fbpx

REUSE

Ime projekta: Izboljšanje kompetenc MSP na področju uvajanja modela kaskadne uporabe odpadnih materialov s pomočjo čezmejnega mentorskega programa

Akronim projekta: REUSE

Ta projekt podpira program Interreg Slovenija-Avstrija, ki ga sofinancira Evropska unija.

Glavni cilj projekta REUSE je povečanje kompetenc in znanja s pomočjo čezmejnega mentorskega programa specializiranega za krožno tranzicijo MSP, ki bo usmerjen v podporo uporabe tehnoloških in netehnoloških rešitev za vpeljavo modela kaskadne uporabe odpadnega materiala iz proizvodnih procesov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti ter krepitev konkurenčnosti programskega območja kot rezultat prehoda MSP v zeleno in digitalno gospodarstvo.

Ključni kazalniki učinka projekta:

(1) Model izvedbe čezmejnega mentorskega programa, specializiranega za podporo krožnemu
prehodu podjetij.
(2) Usposobljenost 12 mentorjev za podporo krožnemu prehodu regionalnih MSP.
(3) Razvita in preizkušena 3 ocenjevalna orodja za oceno stopnje pripravljenosti MSP za sprejemanje nove tehnologije, poslovnih modelov in novih materialov ter kataloga dobrih praks
(4) Nadgradnja obstoječe e-baze za podporo mentorjem pri nudenju storitev (dostop do seznama ponudnikov rešitev iz celotne EU, baza ukrepov financiranja za MSP, orodja za ocenjevanje MSP z navodili, dobre prakse uveljavljenih poslovnih modelov itd.)

(5) Pilotno testiranje mentorskega programa s končnimi uporabniki (MSP), kjer bo program MSP
ponujal:

(a) akademijo usposabljanja z najmanj 10 aplikativnimi delavnicami + vključitvijo najmanj 20 študentov, ki bodo vključeni v krožne raziskovalne projekte,

(b) individualne mentorske storitve 1:1 za ponudbo specializirane in prilagojene podpore za uvajanje novih tehnologij, novega krožnega poslovnega modela ali podporo pri razvoju novih materialov.

 

Proračun projekta: 1.107.496,08 €
ESRR sredstva: 885.996,86 €

Projektni partnerji:

  • Pomurski tehnološki park (vodilni partner)
  • Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje (SI)
  • Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (SI)
  • Kompetenzzentrum Holz GmbH (AT)
  • Green Tech Valley Cluster GmbH (AT)
  • Forschung Burgenland GmbH (AT)

Trajanje projekta: November 2023 – Oktober 2026
Spletna stran Interreg programa Slovenija-Avstrija: http://www.si-at.eu/2127/sl/ 

 

Kontaktna oseba za več informacij:

Tomaž Lapoša (02 530 82 29, tomaz.laposa@p-tech.si)