fbpx

Zagonske spodbude za inovativna podjetja – Slovenski podjetniški sklad (ROK za oddajo vloge – 20. april 2020)

Slovenski podjetniški sklad je pred dnevi objavil dva nova javna razpisa, in sicer:

P2R 2020 – Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020-2021 (odprt do 16. marca 2020)

P2 2020 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij (odprt do 20. aprila 2020)

Spodaj predstavljamo povzetek ključnih informacij za razpis P2.

P2 2020 (klikni na povezavo) – Spodbude za zagon inovativnih podjetij (ROK ZA ODDAJO VLOGE – 20. APRIL 2020!)

Namen financiranja:

 • zagon inovativnega podjetja
 • razvoj MVP (minimalno sprejemljiv proizvod)
 • lansiranje tržnih produktov na trg

Razpisana sredstva: 2,16 mio EUR.

Število načrtovanih podprtih podjetij: 40.

Upravičenci: Mikro in mala podjetja organizirana  kot d.o.o., s.p., zadruge (registrirana med 1.1.2019 in 15.3.2020).

Pogoji kandidiranja:

 • Rezultat razvoja proizvoda/storitve mora biti tržno naravnan.
 • Razvoj mora potekati v podjetju, izjemoma je mogoče za področje, ki ga v podjetju ne zmorejo/znajo razvijati, dovoljeno uporabiti tudi znanje zunanjih strokovnjakov, institucij.
 • Vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor.
 • Vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo.
 • Podjetje mora poslovati z dobičkom najkasneje v letu 2022.

Vključena vsebinska podpora za mlada inovativna podjetja:

a) PREDSELEKCIJSKI POSTOPEK

 • tekmovanje START UP SLOVENIJA  (priporočljivo sodelovanje)
 • pomoč pri razvoju ideje
 • predstavitev poslovnega modela na DEMO dnevu (06.04. in 07.04.2020) pred strokovno komisijo
 • možnost pridobitve do 35 točk za potrebe javnega razpisa

 Rok za prijavo: 19.03.2020 (www.startup.si)

b) SODELOVANJE Z MENTORJEM

 • izbira mentorja po odobreni subvenciji iz objavljene liste start up mentorjev (spletna stran SPS)

 Rok: 18.08.2020

Višina financiranja: do 54.000 EUR subvencije/podjetje, intenzivnost pomoči znaša do 100 %

Doba financiranjaIzplačilo v treh tranšah:

 1. tranša: 10.000 EUR v letu 2020
 2. tranša: 12.000 EUR v letu 2021
 3. tranša: 32.000 EUR v letu 2022

 

Ključne informacije (brošura):

Več informacij o razpisu P2 vam je na voljo na telefonskih številkah Slovenskega podjetniškega sklada:

 

 

Pomurski tehnološki park d.o.o. je Subjekt inovativnega okolja (SIO), ki v okviru operacije SIO-P-TECH-2020-2022 izvaja sledeče aktivnosti.

Aktivnosti Pomurskega tehnološkega parka, d.o.o. v okviru operacije SIO-P-TECH-2020-2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: »3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«; specifičnega cilja: »3.1.1 Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«.
Comments are closed.