fbpx

Svetovanje za izboljšanje poslovanja in ponovni zagon majhnih podjetij in samostojnih podjetnikov

SVETOVANJE ZA IZBOLJŠANJE POSLOVANJA IN PONOVNI ZAGON MAJHNIH PODJETIJ IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

 1. Namen podpornih storitev

Pomurski tehnološki park s svojimi aktivnostmi deluje v cilju izboljšanja poslovanja in ponovni zagon samostojnih podjetnikov, mikro in majhnih podjetij. Temeljno načelo podpornih storitev je visoka kakovost, visoka strokovna etika in dosledno spoštovanje zaupnosti vseh podjetniških informacij. Podporne storitve svetovanja bo Pomurski tehnološki park (v nadaljevanju PTP)  izvajal do 30. 4. 2021.

2. Pogoji za koriščenje

 Ciljna skupina uporabnikov, katerim so namenjene nekatere vrste brezplačnih svetovalnih storitev:

 • Samostojni podjetniki, mikro in majhna podjetja, ki želijo izboljšati svoje poslovanje.
 • Samostojni podjetniki, mikro in majhna podjetja, ki se soočajo z izzivi v poslovanju v času in po pandemiji COVID-19.
 • Podjetniki, ki želijo ponovno zagnati svojo poslovno dejavnost.

 3. Predmet podpornih storitev

 •  (SAMO) OVREDNOTENJE POSLOVANJA PODJETJA ALI PONOVNEGA ZAGONA POSLOVNE AKTIVNOSTI

 Namen je podpora (samo)prepoznavanju in (samo)vrednotenju parametrov poslovanja na podlagi različnih sklopov podjetniških kriterijev. V prvi fazi podjetnik po navodilih opravi samovrednotenje. Sledi individualno srečanje s strokovnjakom PTP, kjer se celoten sklop kriterijev skupno pregleda in ovrednoti. Nato bodo podjetniki glede na svoje individualne potrebe usmerjani v nadaljnje specialistično svetovalno delo, ustrezne podporne vsebine ali/in programe.

 • INFORMIRANJE IN SVETOVANJE

Področja informiranja in svetovanja bodo zajemala:

 • svetovanje podjetnikom za kakovostno poslovno odločanje
 • svetovanje podjetnikom pri soočanju s poslovnimi izzivi
 • svetovanje podjetnikom pri ponovnem zagonu poslovne aktivnosti

Predvidena vsebina svetovalnih storitev:

 • Podjetniški kriteriji (samo)prepoznavanja in (samo)vrednotenja parametrov uspešnega poslovanja
 • Individualni pregled poslovnega stanja s strokovnjakom in ugotavljanje poslovnih potreb
 • Svetovalna usmeritev v nadaljnje specialistične korake

Specialistična usmeritvena svetovanja:

 • optimiziranje digitalnega marketinga in spletne promocije (socialna omrežja in e-mail marketing,
 • video storitve (priprava koncepta in izdelava promocijskih, predstavitvenih videov) in promocija video vsebin na spletu za pospeševanje prodaje in dvig prepoznavnosti,
 • osnovne fotografske storitve,
 • svetovanje za uporabo digitalnih (spletnih) orodij za komunikacijo, projektno delo in poslovanje,
 • aplikativna izvedba projektnih aktivnosti – vodenje projektov; priprava projektne dokumentacije,
 • podpora pri organizaciji dogodkov in moderiranje dogodkov,
 • razvoj novih izdelkov (vključno z izračunom proizvodne cene),
 • nove tehnologije (prenos znanja in tehnologij, uvajanje, izvedba RR projektov, povezovanje z industrijskim ali raziskovalnim okoljem ipd.),
 • zaščita intelektualne lastnine (vrednotenje ideje, izum in inovacija, pomoč pri pripravi dokumentacije, raziskave, pomoč pri prijavi patenta in razvoju prototipa),
 • osebne poslovne veščine (ustne komunikacijske veščine, pisne komunikacijske veščine, predstavitvene veščine, »pitch« trening, sposobnost obvladovanja tveganja in stresa, sposobnost soočanja s strahom in neuspehom sposobnosti timskega dela in vodenja drugih),
 • pravno-podjetniško svetovanje za izboljšanje poslovanja,
 • pravno-podjetniško svetovanje pri ponovnem zagonu poslovne dejavnosti,
 • krajši prevodi v nemški, angleški, hrvaški, srbski jezik,
 • inštrukcije iz nemščine.

