fbpx

DIGITALIZACIJA PODJETIJ – OBVEZA, PRILOŽNOST, KAJ TRETJEGA?

DIGITALIZACIJA PODJETIJ – OBVEZA, PRILOŽNOST, KAJ TRETJEGA?

Digitalizacija, posledica izjemnega napredka tehnologije, je povzročila pomembne družbene in družbene spremembe, zaradi katerih je postala nepogrešljiva v relativno kratkem času. Postala je obvezna, saj zamenjuje zastarele procese, jih poenostavlja ali izboljšuje. Njena stopnja razvoja se razlikuje med panogami, toda ena stvar je jasna: ne digitaliziranje hitro pripelje do nekonkurenčnosti na trgu.

Kaj so prednosti digitalizacije podjetij?

 1. Povečana konkurenčnost: Digitalizacija omogoča podjetjem zmanjšanje napak in izboljšanje učinkovitosti v različnih segmentih poslovanja, kar posledično poveča konkurenčnost.
 2. Avtomatizacija nalog: Velik del rutinskih nalog je mogoče avtomatizirati, kar omogoča človeškim zaposlenim, da se osredotočijo na bolj kompleksne in vrednostne naloge.
 3. Boljše upravljanje: Digitalizacija omogoča boljše upravljanje podjetja in hitrejše prilagajanje spremembam v okolju, kar izboljšuje njegovo konkurenčnost.
 4. Kvalitetno vodenje: Pomaga pri bolj kakovostnem izvajanju in vodenju delovnih procesov, izboljšuje skupinsko delo in dviguje kakovost na vseh področjih poslovanja.
 5. Trajnostnost: Digitalizacija je ključna za podjetja, ki želijo prispevati k trajnostnemu krožnemu gospodarstvu, saj omogoča boljše upravljanje z viri in manjšo porabo surovin.

Dashboard (tablica kot grafični prikazovalnik procesov)

 

Prednosti uvajanja digitalizacije v podjetja

Ali obstaja razlika med digitalizacijo proizvodnih in storitvenih podjetij?

Da, razlike obstajajo tudi med proizvodnimi in storitvenimi podjetji. Med njimi so:

 • Obseg proizvodnje: V proizvodnih podjetjih je obseg enakovredne proizvodnje velik, medtem ko je v storitvenih podjetjih manjši.
 • Načrtovanje: Proizvodna podjetja uporabljajo načrte za proizvodnjo, medtem ko se storitvena pogosto odločajo tudi na podlagi trenutnih potreb strank.
 • Materialno poslovanje: Proizvodna podjetja porabijo veliko materiala, ki postane del izdelka, kar zahteva nadzor nad porabo surovin.
 • Krožno gospodarstvo: Storitvena podjetja se lažje prilagajajo konceptu krožnega gospodarstva, saj ne proizvajajo fizičnih izdelkov, kar jim omogoča, da zmanjšajo odpadke.

Razlika med linearnim krožnim gospodarstvom po Kenniskaarten-u

Kako izvesti digitalizacijo procesov v podjetju?

Digitalizacija poslovnih procesov zahteva več korakov:

 1. Revizija obstoječih procesov: Začnite s temeljito revizijo obstoječih procesov in sistemov, da ugotovite, kje lahko uporabite tehnologijo za izboljšanje delovanja.
 2. Načrt za uvedbo digitalnih tehnologij: Razvijte jasen načrt za uvedbo novih digitalnih tehnologij in procesov, vključno s cilji in časovnim okvirom.
 3. Investicija v tehnologijo in usposabljanje: Investirajte v potrebno tehnologijo in zagotovite usposabljanje zaposlenih za uporabo novih orodij.
 4. Ustvarjanje kulture digitalizacije: Ustvarite kulturo v podjetju, ki spodbuja uporabo digitalnih orodij in procesov, ter nagrajuje inovacije.
 5. Spremljanje in ocenjevanje napredka: Redno spremljajte in ocenjujte napredek vaših prizadevanj za digitalno preobrazbo in prilagajajte strategijo po potrebi.
 6. Postopna implementacija: Digitalizacijo izvajajte postopoma, da se izognete motnjam v poslovanju.

Kje uporaba avtomatizacije in kje LEAN, kako v tradicionalni in kako v Industriji 4.0

Pomembno je, da prilagodite svojo strategijo glede na specifične potrebe in cilje vašega podjetja. Digitalizacija zahteva naložbe, vendar se lahko na dolgi rok izplača s povečano učinkovitostjo in konkurenčnostjo.

Viri za digitalno tranzicijo podjetij

Podjetjem so na voljo različni viri za digitalno tranzicijo in zelene tehnologije, lahko gre za nacionalne ukrepe ali ukrepe Evropske unije (največkrat gre za nove razvojne tehnologije, katerih testiranja se izvajajo v okviru pilotnih aktivnosti, financiranjih preko t.i. kaskadnih shem financiranja 3.oseb). Ker je sledenje takim javnim virom financiranja zahtevno, je najlažja pot, da se podjetja povežejo s t.i. pisarnami za prenos znanja in tehnologij, teh. parki, (E-)DIH-i, SRIP-i in drugimi dejavniki podpornega okolja kot so npr. razne zbornice (npr. SPOT točke).

Nekaj uporabnih povezav do razpisov in dejavnikov podpornega okolja za podjetja:

https://www.podjetniski-portal.si/razpisi

https://spot.gov.si/sl/poslovanje/financiranje-podjetja/

https://www.podjetniskisklad.si/javni-razpisi-in-pozivi/?wdt_column_filter%5B3%5D=odprto

https://dihslovenia.si/vavcerji

https://podjetniski-portal.com/podjetniski-inkubatorji-tehnoloski-parki/

 

Borut Zrim, podjetniški mentor

SPOT Pomurje (Pomurski tehnološki park)

_________________________________________________________________________________________________________

Projekt »JR Podporno okolje 2023«

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT, Javna agencija.

Comments are closed.