fbpx

TALENT LAB – Povečanje zaposlitvenih potencialov v Pomurski regiji

Page in English

 

 

Projekt TALENT LAB sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 409.945,49 EUR. Namen projekta je povečanje zaposlitvenih potencialov mladih v Pomurski regiji, kjer je brezposelnost mladih v Sloveniji in potreba po razvitem podpornem okolju največja.

Projektne aktivnosti bodo osredotočene na krepitev zmogljivosti obstoječega podpornega okolja, povezovanje med izobraževalnimi institucijami in regionalnim gospodarstvom in poudarek na testiranju praktičnega dela mladih na terenu preko identificiranih strokovnih izzivov s strani podjetij. Z izvedbo projekta se bo dvignila kakovost podpornih storitev, saj se bo v sklopu izobraževalnega kurikuluma vključenih izobraževalnih partnerjev vpeljalo praktično delo na realnih izzivih katere se bo reševalo s pomočjo skupine mentorjev iz izobraževalnih institucij, podjetij in podpornega okolja (tehnološki park).

Specifični cilji:
1) Vzpostavitev trajnostne mentorske sheme storitev za mlade

V okviru specifičnega cilja se želi zagotoviti povečanje zaposlitvenih potencialov mladih v pomurski regiji s pomočjo regijske mentorske sheme za mlade, ki bo ponujala brezplačne storitve dvem ciljnim skupinam (1) mladim, ki so končali šolanje ter (2) mladim, ki so v fazi zaključevanja šolanja. Ker se regija sooča z problemom odhoda mladih iz regije oz nevračanjem tistih, ki se šolajo izven regije, je potrebno program podpore začeti že v fazi, ko se mladi še šolajo.

2) Dvig kompetenc podpornega okolja

V okviru specifičnega cilja se želi zagotoviti dvig kompetenc podpornega okolja z vpeljavo skupnih digitalnih orodij za uporabnike sheme (skupna podatkovna baza), identifikacijo in prenosom dobrih praks z programi vzpodbujanja mladih ter širitvijo mreže mentorjev in svetovalcev podpornega okolja z multidisciplinarnostjo kompetenc mentorjev, ki bo rezultat izobraževalne akademije.

3) Reševanje podjetniških izzivov in vključenost mladih v podjetniške projekte

V okviru specifičnega cilja se želi zagnati program podpore za mlade z vključitvijo v reševanje podjetniških izzivov. Na eni strani se bo vzpodbudilo in pomagalo pri zagonu mladih podjetnikov ter na drugi strani omogočilo identifikacijo talentov v procesu šolanja, katere se bo aktiviralo in motiviralo da ostanejo aktivni po šolanju v domači regiji.

Trajanje: 1. september 2022 – 30. april 2024 (20 mesecev)

Projektni partnerji:

 

Vodja projekta:

Tomaž Lapoša (02 530 82 29, tomaz.laposa@p-tech.si)

 

Norveški finančni mehanizem

Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP predstavljata prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi. Norveška prek Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP prispeva k zmanjšanju socialnih in gospodarskih razlik v Evropi ter h krepitvi bilateralnih odnosov z državami upravičenkami v srednji in južni Evropi ter ob Baltiku. Norveška tesno sodeluje z Evropsko unijo na podlagi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP). Skupaj z drugima dvema državama donatoricama je v petih zaporednih obdobjih financiranja med letoma 1994 in 2014 prek finančnih mehanizmov zagotovila sredstva v višini 3,3 milijarde EUR. Norveški finančni mehanizem, ki ga financira samo Norveška, je namenjen državam, ki so pristopile k Evropski uniji po letu 2003. Skupna višina sredstev v okviru Norveškega finančnega mehanizma v obdobju 2014–2021 znaša 1,25 milijarde EUR. Prednostna področja v tem obdobju so naslednja:

#1 inovacije, raziskave, izobraževanje in konkurenčnost;
#2 socialno vključevanje, zaposlovanje mladih in zmanjševanje revščine;
#3 okolje, energija, podnebne spremembe in nizkoogljično gospodarstvo;
#4 kultura, civilna družba, dobro upravljanje ter temeljne pravice in svoboščine;
#5 pravosodje in notranje zadeve.