 

 • PROMOCIJSKO – MOTIVACIJSKI DOGODKI

Udeležba na promocijsko-motivacijskih dogodkih organiziranih v okviru Pomurskega tehnološkega parka. Namen teh srečanj je motivirati, povezovati in usposabljati skupnost talentiranih posameznikov. Dogodki se bodo predvidoma izvedli v obliki:

 • promocije podjetništva
 • predstavitev dobrih praks in poslovnega mreženja
 • predstavitev ostalih storitev ter programov Pomurskega podjetniškega parka (SIO, internacionalizacija)

 

 • TEMATSKI DOGODKI

Namen teh srečanj je motivirati, povezovati in usposabljati skupnost talentiranih posameznikov. Dogodki se bodo izvajali v obliki posredovanja znanj in veščin na strokovnih področjih izboljšanja poslovanja, reševanju izzivov v podjetništvu, ponovnega zagona podjetniške aktivnosti, ki bodo identificirana glede na potrebe ciljne skupine.

 • MENTORIRANJE

Mentorski program zajema usmeritveno individualno delo s podjetnikom. Mentorstvo bo usmerjeno v pripravo raziskovalno razvojnih aktivnosti, pripravo tehnoloških postopkov, razvoj produkta, proizvodnega procesa, pomoč pri navezovanju stikov, organizacijo B2B sestankov, pripravo in tolmačenje pogodb in zakonodaje, k iskanju virov financiranja, ipd. Program mentorstva se bo izvajal v kombinaciji dela v obliki svetovalnih aktivnosti, ki bo prilagojena potrebam posameznega podjetja.

 • SVETOVANJE EKSPERTOV

Aktivnost zajema izvedbo različnih strokovnih področij s ciljem odprave specifičnih ovir podjetnika.  Aktivnost združuje znanja, veščine, kompetence, ki jih ima osebje tehnološkega parka angažirano v sklopu projekta Danube Chance 2.0 in zunanji izvajalci, kateri so strokovnjaki na različnih področjih in bodo s strani tehnološkega parka angažirani po potrebi glede na specifične potrebe podjetnika. Program svetovanja se izvede kot kombinacija svetovalnih aktivnosti, ki so prilagojena potrebam podjetnika.

4. Merila za izbor

V  izvajanje brezplačnih podpornih storitev bo vključenih do 5 podjetnikov. Pri izboru podjetnikov se bodo upoštevali sledeči kriteriji:

 • Status podjetja / podjetnika
 • Stopnja zaupanja med podjetnikom in PTP-jem
 • Inovativnost poslovne ideje
 • Potencial za ponovni zagon / ponovni vstop na trg
 • Raven pripravljenosti in motivacije podjetnika za sodelovanje v podpornih aktivnostih
 • Raven možne podpore in pomoči v okviru potreb podjetnika in razpoložljivih virov PTP

5. Rok za prijavo

Prijavo za vključitev v podporne storitve je potrebno oddati v elektronski obliki, in sicer na  tem spletnem obrazcu: https://forms.gle/LzqspamCxLd8Bsst9

 6. Ostale informacije

Kontaktna oseba za vsa dodatna vprašanja v povezavi s podpornimi storitvami v okviru projekta Danube Chance 2.0 je Tomaž Lapoša (e-pošta: tomaz.laposa@p-tech.si, tel. št. 02 530 82 00).

Da boste pravočasno informirani o tekočih aktivnostih Pomurskega tehnološkega parka vas vabimo, da se prijavite na naše e-novice.

Vabimo vas, da nam sledite tudi na:

 http://p-tech.si/

https://www.facebook.com/ptech.si/

https://www.linkedin.com/company/pomurje-technology-park-d.o.o./

https://twitter.com/PomurjeTP

https://www.instagram.com/pomurjetechnologypark/

https://www.youtube.com/channel/UCCcmGWIciJIiP6rGeaPeyEw/featured

 

Aktivnosti potekajo v okviru transnacionalnega projekta Danube Chance 2.0. Več o projektu tukaj.

 

Comments are closed.