fbpx

RISE

Ime projekta: Rising competences & skills in less developed Danube regions through food sector cross-topic innovations

Akronim projekta: RISE

Projekt podpira program Interreg Danube Region Programme, ki ga sofinancira EU.

Ustreza 1. prioriteti programa Danube Region: bolj konkurenčna in pametnejša Podonavska regija. Nagovarja specifični cilj 1. 2: Razvoj veščin za napredovanje strategij pametne specializacije, industrijsko preobrazbo in prehod v industrijo 4.0, vključno z medsektorskim sodelovanjem

Proračun projekta: 2.062.153,14EUR

Sredstva Interreg: 1.649.722,48 EUR

Trajanje projekta: januar 2024–junij 2026

Projektni partnerji: 11 projektnih partnerjev + 10 pridruženih partnerjev, iz 11 Podonavskih držav

Vodilni partner: Pomurski tehnološki park

O projektu:

Projekt se osredotoča na obravnavo kritične potrebe po spodbujanju gospodarske dejavnosti in ustvarjanju zaposlitvenih priložnosti v regijah, ki se spopadajo z izzivi pri vzdrževanju ključne gospodarske infrastrukture. Naše poslanstvo je jasno: izboljšati podjetniške kompetence in spretnosti na oddaljenih območjih s pomočjo potencialov za inovacije v živilsko predelovalni industriji in odgovorov na trenutne globalne izzive.

Glavni rezultati RISE bodo:

  • Rešitve – Transnacionalni medsektorski mentorski program in integrirana zbirka orodij – ki jih organizacije sprejmejo ali nadgradijo.
  • Organizacije z večjo institucionalno zmogljivostjo zaradi sodelovanja v dejavnostih čezmejnega sodelovanja.
  • Skupne strategije in akcijski načrti, ki so jih sprejele organizacije.

Več o projektu si lahko ogledate na uradni strani projekta.