Spletne povezave:

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Finančna mehanizma v Republiki Sloveniji

Finančna mehanizma držav donatoric

 

NOVIČKE

 

Uspešno izveden KICK-OFF sestanek projektnih partnerjev

V sredo, 14. septembra 2022, se je v prostorih Pomurskega tehnološkega parka odvil KICK-OFF sestanek, katerega smo se udeležili predstavniki vseh šestih projektnih partnerjev iz Slovenije. Pregledali smo vsebino projekta po delovnih sklopih, terminski načrt, dorekli začetne aktivnosti ter način komunikacije, upravljanja in poročanja. Verjamemo, da smo dobro smo začrtali pot, ki bo v prihodnjih mesecih prav gotovo dala oprijemljive rezultate. Vsi skupaj se že zelo veselimo povezovanja in sodelovanja z regionalnimi podjetji in mladimi pri reševanju podjetniških izzivov.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Reševanje podjetniških izzivov – 1. serija 2022/2023

V preteklih jesenskih mesecih smo TALENT LAB projektni partnerji iz Slovenije konkretno zavihali rokave. Identificirali smo mlade talente, jim predstavili idejo, izvedli številne delovne sestanke z zainteresiranimi podjetji v Pomurju in skupaj dorekli izzive podjetij, ki jih bodo mladi reševali. Prva serija reševanja podjetniških izzivov oz. podjetniški hekaton bo potekal vse do pomladi 2023, ko bodo mladi pripravili in predstavili predloge rešitev za podjetja na skupnem “PitchDay” predstavitvenem dogodku mreženja. Skupaj s podjetji smo izvedli oktobra in novembra praktična usposabljanja, predstavitvene delavnice v podjetjih, kjer so mladi pobliže spoznali delovne procese v podjetjih, katerih izzive bodo reševali oz. že rešujejo. Mladi skupaj s svojimi mentorji in mentorji iz podjetij namreč že pridno raziskujejo, analizirajo in delajo na pripravi predlogov rešitev. V aktivnost je trenutno vključenih 31 dijakov in študentov, ki rešujejo izzive 11 podjetij oz. organizacij iz Pomurja. Spodaj najdete nekaj utrinkov iz preteklih tednov.

Murska Sobota, 22.12.2022

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vzpostavljena je skupna podatkovna baza za mlade talente in mentorje

V okviru projekta smo v mesecu januarju 2023 vzpostavili v Google Workspace okolju skupno spletno podatkovno bazo, ki je namenjena v prvi vrsti mladim talentom in njihovim mentorjem v izobraževalnih organizacijah ter podjetjih kot podpora pri reševanju podjetniških izzivov in krepitvi veščin. Služi tudi kot spletno orodje za lažjo komunikacijo ter kot spletna baza znanja, na kateri se izmenjujejo in shranjujejo nastala gradiva, učne vsebine in ostali relevantni podatki. Baza ni odprta za javnost, zato vsebina baze ni vidna vsem. Dostop je odobren le mladim talentom in mentorjem v okviru projekta TALENT LAB.

Pristajalna stran podatkovne baze se nahaja na sledeči povezavi.

Murska Sobota, 7.2.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Izmenjava dobrih praks – študijski obisk slovenskih projektnih partnerjev na Norveško (18.-21. april 2023) 

