fbpx

START-UP storitve

 • Registracija podjetja – preverjanje poslovne ideje, izbor pravne oblike, postopek registracije ipd.
 • Oblikovanje poslovnega modela ali poslovnega načrta
 • Strategija trženja – analiza trga, marketinški plan
 • Sestava finančnega načrta – izvedba finančnih projekcij
 • Pogodbeno pravo – priprava pogodb
 • Razvoj produkta/storitve – R&R in testiranje
 • Skavting mladih kadrov – testiranje kompetenc na aplikativnih projektih
 • Priprava in izvedba razvojnih projektov – nacionalni, EU ali komercialni projekti

SCALE-UP storitve

 • Optimizacija poslovnih procesov – vitka proizvodnja
 • Tehnološki transfer – uvedba in testiranje novih tehnologij
 • Razvoj produkta/storitve – R&R in testiranje
 • Merjenje učinkovitosti zaposlenih – vzpostavitev kazalnikov in sistema nagrajevanja
 • Oblikovanje optimalnega poslovnega modela
 • Priprava in izvedba razvojnih projektov – nacionalni, EU ali komercialni projekti

Storitve Digitalnega inovacijskega vozlišča (DIH)

 • Informiranje o novostih: Širjenje informacij o možnosti in o koristih novih tehnologij in storitev, povezanih z “Industrijo 4.0”. Vzpostavljeno je spletno orodje z dostopnimi informacijami o ponudnikih tehnoloških rešitev, dobrih praksah, primerih uporabe, poslovnih modelih ter katalog kompetenc in specialističnih storitev. (MAPPING TOOL)
 • Ocena potreb/zrelosti MSP: Diagnosticiranje potreb in pripravljenosti podjetja v povezavi z uvedbo novih tehnologij, zagotavljanje povratnih informacij o stopnji zrelosti in definiranje možnih rešitev.
 • Skavting inovacij: Nabor malih in srednje velikih podjetij (MSP) in ostalih ponudnikov tehnoloških rešitev, ki povečujejo produktivnost in kakovost dela v podjetjih.
 • Brokering/matchmaking”: Pomoč pri vzpostavitvi neposrednega stika in organizaciji dogodkov, kateri združijo zainteresirane strani(ponudniki rešitev-iskalci rešitev); dostop do informacij, izmenjava izkušenj in dobrih praks.
 • Dostop do strokovnega znanja in infrastrukture: Pomoč pri izvedbi poskusov in testiranju rešitev glede koristnosti uporabe, iskanje primernih prostorov za pilotsko in eksperimentalno izvedbo, dostop do živih laboratorijev in vključevanje deležnikov v izvedbo.
 • Razvoj poslovnega modela za podjetje: Pomoč pri oblikovanju poslovnega modela in iskanje povezav pri izvedbi aktivnosti v okviru mreže partnerjev.
 • Mentorstvo: Aplikativna pomoč pri uvajanju rešitev – izvedba projekta, dostop do finančnih sredstev, internacionalizacija, analize, oblikovanje vrednostne verige, ipd.
 • Dostop do financiranja: Dostop do regionalnih, nacionalnih in EU virov financiranja za potrebe dostopa do novih tehnologij.
 • Izobraževanje: Priprava različnih vrst usposabljanj:
  • Strokovne delavnice, konference in obiski dobrih praks
  • On-line baza znanja in podatkov z izobraževalnimi materiali in video predstavitvami

BAZA ZNANJA

Vso učno gradivo s strokovnih dogodkov, konferenc, predavanj in delavnic najdete tu na enem mestu.

BAZA DELEŽNIKOV

Geografski in vsebinski pregled informacij o poslovnih subjektih, programih sofinanciranja, projektih in facilitatorjih iz številnih držav, ki nastopajo kot strokovni posrednik pri povezovanju povpraševanja in ponudbe.

LIVE STREAM

Naše strokovne dogodke lahko na našem youtube kanalu spremljate v živo ali pa si jih ogledate kadarkoli kasneje.

Storitve internacionalizacije

 • Delovni obiski v tujini – organizacija B2B srečanj za individualne potrebe ali skupino podjetij
 • Mreženje – iskanje mednarodnih poslovnih partnerjev in pomoč pri navezovanju stikov
 • Specializirana izobraževanja – priprava izvoznega načrta ipd.