: Mapiranje podjetniške podpore pri ponovnem zagonu podjetij oziroma podjetništva do 20.10.2018
 • SKLOP2 – IZVEDBA DOGODKOV: Izvedba tematskih dogodkov v okviru projekta do 30.6.2021 v skladu s terminskim planom, ki bo podan naknadno.
 • SKLOP3 – IZVEDBA POSLOVNIH ZAJTRKOV:
  1. 1.dogodek do 30.10.2018
  2. 2.dogodek do 30.4.2019
 • 3.dogodek do 30.10.2019
 • SKLOP4 – IZVEDBA LOKALNIH FOKUSNIH SKUPIN:
  1. 1.dogodek do 30.4.2020
  2. 2.dogodek do 30.10.2020
 • 3.dogodek do 30.4.2021

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd.. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 

 1. Plačilni pogoji

 Pogodba za izvedbo storitve se bo sklenila z najugodnejšim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po izvedbi posameznih točk iz 2.točke tega povabila v sklopu posamezne periode. Račun za posamezno periodo mora biti izdan do:

 • Perioda 1 do 31.10.2018
 • Perioda 2 do 30.4.2019
 • Perioda 3 do 31.10.2019
 • Perioda 4 do 30.4.2020
 • Perioda 5 do 31.10.2020
 • Perioda 6 do 30.6.2021

 

 1. Merila za izbor

Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

 Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, osebno oziroma elektronsko na tomaz.zadravec@p-tech.si najkasneje do 14.09.2018 (datum prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Tomaž Zadravec, e-mail: tomaz.zadravec@p-tech.si

 

Murska Sobota, 7.9.2018

 

Priloga:

2a_Chance2.0_Ponudba_Obrazec

Comments are closed.