fbpx

Vavčer za zaščito intelektualne lastnine

 

Namen vavčerja: zaščititi intelektualno lastnino MSP in jim s tem pomagati pri poslovanju na trgih, kjer vlada močna konkurenca.

Kdo se lahko prijavi: mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Koriščenje sredstev: 2019 – 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične 1.1.2019 in traja do 30.9.2023.

Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev: v letu 2019 je 31.10.2019, v letu 2020 31.10.2020, v letu 2021 31.10.2021, v letu 2022 31.10.2022 in v letu 2023 30.9.2023.

Skrajni rok za oddajo vlog je 31.3.2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30.9.2023.

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR.

Maksimalna višina subvencije:

  • je 5.000,00 EUR – brez vključenega popolnega preizkusa,
  • je 9.999,99 EUR – z vključenimi popolnim preizkusom.

Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

 

Več informacij najdete na spodnji povezavi:

https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=77

Comments are closed.