fbpx

Ugodno oddamo proizvodne prostore

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota oddaja v najem proizvodne prostore v objektu na lokaciji Plese 9a, 9000 Murska Sobota in sicer:

Prostor P5 s površino 113 m2, neto tržna cena/mesec = 489,00 EUR

Prostor P6 s površino 104 m2, neto tržna cena/mesec = 449,00 EUR

Prostor P7 s površino 104 m2, neto tržna cena/mesec = 449,00 EUR

Posamezne prostore je možno združiti v večjo enoto.

V ceno je vključeno:

  • Dostop do prostorov 365 dni v letu in 24 ur na dan.
  • Parkirni prostor.
  • Urejeno varovanje prostorov z varnostnim geslom.
  • Koriščenje sejne sobe za sestanke.
  • Razpoložljiva infrastruktura z lastnimi števci porabe v proizvodnem prostoru (elektrika, plin, voda).
  • Garderoba za proizvodno osebje.
  • Poštni nabiralnik.
  • Souporaba kuhinje.

Tekoči operativni stroški se zaračunavajo posebej glede na porabo!

Pogoji za najem:

Podjetjem, ki bodo sklenila najemno pogodbo za obdobje najmanj 4 leta, bo odobren popust na neto ceno najema in sicer:

  • za prvo leto najema v višini 50 %
  • za drugo leto najema v višini 25 %

Prednost pri najemu proizvodnih prostorov bodo imela inovativna start:up podjetja mlajša od 3 let.

Z izbranimi podjetji se sklene pogodba o najemu in koriščenju podpornih storitev za obdobje najmanj 4 leta.

Vsa zainteresirana podjetja oddajo vlogo za najem po e-pošti na naslov: info@p-tech.si, ali po navadni pošti / ali osebno na naslov Pomurski tehnološki park, d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota. Vloge zbiramo do zapolnitve prostih kapacitet.

Vloga za najem

Ogled prostorov in dodatne informacije:

ga. Marjetka Jakob

Telefon: 02 530 82 32

e-pošta: marjetka@p-tech.si

osebno: Plese 9a, 9000 Murska Sobota, I. nadstropje

 

Murska Sobota, 21.01.2020

mag. Marko Močnik, direktor

Comments are closed.