fbpx

SPOROČILO ZA JAVNOST-AKTIVACIJA MLADIH TALENTOV V POMURJU

                                

 

 

Mladi talenti treh murskosoboških šol – Ekonomske šole, Srednje poklicne in tehniške šole (SPTŠ) ter Gimnazije  uspešno predstavili predloge rešitev konkretnih podjetniških izzivov!

V torek, 14.05.2019 se je v paviljonu EXPANO odvil že 8. predstavitveni dogodek v sklopu projekta »AKTIVACIJA MLADIH TALENTOV V POMURJU« na katerem je pet ekip dijakov predstavilo predloge rešitev za pet izzivov, katere so podali Vinogradništvo Vida iz Čentibe, Gorički raj, d.o.o. iz Ratkovec, Rehatopia – Inštitut za terapijo in aktivnosti s pomočjo živali iz Murske Sobote, Pleione, Aleksander Nemec, s.p. iz Černelavec in eno podjetje v ustanavljanju. 

Z izvedbo programa AKTIVACIJA MLADIH TALENTOV V POMURJU na vseh omenjenih šolah smo aktivno pričeli v januarju in februarju letos, ko so vsa podjetja podala tudi svoje izzive in problematike s katerimi se srečujejo pri svojem delu in bi bile zanimive za reševanje s strani dijakov. Letos smo nabor izzivov dopolnili in v izvedbo vključili tudi vsebine povezane z oblikovanjem. Dijaki SPTŠ in dve dijakinji Gimnazije Murska Sobota so tekom aktivnosti imeli priložnost seznaniti se s celovitim procesom oblikovanja, koraki, ki jih je potrebno upoštevati, da bo nastala kreacija, ki bo hkrati izpolnjevala vsa zakonska določila in bo privlačna tudi za kupčevo oko.

PODJETNIŠKI IZZIVI

Mešana družinska kmetija Vida iz Čentibe goji na 1,5 ha površin vinsko trto, katere pridelek predelajo v vino in ga neposredno prodajajo ustekleničenega kupcem. Na kmetiji se zavedajo, da je poleg kvalitetnega vina, pomemben tudi izgled steklenice in etikete, ki jo spremlja. Slednjo so na kmetiji oblikovali že pred leti, ker pa se trendi spreminjajo, je prenova obstoječe etike bila več kot potrebna. Izziva sta se lotili dijakinji Gimnazije M. Sobota ob podpori mentorice, študentke medijske produkcije. Izdelali sta etiketo in ugotovili, da je za prodajo pomembna tudi zgodba.

Kmečka sirarna Gorički raj, d.o.o. iz Ratkovec je na trgu prisotna več kot desetletje, odlikujejo jo izvrstni jogurti in mlečni deserti ter siri, ki ne vsebujejo aditivov. Izdelki so prisotni na policah skoraj vseh trgovskih verig v Sloveniji. Izziv, ki ga je podala vodja sirarne se nanaša na prenovo grafične podobe Tinkinih jogurtov, namreč slednje etikete ne sledijo  trendom v mlečno predelovalni industriji. Izziva sta se lotili dijakinji SPTŠ, ki sta poleg želene prenove predlagali še posodobitev celotne grafične podobe podjetja; logotipa, brošure in vizitk, ki poudarjajo Goričko naravo in ugotovili, da materiali morajo vsebovati pristne fotografije podjetja in okolice.

Rehatopia – Inštitut za terapijo in aktivnosti s pomočjo živali je inštitucija, ki v regiji orje ledino na tem področju. Ekipa dijakov Ekonomske šole se je lotila poglobljene raziskave ciljnih kupcev (intervjuvali so vrtce, OŠ, terapevtske ustanove in domove starejših v regiji) omenjenih storitev in na podlagi povratnih informacij podala inštitutu vsebine, ki bi bile primerne za posamezne vzgojno-izobraževalne ustanove ter načine promocije, da bi aktivnosti inštituta postale prepoznavne. V ta namen so dijaki izdelali tudi letak.