V torek, 18. aprila, zgodaj zjutraj smo se skupaj s projektnimi partnerji, predstavniki Fakultete za strojništvo UM, Ekonomske šole Murska Sobota, Dvojezične srednje šole Lendava, Biotehniške šole Rakičan in Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci odpravili na študijski obisk k norveškemu partnerju NTNU (Norveška univerza za znanost in tehnologijo) v Trondheimu.
Namen študijskega obiska je bil izmenjava dobrih praks z izobraževalnimi, podpornimi in upravnimi organizacijami, saj se tudi Norveška, konkretno Trøndelag regija, sooča z izzivi preseljevanja mladih, izobraženih ljudi iz ruralnih področjih v mesta. Gostitelji so nam predstavili zanimive ukrepe, spodbude in iniciative s katerimi mlade spodbujajo, jih povezujejo z lokalnim gospodarstvom in blažijo oz. preprečujejo beg možganov, s katerim se že leta soočamo tudi v Pomurju. Najlepše se zahvaljujemo gostitelju dr. Thomasu Berkerju iz NTNU ter organizacijam Nord-Østerdal Videregående Skole (Srednja šola Nord-Østerdal v kraju Tynset), Rørosregionen Næringshage as (Poslovni “vrt” za Røros in Tynset – regionalno razvojno podjetje), Trøndelag fylkeskommune (Okrajni organ Trøndelag) za odlično organizacijo, predstavitve in gostoljubje. 
 
Murska Sobota, 25.4.2023
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Uspešno smo izpeljali prvi “PitchDay” predstavitveni dogodek (Ekonomska šola Murska Sobota, 16. maj 2023)
Prvi PitchDay predstavitveni dogodek je potekal v torek 16. maja 2023 v prostorih Ekonomske šole Murska Sobota. V veliko veselje in čast nam je bilo, da so se dogodka udeležili in zbrane prisotne nagovorili minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek, veleposlanica Kraljevine Norveške v Budimpešti, ki pokriva tudi Slovenijo, gospa Trine Skymoen, župan Mestne občine Murska Sobota g. Damjan Anželj ter ravnatelj Ekonomske šole Murska Sobota g. Darko Petrijan. Marko Močnik, direktor Pomurskega tehnološka parka, je udeležencem izčrpno predstavil razloge in nadaljnje ukrepe za krepitev podpornega okolja in povečanje zaposlitvenih potencialov v pomurski regiji.  Dogodka so se udeležili tudi ravnateljice vključenih srednjih šol, predstavniki vključenih podjetij, mentorji in koordinatorji iz partnerskih organizacij ter seveda mladi pomurski talenti, dijaki zaključnih letnikov in študenti.
V glavni vlogi na PitchDay dogodku so bili ravno mladi pomurski talenti. Šlo je za zaključno dejanje, na katerem so mladi talenti na kreativen način predstavili rezultate svojega večmesečnega dela, se pravi predloge rešitev za vključena podjetja. Bravo mladi, res ste se izkazali. Pohvale si seveda zaslužijo tudi mentorji iz izobraževalnih organizacij in podjetij. V aktivnosti so bili vključeni dijaki zaključnih letnikov Ekonomske šole Murska Sobota, Dvojezične srednje šole Lendava, Biotehniške šole Rakičan, Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci in študenti Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru, ki so v preteklih mesecih skupaj s svojimi mentorji reševali konkretne izzive pomurskih podjetij in s tem krepili svoje kompetence. Iskreno se zahvaljujemo tudi komisiji, izkušenim podjetniškim svetovalcem iz “SPOT svetovanje Pomurje” (Renata Stanko, Iris Lanščak in Roman Wolf) za cenjene komentarje. Dogodek sta moderirali Ksenija Samardžija-Matul in Ana Sobočan. Za krasen glasbeni uvod pa sta poskrbela Klavdija Vrečič in Marko Vučko.
Velika zahvala gre predvsem ekipi Ekonomske šole Murska Sobota za odlično organizacijo dogodka!
Več fotoutrinkov najdete TUKAJ.
Murska Sobota, 17.05.2023
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Predstavljamo Priročnik dobrih praks s programi spodbujanja mladih
V okviru projekta TALENT LAB smo projektni partnerji v preteklih mesecih raziskovali in identificirali primere dobrih praks na področju spodbujanja mladih. Z različnimi projekti na raznolikih EU in nacionalnih programih so se razvila številna orodja, tehnike in dobre prakse v različnih evropskih regijah, s katerimi se pomaga povečati zaposlitveni potencial mladih in kjer regije z različnimi pristopi ustavljajo beg možganov. Beg možganov je sodobna oblika migracij, za katero je značilno odseljevanje oziroma migriranje visoko izobraženih posameznikov zaradi dela v tujino, najpogosteje iz manj razvitih v razvitejše države. Pomurska regija se namreč že leta sooča s temi izzivom, ki vodi do izgube dragocenega znanja, izkušenj in strokovnosti.  Priročnik predstavlja dragocen vir informacij za lokalne skupnosti, organizacije in odločevalce, ki si prizadevajo ustaviti beg možganovin privabiti visoko izobražene kadre v manj razvite regije Slovenije. Z implementacijo preizkušenih praks iz tujine lahko Pomurska regija, kot tudi Slovenija, izkoristi priložnosti za trajnostni razvoj in rast.
Priročnik lahko prelistate na sledeči POVEZAVI ali s klikom na spodnjo naslovnico.
Za ogled in prenos priročnika dobrih praks lahko kliknite tudi  TUKAJ.
Uporabnikom mobilnih telefonov za dostop do priročnika priporočamo skeniranje spodnje QR kode:
Murska Sobota, januar 2024
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Inovativnost in sodelovanje mladih pomurskih talentov na drugem “PitchDay” predstavitvenem dogodku (Ekonomska šola Murska Sobota, 4. april 2024)
Nosilec projekta Pomurski tehnološki park je v sodelovanju s  projektnimi partnerji organiziral izjemen drugi PitchDay predstavitveni in informativni dogodek, na katerem  je 32 mladih pomurskih talentov na kreativen način predstavljalo rezultate svojega večmesečnega dela, se pravi ugotovitve in predloge rešitev za konkretne podjetniške izzive, katere jim je jeseni 2023 zastavilo 11 pomurskih podjetij. Dogodek je izvrstno gostila Ekonomska šola Murska Sobota, pri organizaciji pa so sodelovali pa so vsi projektni partnerji.
Zbrane so na dogodku nagovorili ravnatelj Ekonomske šole Murska Sobota g. Darko Petrijan, podžupan Mestne občine Murska Sobota dr. Timi Gomboc, direktor Pomurskega tehnološka parka, ki je tudi nosilec tega projekta,  mag. Marko Močnik ter norveški projektni partner dr. Thomas Berker iz Norveške univerze za znanost in tehnologijo. Jožek Špilak iz Pomurskega tehnološkega parka je na kratko povzel ključne aktivnosti n rezultate projekta v preteklih 20-ih mesecih.

