fbpx

IaaS4DR

Ime projekta: Innovation as a Service for accelerated innovation and industrial transition in industrial rural and remote areas with low innovation capacity in the Danube Region

Akronim projekta: IaaS4DR

Ta projekt podpira program Interreg Podonavska regija, ki ga sofinancira Evropska unija.

Projekt IaaS4DR je zasnovan z namenom revolucioniranja podpore in prenosa tehnologije v Podonavski regiji, zlasti s poudarkom na industrijskih podeželskih in oddaljenih območjih z nizkimi inovacijskimi zmogljivostmi. Glavni cilj projekta je zagotoviti lokalne, trajno izboljšane in integrirane podporne storitve za inovacije. To bo doseženo s krepitvijo zmogljivosti organizacij za podporo podjetništvu, posrednikov inovacij in institucij za prenos tehnologije.

Ključni cilji vključujejo:
Krepitev zmogljivosti: Povečanje usposobljenosti za podporo inovacijam v regijah.
Modeli sodelovanja: izboljšanje integracije med ponudniki regionalnih inovacijskih storitev.
Transnacionalno strokovno znanje: olajšanje dostopa in uporabe zunanjih naprednih podpornih storitev za inovacije na zahtevo.

Cilj projekta je preobrazba tradicionalnih, linearnih pristopov in pristopov od zgoraj navzdol v dinamične, integrirane storitve, ki znatno presegajo obstoječe zmogljivosti z izkoriščanjem omejenih lokalnih virov s širšo transnacionalno podporo. Pričakuje se, da bo ta strateški premik spodbudil konkurenčnejšo in pametnejšo Podonavsko regijo, ki bo dobro opremljena za soočanje s prihodnjimi izzivi industrijske tranzicije in inovacij.

Proračun projekta: 2.720.670 €
Sredstva Interreg: 2.176.336 €

Projektni partnerji: 16 projektnih partnerjev iz 11 držav

Trajanje projekta: Januar 2024 – Junij 2026
Spletna stran projekta: https://interreg-danube.eu/projects/iaas-4-dr

 

Kontaktna oseba za več informacij:

Tomaž Lapoša (02 530 82 29, tomaz.laposa@p-tech.si)