fbpx

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019 Izvedba strokovnega usposabljanja zaposlenih PTP, Aktivnost G: Dvig kompetenc SIO in sodelovanje. Tema: Digitalni marketing

                                                                                   

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019 Izvedba strokovnega usposabljanja zaposlenih PTP, Aktivnost G: Dvig kompetenc SIO in sodelovanje. Tema: Digitalni marketing

 1. Naročnik povabila: Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:
 2. Predmet povabila

Predmet povabila je izvedba strokovnega usposabljanja na temo Digitalni marketing za (do) 10 zaposlenih Pomurskega tehnološkega parka d.o.o. v obsegu 8 ur.

Strokovno usposabljanje naj zajema:

 • Uporabo Facebook –a (uspešna komunikacija na Facebook strani in oglaševanje)
  • Trajanje: 4 ure
 • Uporaba Instagram-a (uspešna komunikacija in oglaševanje)
  • Trajanje: 1 uro
 • Uporaba LinkedIn-a (uspešna komunikacija)
  • Trajanje: 1 uro
 • Uporaba e-mail marketinga na primeru Mailchimpa in primeri, kako do baze e-mail kontaktov.
  • Trajanje: 2 uri

Namen usposabljanja je dvig kompetenc na področju obvladovanja promocijskih aktivnosti preko socialnih omrežij, spletnega oglaševanja, analiz in poročanja o uspešnosti oglaševalskih kampanj.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • cena (ki naj vsebuje vse morebitne stroške, popuste in rabate)
 • veljavnost ponudbe
 • reference ponudnika
 1. Časovni in finančni okvir:

Izvajalec se obveže strokovno usposabljanje izvesti  v četrtek, 24. in petek, 25.05.2018 med 7.00 in 11.00 uro. Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljene aktivnosti, ki so predmet naročila.

 1. Plačilni pogoji:

Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo. Izbranemu izvajalcu naročnik pošlje naročilnico za izvedbo usposabljanja.

 1. Merila za izbor:

Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno in glede na reference ponudnika. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe:

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti, osebno oziroma elektronsko (info@p-tech.si) na naslov naročnika najkasneje do 10.05.2018.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 00, info@p-tech.si

Murska Sobota, 03.05.2018

 Pomurski tehnološki park, d.o.o.

mag. Marko Močnik, direktor

 

 

                                                                        

1_POVABILO k oddaji ponudb

Vzorec_PONUDBA

 

Comments are closed.