fbpx

GREENE 4.0

Ime projekta: Smart and green innovation approaches for scaling up digital transformation opportunities in CE

Akronim projekta: Greene 4.0

Projekt podpira program Interreg CENTRAL EUROPE, ki ga sofinancira EU.

Ustreza 1. prioriteti programa Central Europe: Sodelovanje za pametnejšo srednjo Evropo. Nagovarja specifični cilj 1. 1: Krepitev inovacijskih zmogljivosti v srednji Evropi.

Proračun projekta: 2.253.720,00 EUR

Sredstva Interreg: 1.802.976,00 EUR

Trajanje projekta: marec 2023–februar 2026

Projektni partnerji: 9 projektnih partnerjev (Pomurski tehnološki park | Bautzen Innovation Centre | University of Applied Sciences FH Kufstein Tirol | Univerza v Ljubljani | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Innovation Centre of Usti Region | Intellimech Consortium | Krakow Technology Park ltd. | IFKA Public Benefit Nonprofit Ltd.) + 6 pridruženih partnerjev

Vodilni partner: Pomurski tehnološki park

O projektu:

Proizvodna industrija v srednji Evropi se sooča s spremembami. Globalne dobavne verige so vedno bolj motene, zeleni prehod pa zahteva bolj trajnostne in pametnejše vrednostne verige. Projekt Greene 4.0 podpira proizvodna podjetja pri pilotiranju takšnih novih vrednostnih verig. Poleg tega projekt pomaga pri sooblikovanju novih izdelkov in storitev s pristopi odprtih inovacij. V teh združuje poslovni sektor z izobraževalnim in raziskovalnim sektorjem ter nosilci odločanja.

Glavni rezultati Greene 4.0 bodo:

  • Model sprejemanja uporabnika (angl. User acceptance model).
  • Transnacionalna odprta zbirka znanja (angl. Transnational Open Knowledge Box).
  • Inovacijska platforma GREENE 4.0.
  • Transnacionalna strategija za uvedbo inovacijske platforme GREENE 4.0.
  • Nove pametne in zelene proizvodne vrednostne verige.

Več o projektu si lahko ogledate na uradni strani projekta.