fbpx

CEUP2030: Izboljšanje politik odličnosti industrije 4.0 na območju Srednje Evrope

 

Z mesecem marcem smo v Pomurskem tehnološkem parku začeli z aktivnostmi v projektu CEUP 2030, ki si prizadeva za odličnost pri oblikovanju politik na področju Industrije 4.0, katero pogosto imenujemo tudi četrta industrijska revolucija in predstavlja ogromen potencial za večjo fleksibilnost in profitabilnost industrije, okrepitev konkurenčnosti gospodarstva, za nova, kvalitetnejša delovna mesta in posredno višji življenjski standard.

Izziv območja Programa Srednja Evropa je namreč pomanjkanje  sodelovanja in struktur, ki bi resnično dodala vrednost Industriji 4.0.

Cilj projekta CEUP 2030 je ustvariti  trajna inovacijska omrežja, ki bodo pomagala k boljšemu razumevanje tematike »Napredna industrijska proizvodnja v Srednji Evropi 4.0 (CAMI4.0)« in tako izboljšala izmenjavo znanja o teh tehnologijah, kar vodi k nadgradnji,  oblikovanju in izvajanju te politike.

V projektu CEUP 2030, katerega vodilni partner je KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY iz Poljske,  bomo ustvarili in preizkusili skupno metodologijo za spodbujanje boljše izmenjave znanja med oblikovalci politik z uporabo orodja za izmenjavo znanj, ki temelji na fizičnih in digitalnih metodah. Te metode izhajajo iz obstoječega, visokokakovostnega inovacijskega znanja na področju Srednje (Centralne) Evrope (CE).

Projekt se osredotoča na:

  • Določitev inovacijskega znanja najvišje kakovosti na območju CE na podlagi tem, ki se nanašajo na CAMI4.0.
  • Izboljšanje znanja in spretnosti oseb, odgovornih za lokalne, regionalne in (trans) nacionalne smernice, skladne s temami CAMI4.0.
  • Ustvarjanje trajnostne strukture za ozaveščanje in izmenjavo virov znanja za izboljšanje podpore pri oblikovanju politik.
  • Oblikovanje in spodbujanje pilotnih ukrepov politike / strategije  skupne RIS3 za uvajanje odličnosti CAMI4.0 v CE / EU.

Spletna stran projekta

Celotna vrednost projekta je 1.099.940,42 € in je v sklopu programa »Interreg Central Europe«  85 % sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. V projektu, v katerem sodeluje 10 partnerjev iz Nemčije, Poljske, Hrvaške, Italije, Madžarske in Avstrije, bo Pomurski tehnološki park odgovoren za 1. tematski delovni paket, katerega  cilj je  izboljšati veščine, sposobnosti in znanje odgovornih za lokalne, regionalne in (trans) nacionalne politike raziskav, tehnologij in inovacij.