Pleione, Aleksander Nemec, s.p. je pred kratkim dokončal dizajnersko zelo privlačno in ergonomsko oblikovano plovilo na električni pogon – LITORE one, primerno za plovbo na jezerih v priobalnem pasu morja. Izziv, ki je bil podan s strani podjetnika ekipi dijakov Ekonomske šole se nanaša na izdelavo modela izposoje tega plovila na Soboškem jezeru. Dijaki so raziskali značilnosti izposoje vodnih plovil v celinskih vodah, poiskali so primere dobrih praks doma in v tujini in predlagali akcijski načrt trženja plovila upoštevaje stroške, vpliv vremena, dodatne aktivnosti na lokaciji jezera, možnost izkoriščanja plovila v promocijske namene. Pripravljen je bil celovit model izposoje z izračunano točko preloma.

K sodelovanju je bilo povabljeno podjetje v fazi ustanavljanja, katerega dejavnost bo proizvodnja in prodaja naravnih prehranskih dopolnil. Izziv, pa je bil vezan na tržno najbolj zanimiv produkt, to je koktaijl iz rakitovca, goji jagod in brusnic, ki na trgu še ne obstaja. Dijaka SPTŠ, smeri Oblikovalec sta se lotila izdelave grafične podobe etikete za omenjeni napitek.

Predloge rešitev so dijaki pripravljali ob podpori različnih metod: poslovno modeliranje, brainstorming, SWOT analiza, tekom srečanj so spoznavali stopnje vitkega podjetja ter dobili navodila, kako se lotiti načrta trženja. Poudariti velja, da so dijaki predlagali rešitve na podlagi preverjenih podatkov iz terena –  opravili so detajlne raziskave trga, izvedli spletne ankete in osebne intervjuje, raziskali pa so tudi zakonodajo dotičnega področja.

Na predstavitvenem dogodku je bila zbrana tudi ekipa komentatorjev, katero so sestavljali g. Slavič, predstavnik MO Murska Sobota, g. Novak, predstavnik SPOT točke in g. Konkolič, predstavnik Pomurskega tehnološkega parka. Zbrani so dijakom podajali usmeritve, ki jim lahko koristijo pri nadaljnjem izobraževanju in delu.

Ekipe dijakov so v predloge rešitev vložile veliko energije in časa, ne samo šolskega temveč tudi prostega, da so pripravile tako kvalitetne dizajne, koncept trženja storitev Inštituta Rehatopia in model izposoje plovila LITORE one. V veliko podporo pri sestavi projektnih nalog pa so dijakom Ekonomske šole bili tudi mentorji iz šole.

Vse ekipe dijakov v projektnih nalogah ugotavljajo, da je za uspešen prodor nekega izdelka ali storitve pomembna promocija, da je nujno potrebno izkoriščati kanale družbenih omrežij.

Dijaki so si prislužili nagrado in priznanje za sodelovanje v projektu s strani Pomurskega tehnološkega park d.o.o..

V Tehnološkem parku smo z rezultati projekta »Aktivacija mladih talentov v Pomurju« zadovoljni. Podjetja, ki so podala izzive so dobila s strani dijakov neobremenjen, svež pogled v problematiko. Poudariti velja, da so se vse ekipe lotile preverbe raziskanih podatkov na trgu in si tako pridobili kvalitetne informacije, ki lahko sodelujočim podjetjem služijo pri nadaljnjem delu.

Dijaki pa so si pridobili pomembno izkušnjo; čeprav kratek čas – bili so del podjetja  in si s tem pridobili priložnost za sodelovanje.

Upamo, da smo s programom naredili še en korak v smeri preprečitve bega možganov iz regije in spodbudili podjetniški način razmišljanja med mladimi.

Vsem vključenim v program se zahvaljujemo za izvrstno sodelovanje!

 

Pomurski tehnološki park, d.o.o.

 

                                                 

Comments are closed.