fbpx

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA IRIC Interreg SI-AT

 

 

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI PILOTNEGA TESTIRANJA PODPORNEGA SISTEMA ZA INTERNACIONALIZACIJO PODJETIJ NA NEMŠKEM TRGU  

 1. Naročnik povabila:

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

 

 1. Predmet povabila

Izvedba aktivnosti v okviru projekta IRIC in sicer: Delovni sklop T3: Pilotno testiranje in evalvacija sistema usposabljanja – aktivnost T3.3: Pilotno testiranje podpornega sistema – predstavitev podjetij na nemško govorečem trgu in organizacija poslovnih B2B srečanj.

Osnovni namen aktivnosti je, skladno s pogoji povabila k oddaji ponudbe, v terminu od 21.09.2019 do 29.09.2019, izvesti: (1) organizacija/zagotovitev predstavitvenega prostora na sejmu INTERBOOT 2019 v Nemčiji za pilotno predstavitev prototipa; (2) organizacija vsaj 3 poslovnih B2B srečanj na nemško govorečem ciljnem trgu.

Pred začetkom izvajanja morajo aktivnosti biti usklajene s potrebami naročnika!

 

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • cena, ki naj vsebuje vse stroške za izvedbo/organizacijo promocije na sejmu Interboot 2019 v kraju Friedrichshafen v Nemčiji ter organizacijo vsaj 3 B2B srečanj v okviru dogodka z vsemi popusti in rabati.
 • veljavnost ponudbe

Vrednost ponudbe ne sme preseči 6.500,00 EUR (neto).

 

 1. Časovni in finančni okvir:

Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti in dokumentacijo posredovati naročniku najkasneje do 09.10.2019.

Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljeno aktivnosti, ki je predmet naročila.

 

 1. Plačilni pogoji:

Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo, praviloma ob koncu upravičenega obdobja poročanja ob pogoju realizacije vseh predvidenih aktivnosti. Pogodba za izvedbo storitve se bo sklenila z najugodnejšim ponudnikom in sicer za čas opravljanja storitve.

 

 1. Merila za izbor:

Izvajalec storitve bo izbran glede na najugodnejšo ekonomsko ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb zaprosi za dodatna dokazila, reference oz. da ne izbere nobenega izvajalca.

 

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe:

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v elektronski obliki na e-naslov igor@p-tech.si  najkasneje do petka 23.08.2019 do 12.00 ure.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Igor Börc, tel. 02 530 82 36, igor@p-tech.si

Ponudba_obrazec IRIC Interboot 2019

 

Murska Sobota, 13.08.2019

Comments are closed.