fbpx

Danube DNA

Ime projekta: Danube Digital transformation Network of Active SMEs training and knowledge transfer centers

Akronim projekta: Danube DNA

Projekt podpira program Interreg Danube Region Programme, ki ga sofinancira EU.

Ustreza 1. prioriteti programa Danube Region: pametnejša Podonavska regija. Nagovarja specifični cilj 1. 2: Razvijanje veščin za pametno specializacijo, industrijski prehod in podjetništvo.

Proračun projekta: 2.159.530,00 EUR

Sredstva Interreg: 1.727.624,00 EUR

Trajanje projekta: januar 2024–junij 2026

Projektni partnerji: 12 projektnih partnerjev + 14 pridruženih partnerjev, iz 12 Podonavskih držav

Vodilni partner: Fakulteta za tehnične vede Univerze v Novem Sadu

O projektu:

Glavni izziv, ki ga obravnava projekt, je sinhronizirana transnacionalna digitalna transformacija MSP v industrijo in logistiko 4.0 v Podonavju. Da bi rešili izziv, je glavni cilj projekta ustvariti omrežje Danube DNA Network – Digital Transformation Network aktivnih centrov za usposabljanje MSP in prenos znanja.

Mreža Danube DNA bo jedro integrativne pametne specializacije, razvoja veščin, medsektorskega sodelovanja, preobrazbe MSP in prehoda v industrijo in logistiko 4.0 s prenosom znanja, medregionalno krepitvijo zmogljivosti, skupno razvitimi rešitvami in implementacijo. inovativnih in trajnostnih pilotnih ukrepov.

Glavni rezultati Danube DNA bodo:

  • Vzpostavljena Danube DNA mreža »vse na enem mestu« za digitalno preobrazbo MSP in prenos znanja vzdolž Podonavja.
  • Vzpostavljena Danube DNA platforma.
  • Transnacionalne smernice za pametno specializacijo Podonavja.
  • Sestanki prenosa znanja in krepitve zmogljivosti, organizirani v 12 državah Podonavja.
  • 6 skupnih tehnoloških rešitev.
  • 12 pilotnih akcij v 12 državah Podonavja.