fbpx

Aktivacija mladih talentov

Program: Inštrument 2

Vrednost: 300.000 EUR

Termin projekta: jul 2016 – dec 2019

Vsebina: Osnovni namen projekta je identifikacija mladih talentov in spodbujanje povezovanja mladih talentiranih kadrov z domačim gospodarstvom ob strokovni podpori mentorjev, preprečevanje bega možganov iz regije in povečevanje regijskega podjetniškega potenciala in prenos znanja in prakse med izobraževalno in gospodarsko sfero.

Vloga PTP: Lead partner (nosilec projekta)