fbpx

Reference

FINANČNA PERSPEKTIVA 2007 - 2013

Innovation 2020| Program: Teritorialni program SLO – AVS | Vrednost: 2.096.765 EUR | Termin projekta: jan. 2009 – maj. 2012 | Več o projektu: Razvoj novih produktov in tehnologij.

KBB| Program: Teritorialni program SLO – AVS | Vrednost: 1.053.816 EUR | Termin projekta: jun. 2009 – mar. 2012 | Več o projektu: Vzpostavitev metodologije za prenos tehnologij in znanja.

Energo Optimum| Program: Teritorialni program SLO – MAD | Vrednost: 529.925 EUR | Termin projekta: jun. 2009 – maj. 2012 | Več o projektu: Izvedba pilotnih pristopov na področju učinkovite rabe energije.

IB – Manager| Program: Evropski raziskovalni program ERA SME | Vrednost: 1.100.000 EUR | Termin projekta: mar. 2009 – feb. 2011 | Več o projektu: Razvoj in testiranje integriranega poslovnega in svetovalnega paketa za upravljanje intelektualne lastnine in premoženja.

Zdrava hrana| Program: Teritorialni program SLO – MAD | Vrednost: 269.094 EUR | Termin projekta: jun. 2009 – maj. 2012 | Več o projektu: Vzpostavitev modela Hygienomics in razvoj živilskih izdelkov z višjo dodano vrednostjo.

FINANČNA PERSPEKTIVA 2004 - 2006

Business zones – NET | Program: Interreg IIIA | Vrednost: 126.540 EUR | Termin projekta: jan. 2007 – jan. 2008 | Več o projektu: Mreža poslovnih con v trilateralni regiji (SI-HU-CRO), podporni programi, tehnike managementa, B2B srečanja, skupna promocija, pridobitev tujih investicij.

Krepitev konkurenčnosti Pomurske regije s pomočjo inovacij in vseživljenjskega učenja| Program: DG Enlargement, Phare | Vrednost: 398.761 EUR | Termin projekta: okt. 2006 – okt. 2008 | Več o projektu:Vzpostavitev modela za ciljno izobraževanje za dodiplomski in podiplomski študij na področju polimernih materialov.

Regionalni inovacijski center| Program: Interreg IIIA | Vrednost: 175.000 EUR | Termin projekta: feb. 2006 – mar. 2007 | Več o projektu: Vzpostavitev infrastrukture in podpornih storitev za tehnološke projekte v bilateralni regiji SI-AT.

B2S2B| Program: Interreg IIIC | Vrednost: 618.575 EUR | Termin projekta: dec. 2005 – jul. 2007 | Več o projektu: Prenos dobrih praks med slovenskimi, italijanskimi, madžarskimi, španskimi, francoskimi in nizozemskimi partnerji; pilotne regionalne razvojne aktivnosti za mala in srednje velika podjetja.

Business Incubator Mandalina, Šibenik, Hrvaška| Program: CARDS | Vrednost: 308.183 EUR | Termin projekta: okt. 2005 – okt. 2006 | Več o projektu: Vzpostavitev podjetniškega inkubatorja na Hrvaškem, izgradnja kapacitet, vzpostavitev managementa, podporni programi, infrastruktura, nova MSP.

Crosbo RD| Program: Interreg IIIA | Vrednost: 172.176 EUR | Termin projekta: sep. 2005 – sep. 2007 | Več o projektu: Prenos regionalnih razvojnih aktivnosti iz Univerz Maribor, Osijek in Pecs v prakso MSP.

Mreža kooperacijskih struktur na območju Pomurje – Radkersburg| Program: Interreg IIIA| Vrednost: 133.333 EUR | Termin projekta: mar. 2005 – okt. 2006 | Več o projektu: Priprava skupnih podpornih programov za mala in srednje velika podjetja med slovenskimi in avstrijskimi inkubatorji ter tehnološkimi centri.

Visoko izobraženi nezaposleni mladi ljudje prvič na trgu dela| Program: Phare| Vrednost: 110.000 EUR | Termin projekta: feb. 2005 – okt. 2006 | Več o projektu: Povezovanje, izobraževanje in vključevanje visoko izobraženih nezaposlenih mladih ljudi v konkretne podjetniške projekte v MSP.

Tehnološki center za tekstilno industrijo| Program: PPF II., ERDF| Vrednost: 72.704 EUR | Termin projekta: okt. 2004 – jun. 2006 | Več o projektu: Priprava in vzpostavitev razvojnega centra za tekstilno in oblačilno industrijo.