Osrednji del dogodka so zaznamovale predstavitve mladih talentov, ki so na kreativen način predstavili svoje rešitve za izzive, postavljene s strani podjetij. Od izboljšav v gostinstvu, kmetijstvu, strojništvu, do inovacij v čistilnih napravah in vinogradništvu, so udeleženci dokazali, da je pomurska regija polna neizkoriščenega potenciala mladih inovatorjev.

Podjetniške izzive so mladim zastavila podjetja: Pomurske mlekarne d.d., CEROP d.o.o, VERMIS, programske rešitve d.o.o, Grede Tešanovci, d.o.o., Atharia, projektna agencija, svetovanje, produkcija in razvoj, d.o.o., Kmetijsko gospodarstvo Lendava d. d., Čistilna naprava Lendava d. o. o., Elektromaterial Lendava d. o. o., Nutrivita d.o.o., Paradajz d.o.o. in  Radgonske gorice d. d.

Dogodek je bil tudi priložnost za mreženje med udeleženci, mentorji, predstavniki podjetij in lokalne skupnosti, kar je utrdilo temelje za nadaljnje sodelovanje in razvojne projekte. Zaključek dogodka je zaznamovala predaja priznanj in zahval udeležencem ter povzetek dosežkov, ki so jih skupaj ustvarili mladi talenti, izobraževalne institucije in podjetja. Talent Lab ni le dokazal, da so inovacije ključne za razvoj regije, ampak je tudi postavil temelje za prihodnje projekte, ki bodo še naprej spodbujali sodelovanje med akademskim svetom in gospodarstvom.

Vse pohvale dijakom, študentom in njihovim mentorjem!

Foto: Aleš Cipot / fotolens.si

Murska Sobota, 5. april 2024